Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Menopoz ve HRT : 2010 Prof.Dr.Hakan SEYİSOĞLU İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Menopoz ve HRT : 2010 Prof.Dr.Hakan SEYİSOĞLU İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite."— Sunum transkripti:

1 Menopoz ve HRT : 2010 Prof.Dr.Hakan SEYİSOĞLU İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği

2 Kardiovasküler sistem, meme ve akciğer kanserine bağlı ölüm Phillips KA, et al. NEJM 1999;340-143. Age-related death rates

3 Kardiovasküler hastalıklar her bölge için en sık ölüm nedenidir http://www.who.inthttp://www.who.int 2010

4 Evangelista O et al, Gender Med 2009;6:17-36 Yaşlanan kadında koroner arter hastalığı, aynı yaştaki erkeklere oranla daha öldürücüdür

5 Klimakterik Semptomatoloji Vazomotor Psikosomatik Seksüel / ürogenital Sıcak basması Gece terlemesi Vaginal kuruluk Disparoni Libido kaybı Tekrarlayan üriner infeksiyonlar Uyku bozukluğu İyilik halinde gerileme, kaygı Günlük işlerine karşı ilgi azalması Mood değişimleri, irritabilite Baş ve eklem ağrıları

6 Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: a longitudinal study. Col, Nananda et al, Menopause 2009; 16(3):453-457. Vazomotor yakınmalar zannedildiği kadar kısa süreli değildir Kadınların %50 sinde > 4 yıl 13 yıllık çalışma süresi bittiğinde kadınların %23 ü hala bu şikayetten yakınmakta idi

7 History of hot flashes and aortic calcification among postmenopausal women. Klimakterik yakınmaları olan kadın Koroner arter hastalık gelişme riski yüksektir 1 Vazodilatör tedavilere çok iyi yanıt verir 2 Koroner hastalık önlenmesi açısından HT iyi yanıt verir 3 1. Thurston RC et al, Circulation 2008;118:1234 2. Tuomikoski P et al. Obstet Gynecol 2009;113:902 3. Allison MA et al, Menopause 2010 (e-pub) vazodilatasyon

8 Damar duvarında lokal etki Aterosklerotik plak destabilizasyonu ( MMP 2 ve 9, VEGF) Sistemik etki Koagulasyon Faktör VII, V ATIII, PRC Kardiometabolik risk faktörleri trigliseridler (oral) Östrojenin KVS üzerine zarar verici etkisi

9 Aterom plağının evreleri Normal IMT Kalın IΜΤ Aterosklerotik plak

10 Hipoekojenik plak (lipid oranı yüksek, ince fibröz kapsül)

11 Stabil plak(lipid oranı düşük, yoğun bağ dokusu)

12 Manson J, J Clin Endocrinol Metab Dec 2008;93:4567 yararzarar

13 Postmenopozal hormon tedavisi Östrojenler Progestinler (en sık kullanılanlar) CEE 17β-estradiol Progesteron Dydrogesterone Medroxyprogesterone acetate Norethisterone acetate Trimegestone Drospirenone Dienogest Chlormadinone acetate Transdermal verilebilir Canonico M, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010 Campagnoli C, Maturitas 2009

14 Östrojen dozları arası yan etki farklılıkları (tek östrojen) KadınKadın * 2 mg doza ait yan etki görülen olgu sayısı, diğer dozlardan anlamlı olarak yüksek % * Christiansen C, International Novo Nordisk Symposium, Monaco,2001

15 Utian W, et al. Fertil Steril 75:1065,2001 Women’s HOPE Study / Vazomotor semptomlar

16 Menopoz semptomları üzerine doz etkinliği (Kupperman Menopozal İndeks) Archer DF, et al. 2001 SkorSkor ay 3 6 12 24 Başlangıç değere göre değişim, her iki grup için p<0.05

17 Utian W, et al. Fertil Steril 75:1065,2001 Women’s HOPE Study / Vajinal atrofi sonuçları

18 1mg ve 2mg 17-ßE 2 nin kemik yoğunluğuna etkisi ( 2 yıllık çalışma) % Lees B, Stevenson JC Osteoporosis Int 12:251,2001 Plasebo vs. aktif tedavi p<0.001 1 mg vs. 2 mg = n.s.

19 Düşük doz HRT nin ileri yaş KMY üzerine etkisi (The Creighton University) % Recker R, et al.. Ann Intern Med 130:897, 1999 65 yaş üzeri 128 kadın ; Süre = 3,5 yıl

20 Pickar JH, et al. Fertil Steril 76:25,2001 Archer DF, et al. Fertil Steril 75:1080,2001 Women’s HOPE Study / Endometrium sonuçları H. S.

21 Çeşitli düşük doz kesintisiz HRT lerde kanama paternleri % Archer DF, et al. 2001 H. S. KadınKadın ay Progestagen dozu arttıkça kanama azalıyor

22 Haines C et al, Climacteric. 2009 Oct;12(5):419-26 14γ transdermal Ε2 plasebo Ultra-düşük doz HT vazomotor semptomların azaltılmasında etkilidir

23 Ultra-düşük doz HT postmenopozal kadınlarda kemik kaybını önlemede etkilidir Gambacciani M et al, Maturitas 2008

24 DozEndikasyonp.o. 17β estradiol transdermal 17β estradiol Standart doz Prematür over yetmezliği, erken menopoz Klimakterium Menopoz: Düşük doza yanıt alınamayan olgular 2mg75-100μg Düşük doz Menopozal kadında ilk seçenek olmalıdır 1mg25-50μg Ultra düşük doz İleri yaş Semptomların persiste etmesi nedeniyle uzun süreli kullanım 0.25-0.5mg3-25μg Postmenopozal hormon tedavisi – östrogen dozu

25 Doku Selektif Östrojen Kompleksi TSEC (Tissue Selective Estrogen Complex)

26 TSEC AMAÇ Yaşam kalitesi parametreleri üzerine olumlu etki sağlamak ve SERM in bu yöndeki etkisini önlemek SERM olumlu etkilerini potansiyalize etmek SERM lerin yetersizliği olan nonvertebral kırıklarda etkinliği arttırmak Meme üzerinde proliferasyona antagonist etki sağlamak Endometrium güvenliğini sağlamak ve progestin kullanımını devreden çıkarmak Hem temel hormon Östrojeni vermek ve hem de bunun olası yan etkilerini en aza indirgemek.

27 Konjuge Östrojenin meme hücreleri üzerindeki proliferatif etkisinin SERM ler tarafından antagonize edilmesi Bazedoksifen+CE > Raloksifen+CE > Lasofoksifen+CE Bu nedenle kombinasyon Bazedoksifen ile yapılmakta Chang KC, et al. J Steroid Biochem Mol Biol, 2009

28 Bazedoksifen + CE (QoL-seksüel fonksiyon ve uyku) Semptomatik kadınlar üzerinde yapılan 12 haftalık randomize kontrollü çalışma (n=652) BAZ 20 mg + CE 0.45 mg ; BAZ 20 mg ; Plasebo ASEX (The Arizona Sexual Experiences) ve MENQOL (Menopause-Specific Quality of Life) skalaları ile değerlendirilmiş Seksüel fonksiyon, lubrikasyon skoru, emosyon, uyku ve vazomotor yakınma açısından: BAZ+CE vs. Plasebo (p<0.05) BAZ+CE vs. BZA (p<0.001) Bachmann G, et al. Climacteric, 2009

29 Bazedoksifen + CE (QoL-uyku) Semptomatik kadınlar üzerinde yapılan 12 haftalık randomize kontrollü çalışma (n=318) BAZ 20 mg + CE 0.45 mg ; BAZ 20 mg + CE 0.625 mg ; Plasebo MOS (Medical Outcomes Study) Uyku Skalası ve MENQOL (Menopause-Specific Quality of Life) skalaları ile değerlendirilmiş Uykusuzluk, uykuya geçiş, uyku kalitesi, ve uyku yeterliliği açısından: BAZ+CE vs. Plasebo (p<0.001) Utian W, et al. Maturitas, 2009

30 Bazedoksifen + CE (Endometrium güvenilirliği) –Kümülatif amenore oranları: (13 ay) 0-13 ay%83 10-13 ay %93 (Archer DF, Pickar JH, et al. Fertil Steril, 2009) –Endometrial güvenilirlik: (n=3.397 – 2 yıl) Hiperplazi oranı < %1 ns vs. plasebo (Pickar JH, Speroff L, et al. Fertil Steril, 2009) ** PROGESTIN-FREE MENOPAUSAL THERAPY**

31 1995 yılından 2006 ya kullanım farkı E% 15.4 azaldı (%25 den %22.4 ) E+P% 58.9 azaldı(%21 den %6.7 )

32 50 yaş üzeri invaziv meme ca (1990 – 2007 arası) 1999 pik değer522/100.000 (CI 0.45-0.60 %) 2004340/100.000(CI 0.29-0.41 %) 2007450/100.000(CI 0.39-0.52 %) Bu arada çekilen mamografi yüzdelerinde değişim yok***** HRT kullanım yüzdeleri gittikçe azalmakta ***** Ereman RR et al. BMC Public Health, 2010

33 Menopoz ve HRT : 2010 Prof.Dr.Hakan SEYİSOĞLU İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği

34 Kardiovasküler hastalıklar her bölge için en sık ölüm nedenidir http://www.who.inthttp://www.who.int 2010 Breast Cancer Epidemiology

35 DozEndikasyonp.o. 17β estradiol transdermal 17β estradiol Standart doz Prematür over yetmezliği, erken menopoz Klimakterium Menopoz: Düşük doza yanıt alınamayan olgular 2mg75-100μg Düşük doz Menopozal kadında ilk seçenek olmalıdır 1mg25-50μg Ultra düşük doz İleri yaş Semptomların persiste etmesi nedeniyle uzun süreli kullanım 0.25-0.5mg3-25μg Postmenopozal hormon tedavisi – östrogen dozu


"Menopoz ve HRT : 2010 Prof.Dr.Hakan SEYİSOĞLU İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları