Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IPC(INTERPROCESS COMMUNICATION) MESAJ GEÇ İ Ş İ (MESSAGE PASS İ NG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IPC(INTERPROCESS COMMUNICATION) MESAJ GEÇ İ Ş İ (MESSAGE PASS İ NG)"— Sunum transkripti:

1 IPC(INTERPROCESS COMMUNICATION) MESAJ GEÇ İ Ş İ (MESSAGE PASS İ NG)

2  Süreçler için Mekanizma iletişim ve eylemlerini senkronize etmek. IPC iki işleme olanak sa ğ lar: ◦ send(mesaj) – mesaj göndermek ◦ receive(mesaj)-mesaj almak E ğ er P ve Q iletişim kurmak isterse, gerekenler: ◦ Birbirleri arasında iletişim linki saptamalılar ◦ send/receive aracılı ğ ı ile mesaj gönderip almalılar İ letişim linkinin uygulanması ◦ fiziksel (ör., paylaşılan bellek, donanım yolu) ◦ mantıksal (ör., mantıksal özellikler) MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSING)

3 MESAJ GEÇİŞİ MESAJ GEÇİŞİ

4 Doğrudan İletişim Doğrudan İletişim  Proseslerin her birinin isimleri gönderici ve alıcı olarak isimlendirilmelidir.  send(A, message) – A prosesine mesaj gönder  receive(Z, message) – Z prosesinden mesaj al  İ letişim linkleri özellikleri :  Ba ğ lantılar otomatik olarak kurulur.  Her bir proses çifti arasında tam olarak bir ba ğ lantı vardır.  Bir link 2 proses ile ilişkilendirilebilir.  Ba ğ lantı tek yönlü olabilir, ancak genellikle iki yönlüdür.

5 Dolaylı İletişim Mesajlar port veya posta kutularından alınır veya buralara gönderilir. Her posta kutusu tek bir tanımlayıcıya sahiptir Prosesler paylaşılmış bir posta kutusuna sahipse iletişim kurabilirler. İletişim bağlantısı özellikleri şunlardır : Bir ba ğ lantı ikiden fazla proses ile ilişkilendirilebilir. Her bir proses çifti birden fazla ba ğ lantıya sahip olabilir. Ba ğ lantı tek yönlü ya da çift yönlü olabilir.

6 Dolaylı İletişim işlemler: Yeni bir posta kutusu oluştur, Posta kutusu aracılı ğ ıyla mesaj gönder ve al. posta kutusunu yok et. İ letişim basitçe şu şekilde gerçekleşir: send(A, message) – A’nın posta kutusuna bir mesaj gönder receive(A, message) – A’nın posta kutusundan bir mesaj al.

7 Dolaylı İletişim

8 Dolaylı İletişim Dolaylı İletişim Posta kutusu paylaşımı ◦ P 1, P 2, ve P 3 A posta kutusunu paylaşır. ◦ P 1, gönderir; P 2 ve P 3 alır. ◦ Kim mesajı alır? Çözüm ◦ En çok iki proses ile ilişkili linke izin verilir. ◦ Mesaj alma işlemi için sadece bir prosese izin verilir ◦ Sistem alıcıyı kendi iste ğ ine ba ğ lı olarak seçer.Gönderici alıcı kim bildirir.

9 Senkronizasyon Mesaj iletimi engelli ya da engelsiz olabilir. Engelli, senkron iletim olarak düşünülebilir. Engelli gönderim, mesaj alınana kadar gönderici engellenir. Engelli alım, mesaj hazır olana kadar alıcı engellenir. Engelsiz, asenkron iletim olarak düşünülebilir. Engelsiz gönderim, mesaj yollanır ve devam edilir. Engelsiz alım, hazır mesaj varsa alır yoksa boş-null de ğ er alır.

10 Buffering(Tamponlama) Link ile ilişkilendirilmiş mesaj sırası, 3 yolla belirtilir: 1. Sıfır kapasite – 0 mesaj Gönderici, alıcıyı beklemelidir (Buluşma). 2. Sınırlı kapasite –n adet mesajın sonlu bir uzunlu ğ a sahip olması Gönderici, ba ğ lantı dolu ise beklemelidir. 3. Sınırsız kapasite – sonsuz uzunluk. Gönderici hiçbir zaman beklemez.

11 Exception Conditions E ğ er bir hata oluşursa, hatadan kurtulmak için özel durum işleme ( exception condition handling ) mekanizması devreye girer. Muhtemel hatalar:  Bir işlem sonlanabilir  Kayıp mesajlar  De ğ işmiş iletiler

12 Özel Koşullar – Sonlanmış Süreç Bir ileti işlenmeden önce gönderici veya alıcı süreç sonlanabilir. Bu durumda ileti hiçbir zaman alınamayacak veya süreçler gönderilmeyen bir iletiyi beklemeye devam edecekler.  Alıcı süreç(P) Q sürecinden ileti bekler, fakat Q süreci sonlanmıştır  P sonsuza kadar tıkanır

13 Özel Koşullar – Sonlanmış Süreç P sonlanmış olan Q sürecine ileti gönderir E ğ er P işleme devam etmek için Q’dan iletildi mesajını beklerse sonsuza kadar bekler Bu durumlarda işletim sistemi P yi sonlandırır veya P’ye Q nun sonlandı ğ ını iletir

14 Ba ğ lantı hatasından dolayı P nin gönderdi ğ i ileti kaybolabilir. Bu gibi durumlarda,  İ şletim sistemi iletiyi gönderen süreci bu konuda bilgilendirir  Veya Gönderen süreç iletinin kayboldu ğ unu anlamakla sorumludur ve kaybolan iletiyi tekrar gönderir Acknowledgement Kayıp iletileri algılamak için en yaygın yöntem zaman aşımları kullanmaktır. Örne ğ in, e ğ er bildirim sinyali belirtilen zaman aralı ğ ında gönderen sürece ulaşmaz ise, ileti gönderilmedi diye algılanır ve tekrar gönderilir. Özel Koşullar – Kaybolmuş ileti

15 Özel Koşullar – Değişmiş iletiler  İ letişim kanallarında bulunan gürültüden dolayı alınan ileti de ğ işmiş olabilir.  Hata Kontrol kodları (Error checking codes) bu tip hataları bulmak için kullanılır.

16 Client-Server İletişimi Soketler Soket, bir iletişimin bitiş noktası olarak tanımlanabilir. IP adresinin ve portun birleşimidir. 161.25.19.8:1625 soketi, 1625portu ve 161.25.19.8 sunucusu demektir. İ letişim, bir çift soket arasında meydana gelir.

17 Tüneller- Pipes İ ki proses arasında iletişime izin veren yapıdır. 2 bölümde inceleyebiliriz: I. Sıradan Tüneller II. Adlandırılmış tüneller(FIFO)

18 Sıradan Tüneller Sıradan tüneller, standart üretici-tüketici tipi iletişime izin verir. Üretici bir uçtan yazar (tünelin yazma ucu) Tüketici di ğ er ucundan okur (tünelin okuma ucu) Sıradan tüneller bu nedenle tek yönlü iletişim sa ğ lar. Haberleşen prosesler arasında ebeveyn-çocuk ilişkisi gerekir.

19 Sıradan Tüneller int pipe_fds[2]; int read_fd; int write_fd; pipe(pipe_fds); read_fd = pipe_fds[0]; write_fd = pipe_fds[1];  write_fd’ye yazılan veri, read_fd ucundan okunabilir

20 Adlandırılmış Tüneller(FIFO) Adlandırılmış tüneller, sıradan olanlardan daha güçlüdür. İ letişim çift yönlüdür. Haberleşen prosesler arasında ebeveyn-çocuk ilişkisi gerekli de ğ ildir. Birden fazla proses, kullanabilir. UNIX ve Windows işletim sistemlerince desteklenir.

21 Adlandırılmış Tüneller(FIFO)  FIFO yaratmak için mkfifo ça ğ rısı kullanılır.  İ ki parametre alır. İ lki, FIFO’nun belge sisteminde yaratılaca ğ ı yoldur.  Di ğ eri ise, FIFO’nun kullanıcı, grup ve di ğ er erişim izinlerini belirler.

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… SORU?


"IPC(INTERPROCESS COMMUNICATION) MESAJ GEÇ İ Ş İ (MESSAGE PASS İ NG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları