Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düşük Doz Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Dönemdeki Yeri Nedir? Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düşük Doz Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Dönemdeki Yeri Nedir? Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma."— Sunum transkripti:

1 Düşük Doz Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Dönemdeki Yeri Nedir? Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 Ekim 2011 Antalya 6 Ekim 2011 Antalya

2 HRT – Ana Prensip Peri ve postmenopozal kadınlarda ● Sağlıklı diyet ● Fiziksel egzersiz ● Vücut ağırlığının azaltılması ● Kan basıncının düşürülmesi ● Sigaranın bırakılması ● Sağlıklı diyet ● Fiziksel egzersiz ● Vücut ağırlığının azaltılması ● Kan basıncının düşürülmesi ● Sigaranın bırakılması kadın sağlığının korunması için uygulanan tedavi seçeneklerinden biri olarak düşünülmelidir. Mosca L. Circulation 2011; 123(11): 1243-1262 gibi genel YTD önerilerinin yanı sıra,

3 Estrogen ve Progesteron Tedavi Araştırmaları Yararları ● Menopoz semptomları Vazomotor semptomları Ürogenital atrofinin tedavisindeki en etkili ajandır. ● Eklem, kas ağrıları, mood değişiklikleri, uyku bozuklukları HRT sırasında iyileşebilir. ● Osteoporozun önlenmesi Yararları ● Menopoz semptomları Vazomotor semptomları Ürogenital atrofinin tedavisindeki en etkili ajandır. ● Eklem, kas ağrıları, mood değişiklikleri, uyku bozuklukları HRT sırasında iyileşebilir. ● Osteoporozun önlenmesi Hafif risk artışı ● Meme Ca ● KKH ● İnme ● DVT ● Demans (65 y  ) Hafif risk artışı ● Meme Ca ● KKH ● İnme ● DVT ● Demans (65 y  ) Estrogen Tedavisi Risk artışı yok ● Meme Ca (WHI) ● KKH (WHI) Estrogen Tedavisi Risk artışı yok ● Meme Ca (WHI) ● KKH (WHI) NAMS Position Statement 2010 IMS Position Statement 2011

4 HRT’de Gelişmekte Olan Kavramlar ● Zamanlama (fırsat penceresi) Erken başlama Estrogenik faydaların sağlanması, yarar/risk ● Hasta seçimi Endikasyonlu kullanım ● Bireyselleştirme Dozun hastaya göre ayarlanması Yaşla birlikte devam etme süresinin ve dozun giderek azaltılması ● Zamanlama (fırsat penceresi) Erken başlama Estrogenik faydaların sağlanması, yarar/risk ● Hasta seçimi Endikasyonlu kullanım ● Bireyselleştirme Dozun hastaya göre ayarlanması Yaşla birlikte devam etme süresinin ve dozun giderek azaltılması Menopause 2010; 17: 242-255

5 HT’nin Risklerini ve Yan Etkilerini Azaltmaya Yönelik Faktörler ● Tedaviye başlama yaşı ● Düşük doz ● Uygulama yöntemi ● Progestin tipi ● Yüksek risk faktörlerinin ortaya konması ● Tedaviye başlama yaşı ● Düşük doz ● Uygulama yöntemi ● Progestin tipi ● Yüksek risk faktörlerinin ortaya konması Shoupe D. Women’s Health 2011; 7(4): 475-485

6 Niye daha düşük HRT dozları? ● Etkinlik – Menopozal semptomların kontrolü mümkün ● Daha az yan etki ● Daha az risk? – Düşük dozlarla VTE, inme gibi majör riskler daha az ● Uzun süreli kullanım imkanıyla osteoporoz önlenebilir ● Kadınlar tarafından daha fazla kabul görme potansiyeli ● Etkinlik – Menopozal semptomların kontrolü mümkün ● Daha az yan etki ● Daha az risk? – Düşük dozlarla VTE, inme gibi majör riskler daha az ● Uzun süreli kullanım imkanıyla osteoporoz önlenebilir ● Kadınlar tarafından daha fazla kabul görme potansiyeli

7 Menopozla İlgili Semptomların Giderilmesinde Prensip ● Etkili en düşük dozda ve gerekli en kısa sürede tedavi verilmeli ● Lokal problemler için lokal çözümlerin uygulanması düşünülmeli ● Etkili en düşük dozda ve gerekli en kısa sürede tedavi verilmeli ● Lokal problemler için lokal çözümlerin uygulanması düşünülmeli

8 Kısa süreli tedavi: ● 2-3 yıllık tedavi süresidir ● 5 yıldan fazla değildir ● 2-3 yıllık tedavi süresidir ● 5 yıldan fazla değildir Postmenopozal HT: ● Osteoporoz önlenmesi ve tedavisinde first-line tedavi olarak düşünülmemektedir

9 Daha uzun süreli HT kimler için uygundur? ● Semptomların ortadan kalkmasıyla oluşan yararların, risklerinden daha fazla olduğunu hisseden kadınlar ● Semptomları olan ve osteoporoz riski bulunan kadınlar ● Osteoporoz riski olan ancak diğer tedavi seçeneklerini tolere edemeyenler ● Semptomların ortadan kalkmasıyla oluşan yararların, risklerinden daha fazla olduğunu hisseden kadınlar ● Semptomları olan ve osteoporoz riski bulunan kadınlar ● Osteoporoz riski olan ancak diğer tedavi seçeneklerini tolere edemeyenler

10 HRT Dozları UltradüşükDüşükStandartYüksek Konjuge equine estrogen (mg) 0,30,6251,25 Oral mikronize 17  estradiol (mg) 0,5124 Estradiol valerate (mg) 12 Transdermal 17  estradiol (  g) 142550100

11 Halihazırdaki Kullanımdaki HRT Preparatları ● OralActivelle tab: 1 mg E 2 + 0,5 mg NETA Anjeliq tab: 1 mg E 2 + 2 mg DRSP Divina tab: 2 mg E 2 V + 10 mg MPA Climen tab: 2 mg E 2 V / 2 mg E 2 V + 1 mg CPA Trisequens tab: 2 mg E 2 + 1 mg NETA Estrofem tab: 2 mg E 2 ● TDEstraderm TTS: 25, 50, 100  g E 2 Climara patch: 50, 100  g E 2 ● KremEstriol krem: 1 mg/g estriol Estreva gel: 0,5 mg E 2 ● VaginalVagifem: 25  g E 2 tab ● OralActivelle tab: 1 mg E 2 + 0,5 mg NETA Anjeliq tab: 1 mg E 2 + 2 mg DRSP Divina tab: 2 mg E 2 V + 10 mg MPA Climen tab: 2 mg E 2 V / 2 mg E 2 V + 1 mg CPA Trisequens tab: 2 mg E 2 + 1 mg NETA Estrofem tab: 2 mg E 2 ● TDEstraderm TTS: 25, 50, 100  g E 2 Climara patch: 50, 100  g E 2 ● KremEstriol krem: 1 mg/g estriol Estreva gel: 0,5 mg E 2 ● VaginalVagifem: 25  g E 2 tab

12 Önerilebilecek Tedavi Dozları Ardışık Tedavi Estradiol0,5-1 mg oral 25-37,5  g TD 0,5 mg gel veya CEE0,3-0,45 mg oral + + NETA0,5 mg/gün ayda 12 gün MPA5-10 mg Mikronize P100-200 mg CPA1 mg Furness S,. Cochrane Database Syst Rev.2009 NETA0,5 mg/gün ayda 12 gün MPA5-10 mg Mikronize P100-200 mg CPA1 mg Furness S,. Cochrane Database Syst Rev.2009

13 Önerilebilecek Tedavi Dozları Kombine Kontinü Tedavi Estradiol0,5-1 mg oral 25-37,5  g TD 0,5 mg gel veya CEE0,3-0,45 mg oral + + DRSP1-2 mg/gün Mikronize P50-100 mg NETA0,1-0,35 mg MPA1,5-2,5 mg Furness S. Cochrane Database Syst Rev. 2009 DRSP1-2 mg/gün Mikronize P50-100 mg NETA0,1-0,35 mg MPA1,5-2,5 mg Furness S. Cochrane Database Syst Rev. 2009

14 Vazomotor Semptomlar-Etkileri ● Çalışma hayatı ● Günlük aktiviteler ● Uyku siklusları ● Yorgunluk ● Konsantrasyon kaybı ● Depresyon ● Aile yaşamı ● Seksüel fonksiyon ● Çalışma hayatı ● Günlük aktiviteler ● Uyku siklusları ● Yorgunluk ● Konsantrasyon kaybı ● Depresyon ● Aile yaşamı ● Seksüel fonksiyon

15 Hot Flush’lar menopozdan sonra da birçok yıl devam eder. Kronenberg F. Ann NY Acad Sci 1990; 592: 52-86 Ortalama natural menopoz yaşı: 49,5 Ortalama cerrahi menopoz yaşı: 43,7 n=501 29-82 yaş

16 Hot Flush’ların Tedavisi Oral estrogen – plasebo ● Hot flush’ların sıklığı: Estrogen%77 azalma(%95CI, 0.58-0.88) Plasebo%51 azalma(%95CI, 0.42-0.59) Oral estrogen – plasebo ● Hot flush’ların sıklığı: Estrogen%77 azalma(%95CI, 0.58-0.88) Plasebo%51 azalma(%95CI, 0.42-0.59) Cochrane collaboration 21 çalışma, n=2511 katılımcı Cochrane collaboration 21 çalışma, n=2511 katılımcı Mc Lennan, Climacteric 2001; 4: 58-74

17 Women’s HOPE Çalışması Vazomotor semptomlar – Standart ve düşük doz Fertil Steril 2001; 75: 1065-79. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 8 Plasebo CE 0.625 CE 0.45 CE 0.3 Plasebo CE 0.625/MPA 2.5 CE 0.45/MPA 2.5 CE 0.3/MPA 1.5 Hafta Ortalama Sayı 6 4 2 0 12 8 Ortalama Sayı 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 haftada hot flush sayısındaki değişim (n=241)

18 Estrogen Tedavisine Doz Cevabı Orta ve şiddetli hot flush sayısı Notelovitz M, et al. Obstet Gynecol 2000; 95: 726 Sayı

19 Ultra-düşük Doz Oral Tedavi Orta ve şiddetli hot flush’lara etkisi Panay N. Climacteric 2007; 10: 120-131 Sayı Hafta

20 TD E 2 / LNG: 1 yıl sonunda hot flush sıklığındaki azalma Shulman LP. Menopause 2002; 9: 195-207 Bazala göre % değişim

21 HRT - Osteoporozdan Koruyucu Etki ● HRT’nin standart dozda CEE+MPA’nın oral yoldan verilmesiyle fraktür koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. ● Standart dozdan düşük dozda verilen oral CEE ve 17  E 2 ile TD 17  E 2 verilimiyle de KMD üzerine koruyucu etkiler gösterilmiştir. ● HRT’nin standart dozda CEE+MPA’nın oral yoldan verilmesiyle fraktür koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. ● Standart dozdan düşük dozda verilen oral CEE ve 17  E 2 ile TD 17  E 2 verilimiyle de KMD üzerine koruyucu etkiler gösterilmiştir.

22 Ultra Low Dose Transdermal Estrogen Replacement Assessment ULTRA ● Randomize, plasebo kontrollü ● 417 PM PM kadın (E 2 n=208, plasebo n=209) 60-80 yaşlar arasında intakt uteruslu 5 yıldan uzun süredir postmenopozal dönemde KMD z-score > -2.0 ● Haftada bir transdermal E 2 (0.014 mg/gün) –plasebo Amaç; serum E 2 seviyesi 10-15 pg/ml ● Günlük kalsiyum (800 mg/gün) ve vitamin D (400 IU/gün) ● Çalışma süresi : 2 yıl 4 ayda bir kontrol ULTRA ● Randomize, plasebo kontrollü ● 417 PM PM kadın (E 2 n=208, plasebo n=209) 60-80 yaşlar arasında intakt uteruslu 5 yıldan uzun süredir postmenopozal dönemde KMD z-score > -2.0 ● Haftada bir transdermal E 2 (0.014 mg/gün) –plasebo Amaç; serum E 2 seviyesi 10-15 pg/ml ● Günlük kalsiyum (800 mg/gün) ve vitamin D (400 IU/gün) ● Çalışma süresi : 2 yıl 4 ayda bir kontrol Obstet Gynecol 2004; 104:443-451

23 0.014 mg E 2 ’nin KMD üzerine etkisi %0,5 %2,3 %3,0 %0,5 p<0.001 %2,5 Lumbar Spinal KMD

24 0.014 mg E 2 ’nin KMD üzerine etkisi %-0,2 %0,9 %0,8 %-0,7 p<0.001 %1,5 Total Femur KMD

25 Farklı HRT Dozlarının KMD Üzerine Etkisi Greenwald MW. Menopause 2005; 12(6): 741-748 Plaseboya göre KMD %’si değişimi Lumbar spinal bölge 26 ay sonra plaseboya göre % değişim * significant (p<0.005)

26 Düşük doz estrogen + progesteron tedavisinin 1 ve 2 yıllık endometrial hiperplazi oranları Women’s HOPE Study Pickar JH. Fertil Steril 2003; 80: 1234-1240 Hiperplazi oranı (%)

27 Unopposed ultra-low-dose transdermal estradiol (ULTRA) Endometrial etkiler: ( 2 yıl, n:417, 14 mcg E- Plasebo) ● Proliferasyon%8,5 vs. %1,1p=0,6 ● Kanama%12,4 vs. %8,6p=0,3 ● Atipik hiperplazi x1 ● Adenosarkom x1 Sonuç: Bu tedavi endometrial stimülasyona yol açmaz veya çok az oranda görülebilir. Endometrial etkiler: ( 2 yıl, n:417, 14 mcg E- Plasebo) ● Proliferasyon%8,5 vs. %1,1p=0,6 ● Kanama%12,4 vs. %8,6p=0,3 ● Atipik hiperplazi x1 ● Adenosarkom x1 Sonuç: Bu tedavi endometrial stimülasyona yol açmaz veya çok az oranda görülebilir. Johnson SR. Obstet Gynecol 2005; 105: 779-787

28 E-P Kullanımı-Endometrium ● Vaginal progesteron kullanımı veya progestin içeren Intra Uterin Sistemler, diğer yollara göre daha az sistemik progestogenik etki oluşturarak endometrial proteksiyon sağlayabilir. ● Bu uygulama yollarınının uzun süreli kullanımına ait veriler yoktur. ● Vaginal progesteron kullanımı veya progestin içeren Intra Uterin Sistemler, diğer yollara göre daha az sistemik progestogenik etki oluşturarak endometrial proteksiyon sağlayabilir. ● Bu uygulama yollarınının uzun süreli kullanımına ait veriler yoktur.

29 HRT – Amenore Oranları HRT preparatı1 ay6 ay Standart doz ccHRT (2 mg E 2 / 1 mg NETA) %67%79 Hammer, 1998 Düşük doz ccHRT (1 mg E 2 / 0,5 mg NETA) %73%83 Archer, 1999 Ultra-düşük doz ccHRT (0,5 mg E 2 / 0,1 mg NETA) %89 (0,5 mg E 2 / 0,25 mg NETA) %90%89 Sturdee, 2006

30 Ürogenital Atrofi Semptomları Vulvovaginal ● Vaginal yanma ● Vaginal akıntı ● Vaginal kuruluk ● Koital problemler ● Vaginal ve vulvar kaşıntı Vulvovaginal ● Vaginal yanma ● Vaginal akıntı ● Vaginal kuruluk ● Koital problemler ● Vaginal ve vulvar kaşıntı Mesane ● Tekrarlayan mesane enfeksiyonları ● Sık idrara çıkma ● Noktüri ● Disüri Mesane ● Tekrarlayan mesane enfeksiyonları ● Sık idrara çıkma ● Noktüri ● Disüri

31 Yaşlanma ve Vaginal Kuruluk Dennerstein L. Obstet Gynecol 2000; 96: 351-358 * *

32 Atrofik Vaginit-Epidemiyoloji Menopozal kadınlar atrofik vaginitten yakınmaktadırlar. Sistemik hormon tedavisi alan birçok kadın ürogenital semptomlardan şikayetçidir. Notelovitz M. Obstet Gynecol 2002; 99: 556-562 Sistemik HRT alanlar Sistemik HRT almayanlar

33 Vaginal Atrofi – Estrogen Tedavisi ● Atrofik vaginit semptomlarının giderilmesinde en etkili tedavidir. ● Hasta ve klinisyenler tarafından en çok tercih edilen tedavidir. Vaginal atrofiyi düzeltir. Vaginal hücrelerin gelişim ve matürasyonunu indükler. Vaginal dokudaki kan akımını iyileştirir. pH’yı azaltır. ● Atrofik vaginit semptomlarının giderilmesinde en etkili tedavidir. ● Hasta ve klinisyenler tarafından en çok tercih edilen tedavidir. Vaginal atrofiyi düzeltir. Vaginal hücrelerin gelişim ve matürasyonunu indükler. Vaginal dokudaki kan akımını iyileştirir. pH’yı azaltır.

34 Vaginal atrofi tedavisinde vaginal estrogen tedavisi sistemik tedaviden daha etkili görülmektedir. ● Meta-analiz, 58 çalışma ● Etkinlik Vaginal tedavi: %80-90 Sistemik tedavi: %75 ● Meta-analiz, 58 çalışma ● Etkinlik Vaginal tedavi: %80-90 Sistemik tedavi: %75 Cordozo N. Obstet Gynecol 1998; 92: 722

35 Vaginal Estrogen – Doz ve Süresi ● Semptomlar hastadan hastaya değişir. ● Tedavi semptomlara göre bireyselleştirilmelidir. ● Atrofik vaginitin progresif yapısından dolayı tedavi rölatif olarak daha uzun sürebilir ● Yan etkilerinin düşük riskli olması nedeniyle sürekli kullanılabilir. (ancak yapılan klinik çalışmalar birer yıllıktır.) ● Vagifem tab 25  g, estradiol hemihidrat 2 hafta her gün 1x1, sonra haftada 2 kez 1x1 ● Semptomlar hastadan hastaya değişir. ● Tedavi semptomlara göre bireyselleştirilmelidir. ● Atrofik vaginitin progresif yapısından dolayı tedavi rölatif olarak daha uzun sürebilir ● Yan etkilerinin düşük riskli olması nedeniyle sürekli kullanılabilir. (ancak yapılan klinik çalışmalar birer yıllıktır.) ● Vagifem tab 25  g, estradiol hemihidrat 2 hafta her gün 1x1, sonra haftada 2 kez 1x1

36 Düşük Doz Vaginal Estrogen – Etkinlik Cochrane Database Syst Rev ● 19 çalışma, n=4162 ● Vaginal atrofinin giderilmesinde lokal krem,vaginal tablet, vaginal halkalar eşit etkinlikte ● İlaç formunun seçiminde Sistemik absorbsiyon Hasta tercihi Uygunluk rol oynar. ● Vulvar atrofi, fissür varsa krem, sonra tablet Cochrane Database Syst Rev ● 19 çalışma, n=4162 ● Vaginal atrofinin giderilmesinde lokal krem,vaginal tablet, vaginal halkalar eşit etkinlikte ● İlaç formunun seçiminde Sistemik absorbsiyon Hasta tercihi Uygunluk rol oynar. ● Vulvar atrofi, fissür varsa krem, sonra tablet Suckling J. Cochrane Database Syst Rev 2006; 18 (4): CD001500

37 Düşük Doz Vaginal Estrogen – Güvenlik ● Preparatlar, serum E 2 seviyelerinde geçici ve az bir artışa yol açar, ancak seviyeler postmenopozal değer aralığındadır. ● Vaginal akıntı beklenebilen bir yan etkidir. ● Sistemik yan etkiler görülmez, ancak 1 yıldan uzun süreli risk analizleri yoktur. ● Preparatlar, serum E 2 seviyelerinde geçici ve az bir artışa yol açar, ancak seviyeler postmenopozal değer aralığındadır. ● Vaginal akıntı beklenebilen bir yan etkidir. ● Sistemik yan etkiler görülmez, ancak 1 yıldan uzun süreli risk analizleri yoktur. Ballagh SA. Semin Reprod Med 2005; 23: 126-140 Kuhl H. Climacteric 2005; 8: 3-63

38 Uzun Süreli Düşük Doz Vaginal ET – Endometrial Risk ● Endometrial proliferatif değişiklikler veya progestine endometrial cevap ; %5 oranda ● Atipik hiperplazi veya endometrial Ca rapor edilmemiş ● Uterin kan akımı üzerine estrogen etkisi,vaginal uygulama bölgesine göre değişir. Serviks veya posterior fornikse uygulama: artmış akım Distal vaginaya uygulama: değişiklik yok ● Endometrial proliferatif değişiklikler veya progestine endometrial cevap ; %5 oranda ● Atipik hiperplazi veya endometrial Ca rapor edilmemiş ● Uterin kan akımı üzerine estrogen etkisi,vaginal uygulama bölgesine göre değişir. Serviks veya posterior fornikse uygulama: artmış akım Distal vaginaya uygulama: değişiklik yok

39 Uzun Süreli Düşük Doz Vaginal ET – Endometrial Proteksiyon ● Endometriumu koruma amaçlı progestin ilavesi, vaginal ET 3-6 aydan daha kısa süreli kullanılacaksa gerekmemektedir. ● -6-12 aydan daha uzun süreli kullanacaklarda, -Tekrarlayan ve belirgin uterin kanama olanlarda: Endometrial değerlendirme ● Pelvik USG ● EB ● Endometriumu koruma amaçlı progestin ilavesi, vaginal ET 3-6 aydan daha kısa süreli kullanılacaksa gerekmemektedir. ● -6-12 aydan daha uzun süreli kullanacaklarda, -Tekrarlayan ve belirgin uterin kanama olanlarda: Endometrial değerlendirme ● Pelvik USG ● EB ● Ofis H/S ● D/C ● Ofis H/S ● D/C ● Meme Ca öyküsü olanlarda sonuçlar değişken

40 Düşük Doz (DD) TD HRT inme için oral formlardan daha az risklidir. ● United Kingdom’s General Practice Research Database ● 1987-2006, 50-79 yaş arası, 870.000 kadın ● 15.710 inme, 59.958 kontrol (vaka kontrol çalışması) ● Oral HRT DD:0,625 mg CE  YD: 0,625 mg  2 mg E 2  2 mg  ● TD HRTDD:50  g  50 mg  ● United Kingdom’s General Practice Research Database ● 1987-2006, 50-79 yaş arası, 870.000 kadın ● 15.710 inme, 59.958 kontrol (vaka kontrol çalışması) ● Oral HRT DD:0,625 mg CE  YD: 0,625 mg  2 mg E 2  2 mg  ● TD HRTDD:50  g  50 mg  HRT Kullanımı – İnme İlişkisi HRT TipiRR TD DD0,81 (%95CI 0,62-1,05) TD YD1,88 (%95CI 1,15-3,11) Oral DD1,25 (%95CI 0,75-1,38) Oral YD1,31 (%95CI 1,20-1,52) Renoux C, Suissa S. BMJ 2010; 340: c2519

41 KEEPS ● 42-58 yaşları arasında 720 postmenopozal kadın ● 5 yıl boyunca çalışılmakta ● 3 yıldan daha az süredir postmenopozal dönemde ● Günlük 0.45 mg CEE veya 50 mcg 17β TD estradiol plasebo ile randomize ediliyor. ● Tüm kadınlar her ay 12 gün, 200 mg/gün oral mikronize progesteron alıyor ● U/S carotid arter I/M kalınlık ● CT koroner kalsiyum skorları ● ELITE (Early versus Late Intervention Trial with Estradiol) ● 42-58 yaşları arasında 720 postmenopozal kadın ● 5 yıl boyunca çalışılmakta ● 3 yıldan daha az süredir postmenopozal dönemde ● Günlük 0.45 mg CEE veya 50 mcg 17β TD estradiol plasebo ile randomize ediliyor. ● Tüm kadınlar her ay 12 gün, 200 mg/gün oral mikronize progesteron alıyor ● U/S carotid arter I/M kalınlık ● CT koroner kalsiyum skorları ● ELITE (Early versus Late Intervention Trial with Estradiol) Kronos Early Estrogen Prevention Study

42 TSEC: Tissue Selective Estrogen Complex Aprela: 20 mg Bazedoxifene + 0.45 mg CEE ● Vazomotor semptomlar geriler ● KMD , osteoporoz  ● Vulvovaginal atrofi önlenir ● Endometrial hiperplazi önlenir (Progestin gerekmiyor) ● Memede hassasiyet azalır ● Trombotik olay oranı, E’nin tek başına verilme oranlarına benzer (pıhtılaşma üzerine sinerjistik etkisi yok) ● Vazomotor semptomlar geriler ● KMD , osteoporoz  ● Vulvovaginal atrofi önlenir ● Endometrial hiperplazi önlenir (Progestin gerekmiyor) ● Memede hassasiyet azalır ● Trombotik olay oranı, E’nin tek başına verilme oranlarına benzer (pıhtılaşma üzerine sinerjistik etkisi yok) SMART: Selective Estrogens, Menopause And Response to Therapy (2 yıllık, RCT, n:7492, Faz-3) Lobo RA (SMART-1 Trial). Fertil Steril 2009; 92: 1025-1038

43 Düşük dozlar, HT’nin bireyselleştirilmesinde daha genişletilmiş seçenekler sunar. ● Vazomotor semptomlar geriler, vaginal atrofi önlenir. ● Özellikle tedavinin ilk aylarında daha az endometrial kanama insidansı mevcuttur. ● Etkili endometrial koruma sağlanır. ● Postmenopozal kemik kaybı önlenir. ● Vazomotor semptomlar geriler, vaginal atrofi önlenir. ● Özellikle tedavinin ilk aylarında daha az endometrial kanama insidansı mevcuttur. ● Etkili endometrial koruma sağlanır. ● Postmenopozal kemik kaybı önlenir.

44 Sonuç Erken menopozal dönemdeki kadınlarda vazomotor semptomlar ve vulvar vaginal atrofi semptomları için düşük dozlu hormon tedavisi güvenli ve etkili bir seçenektir.

45


"Düşük Doz Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Dönemdeki Yeri Nedir? Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları