Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8 DAKİKA (Yazarı bilinmiyor) Efsane bu ya; kadının biri bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8 DAKİKA (Yazarı bilinmiyor) Efsane bu ya; kadının biri bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir."— Sunum transkripti:

1

2 8 DAKİKA (Yazarı bilinmiyor)

3 Efsane bu ya; kadının biri bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir ses duyar. Bu ses ona : “ içeri gir ve ne istersen al, ama en önemli olanı unutma. Ayrıca, sen çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılmayaca ğ ını da dikkate almalısın. Ancak bu fırsatı kaçırma, ama yine de en önemli ş eyi unutma” der.

4 Kadın ma ğ araya girer ve büyük bir servetle kar ş ıla ş ır. Masanın üzerindeki altın ve mücevherleri görünce ş a ş kına döner ve çocu ğ unu yere bırakarak hemen büyük bir hırsla masanın üzerindekileri toplamaya ba ş lar. Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur : " yalnız sekiz dakikan var” demektedir.

5 Sekiz dakika çabuk geçer, kadın toplamı ş oldu ğ u kıymetli ta ş lar ve altınlarla birlikte ma ğ aranın dı ş ına ko ş ar ve kapı kendili ğ inden kapanır... Bu sırada çocu ğ unu içerde unutmu ş oldu ğ unun farkına varır, ama kapı bir daha açılmamak üzere kapanmı ş bulunmaktadır. zenginlik uzun sürmez, ama ümitsizlik hep ya ş ar. Aynı ş ey ço ğ u zaman bizim ba ş ımıza da gelir. Bu dünyada yakla ş ık 80 yıllık ömrümüz vardır ve bir ses daima bize: " Sakın en önemli ş eyi unutma!“ der gibidir.

6 Önemli olanlar manevi de ğ erler, inançlar, dikkatli olmak, aile, dostlar ve hayattır. Ancak kazanç hırsı, zenginlik, maddi ş eyler bizi öylesine büyüler ki, ço ğ u zaman en önemli ş eyleri bir kö ş ede bırakırız. Böylece zamanımızı bu tür ş eylerle tüketir ve en önemli olan ş eyi “Manevi duyguları“ bir kö ş ede unuturuz.

7 Asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki bu dünyadaki ya ş am çok çabuk geçer ve ölüm beklenmedik bir zamanda bizi yakalar. Ve hayatın kapısı bizim için ebediyen kapanmı ş olaca ğ ından son pi ş manlık bir fayda vermez. Sorunlarla, acılarla, ahlaksızlık ve adaletsizliklerle dolu, küçücük masum çocukların öldürüldüğü, ailelerin acı çektiği bir dünyada yaşıyoruz. Bir bakıma bunların olması normal gibi gözüküyor. Çünkü biz EN ÖNEMLİ ŞEYLERİ unutmuş durumdayız...

8 SEVGİBARIŞ ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK SAMİMİYET ÇOCUKLARIN SAFLIĞI, ŞEFKATİ VE MASUMİYETİ

9 YA Ş AMIN HER ANINDA, S İ ZE SUNULMU Ş OLAN ÖMRÜ, EN HAYIRLI Ş EK İ LDE GEÇ İ REB İ LMEN İ N HESABINI YAPMAYI İ HMAL ETMEY İ N.. HAYAT B İ R TANED İ R, ONDAN AYRILDI Ğ INDA P İŞ MANLIK DUYMAMAN, ESEFLENMEMEN İ Ç İ N ONDAN İ ST İ FADE ET, ONU KORU VE ONU SEV.


"8 DAKİKA (Yazarı bilinmiyor) Efsane bu ya; kadının biri bir gün kuca ğ ındaki çocu ğ u ile birlikte bir ma ğ aranın önünden geçerken içeriden gelen bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları