Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güvenilir Mali Raporlama : Mali Krizlerin Etkisini Azaltmak ve Bölgede Ekonomik Büyümeyi Güçlendirmeye Yönelik Gerekli Bir Yapı Taşı Dr. Kurt Pribil Chief.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güvenilir Mali Raporlama : Mali Krizlerin Etkisini Azaltmak ve Bölgede Ekonomik Büyümeyi Güçlendirmeye Yönelik Gerekli Bir Yapı Taşı Dr. Kurt Pribil Chief."— Sunum transkripti:

1 Güvenilir Mali Raporlama : Mali Krizlerin Etkisini Azaltmak ve Bölgede Ekonomik Büyümeyi Güçlendirmeye Yönelik Gerekli Bir Yapı Taşı Dr. Kurt Pribil Chief Executive Officer Mali Piyasa Kurumu, Avusturya BAKANLAR KONFERANSI Viyana, Perşembe Mart 16, 2006

2 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 2Vienna, Thursday March 16, 2006 Gündem  Giriş  Standart Koyma  Ekonomik Büyüme ve IFRS’nin Tutarlı Şekilde Uygulanması  Mali Kriz Riskinin Azaltılması ve IFRS’nin Uygulanması  İzlemeye Yönelik Raporlama  Sonuçlar / Tavsiyeler

3 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 3Vienna, Thursday March 16, 2006 Giriş  AB içinde mali raporlamanın temel hedefi son yıllarda UYUM olmuştur.  Çok farklı GAAP’lerden yola çıkarak AB 1 Ocak 2005 itibarı ile listede yer alan şirketlerin konsolide yıllık hesaplarında IFRS’yi uygulamaya başlamıştır.  Şu anda uyum, düzenleyici muhasebeye kadar uzanmıştır (örneğin bankalara yönelik “FINREP” IFRS’yi esas almaktadır).

4 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 4Vienna, Thursday March 16, 2006 Standart Belirleme (1)  IASB (International Accounting Standards Board – Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ) iyi anlaşılır, yüksek kaliteli ve uygulanabilir nitelikte tek bir dizi standartın mevcudiyetinden sorumludur.  IASB’nin bir standartı benimsemesinden sonra Komisyon, Üye Ülkelerin temsilcilerinden oluşan ve Komisyon’un başkanlık ettiği Muhasebe Düzenleme Komitesi’ne (Accounting Regulatory Committee (ARC), teklifini sunar. ARC’nin rolü Komisyon’a uluslararası muhasebe standartlarının kabul edilmesinde yardımcı olmaktır.

5 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 5Vienna, Thursday March 16, 2006 Standart Belirleme (2)  İlke esaslı standartlara karşı kural esaslı standartlar –IFRS gibi ilke esaslı standartlar hazırlayanların, denetçilerin ve kullanıcıların tecrübelerine, hükümlerine ve bu standartları kendi şartlarında kullanabilmelerine dayalıdır.  İlke esaslı standartlar farklı uygulamalara da yer verir –US-GAAP gibi kural esaslı standartlar ise sınırlayıcı ve kesin olup muhasebe muamelelerini detaylı olarak ortaya koyarlar.  Kural esaslı standartlar yenilikçi muhasebe şemalarınca yanlış şekilde kullanılabilirler. Muhasebe standartlarında seçenekler: metod seçimi olasıdır  Avantaj: kuralı çıkaranların bireysel muhasebe politikaları oluşturma şansı vardır (kuruma özel durumlar için esneklik anlamına gelir)  Dezavantaj: uyumsuzluk yaratabilir, uygulayanlar için sorun teşkil edebilir

6 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 6Vienna, Thursday March 16, 2006 Ekonomik Büyüme ve IFRS’nin Tutalı Şekilde Uygulanması  Mali raporlamanın güvenilirliği ve kıyaslanabilirliği etkin bir sermaye piyasası için ön koşuldur ve yatırımcılar için riski azaltır (örneğin ulusal ekonomide kredi spreadlerin azalması).  Mali raporlama ile ilgili olarak farklı grupların işleyişe dahil edilmesi çok önemlidir Kuralları uygulayanların rolü −Mali bilgilerin muhasebe çerçevesi ile uyumunu izlemek −İhlallerin görülmesi durumunda gerekli önlemleri almak Geçici Yuvarlak Masa „Temporary roundtable“ -Potansiyel olarak IFRS’nin tutarsız şekilde uygulanmasına neden olan ortaya çıkan sorunlu muhasebe konularını belirlemek Denetçilerin rolü -IFRS’ye yönelik farklı ulusal yaklaşımlara karşı hazırlıklı olmak ve uygulamada sapma olduğu düşünüldüğü anda düzenleyicilerle görüşmek

7 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 7Vienna, Thursday March 16, 2006 Mali Kriz Riskinin Azaltılması ve IFRS’nin Uygulanması  Uygulama mekanizmasının başarısızlığı piyasaya olan güvenin kaybedilmesine neden olup mali bir krizi tetikleyebilir.  1 ve 2 sayılı CESR Mali Bilgi Uygulama Standartları  Uygulama kararı üye devlet düzeyinde alınır

8 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 8Vienna, Thursday March 16, 2006 İzlemeye Yönelik Raporlama  Mali sektörde yeterli miktarda risk taşıyacak sermayenin bulunması  Sermaye gereklilikleri bilançodan çıkarılacaktır (Basel II/ Ödeme Gücü II)  Esas teşkil eden GAAPlar arasında uyum olmadan Basel II/Ödeme Gücü II’nin uyumu olamaz  Çok uluslu gruplarda izlemeye yönelik tahkim tehlikesi  Sermaye gerekliliklerinden ve ulusal mali kriz riskinden kaçınabilmek amacıyla yüksek riskli işlerin daha düşük kaliteli muhasebe sistemi olan ülkelerdeki bağlı şirketlere aktarılması!

9 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 9Vienna, Thursday March 16, 2006 İzlemeye Yönelik Raporlama (2)  IFRS çapraz sınır kıyaslamaları ve karşılaştırmaları yapmaya imkan tanımaktadır –Yabancı akran bilgisi ile izleme daha etkili olmaktadır –Grup içi risk yönetiminin ön koşuludur (risk ağırlıklı varlıklarda pozisyon sınırlamaları)  Geçiş sürecinde Avusturya: Tüm diğer AB ülkeleri 2007’ye kadar düzenleyici sermaye için IFRS’yi kullanacaklardır. Avusturya’nın IFRS ile ilgili durumuna hala karar verilememiştir.

10 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 10Vienna, Thursday March 16, 2006 Sonuçlar / Tavsiyeler –Standart belirleme Muhasebe seçeneklerini sadece gerekli düzeye indirmek –Mali krizlerin riskini azaltmak ve IFRS’yi uygulamak IRFS’nin AB içinde tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla IFRS’nin bireysel veya ulusal yorumlarından kaçınmak –İzlemeye yönelik raporlama Her ülkenin mali sektöründe risk taşıyabilecek sermaye gerekliliklerinin yeterli düzeyde bulunmasını sağlamak

11 Financial Market Authority, Austria MINISTERIAL CONFERENCE 11Vienna, Thursday March 16, 2006 www.fma.gv.at


"Güvenilir Mali Raporlama : Mali Krizlerin Etkisini Azaltmak ve Bölgede Ekonomik Büyümeyi Güçlendirmeye Yönelik Gerekli Bir Yapı Taşı Dr. Kurt Pribil Chief." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları