Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGÜL MULLAHASAN 20042214 1. Konnektörler ve Ba ğ lantı Şekilleri 1-) RJ45 Konnektörü  RJ45, Ethernet ve Jetonlu Halka a ğ cihazların üzerinde bulunan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGÜL MULLAHASAN 20042214 1. Konnektörler ve Ba ğ lantı Şekilleri 1-) RJ45 Konnektörü  RJ45, Ethernet ve Jetonlu Halka a ğ cihazların üzerinde bulunan."— Sunum transkripti:

1 ERGÜL MULLAHASAN 20042214 1

2 Konnektörler ve Ba ğ lantı Şekilleri 1-) RJ45 Konnektörü  RJ45, Ethernet ve Jetonlu Halka a ğ cihazların üzerinde bulunan portlar için kullanılan bir fiziksel ara ba ğ laşım konnektörüdür. RJ45 konnektör üzerinde 8 tane uç vardır. Bu uçların bir kısmı veya tamamı, kullanılan kablolama alt yapı standardına göre kullanılır. Örne ğ in, Ethernet 10Base-T'de 4 uç kullanılırken, 100Base-T4'de sekiz uç kullanılır. 2

3 RJ45 Konnektörü Standart Ba ğ lantı Çeşitleri 3 RJ 45 için çeşitli Standart bağlantılar

4 1-) RJ45 Konnektörü 4 Ethernet ve Jetonlu Halka uygulamasında kullanılan RJ45 konnektör sonlandırılması aşağıda anlatılmıştır. Büklümlü çift kabloda (UTP, STP) 4 çift tel vardır ve her biri farklı renklerle kodlanmıştır. Örneğin birinci çiftin ilk teli beyaz zeminde üzerinde yeşil olarak kodlanmış olup kısaca By olarak anılır; eşleniği olan ikinci tel yeşil zemin üzerine beyaz olarak kodlanmıştır ve kısaca Yb ile gösterilir.

5 2-) Çapraz Ara Kablo Ba ğ lantısı  İ ki çiftin kullanıldı ğ ı çapraz ba ğ lantı uç de ğ erleri aşa ğ ıda, verilmiştir. Tabloda ise hem 4 çift hem de 2 çift için çapraz ba ğ lantı uç de ğ erleri görülmektedir. 5

6 a) 8 Uçlu Tam Çapraz Bağlantı UçATel RengiUçB 1Beyaz/Turuncu3 2Turuncu/Beyaz6 3Beyaz/Yeşil1 4Mavi/Beyaz4 5Beyaz/Mavi5 6Yeşil/Beyaz2 7Beyaz/Kahve7 8Kahve/Beyaz8 6 2-) Çapraz Ara Kablo Bağlantısı

7 b) 4 Uçlu Yarım Çapraz Bağlantı UçATel RengiUçB 1Beyaz/Turuncu3 2Turuncu/Beyaz6 3Beyaz/Yeşil1 4 - 5 - 6Yeşil/Beyaz2 7 - 8 - 7 2-) Çapraz Ara Kablo Bağlantısı

8 3-) BNC Koaksiyel Konnektörler  BNC kablo ba ğ lantısı bilgisayarınız ile a ğ arasındaki durumu LED’ler yardımıyla izleminize olanak vermez. Kablonun açık uçları 50 Ohm luk direnç ile sonlandırılır 8

9 3-) BNC Portları  10 BASE2, koaksiyel kablo ba ğ lantıları için kullanılır. 9

10 Fiber Optik Konnektör Türleri  Fiber optik kabloların sonlandırılması ve cihazlarla ba ğ lantıların yapılması için, aşa ğ ıdaki şekilde görüldü ğ ü gibi ST, SC, MIC, SMA906 ve Bionic olarak adlandırılan çeşitli konnektör türleri vardır.  Cihaz üzerindeki FO yuva hangi türde konnektöre sahip ise, kablo da ona uygun sonlandırılmış olmalıdır. 10

11 TEMEL BA Ğ LANTI ELEMANLARI Ba ğ lantı Elemanları  Bir a ğ ın temel ba ğ lantı elemanları kablolar, a ğ ba ğ lantı adaptörleri (network kartları) ve da ğ ıtıcılar (hub) gibi birimlerden oluşur. Bu elemanlar sayesinde network üzerindeki bilgisayarlar birbiriyle ba ğ lantı kurarlar. Network Adaptörleri(NETWORK KARTI)  Network adaptörleri (a ğ ba ğ daştırıcısı ya da network kartı diye de söylenir) bilgisayarla a ğ kablosu arasında fiziksel ba ğ lantıyı sa ğ layan donanım birimleridir. A ğ adaptörü bilgisayara takılır. Ardından kablo ba ğ lantısı yapılır. Bunun yanı sıra a ğ adaptörünün do ğ ru çalışması için onun işletim sistemi tarafından tanınması da gerekir. Bu işlem işletim sisteminin kuruluşunda otomatik olarak yapılabilece ğ i gibi daha sonra da yapılabilir. Bu işlem genellikle Device Manager programı aracılı ğ ıyla yapılır. İ şletim sisteminin bu a ğ adaptörünün sürücüsünü (driver) kurması gerekir. 11

12 Network Adaptörleri (NETWORK KARTI) 12 Şekil 1: Ağ bağdaştırıcısı

13  A ğ adresinin bir paketi hedefe ulaştırmasında kendi adresini kullanır. Bu adrese MAC adresi denir.  Ethernet a ğ larında bu bilgi 48-bitlik MAC (Media Access Control) adresidir. Her a ğ adaptörü tek bir MAC adresine sahiptir. 13 Network Adaptörleri

14 A ğ Adaptörün Görevleri  Bir a ğ adaptörü şu görevleri yerine getirir:  -Bilgisayardaki verileri alır ve kabloya iletir.  -Aynı şekilde, kablodaki verileri alır ve bilgisayara iletir.  -Kablodan alınan verinin bilgisayar için olup olmadı ğ ını belirler.  -Bilgisayarla kablo arasında veri akışını kontrol eder. 14

15 Kontrol Elemanları Kontrol Elemanlarının Genel İ şleyişi:  Düz ba ğ lantıda soldan sa ğ a sıradan sayar. Cross ba ğ lantıda ise soldan sa ğ a 3-6-1-4-5-2-7-8 numaralı ledler yanıyorsa kablo sa ğ lam veya do ğ ru hazırlanmış demektir. E ğ er devre sayarken 2 led yanıyorsa veya led yanmıyor ise kabloda sorun vardır Aşa ğ ıdaki resimden görebilirsiniz. 15

16 Kontrol Elemanları 16

17 17


"ERGÜL MULLAHASAN 20042214 1. Konnektörler ve Ba ğ lantı Şekilleri 1-) RJ45 Konnektörü  RJ45, Ethernet ve Jetonlu Halka a ğ cihazların üzerinde bulunan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları