Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kontrasepsiyonda Güncel Görüşler Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üreme Tıbbında Güncel Gelişmeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kontrasepsiyonda Güncel Görüşler Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üreme Tıbbında Güncel Gelişmeler."— Sunum transkripti:

1 Kontrasepsiyonda Güncel Görüşler Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üreme Tıbbında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 20-21 Aralık 2008 - Ankara

2 Kontrasepsiyondaki Yeni Gelişmeler Yeni kombine oral kontraseptif formulasyonları Kontraseptif vaginal halkalar Transdermal kontraseptifler Subkutan yeni implant sistemler Histeroskopik sterilizasyon teknikleri Acil kontrasepsiyon

3 Yeni Kombine Oral Kontraseptif Formulasyonları 1.Düşük ve ultra düşük dozlu estrojen 2.Daha güvenli olan progestinlerin kullanıma sunulması a)Androjenitesi daha az olan 19-nortestosteron progestinlerin kullanımı b)Nonsteroidal progestin drospirenon 3.Tek başına progestin kontrasepsiyonu –Oral kontraseptiflerin kompliansını artırmak için “Quick Start” metodu –Uzamış siklus rejimleri 4.Steroid ve nonsteroid progesteron agonistleri Selektif progesteron reseptör modülatörleri (SPRM)

4 Zaman içerisindeki estrojen dozundaki azalma İlk kullanım yılı Estrojen Dozu (  g) * Mestranol içeren oral kontraseptifler

5 Progestinlerin Sınıflandırılması

6 Drospirenon Spironolakton analoğudur. Major; antimineralokortikoid etkilidir. –Su ve tuz retansiyonu  –Kan basıncı  –Parsiyel antiandrojenik etkili (Cyproteron asetatın %30’u) DRSP/EE 3 mg drospirenon içerir, 25 mg spironolaktona eşdeğerdir. –100-200 mg spironolakton ödem ve hirsutism –50-100 mg esansiyel hipertansiyon

7 Hormon Alınmayan İntervali Kısaltan Rejimler EE = etinil estradiol Ticari isimEstrojen dozuProgestin dozuRejim Seasonale ® 30  g EE150  g levonorgestrel 84/7 Seasonique TM 30  g EE150  g levonorgestrel 84/7* *7 gün 10  g EE Yaz 20  g EE 3 mg drospirenone24/4 Loestrin 24 Fe 20  g EE 1 mg noretindron asetat 24/4* *4 gün demir Lybrel 20  g EE90  g levonorgestrel 365 gün (non- siklik kontinü günlük doz)

8 84/7 Oral Kontraseptif Uzamış Siklus Rejimlerinde Zaman İçinde Yıkılma Kanaması ve Lekelenmenin Azalması Siklus Gün1-8492-175183-266274-357 *30  g etinil estradiol / 150  g levonorgestrel Anderson FD, Hait H. Contraception. 2003;68:89-96. Siklus Boyunca Yıkılma Kanaması / Lekelenme Günleri Ortalama Sayısı

9 Hormon Alımında Uzayan Sikluslar 2005, Cochrane Database 17 çalışmanın 6’sı kabul edilmiş 28 günlük ile uzun sikluslar karşılaştırılmış Kontraseptif etkinlik ve güvenlik profilleri benzer Kompliansta farklılık yok Kullanıcılar her iki rejimden de memnun

10 Mifepristone (RU 486) Ayda bir hap olarak mifepristone kullanımı 200 mg, menstruel siklusun 16. günü Acil kontrasepsiyonda mifepristone kullanımı –Glasier ve ark. 1992 •800 kadın ve adölesan •Tek doz 600 mg RU 486 korunmasız koitus sonrasındaki ilk 72 saat içerisinde verildiğinde %100 etkili bulunmuş –WHO 1999 •1700 kadın, 10 ve 50 mg RU 486, 600 mg’lık doza eşit etkinlikte bulunmuş (tedavi verilmediği taktirde oluşabilecek gebelikte tahminen %85’i azalmış) •Korunmasız koitus sonrasındaki 5 güne kadar etkili Am J Gyn and Obs, 2008 Glasier A. N Engl J Med. 1992; 327:1041-1044. WHO Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Lancet. 1999;353:697-702.

11 Kontraseptif Vaginal Halkalar Kontraseptif Vaginal Halka Teknolojisi 1.Vaginal epitelden steroid absorbsiyonu hızlıdır. 2.Vaginal halkalar steroidlerin sabit bir hızla salınımına uygun şekilde dizayn edilebilir. 3.Vaginal halkanın kullanımı, kullanıcı tarafından kolayca kontrol edilebilir. 4.Vaginal halka koitus sırasında yerinde kalabilir ya da maksimum 2 saat süreliğine çıkarılabilir.

12 Kontraseptif Vaginal Halkalar Her siklus için bir halka Rejim: 3 hafta kullan, 1 hafta ara ver Günlük salınım –15  g etinil estradiol –120  g etonogestrel Mensesin ilk 5 günü içinde veya gebelik ekarte edilerek de başlanabilir NuvaRing

13 Vaginal Kontraseptif: Avantajları Kullanıcı kontrollü –Kolayca yerleştirilip çıkartılabilir Aylık metod –Her gün dikkat etmeye gerek yok Sabit serum hormon seviyelerini sağlayan kontinü salınım En düşük etinil estradiol dozu Absorbsiyonla ilgili gastrointestinal problemlerden uzak Hepatik “first-pass” etki yok OK ile karşılaştırıldığında genital semptomlarla ilgili aşikar bir farklılık yok –Vaginal ıslaklık daha fazla rapor edilmiş (diğer vaginal parametrelerde candida, vaginal pH farklılık yok) Veres S, Miller L, Burington B. Obstet Gynecol. 2004;104:555-63.

14 Kontraseptif Halka: Etki Mekanizması NuvaRing ® ovulasyonu inhibe etmektedir FSH düşük konsantrasyonda bulunmuştur LH surge’ü izlenmemiştir Progesteron seviyeleri düşük bulunmuştur (<2.9 nmol/L) Kullanımın bırakılmasından sonra ovulasyon hızla geri dönmektedir Mulders TM, Dieben TO. Fertil Steril. 2001;75:865-870

15 Kontraseptif Etkinlik NuvaRing ® Avrupa Çalışması GebelikSiklus Pearl İndeksi %95 Cl 6121090.650.24-1.41 Roumen et al. Hum Reprod. 2001;16:469-75

16 Kontraseptif Halka Tolerabilite: Yan Etkiler Dieben TO, et al. Obstet Gynecol. 2002;100:585-593 Yan etkilerKullanıcı %’si Baş ağrısı5.8 Vaginitis5.6 Leukorrhea4.8 Halkayla ilgili şikayetler4.4 Kilo alma4.0 Bulantı3.2 Akne2.0

17 İrregüler Kanama NuvaRing vs. KOK karşılaştırması Scientific communication ESC 2004 */**İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar Siklus İrregüler kanama insidansı (%) * *

18 NES/EE Şematik Dizaynı Nestorone / Etinil Estradiol (150/15  g gün) Vaginal Halka Halka 1 yıl süreyle etkili 3 hafta vajinada, 1 hafta kanama olması için çıkarılıyor Population Council, halen Faz III çalışmaları yapılıyor (Haziran 2009, 2300 kadın) Ara yüzey 8.4 mm NES/EE çekirdekNES çekirdek 56 mm

19 Kontraseptif Vaginal Halkalar Laktasyondaki kadınlar için vaginal halka 1.NES içerenler (6 ay devamlı kullanım) n=180, RCT, doz bulma çalışması NES dozuDevam oranları 50  g/gün%84.8 75  g/gün%76.7 100  g/gün%73.2 Ovulasyon her dozda da inhibe olmuş (p<10nmol/L) Contraception 2001;63:257-61. 2.Naturel progesteron hormonu içerenler Bu halka HRT’de progestin gereken kadınlarda da kullanılacaktır.

20 Transdermal (TD) Kontraseptifler Kontraseptif patch’ler TD jeller TD spray kontraseptifler

21 Transdermal Kontraseptif Patch Hormonlar kontinü sistemik dozda salınır –150 µg norelgestromin –20 µg etinil estradiol Kontraseptif hormonal seviyelere patch’in yerleştirilmesinden 48 saat sonra hızla ulaşılır Haftalık kullanım (7 gün) Gastrointestinal sistem by-pass edilir Abrams LS, et al. J Clin Pharmacol. 2001;41:1232-1237, 1301-1309. Abrams LS, et al. Contraception. 2001;64:287-294. Creasy GW, et al. Semin Reprod Med. 2001;19:373-380.

22 Transdermal Kontraseptif Sistem 3-patch sistem – 3 hafta süreyle her hafta 1 patch uygulanır – Her bir patch haftanın aynı günü uygulanır 1 hafta patch uygulanmaz Hafta 1Hafta 2Hafta 3Hafta 4 Patch #1 Patch #2 Patch #3 28 gün siklus Patch Ø Hafta 5 Yeni siklus başlanır 28 gün siklus Abrams LS, et al. Contraception. 2001;64:287-294. Creasy GW, et al. Semin Reprod Med. 2001;19:373-380. Smallwood GH, et al. Obstet Gynecol. 2001;98:799-805.

23 TD Kontraseptif Patch: Uygulamalar Boyut: 20 cm 2 3 kattan oluşur: –İç kısım uygulama anında çıkarılır –Hormonlu adhesive tabaka –Dıştaki koruyucu polyester tabaka Kalçaya, kolun üst dış yüzüne, üst abdomen bölgesine, meme dışındaki üst gövde bölgesine uygulanabilir Keder LM. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2002;15:179-181.

24 TD Patch: Avantajları Kullanıcı kontrollü, basit, haftalık uygulama Kontraseptif etkide hızlı reversibilite 3 ay kullanım sonrası düzenli sikluslar Kolay başlama ve sonlandırma

25 TD Patch: Dezavantajları Uygulama bölgesinde reaksiyon 90 kilonun üzerindeki hanımlarda çok etkin değil Kullanımın ilk 2 ayında memede ağrı Diğer yan etkiler OK’larda görülenlerle benzer Patch’in dışarıdan görülmesi bazı kullanıcılar tarafından istenmeyebilir HIV veya STD’ye karşı koruyuculuk sağlamaz Zieman M, et al. Fertil Steril. 2002;77(Suppl 2):S13-S18.

26 Transdermal Kontraseptif Patch: Etkinlik 22,160 SiklusGebelik SayısıGebelik Olasılığı Metod Başarısızlığı 12%0.8 3%0.6 Zieman M, et al. Fertil Steril. 2002;77(Suppl 2):S13-S18. Smallwood GH, et al. Obstet Gynecol. 2001;98(Pt 1):799-805. Audet MC, et al. JAMA. 2001;285:2347-2354. Hedon B, et al. Int J Gynaecol Obstet. 2000:70(suppl 1):78.

27 Transdermal Kontraseptif Patch: Yan Etkiler Audet MC, et al. JAMA. 2001;285:2347-2354. Yan Etki Hasta Sayısı (%) Ortho Evra ® Patch (n=812) Triphasil ® Oral Kontraseptif (n=605) P Değeri Baş ağrısı178 (21.9)134 (22.1)0.95 Bulantı166 (20.4)111 (18.3)0.34 Uygulama bölgesinde reaksiyon164 (20.2)–– Memede ağrı152 (18.7)35 (5.8)<0.001 Üst respiratuar enfeksiyon108 (13.3)108 (17.9)0.02 Dysmenorrhea108 (13.3)58 (9.6)0.04 Abdominal ağrı66 (8.1)51 (8.4)0.85

28 Estrojen Maruziyeti: Kontraseptif Patch’in OK ve Vaginal Halkayla Karşılaştırılması van den Heuvel, et al. Contraception. 2005;72:168-174. En yüksek ortalama pik konsantrasyonu (C max ) (pg/mL) EE konsantrasyonu vs. zaman (AUC 0-21 ) (ng.h/mL) halka (15 µg EE/gün)Patch (20 µg EE/gün)OK (30 µg EE/gün) * OK = oral kontraseptif; EE = etinil estradiol †P<0.05 vs. halka *P<0.05 vs. patch ve halka * † *P<0.05 vs. halka ve OK

29 Transdermal Kontraseptif Patch: Venöz Tromboembolik Olay Riski Jick SS, et al. Contraception. 2006;73:223-228; Cole JA, et al. Obstet Gynecol. 2007;109:339-346. Çalışmalar Odds Ratio (95% Confidence Interval) Jick SS, et al., 20060.9 (0.5–1.6) Cole JA, et al., 20072.4 (1.1–5.5)

30 Transdermal Kontraseptif Patch: Sonuç FDA tavsiyesi: –2006’da 2 epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre bazı kadınlarda artmış venöz tromboembolizm (VTE) olaylarına rastlanmasından dolayı, risk faktörleri olan kadınların patch kullanımlarının tekrar gözden geçirilmesi uygun görülmüştür Etkinlik –Oral kontraseptif kullanıcılarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek komplians bulunmuştur

31 Transdermal Kontraseptif Jel Nestorone + Naturel Estradiol Transdermal Kontraseptif Sprey Nestorone + Naturel Estradiol Avantajı: –Naturel estradiolün venöz tromboembolizm riski, oral verilime göre 4 kat daha azdır. –Sprey teknolojisi relatif olarak düşük maliyetli bir yaklaşımdır.

32 Progestinli İntrauterin Sistemler Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System (LNG-IUS, Mirena ® ) 24 saatte 20 µg levonorgestrel salgılanır Kullanım süresi: 5 yıl Kullanıcıların %0.1’inde ilk kullanım yılında gebelik görülebilir Servikal müküste kalınlaşma Sperm fonksiyonu inhibisyonu Endometriumda incelme Fertilizasyon inhibisyonu Jonsson B, et al. Contraception. 1991;43:447-458. Kulier R, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3: CD005347.

33 Kontraseptif İmplantlar İmplanon Tek çubuk implant (4 cm uzunluk ve 2 mm çapta) Etilen vinyl asetattan yapılmıştır ve 68 mg etonorgestrel (desogestrel’in aktif metaboliti) içerir. Kullanım süresi: 3 yıl Pearl indeks: 0.38 Levonorgestrel: iki çubuklu (Jadelle, 5 yıl) Nestorone (NES): Tek çubuk (Population Council, 2 yıl, Latin Amerika) Elcometrine: Tek çubuk (6 ay) Nomegestrol asetat: Tek çubuk (Uniplant, 1 yıl) Capronor: Biodegredable Levonorgestrel (1 yıl)

34 Kontraseptif İmplant: Karakteristikler Etonorgestrel’in serum seviyeleri implantın yerleştirilmesinden hemen sonra artar Fertilite çabuk geri döner –Menstrual sikluslar 3 ay içinde başlar Estrojen içermez –Laktasyondaki kadınlar için 6. postpartum haftadan itibaren uygundur İnsersiyon bölgesi nondominant kolun iç bölgesidir Uygulama ve çıkarma için klinisyene gitme zorunluluğu vardır Croxatto HB. Eur J Contracept Reprod Health 2000; 5 Suppl 2: 21-28.

35 Kontraseptif İmplant Etkinlik: Etki Mekanizması Ovulasyonu baskılar Servikal müküsün viskozitesini artırır –5629 kadın-yılı kullanımında gebelik rapor edilmemiştir Yan etkiler: –Düzensiz kanama (%13) –Akne (%14.5) –Emosyonel labilite (%14.2) –Baş ağrısı (%12.7) –Kilo alımı (%12.1) –Dismenore (%9.7) –İmplant bölgesinde kısa süreli ağrı (<%5) The Implanon US Study Group. Contraception 2005;71:319-326.

36 Progestin – Only Acil Kontrasepsiyon: Nor-Levo İlk doz: Korunmasız koitus sonrası ilk 72 saat içinde İkinci doz: İlk dozdan 12 saat sonra diğer tablet alınır (Geleneksel iki doz verilimi) Weismiller DG. Am Fam Physician. 2004; 70: 707-714. Nor-Levo (Levonorgestrel 0.75 mg)

37 Histeroskopik Sterilizasyon Teknikleri Essure: Microinsert (4 cm, superelastik nitinol + çelik sarmalı) Adiana: Tuba uterinaların düşük seviyeli radyofrekans dalgasıyla ablazyonu + proksimale yumuşak silikon matriks yerleştirilmesi Ovion: Tuba uterinaya fibröz ve oklüzyona yol açan metal tüp yerleştirilmesi

38 Erkekte Hormonal Kontrasepsiyon Bu konuda yapılan çalışmaların amacı FSH’yı baskılayarak azospermi oluşturmaktır.

39 Erkekte Kontraseptif Metodlar: Hormonal Yaklaşım 1.Androjenler: –İnjeksiyonlar: Kısa süreli (3 hafta-3 ay) etkili –İmplantlar: 7 alfa metil nortestosteron (MENT)  1 yıl –Oral: Testosteron undecanoate (TU) (Tek oral aktif sentetik T) 3x1 PO veya 2 ayda bir IM 2.GnRH antagonistleri + androjen replasmanı (Testosterone enanthate 100 mg/hafta) 3.Progestinler + androjen replasmanı GnRH aşıları: Çalışmalar sonuç verici olmamıştır. Araştırma programı durdurulmuştur.

40 Erkekte Kontraseptif Metodlar: Nonhormonal Yaklaşım Suspensuarlar (İnternal ısı) Eksternal ısı RISUG: Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance Hindistan’da Faz III çalışma aşamasında IVD: Intra Vasa Device [Silikon (ABD), ürethan tüp (Çin)] Vasa deferense enjekte edilen poliüretan, silikon tıkaç (Çin) Adjuvan (Lonidamin): Antikanser ajan Bazı antihipertansif ilaçlar –Phenoxybenzamin –Nifedipine –Thioridazine Triptergium Enzim inhibitörleri, genomik ve proteomiklerin tanınması İmmünokontraseptifler

41 İdeal Kontraseptif Güvenli Etkili Reversibl Kullanımı kolay Ucuz Yeni araştırma alanları; reprodüktif sistemi içine alan: Genler, proteinler, enzimlerle yapılmaktadır Dual protektif etki araştırılmaktadır [STD ve HIV’a karşı mikrobisidlerle (Carraguard) kombine]


"Kontrasepsiyonda Güncel Görüşler Doç. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üreme Tıbbında Güncel Gelişmeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları