Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği."— Sunum transkripti:

1 1 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

2 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

3 3 Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar; – Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar – Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklar – Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar

4 4 Oturum Planı Çalışma ortamının gözetimi; tanım ve kapsam Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izleme Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler İlgili Mevzuat Koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle anlatılması

5 5

6 6 İş Sağlığı Gözetimi Çalışma ortamı gözetimi Çalışanların sağlık gözetimi İş Sağlığı Gözetimi

7 7 Çalışma Ortamı Gözetimi Risk Analizi Periyodik Denetimler Acil durum ve Korunma Çalışma Ortamı Ölçümleri

8 8 Çalışma Ortamı Ölçümleri* İşyeri gürültü ölçümü Genel vibrasyon ve el, kol, bacak vibrasyon ölçümleri İşyeri toz ölçümü İşyeri aydınlatma (ışık şiddeti) ölçümü İşyeri termal konfor ölçümleri (nem, ısı, havalandırma) Kimyasal maddelerin ortam ölçümleri (katı, sıvı gaz, buhar) *ÇSGB-İş Sağlığı ve Güvenliği Gn. Md’ne bağlı İSGÜM’ler aracılığıyla yapılmalıdır

9 9 Periyodik İşyeri Denetimi İşyeri hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun diğer üyeleriyle birlikte periyodik işyeri denetimi yapmalıdır Kurul denetimlerinden en az birini özellikle sağlık ve güvenlik işaretlemelerine ayırmalıdır

10 10 Periyodik İşyeri Denetimi Denetim sırasında Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve Ortam Ölçüm Sonuçları (varsa risk değerlendirme raporları) incelenmeli, Gereken yerlerde, ışıklı ve sesli uyaranlar da dahil tüm işaretlemeler ilgili Yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır

11 11 1.Kimyasal Madde veya Ürünün ve Firmanın Tanımı 2.Kimyasal Bileşimi / Varsa bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 3.Tehlike Tanımı 4.İlk Yardım önlemleri 5.Yangınla Mücadele 6.Kaza sonucu dökülme, sızıntı gibi olaylara karşı önlemler 7.Kullanma ve Depolama 8.Maruz kalma / Kişisel korunma 9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 10.Stabilite ve Reaktivite 11.Toksikoloji Bilgileri 12.Ekolojik Bilgiler 13.Doğada uzaklaştırma (bertaraf etme) 14.Taşımacılık hakkında bilgiler 15.Yönetmeliklere göre Sınıflandırma 16.Diğer Bilgiler     MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

12 12 Çalışma ortamları ETKENÖLÇÜLENSINIR DEĞERGEREKENLER TOZ GÜRÜLTÜ TİTREŞİM

13 13 İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ve OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından, c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

14 14 İş Sağlık Güvenliği Birimleri ve OSGB ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

15 15 İş Sağlık Güvenliği Birimleri ve OSGB e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

16 16 Çalışma Ortamının Gözetimi İş Güvenliği Uzmanları Çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyeri periyodik bakımı, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar ve uygulamaları takip etmekle yükümlüdür

17 17 Çalışma Ortamı Gözetimi İşyeri Hekimi Sorumlulukları; Sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve sağlığı geliştirici uygulamalar; – İşyerindeki sağlık risklerinin tanımlanması, – Ortam ölçümleri, analiz ve kontrol sonuçlarının yorumlanması ve sağlık-güvenlik önlemleri için öneriler, – Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılım, – Tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik önlemler, – Tüm çalışanların katılımını sağlayarak risklerin kontrolü için çalışmaları planlama

18 18 Çalışanların Sağlık Gözetimi PASİF SAĞLIK GÖZETİMİ – Çalışanın herhangi bir yakınması nedeniyle doktora başvurması veya başka bir hastalık nedeniyle yapılan tetkiklerde ya da tesadüfen ortaya çıkan bulguların yapılan işle ilişkilendirilmesiyle AKTİF SAĞLIK GÖZETİMİ – İşe giriş muayeneleri – Periyodik muayeneler ve ek muayeneler – Lab. ve radyolojik incelemeler, portör muayeneleri, bulaşıcı hast. kontrolü ve bağışıklama Eğer bir işyerinde pasif sağlık gözetimiyle mesleki sağlık sorunları saptanıyorsa olasılıkla iş sağlığına ilişkin bir sistem kurulmamıştır

19 19 İSG Mevzuatına Göre Meslek Hastalığı Nedenleri Fiziksel etkenler Kimyasal etkenler Biyolojik etkenler Ergonomik etkenler Gürültü, sıcak, ışınlar, titreşim vb... Katı, sıvı, gaz, buhar, duman, toz vb... Mikroorganizmalar, parazitler vb... Ergonomik bozukluklar, çalışma düzensizlikleri...

20 20 Fiziksel etkenler Gürültü, sıcak, ışınlar, titreşim vb... Çalışma ortamındaki;  Gürültü  Titreşim  Işınlar (iyonlaştıran ve iyonlaştırmayan)  Termal konfor  Aydınlatma  Basınç Akredite olmuş kurumlarca ölçülmelidir Sınır değerlerden sapma varsa;  Sınır değerlerin altına inilecek önlemler alınmalıdır  Çalışanlara uygun sağlık gözetimi ve incelemeleri yapılmalıdır

21 21 Kimyasal etkenler Katı, sıvı, gaz, buhar, duman, toz vb... Çalışma ortamında kullanılan;  Kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını inceleyiniz  Bu formlarda önerilen sınır değerleri aşıp aşmadığınızı anlamak üzere akredite olmuş kurumlara ölçüm yaptırınız Sınır değerlerden sapma varsa;  Sınır değerlerin altına inilecek önlemler alınmalıdır  Çalışanlara uygun sağlık gözetimi ve incelemeleri yapılmalıdır

22 22 Biyolojik etkenler Mikroorganizmalar, parazitler vb... Çalışma ortamındaki;  Kullanılan biyolojik risk etkenlerinin envanterini çıkarınız  Hangi biyolojik risk grubuna girdiğinizi saptayınız  Çalışanlara uygun sağlık gözetimi ve incelemeleri yapınız

23 23 Ergonomik etkenler Ergonomik bozukluklar, çalışma düzensizlikleri... Çalışma sırasındaki;  Statik pozisyonları saptayınız  Hangi kas ve iskelet sistemi hastalıkları olabileceğini belirleyiniz  Çalışanlara uygun sağlık gözetimi ve incelemeleri yapınız

24 24 Alıştırmalar

25 25 Alıştırmalar

26 26 Alıştırmalar

27 27 Alıştırmalar

28 28 Alıştırmalar

29 29 BAŞARILAR…


"1 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. 2 Konunun Genel Amacı Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları