Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H İ EP 2009 S İ VAS Personel Sağlığı Polikliniği Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Hastane İnfeksiyonları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H İ EP 2009 S İ VAS Personel Sağlığı Polikliniği Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Hastane İnfeksiyonları."— Sunum transkripti:

1 H İ EP 2009 S İ VAS Personel Sağlığı Polikliniği Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2009, Sivas

2 H İ EP 2009 S İ VAS Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sağlığı Elektronik ve elektrik Taşıma Kimya sanayi Nükleer enerji Marangozluk, tamircilik Temizlik hizmetleri Yemek sanayi Otelcilik Ulaşım Gar-otogar işletmeciliği ve süpermarketler Büro hizmetleri Depo ve kargo işleri Elektronik ve elektrikli araçlar A ğ ır kaldırma Katı-sıvı-gaz kimyasal teması Radyoaktif madde Kesici-delici alet Deterjan, riskli kir ve çöp Toplu yemek Farklı insanların bakımı Stres, gürültü vb Kalabalık, karmaşa Ergonomik sorunlar Zararlı maddeler, zorlanma

3 H İ EP 2009 S İ VAS Sa ğ lık personeli A Ğ IR SANAY İ İ ŞÇ İ S İ

4 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlık personelinde sağlık sorunları İnfeksiyonlar Kesici-delici alet yaralanmaları Radyasyon Toksik kimyasal maddeler Biyolojik ajanlar Isı, gürültü, hava kalitesi Ergonomik sorunlar Stres Şiddet ve kötü muamele

5 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlıkçıya ne olacak ki?

6 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlık çalışanı olmasaydık İşçi sağlığı, iş güvenliği kurulu İşyeri hekimi Mesleki sağlık birimi ◦ İşe giriş muayenesi ◦ Risk değerlendirme ◦ Periyodik muayene ◦ İşe özgü koruyucular/önlemler

7 H İ EP 2009 S İ VAS 1958; ABD ilk girişimler 1974-76; Kriter belirleme çalışması 1993, CDC ◦ Hastane personelinde infeksiyon kontrol rehberi 1998 Gözden geçirme ◦ Hastane içi-dışı doğrudan hasta bakımında yer almayan çalışanlar ◦ Temas/maruziyet yönetimi ◦ Mikrobiyoloji ve biyomedikal laboratuvar önlemleri ◦ Lateks hipersensitivite reaksiyonları

8 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 1999 2001 Meslek örgütleri Sendikalar SARS, KKKA, Kuş gribi ◦ Hepatit b, influenza aşı programları

9 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlık personeli Acil servis Servis/klinik çalışanları Diş ünitesi Doktorlar Laboratuvar çalışanları Otopsi birimi Hemşireler Yardımcı personel Teknisyenler Eczacılar Fizyoterapistler Öğrenciler Destek hizmetleri Sözleşmeli/taşeron çalışanları Tüm ücretli ve gönüllü çalışanlar

10 H İ EP 2009 S İ VAS Personel sağlığı polikliniği İnfeksiyon kontrolünün bileşeni Personelin infeksiyon kontrol eğitimi İKK ile işbirliği Personelde salgın/temas izlemi Mesleki hastalık/temastan korunma İş riski değerlendirmesi Maliyet analizi

11 H İ EP 2009 S İ VAS Personel Sağlığı Polikliniği İşe giriş muayenesi Periyodik muayene İş/görev değişikliği Hastalık/yaralanma değerlendirmesi ◦ Aşıyla önlenebilir hastalıklar ◦ Aktif izlem (tbc vb için) ◦ Bulaşıcı hastalıkların tanımlanması

12 H İ EP 2009 S İ VAS Neler yapmış? Yapılan işlerin iş yüküne dağılımı Rutin muayene/aşı %25 Meslek hastalıkları%25-30 ◦ Stres, kaza, infeksiyon hastalığı Sağlık formlarının doldurulması%15

13 H İ EP 2009 S İ VAS Nasıl bir merkez? Hastanenin büyüklüğü Çalışanların sayısı Hastaların niteliği Tanı-tedavi işlemleri Personel alım politikaları İş/görev verme prosedürleri İşçi sağlığı-iş güvenliği politikaları Ulusal politika ve uygulamalar

14 H İ EP 2009 S İ VAS Nasıl bir merkez? Sınırlı zaman Az sayıda eleman Tam zamanlı ◦ Mesai saatlerinde sürekli hizmet ◦ Ekip İKK’nin bileşeni ◦ Yarar/sınırlama Ayrı yapılanma ◦ İKK ile iletişim

15 H İ EP 2009 S İ VAS Yönetim: Personel, kalite sistemi, risk yönetimi İnfeksiyon kontrol Destek personeli Acil servis Mikrobiyoloji Sözleşmeli personel Hemşirelik personeli Dahili ve cerrahi birimler personeli Personel Sağlık Merkezi

16 H İ EP 2009 S İ VAS Organizasyon Merkezi yönetim Servis/klinikler Personel müdürleri Personel İYİ İLİŞKİ / İLETİŞİM

17 H İ EP 2009 S İ VAS Kurul? Kişi? İletişim İş bölümü Katılım Geri bildirim Denetim Personel sağlığı ve iş güvenliği kurulu

18 H İ EP 2009 S İ VAS Organizasyon Yönetici ◦ Hekim ◦ Liderlik yeteneği ◦ İletişim becerisi Yönetim şekli ◦ Hastane yönetimi ile doğrudan bağlantı  Başhekim / Yardımcısı  Göreve başlama  Görevden geçici uzaklaştırma  Geri dönüş  Koşulların değerlendirilmesi

19 H İ EP 2009 S İ VAS Organizasyon Görev alanı ◦ Rutin poliklinik hizmeti? ◦ Mesleki kaza, yaralanma, hastalık ◦ Diğer kliniklerle işbirliği ◦ Alan dışına taşmama ◦ Yazılı prosedürler

20 H İ EP 2009 S İ VAS Organizasyon Kurumsal kabul ◦ İş güvenliği ◦ İnsan kaynaklarının verimli kullanımı ◦ İnfeksiyon kontrolü ◦ Hijyen politika ve uygulamaları ◦ Teknik işler ◦ Tıbbi araç-gereç yönetimi ◦ Çevre kontrolü ◦ Satın alma ve mali uygulamalar

21 H İ EP 2009 S İ VAS Organizasyon Merkezin çalışanları ◦ Özel eğitim ◦ İşinde yetkin ◦ Yönlendirme ◦ Yürütme ◦ Kurumsal politikalara hakim  İşe kabul  Personel sağlığı  İş güvenliği Hemşire Doktor

22 H İ EP 2009 S İ VAS İşe giriş incelemesi İnsan kaynakları Var olan hastalıkların tanısı Ulusal ve kurumsal düzenlemeler Yeni personelin değerlendirilmesi ◦ Performansını etkileyecek faktörler ◦ Görev sırasında sağlık ve güvenlik ◦ Özel kısıtlama ve koşullara uygunluk Başvuru öncesi bilgilendirme Özel formlar

23 H İ EP 2009 S İ VAS İşe girecekler bilgilendirilmeli

24 H İ EP 2009 S İ VAS İşe giriş Detaylı özgeçmiş Meslek öyküsü Eksiksiz fizik muayene Belirlenmiş lab. incelemeleri ◦ Kan sayımı ◦ Biyokimya ◦ İdrar ◦ PA AC ◦ EKG ◦ Seroloji ppd Gerek duyulan testler

25 H İ EP 2009 S İ VAS Periyodik muayene Mesleki tehlikeye maruz kalanlar Hastalık, kaza, yaralanma sonrası işe dönenler Görev yeri değişenler Çalışma koşulları değişenler Emekli olanlar

26 H İ EP 2009 S İ VAS Mesleki hastalık / kaza Personel sağlığı polikliniği yapmalı ◦ İşi etkiliyorsa meslek dışı hastalıklar  Bulaşıcı hastalıklar  Seyahat ilişkili hastalıklar Görev sınırlaması Yeni önlemler Tedaviye uyum takibi Görev değişikliği Göreve geri dönme Personel ve amirleri ile iyi ilişki Özlük hakları

27 H İ EP 2009 S İ VAS Görev değişikliği İnsan kaynakları ile işbirliği Yeni görev ◦ Risk ◦ Fiziksel özellik ◦ Mental özellik Kayıtların incelenmesi Yeniden değerlendirme

28 H İ EP 2009 S İ VAS Sağlık ve iş güvenliği eğitimi İşe başlama uyum eğitiminden ayrı Sürekli ve programlı Alışkanlıkların düzenlenmesi Hastalık ve kaza bildirimleri

29 H İ EP 2009 S İ VAS Bağışıklama Bağışıklama politikası ◦ Ulusal ve yerel düzenlemeler ile uyumlu ◦ İşe girişte değerlendirme ◦ Güncel ◦ Salgın ve kaza prosedürleri ◦ Kayıt

30 H İ EP 2009 S İ VAS Çalışırken gelişen sağlık sorunlarına yardım Ulaşılabilir merkez ◦ Çalışma saatleri ◦ Diğer saatlerde yapılacaklar Sağlık desteği ◦ Tıbbi ◦ Cerrahi ◦ Psikolojik ◦ Rehabilitasyon Sağlık danışmalığı Konsültan ekip

31 H İ EP 2009 S İ VAS Risk değerlendirme Olası zararların önceden tespiti Önlemlerin alınması Personelin rahat, güvenli çalışması Kaza ve hastalıkların azaltılması Kurum güvenliği Hasta ve personelin korunması Kaynakların etkin kullanımı

32 H İ EP 2009 S İ VAS Çevre kontrolü ◦ Biyolojik ◦ Kimyasal ◦ Fiziksel vb risklere uygun ◦ Yasal düzenlemeler Bölümler arası eşgüdüm ◦ Kurulda temsil edilme ◦ İKK ile işbirliği

33 H İ EP 2009 S İ VAS Kayıt Personelin sağlık bilgileri ◦ Mevcut durum ◦ Fizik muayene ◦ Tanılar ◦ Tedaviler  Geçmiş, devam eden  Kemoterapi, radyoterapi ◦ Özgeçmiş  Hastalık, ameliyat, kaza, allerji  Fiziksel, kimyasal, toksik madde teması  Kan-vücut sıvısı teması  Sigara, alkol, ilaç  Spor, hobi ◦ Bağışıklama ◦ Periyodik muayene formları Hastane kayıt sisteminden ayrı Gizlilik Kayıtların saklanma süresi

34 H İ EP 2009 S İ VAS Sonuç Sağlık personelinin iş riski yüksek Personel sağlığı ve iş güvenliği Gereksinime uygun Yazılı uygulamaları olan Yetkin personel Yetkili

35 H İ EP 2009 S İ VAS Teşekkür ederim


"H İ EP 2009 S İ VAS Personel Sağlığı Polikliniği Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Hastane İnfeksiyonları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları