Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSİNG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSİNG)"— Sunum transkripti:

1 MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSİNG)
IPC(INTERPROCESS COMMUNICATION) MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSİNG)

2 MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSING)
Süreçler için Mekanizma iletişim ve eylemlerini senkronize etmek. IPC iki işleme olanak sağlar: send(mesaj) – mesaj göndermek receive(mesaj)-mesaj almak Eğer P ve Q iletişim kurmak isterse, gerekenler: Birbirleri arasında iletişim linki saptamalılar send/receive aracılığı ile mesaj gönderip almalılar İletişim linkinin uygulanması fiziksel (ör., paylaşılan bellek, donanım yolu) mantıksal (ör., mantıksal özellikler)

3 MESAJ GEÇİŞİ

4 Doğrudan İletişim Proseslerin her birinin isimleri gönderici ve alıcı olarak isimlendirilmelidir. send(A, message) – A prosesine mesaj gönder receive(Z, message) – Z prosesinden mesaj al İletişim linkleri özellikleri : Bağlantılar otomatik olarak kurulur. Her bir proses çifti arasında tam olarak bir bağlantı vardır. Bir link 2 proses ile ilişkilendirilebilir. Bağlantı tek yönlü olabilir, ancak genellikle iki yönlüdür.

5 Dolaylı İletişim Mesajlar port veya posta kutularından alınır veya buralara gönderilir. Her posta kutusu tek bir tanımlayıcıya sahiptir Prosesler paylaşılmış bir posta kutusuna sahipse iletişim kurabilirler. İletişim bağlantısı özellikleri şunlardır : Bir bağlantı ikiden fazla proses ile ilişkilendirilebilir. Her bir proses çifti birden fazla bağlantıya sahip olabilir. Bağlantı tek yönlü ya da çift yönlü olabilir.

6 Dolaylı İletişim işlemler: Yeni bir posta kutusu oluştur,
Posta kutusu aracılığıyla mesaj gönder ve al. posta kutusunu yok et. İletişim basitçe şu şekilde gerçekleşir: send(A, message) – A’nın posta kutusuna bir mesaj gönder receive(A, message) – A’nın posta kutusundan bir mesaj al.

7 Dolaylı İletişim

8 Dolaylı İletişim Posta kutusu paylaşımı
P1, P2, ve P3 A posta kutusunu paylaşır. P1, gönderir; P2 ve P3 alır. Kim mesajı alır? Çözüm En çok iki proses ile ilişkili linke izin verilir. Mesaj alma işlemi için sadece bir prosese izin verilir Sistem alıcıyı kendi isteğine bağlı olarak seçer .Gönderici alıcı kim bildirir.

9 Senkronizasyon Mesaj iletimi engelli ya da engelsiz olabilir.
Engelli, senkron iletim olarak düşünülebilir. Engelli gönderim, mesaj alınana kadar gönderici engellenir. Engelli alım, mesaj hazır olana kadar alıcı engellenir. Engelsiz, asenkron iletim olarak düşünülebilir. Engelsiz gönderim, mesaj yollanır ve devam edilir. Engelsiz alım, hazır mesaj varsa alır yoksa boş-null değer alır. BILM454 BAK

10 Buffering(Tamponlama)
Link ile ilişkilendirilmiş mesaj sırası, 3 yolla belirtilir: 1. Sıfır kapasite – 0 mesaj Gönderici, alıcıyı beklemelidir (Buluşma). 2. Sınırlı kapasite –n adet mesajın sonlu bir uzunluğa sahip olması Gönderici, bağlantı dolu ise beklemelidir. 3. Sınırsız kapasite – sonsuz uzunluk. Gönderici hiçbir zaman beklemez. Ders04 bak

11 Exception Conditions Eğer bir hata oluşursa, hatadan kurtulmak için özel durum işleme (exception condition handling) mekanizması devreye girer. Muhtemel hatalar: Bir işlem sonlanabilir Kayıp mesajlar Değişmiş iletiler

12 Özel Koşullar – Sonlanmış Süreç
Bir ileti işlenmeden önce gönderici veya alıcı süreç sonlanabilir. Bu durumda ileti hiçbir zaman alınamayacak veya süreçler gönderilmeyen bir iletiyi beklemeye devam edecekler. Alıcı süreç(P) Q sürecinden ileti bekler, fakat Q süreci sonlanmıştır P sonsuza kadar tıkanır

13 Özel Koşullar – Sonlanmış Süreç
P sonlanmış olan Q sürecine ileti gönderir Eğer P işleme devam etmek için Q’dan iletildi mesajını beklerse sonsuza kadar bekler Bu durumlarda işletim sistemi P yi sonlandırır veya P’ye Q nun sonlandığını iletir

14 Özel Koşullar – Kaybolmuş ileti
Bağlantı hatasından dolayı P nin gönderdiği ileti kaybolabilir. Bu gibi durumlarda, İşletim sistemi iletiyi gönderen süreci bu konuda bilgilendirir Veya Gönderen süreç iletinin kaybolduğunu anlamakla sorumludur ve kaybolan iletiyi tekrar gönderir Acknowledgement Kayıp iletileri algılamak için en yaygın yöntem zaman aşımları kullanmaktır. Örneğin, eğer bildirim sinyali belirtilen zaman aralığında gönderen sürece ulaşmaz ise, ileti gönderilmedi diye algılanır ve tekrar gönderilir.

15 Özel Koşullar – Değişmiş iletiler
İletişim kanallarında bulunan gürültüden dolayı alınan ileti değişmiş olabilir. Hata Kontrol kodları (Error checking codes) bu tip hataları bulmak için kullanılır.

16 Client-Server İletişimi
Soketler Soket, bir iletişimin bitiş noktası olarak tanımlanabilir. IP adresinin ve portun birleşimidir. :1625 soketi, 1625portu ve sunucusu demektir. İletişim, bir çift soket arasında meydana gelir. Staj sunum bak

17 Tüneller- Pipes İki proses arasında iletişime izin veren yapıdır.
2 bölümde inceleyebiliriz: Sıradan Tüneller Adlandırılmış tüneller(FIFO)

18 Sıradan Tüneller Sıradan tüneller, standart üretici-tüketici tipi iletişime izin verir. Üretici bir uçtan yazar (tünelin yazma ucu) Tüketici diğer ucundan okur (tünelin okuma ucu) Sıradan tüneller bu nedenle tek yönlü iletişim sağlar. Haberleşen prosesler arasında ebeveyn-çocuk ilişkisi gerekir.

19 Sıradan Tüneller int pipe_fds[2]; int read_fd; int write_fd; pipe(pipe_fds); read_fd = pipe_fds[0]; write_fd = pipe_fds[1]; write_fd’ye yazılan veri, read_fd ucundan okunabilir

20 Adlandırılmış Tüneller(FIFO)
Adlandırılmış tüneller, sıradan olanlardan daha güçlüdür. İletişim çift yönlüdür. Haberleşen prosesler arasında ebeveyn-çocuk ilişkisi gerekli değildir. Birden fazla proses, kullanabilir. UNIX ve Windows işletim sistemlerince desteklenir.

21 Adlandırılmış Tüneller(FIFO)
FIFO yaratmak için mkfifo çağrısı kullanılır. İki parametre alır. İlki, FIFO’nun belge sisteminde yaratılacağı yoldur. Diğeri ise, FIFO’nun kullanıcı, grup ve diğer erişim izinlerini belirler.

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
SORU?


"MESAJ GEÇİŞİ(MESSAGE PASSİNG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları