Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayhan TÖZER Bilişim Baş Uzmanı, BTK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERİNİN ÖNEMİ, VERİLERİN YAYIMLANMASI ve TÜRKİYE İNCELEMESİ İnet-tr 2011, Ege Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayhan TÖZER Bilişim Baş Uzmanı, BTK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERİNİN ÖNEMİ, VERİLERİN YAYIMLANMASI ve TÜRKİYE İNCELEMESİ İnet-tr 2011, Ege Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 Ayhan TÖZER Bilişim Baş Uzmanı, BTK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERİNİN ÖNEMİ, VERİLERİN YAYIMLANMASI ve TÜRKİYE İNCELEMESİ İnet-tr 2011, Ege Üniversitesi, İzmir, 2011

2 2 İçerik Giriş Bilgi Asimetrisi Verinin Gerekliliği ve Amaçları Veri Kaynakları ve Verinin Toplanmasında Düzenleyici Kurumun Yetkisi Bilgilerin Yayımlanması Türkiye’deki Durum

3 3 Giriş Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleme İhtiyacı Arz Yönlü Düzenlemeler (Lisanslama vb.) Talep Yönlü Düzenlemeler (Tüketici bilgilendirilmesi, abonelik değişimi kolaylığı sağlayan düzenlemeler vb.)

4 4 Bilgi Asimetrisi Alıcı ve satıcıların piyasadaki malların maliyet, kar getirileri ve kalite unsurları gibi hususlarda aynı ve gerekli bilgiye ulaşma imkânının olmaması potansiyel olarak piyasanın etkin işlemesine engel olabilmektedir.

5 5 Bilgi Asimetrisi Özellikle şebeke ekonomileri kapsamında bilgi asimetrisi problemi büyük önem taşımaktadır. İşletmeci-Tüketici (fiyat-kalite) Düzenleyici Kurum-İşletmeci (maliyet bilgileri) İşletmeci-İşletmeci (arabağlantı, referans teklif)

6 6 Verinin Gerekliliği ve Amaçları Bilgi asimetrisinin azaltılması: Çeşitli çalışmalar – Şen 2006, Özer 1999 vb. Diğer taraftan Elektronik Haberleşme Sektöründe; Tekel veya Etkin Piyasa Gücüne (EPG) Sahip işletmecinin düzenlenmesi, Rekabetin teşvik edilmesi ve pazarın geliştirilmesi, Rekabetçi işletmecilere ve tüketicilere bilgi verilmesi. temel amaçları oluşturmaktadır.

7 7 İşletmeci Düzenlemesi Amacı yerleşik işletmecinin performansını artırarak şebekenin daha etkin kullanımını sağlamak, tüm tüketicilerin telekomünikasyon hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve taleplerin makul fiyatlarla karşılanmasını sağlamak olan düzenleyici kurum bu faaliyetleri yerine getirebilmek için çok çeşitli bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Tarife ve hizmet kalitesi düzenlemeleri

8 8 Rekabetin Teşvik Edilmesi ve Pazarın Geliştirilmesi Etkin rekabet geliştikçe düzenleyici kurumun bilgi ihtiyacı da değişmektedir. Daha önce rekabetin oluşturulması ve geliştirilmesi için bilgiye ihtiyaç duyan düzenleyici kurum pazar aksaklıklarının oluşmaması, rekabet karşıtı davranışların engellenmesi ve pazardaki rekabet seviyesinin izlenmesi amaçlarına yönelik olarak bilgiye ihtiyaç duymaya başlanmaktadır.

9 9 Rekabetçi işletmecilere ve tüketicilere bilgi verilmesi Rekabetin geliştirilmesi için sadece düzenleyici kurum bilgiye ihtiyaç duymamaktadır. Pazara yeni giren işletmeciler ya da potansiyel işletmecilerin de yeni bir alana yatırım yapmak ve bu alanda etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmek için bilgiye gereksinimi bulunmaktadır. Arabağlantı noktaları, hizmet sunum şekli vb.

10 10 Rekabetçi işletmecilere ve tüketicilere bilgi verilmesi Elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerin ulaşmaya çalıştığı temel hedef rekabetin sağlanması yoluyla tüketicilerin refahını artırmaktır. Tüketicilerin bilgiye dayalı seçim yapması sadece rekabetin getirdiği faydalardan istifade etmeyi sağlamamakta aynı zamanda rekabetin sürdürülebilir olmasına da katkı sağlamaktadır.

11 11 Rekabetçi işletmecilere ve tüketicilere bilgi verilmesi İşletmecilerin tüketicilerin seçim yapmasını kolaylaştıracak bilgiyi kendi istekleriyle vermeye teşvik, Yaşlı, özürlü, düşük gelirli kullanıcıların ihtiyaçları, Tüketicilerin katılımının sağlanması, Karşılaştırılabilir, uygun ve doğru bilginin sağlanması, Hizmet Kalitesine ilişkin karşılaştırılabilir ölçütler. Sabit ve mobil numara taşınabilirliği, Kolay ve basit abone değişikliği.

12 12 Veri Kaynakları ve Verinin Toplanmasında Düzenleyici Kurumun Yetkisi İşletmeci Verileri Tüketici Şikayetleri Diğer araştırma raporları ------------------------------------------

13 13 Veri Kaynakları ve Verinin Toplanmasında Düzenleyici Kurumun Yetkisi Düzenleyici kurumların ilgili taraflardan gerekli bilgileri edinebilmesi için hukuki açıdan yetkileri bulunmak zorundadır. İngiltere örneği: Her türlü bilgiyi isteme yetkisi

14 14 Bilgilerin Yayımlanması Düzenleyici kurumun bilgiyi yayımlamada çeşitli araçları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi her yıl yayımlanan, yıl içerisinde düzenleyici kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren ve pazarın gelişimini çeşitli verilerle ortaya koyan faaliyet raporlarıdır.

15 15 Türkiye’deki Durum Elektronik haberleşme sektöründe verilerin toplanması ve yayımlanması yetkisi sektörü düzenlemekle görevli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) Kanunla verilmiştir.

16 16 Türkiye’deki Durum İşletmecilere ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in amacı, BTK tarafından yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin ticarî sırlarının korunması ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerinin kapsamını belirlemektir.

17 17 Türkiye’deki Durum Yayımlanan bilgiler Abone sayıları, Trafik miktarı, Net satış gelirleri, Trafik bilgileri Net satış gelirlerine göre pazar payları vb.

18 18 Türkiye’deki Durum Diğer bilgilendirme kaynakları Faaliyet raporları, Araştırma raporları, İstatistiki raporlar vb.

19 19 Sonuç Elektronik haberleşme sektöründe bilginin rolü sadece düzenleyici kararların doğru ve etkin bir şekilde alınmasını sağlayan bir araç olarak görülmemelidir. Bilginin doğru ve uygun bir şekilde akışının sağlanması dinamik bir süreç olup, telekomünikasyon pazarları geliştikçe bilginin kapsamı, içeriği ve iletimi de değişiklik göstermektedir

20 20 Sonuç Türkiye’de de BTK tarafından yayımlanan bilgiler, veriler ve raporlar sektörün gelişimi için büyük öneme haizdir. Bu yayınların kapsamı ve çeşitliliği rekabet geliştikçe daha da artacaktır.

21 İlginiz için Teşekkürler. Müberra Güngör,Ayhan Tözer, Gökhan Evren İnet-tr 2011, Ege Üniversitesi, İzmir, 2011


"Ayhan TÖZER Bilişim Baş Uzmanı, BTK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERİNİN ÖNEMİ, VERİLERİN YAYIMLANMASI ve TÜRKİYE İNCELEMESİ İnet-tr 2011, Ege Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları