Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011"— Sunum transkripti:

1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011

2 Sunum Planı Faaliyet Raporlarının Temel Niteliği Faaliyet Raporlarının Çeşitleri-Hazırlanma Süreleri Faaliyet Raporlarının Kapsamı

3 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi
Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi

4 Faaliyet Raporları Temel hesap verme aracıdır. Stratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar.

5 Faaliyet Raporları -1 Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur. Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

6 Faaliyet Raporları -2 Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır.

7 Faaliyet Raporları -3 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir. Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır. Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır.

8 Kurum ve Belgeler Sunulan Makam Süre Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri(Genel ve Özel Bütçe)- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Yetkilileri Birim Faaliyet Raporu Üst Yönetim İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar İdare Faaliyet Raporları Sayıştay, Maliye Bakanlığı İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Mahalli İdareler- Faaliyet Raporları Sayıştay, İçişleri Bakanlığı İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; Belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu İzleyen yılın Haziran 15’ine kadar Maliye Bakanlığı- Genel Faaliyet Raporu Sayıştay İzleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay - İdare Faaliyet Raporu+ Genel Faaliyet Raporu+ Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu+ Görüşler+ Genel uygunluk Bildirimi TBMM

9 İdare Faaliyet Raporunun Kapsamı
Birim Yöneticisi- Üst Yönetimin Sunuş Metni Genel Bilgiler: (Misyon-vizyon,teşkilat yapısı, sunulan hizmet, insan- fiziki kaynak ) Amaç ve Hedefler: (S. amaç ve hedef,faaliyet yılı öncelikleri) Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler (bütçe hedef ve gerçekleşme, varlık yükümlülük denetim sonuçları) Performans Bilgileri (performans hedef- gerçekleşmesi,sapma nedenleri) Kurumsal kabiliyet (içsel durum değerlendirmesi) Öneri ve Tedbirler (karşılaşılacak riskler, hedef faaliyet değişikliği) İç Kontrol Güvence Beyanı, Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin Beyanı

10 TEŞEKKÜRLER……


"5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 25 Nisan 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları