Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Yayınsız Bilim Ölüdür  Gerard Piel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Yayınsız Bilim Ölüdür  Gerard Piel."— Sunum transkripti:

1 Mücahit ÇELİK 01.10.2012

2  Yayınsız Bilim Ölüdür  Gerard Piel

3  Bilimsel makale özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur.  Makalenin yayımlanacağı yer/dergi çok önemlidir.  Özetler, tezler, konferans raporları ve diğer bir çok literatür yayımlanabilir, fakat bu yayınlar her zaman geçerli yayın ölçütü sağlamazlar  Yani bilimsel bir makale bütün diğer testleri geçse de, eğer yanlış yerde yayımlanmışsa geçerli yayımlanmamış demektir.

4  Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın, meslektaşlara; ◦ Gözlemleri değerlendirme ◦ Deneyleri tekrarlama ◦ Entelektüel işlemleri değerlendirme imkanı ◦ Yeterli ve gerçek bilgi sunması gerekir

5  Bir bilimsel makale, ◦ Mantık ◦ Açıklık ve ◦ Kesinlik ister ◦ Karışıklık, şekillenmemiş işlerin sonucudur.

6  Bilimsel makalenin hazırlanışının edebi becerisiyle ilgisi çok azdır  Bilimsel makale edebi bir eser değildir  Bilimsel makaleyi hazırlayan kişi edebi anlamda yazar değildir

7  Tarama/teorik makale  Uygulama makale  Uygulamalı ve teorik makale  Tezler  Bilimsel konferans/toplantı  ….  …..

8  Başlık  Yazarlar  Özet  Anahtar Kelime  Özet (ing.)  Anahtar Kelime (ing.)  Giriş  Makalenin Teorik Kısmı  Literatür Taraması  Mevcut çalışma  Amaç, Kapsam ve sınırlılık  Yöntem ve değerlendirme biçimi  Araştırmanın soruları ve hipotezler ve beklenen sonuçlar  Bulgular  Sonuç ve Tartışma  Kaynakça

9  Unutulmamalı: Bu başlık binlerce kişi tarafından okunacak  İyi bir başlık, makalenin içeriğini yeterli ölçüde anlatan en az sayıdaki kelimeler dizisidir.

10  Başlık mümkün olduğunca kısa olmalıdır  Uzun başlıklar kısa başlıklara oranla daha az anlamlıdır.  Mümkün ise başlıkta;  ….üzerine çalışmalar/gözlemler/araştırma lar yer almasın

11  Örnek-1  “Streptomycin’in Mycobakterium Tuberculosis Üzerine Etkisi” yerine  “Streptomycin kullanarak Mycobakterium Tuberculosis’in Büyümesinin Engellenmesi”

12  Örnek-2  “Toplam Kalite Yönetiminin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi”  yerine  “Tükenmişlik Sendromunun Toplam Kalite Yönetimi ile Önlenebilirliği”

13  Başlıklarda kullanılan kelimelerin yerleri de çok önemlidir.  Makalenin Başlığı bir etikettir bir cümle değildir.  Başlıklarda Kısaltma olmaz  Örn: Tükenmişlik sendromunun TKY ile önelenebilirliği!

14  Kitaptan bak, yetişmedi!!!!!!!

15 Mücahit Çelik 04.10.2012


"Mücahit ÇELİK 01.10.2012.  Yayınsız Bilim Ölüdür  Gerard Piel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları