Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BILGISAYARA GIRIS DERS NOTLARI. Bilgisayarın Temel Yapı Taşları  Donanımlar  Yazılımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BILGISAYARA GIRIS DERS NOTLARI. Bilgisayarın Temel Yapı Taşları  Donanımlar  Yazılımlar."— Sunum transkripti:

1 BILGISAYARA GIRIS DERS NOTLARI

2 Bilgisayarın Temel Yapı Taşları  Donanımlar  Yazılımlar

3 Donanımlar  İ şlevlerine göre 4 ana grupta toplanırlar :  girdi aygıtları,  işlemciler,  depolama aygıtları,  çıktı aygıtları.  Her bir donanım farklı bir işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, di ğ erdonanımlarla iletişim içerisinde çalışlırlar.

4 Girdi Aygıtları (Bilgi Giriş Aygıtları)  Bir bilgisayarda veri girmek için kullanılan aygıtlardır.  Klavye, mouse, scanner, webcam, digital kamera vb bu grupta yer alırlar.  Bazı aygıtlarda hem veri girişi, hem veri çıkışı için kullanılırlar. Örne ğ in, modemler, Ethernet kartı olarak bilinen a ğ arabirimleri.

5 işlemciler  Bilgi işlem Elemanları bilgisayarın temel işlevlerini gerçekleştiren ve çevre birimlerle ilişkilerini düzenleyen donanımlardır.  Ana kart, Merkezi işlem birimi (CPU), depolama bellekleri (Ram,Rom), BIOS bilgi işlem elemanları arasında yer alır.

6 Depolama Aygıtları  Depolama aygıtları, bilgisayara girilen ve işlenen verilerin geçici veya kalıcı olarak depolanmasını sa ğ layan aygıtlardır. Amacı veri depolamak olan ve hem girdi hem çıktı aygıtı olarak işlev gören donanımlar bu sınıfa dahil edilmelidir.  Disket Sürücüler, Sabit Diskler (Hard Disk), CD/DVD/Bluray, Flash Bellekler, Harici Diskler, MP3 Çalarlar

7 Çıktı Aygıtları (Bilgi ÇıkışAygıtları)  Bu aygıtlar, bilgisayarda işlenen bilgilerin  sonucunu görmemize, duymamıza veya ka ğ ıda dökmemize imkan sa ğ layan donanımlardır.  Ekranlar (Monitörler), Yazıcılar, Hoparlörler, Sinevizyonlar.

8 Girdi – Çıktı Aygıtları (Hem Bilgi Giriş Hem Bilgi Çıkış Aygıtları)  Yapıları gere ğ i hem bilgisayarın gönderdi ğ i bilgileri alan ve çıktı üreten hem de girdi üreterek bilgisayara bilgi gönderen aygıtlardır.  Ses Kartı, Modemler, Intranet kartı, Dokunmatik Ekranlar, Sayısal (Dijital) Kameralar, Kızıl Ötesi (Infrared) Alıcılar, Titreşim özellikli oyun aygıtları,

9 Yazılımlar  Yazılımlar bir işin bilgisayar ve donanımları aracılı ğ ıyla yapılabilmesini sa ğ larlar. Bu nedenle,yapılmak istenen işin mantı ğ ı yazılıma yansıtılmalıdır.  Yazılımlar dış ortamdan aldı ğ ı veya üretti ğ iverileri bilgiye dönüştürerek çıktı aygıtlarına iletirler.  Yazılımların temel amacı, bilgisayarların çalışmasını kullanıcıların anlayabilece ğ i biçime dönüştürmek ve kullanıcının verdi ğ i komutları bilgisayar diline çevirmektir.

10 1. Sistem Yazılımları  Bir bilgisayar sisteminin işletimiyle ilgili tüm işlevlerin yerine getirilebilmesini ve donanım ile uygulama yazılımları arasındaki ilişkiyi sa ğ layan yazılımlardır.  En bilinen sistem yazılımı işletim sistemi (operating system) adı ile anılır. İ şletim sistemi, bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını sa ğ lamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur. Genellikle bilgisayar ilk açıldı ğ ında, işletim sistemini oluşturan programlar otomatik olarak çalışırlar.

11 1. Sistem Yazılımları  İ şletim sistemleri, kullanıcılara “komut satırı” veya “grafiksel” ara yüz sunmak durumundadır.  IBM-DOS, MS-DOS, UNIX işletim sistemi komut satırı ara yüzüne sahiptir.  Windows, MAC-OS, LINUX, Novell ise grafiksel ara yüze sahip işletim sistemleridir.  Bazı işletim sistemleri bir bilgisayar a ğ ı üzerindeki çok sayıda kullanıcıyı yönetmek için geliştirilmiştir (Windows 2000, Windows 2003, Unix, Linux vb).

12 2. Uygulama Yazılımları  Yaygın olarak kullanılan uygulama yazılımları, kelime işlemciler, elektronik tablolama, veri tabanı, sunu programları, elektronik posta vb işlevleri olan yazılımlardır.

13 2. Uygulama Yazılımları  Kelime işlemciler MS Word, Not Defteri gibi doküman oluşmayı sa ğ layan, yazılımlardır.  Elektronik tablolama yazılımları, MS Excel gibi çeşitli hesaplamalarda yapılabilen, verilerin satır sütunlar halinde sunuldu ğ u yazılımlardır.  Veri tabanı ise, MS Access gibi, verilerin sistematik olarak düzenlenmesini ve sorgulanmasını sa ğ layan yazılımlardır.  Sunu programları, panel ve seminerlere sunular hazırlamayı sa ğ layan MS Power Point gibi uygulama yazılımlarıdır.  Elektronik posta gönderip, almayı sa ğ layan MS Outlook vb Uygulama yazılımları da vardır.

14 2. Uygulama Yazılımları  Bunların yanı sıra, çizimler yapmayı, foto ğ raf düzenlemeyi sa ğ layan Corel Draw, Adobe Photoshop, Autocad vb yazılımlar da yaygın olarak kullanılır.  Bu genel amaçlı uygulama yazılımları yanında, özel amaçlara yönelik, Muhasebe entegre, Personel Yönetimi, Ö ğ renci İ şleri, Otel Rezervasyon Sistemi vb Uygulama yazılımları kullanılmaktadır.

15 Bilgisayar Virüsleri  Uygulama programları her zaman iyi bir amaç için hazırlanmazlar. Kimi zaman kötü niyetli kişiler tarafından, üzerinde çalıştıkları bilgisayara zarar vermek üzere yazılmış programlar da bulunabilir.  Truva atı (trojan horse) olarak adlandırılan ilk gruba girenler, ola ğ an uygulama programları içine gizlenmiş program parçalarıdır. İ çine gizlenmiş oldukları programlar çalıştırıldıkları zaman bilgisayara zarar verebilirler.


"BILGISAYARA GIRIS DERS NOTLARI. Bilgisayarın Temel Yapı Taşları  Donanımlar  Yazılımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları