Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.DÜNYA SAVAŞI. Ünite Özeti  Bir çok dünya devletinin biraraya gelerek yaptığı 1.dünya savaşının nedenleri,savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar incelenecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.DÜNYA SAVAŞI. Ünite Özeti  Bir çok dünya devletinin biraraya gelerek yaptığı 1.dünya savaşının nedenleri,savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar incelenecek."— Sunum transkripti:

1 1.DÜNYA SAVAŞI

2 Ünite Özeti  Bir çok dünya devletinin biraraya gelerek yaptığı 1.dünya savaşının nedenleri,savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar incelenecek. Dünyanın bir dönem en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı devletinin 1.Dünya savaşı ve sonrasında karşılaştığı durumlar ortaya konulmaya çalışılacak.  Savaşların gerçekten bir galibi var mı ? Savaşların kalıcı barışı sağlayıp sağlayamadığı irdelenecek.  1.Dünya Savaşının sonuçları bağlamında,dönemi anlatan yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanarak Dünyada yaşanan savaşların İnsanlara olan etkileri ve savaşları engellemek için yapılabilecek çalışmalar öğrenciler tarafından ortaya konulmaya çalışılacak. Dünyada barışı sağlama adına faaliyet gösteren Uluslar arası teşkilatlar ve yaptıkları çalışmalarla ilgili araştırma yapılması ve sonuçlarının sunum halinde değerlendirilmesi.

3 Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Temel Soru Barış mı daha kolay ve ucuz, yoksa savaş mı ? Ünite Soruları  Devletleri savaşa sürükleyen nedenler nelerdir ? Savaşların toplumlara etkileri nelerdir ? İçerik Soruları İçerik Soruları 1.Dünya Savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir 1.Dünya Savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir ? Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanmasının sonuçları nelerdir ? ? Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanmasının sonuçları nelerdir ?

4 1.DÜNYA SAVAŞI PROJESİ İLE öğrencilerim 21. Yüzyıl Becerileri öğrencilerim 21. Yüzyıl Becerileri geliştirmesine aşağıdaki yollarla yardımcı olacak: - Akranlarla ve grupla işbirliği - Akranlarla ve grupla işbirliği -1.dünya savaşına neden olan gelişmeleri ve sonuçlarını tespit etme ve ünite sorularını cevaplamaya yönelik bilgiler ortaya koyma. -1.dünya savaşına neden olan gelişmeleri ve sonuçlarını tespit etme ve ünite sorularını cevaplamaya yönelik bilgiler ortaya koyma. - 1.dünya savaşı ve sonrasında meydana gelen gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkilerini analiz etme. - 1.dünya savaşı ve sonrasında meydana gelen gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkilerini analiz etme. -1.Dünya savaşının analizi sonucunda savaşların toplumlara etkisi ile çıkarımlarda bulunma.

5 Öğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı Amaç Öğrencilerin 1.dünya savaşına ilişkin ne bildikleri ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ilişkin veri toplamak Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim? Öğrencilerimin Ünite Soruları konusunda ne bildiklerini ve proje tasarımı konusunda neler bildiklerini öğrenmek isterim. Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim? Savaşlara neden olan genel sebepleri araştırmalarını ve araştırmalarını akranlarıyla karşılaştırma yapmlarını sağladım.

6 Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Projenin taasrımı konusunda eksikleri olanlara destek sağlayabilirim. Öğrencileri 1.Dünya savaşını anlatan çeşitli örnek kaynaklara yönlendiririm. Bu değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Düşünme becerisini daha fazla üst düzeyde kullanabilme konusunda.

7 Kursa ili ş kin hedeflerim  Farklı teknolojileri öğrenerek Tarih öğrenmenin sıkıcı olmadığını öğrencilere kavratmak  Öğrencilerimi tarihte meydana gelen olayları öğrenirken,araştırmaya yöneltmek ve araştırmalarının sonunda ortaya çıkan sonuçlarla günümüz arasında bağlantı kurmalarını sağlamak.  Başka öğretmenlerle görüş alış verişinde bulunmak

8 Ö ğ rencilerimin Hedefleri  Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak  Proje yoluyla bilgiye daha somut yoldan ulaşmak.  Tarihi olayları eleştirel bakış açısı ile değerlendirme.


"1.DÜNYA SAVAŞI. Ünite Özeti  Bir çok dünya devletinin biraraya gelerek yaptığı 1.dünya savaşının nedenleri,savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar incelenecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları