Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü Şahin ARDIYOK Rekabet Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü Şahin ARDIYOK Rekabet Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü Şahin ARDIYOK Rekabet Uzmanı

2 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 2 Sunum  Giriş  İnternetin iktisadi ve sosyal etkileri  Piyasa ekonomisi, rekabet ve iktisadi etkinlik  Kullanıcı türleri açısından internet erişimi  Bant genişliği açısından internet erişimi  Kullanıcı türleri açısından internet erişiminde iktisadi etkinlik  Yerel dar ve geniş bant internet erişiminde rekabet  Uzun dönem internet erişiminde iktisadi etkinlik  Sonuç

3 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 3 Birkaç Rakam  Romanya’da internet penetrasyonu yılda %50 artıyor. Yıl sonunda %10’a ulaşacak.  İngiltere’de evlerin %42’si, KOBİ’lerin ise %67’sinde internet bağlantısı var.  Kasım 2002 itibariyle, İngiltere geniş bant abone sayısı 1.135.000’e ulaştı (%2)  Bu ülkede geçen ay 180.000 abone kaydedildi  Türkiye’de internet kullanıcısı 2,5 milyon (%4,1) - %99,9’u dar bant  Geniş bant abone 4290 – ADSL, 7204 – Kablo TV  15 Milyon hane, 2 milyon işyeri

4 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 4 Giriş TÜRKİYE’Yİ İNTERNETE TAŞIMAK Sayısal uçurum çağı yakalamak Bilişim teknolojileri: Yüksek katma değer İktisadi etkinlik: Regülasyon ? Rekabet ? Türkiye: Sayısal uçurumun kenarında Çözüm: İktisadi etkinlik Düşük maliyet, Yüksek kalite ve çeşitlilik

5 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 5 İnternetin İktisadi ve Sosyal Etkileri-1 Telekomünikasyon AX B A-X C A Z Y X B-YC-ZA-XB-Y A-X

6 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 6 İnternetin İktisadi ve Sosyal Etkileri-2 Sağlayıcı Yeniden Satıcı Perakendeci Son Kullanıcı

7 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 7 Piyasa ekonomisi, Rekabet ve İktisadi Etkinlik-1 PİYASA EKONOMİSİ Kıt Kaynaklar ile Toplumsal Refahı Artırmak  Kişisel menfaat güdüsü  Pazar değişkenlerinin pazar içinde belirlenmesi  Piyasa aksaklıkları (yapıdan, aktörden)  Dışarıdan müdahale (ex-ante, ex-post)  Geçici ve kalıcı piyasa aksaklıkları  Regülasyon – rekabet kuralları

8 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 8 Piyasa ekonomisi, Rekabet ve İktisadi Etkinlik-2 - Rekabete Aykırı Anlaşmalar - Hakim durumun kötüye kullanılması - Birleşme devralmalar Geçici Piyasa Aksaklığı Rekabet Kuralları - Fiyat regülasyonu - Piyasaya giriş/çıkış regülasyonu - Teknik regülasyon Kalıcı Piyasa Aksaklığı Regülasyonlar

9 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 9 İnternet erişim Türleri  Kurumsal Kullanıcılar  Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar  Büyük hacimli hizmet talebi  Değişken talep yapısı  Özel hat tesisi  Yerel Kullanıcılar  Hane halkı ve küçük işletmeler  Coğrafi olarak dağınık  Küçük hacimli hizmet talebi  Şebeke kurulması gereksinimi  Dar bant internet erişimi  128 Kbps ve altı  Sınırlı hacimli içerik  Sınırlı katma değer  Çok sayıda iletişim ortamı  Kesikli bağlantı  Geniş bant internet erişimi  128 Kbps üstü  Büyük hacimli içerik  Yüksek katma değer  Az sayıda iletişim ortamı  Sürekli bağlantı

10 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 10 Kurumsal ve Yerel İnternet Kullanıcıları  Kurumsal kullanıcılara birden fazla teşebbüs hizmet sunabilir  Kurumsal kullanıcılara hizmet sunmada ölçeğe göre artan getiri söz konusudur  Kurumsal kullanıcılara hizmet sunulan pazarlarda klasik endüstrilere uygulanan rekabet kuralları uygulanabilir  Yerel kullanıcılara hizmet sunmak için bir yerel şebekeye ihtiyaç duyulur

11 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 11 Kurumsal ve Yerel Kullanıcılara Erişim Hizmetinin Sağlanması Yerel Şebeke: Trafiğe DuyarsızUzak Mesafe Transmisyon: Trafiğe Duyarlı Santraller arası devre Arabağlantı devresi BESLEME ORTAMI DAĞITIM ORTAMI Yerel Kullanıcı YEREL SANTRAL Şebeke Endüstrisi Klasik Endüstrisi

12 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 12 İnternet hizmetinin Yerel Kullanıcılara Ulaştırılması Omurga Sağlayıcılar ISS’ler Şebeke operatörleri

13 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 13 Yerel Kullanıcılara Erişimde Şebeke İnşasının Zorunluluğu YEREL SANTRAL

14 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 14 Yerel Telekomünikasyon Erişim Hizmetlerinde Kullanılan Altyapılar  Tükenmeyen kaynaklara dayalı altyapılar  Telefon şebekesi  Dar bant  Geniş bant (DSL)  Kablo TV şebekesi  Dar ve geniş bant  Fiber optik kablolar  Elektrik şebekesi  Tükenebilir kaynaklara dayalı altyapılar  Sabit kablosuz yerel şebeke  1. ve 2. nesil cep telefonu şebekeleri  Dar bant  3. nesil cep telefonu şebekesi  Dar ve geniş bant  Uydular

15 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 15 Erişim Hizmetinde Kullanılan Girdiler ve Yerel Şebekenin İkame Sorunu A B C Operatör D F G Firma Yerel Şebeke Operatörü Alcatel Cisco Operatör Firma X Operatör Firma İnternet OmurgasıYerel Kullanıcı Terminal Yerel ŞebekeAnahtarlama Transmisyon

16 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 16 İnternet Erişim Hizmeti Sunacak Teşebbüsün Yerel Şebeke Alternatifleri  Yerel şebeke hizmetinin de içinde bulunduğu dar ve geniş bant erişim hizmetlerini yeniden satış amacıyla satın almak  Yeni bir yerel şebeke inşa etmek  Yerel şebeke hizmetini kiralamak (Yerel Şebekeyi Erişime Açma Yükümlülüğü – LLU) Yerel Şebekeyi Erişime Açma Yükümlülüğü: Yerleşik operatörün yerel şebekesini pazara yeni giren operatöre; anahtarlama, iletim veya diğer bileşenleri de kiralama zorunluluğu getirmeksizin kullandırma yükümlülüğüdür

17 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 17 Yerel Şebekeyi Erişime Açma Biçimleri 1.Tam erişime açma 2.Paylaşımlı erişim 3.Hızlı veri akışına erişim 31 2

18 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 18 Uzun Dönem İnternet Erişimde İktisadi Etkinlik ALTYAPIDA REKABET Fiber Optik Yerel Şebekeler Mobil ŞebekelerServis sağlayıcılar

19 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 19 SONUÇ-1  Türkiye’yi interenete taşımada çözüm rekabettir  Hizmet sağlayıcılar arasında rekabet için Yerel şebekeyi erişime açma yükümlülüğü getirilmelidir  Yerel erişim şebekeleri arasında rekabet için kablo TV şebekeleri devredilmelidir  Tamamlayıcı yerel şebekeler (WLL, 3G) devreye sokulmalıdır  Bunların yapılmasındaki gecikmeler sayısal uçurum tehlikesini artırır  Türk ekonomisinin rekabet gücünün erimesine yol açar

20 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü 20 SONUÇ-2 Bu kaynakları harekete geçirmede “rekabetin” itici gücünden yararlanılmalı

21 Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü Şahin ARDIYOK Rekabet Uzmanı


"Türkiye’yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü Şahin ARDIYOK Rekabet Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları