Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır?"— Sunum transkripti:

1 Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? Kurumsal Arşivin Amacı Kurumsal Arşivin Yararları Kurumsal Arşivlerde Paylaşım Erzincan Üniversitesi Açık Erişim Arşivi ve Açık Erişim Sistemi(Dspace)

2 Amaç Türkiye’de araştırma çıktılarının görünürlük ve erişilebilirliğini teşvik etmek. Ulusal bilimsel çıktılarla elektronik erişimi sağlamak. Türkiye’yi uluslararası girişimlere entegre etmek.

3 Açık Erişim Nedir? Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.

4 Neden Açık Erişim? Yayının: Erişim hızını artırır.
Görünürlüğünü artırır. Dünya çapında etkisini artırır. Keşif / Yeni araştırmaya olanak sağlar. Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi araştırma yönetimi sağlar.

5 Açık Erişim Nasıl sağlanır
• Kişisel arşivleme , yani (Yeşil yol): Yazar hakemli yayınının elektronik bir kopyasını kurumsal bir arşivde ya da konu arşivinde arşivler. Bundan sonra bu yayına herkes ücretsiz erişebilir. Bir arşiv, kurumun bilimsel çıktılarını yönetme, koruma ve sergileme olanağı sağlar. Bir kurumun araştırma bilgi sisteminde ve değerlendirme sürecinde arşiv değerli bir araçtır ve bilimsel topluluk için katma değerli hizmetler sunar. • Açık erişim yayıncılık, yani (Altın yol): Yazarlar bilimsel eserlerini açık erişim dergilerde ya da monografi dizilerinde yayımlar. Bu yayınlara Internet’e bağlı son kullanıcılar ücretsiz olarak erişebilirler. Telif hakkı genellikle yazarlarındır. Açık erişim yayınlar ücret ödenerek erişilen yayınlarla aynı süreçleri izler (örneğin, hakemlik), ama yayınların içeriğine açık erişim sağlar. Bir yayının kalitesiyle bu yayına erişim şekli arasında bir ilişki yoktur.

6 Kurumsal Arşiv Nedir? Bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve dağıtımını sağlayan bir hizmetler bütünüdür. Kurumun araştırma sonuçları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ve mevcut araştırmaya erişimi genişleterek, bilimsel iletişim sisteminin dağıtıcısı ve kritik bir bileşeni durumundadır.

7

8 Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir?
Makaleler, Ön baskı (pre-prints), Son baskı (post-prints), Tezler, Proje çıktıları, Kitap/kitap bölümleri, Konferans bilidirimleri/sunumlar, Teknik dokümanlar / klavuzlar, Veri setleri, Öğrenim nesneleri,

9 Kurumsal Arşivin Amacı
Bilginin yayılmasını kısıtlayan şu andaki akademik iletişim sistemlerinde yeni bir model oluşturulması, kurumun ve araştırmacıların daha iyi tanınmasının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının arttırılmasıdır.

10 Kurumsal Arşivin Yararları
Kurumsal Yararları: Her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak kurumun değerini artırır. Kurum ve araştırmacının görünürlüğü ve saygınlığını artırır. Araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır. Araştırma sonuçlarına ücretsiz erişim sağlar.

11 Bireysel Yararları: İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına hızlı erişim sağlar. Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır. Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder. Araştırmaların tekrarını önler.

12 Kurumsal Arşivlerde Paylaşım
Kurumsal arşivler aracılığıyla araştırmacıların: Makale, kitap, bildiri, sunum gibi çalışmaları aranır, depolanır, düzenlenir, dipnot verilir, atıf yapılır, arşivlenir ve diğer araştırmacılarla paylaşılır. Entelektüel kariyerleri gelişir. Yayınları hak ettiği değeri bulur. Arama Depolama Yansıtma Paylaşım Düzenleme Arşivleme Atıf Dipnot

13 Erzincan Üniversitesi Açık Erişim Arşivi ve Açık Erişim Sistemi(Dspace)
Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim Sisteminin öneminden hareketle, Erzincan Üniversitesi Kütüphanesi olarak, üniversite tarafından üretilen bilimsel çalışmaların (makale, konferans bildirileri, eğitim materyalleri, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi) yasal hükümler doğrultusunda ve yazarlarından izin alınarak arşivlenmesi ve açık erişime açılması çalışmaları yapılmaktadır.   Böylece ;  Kurumsal olarak üretilen bilginin depolanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, Çalışmalara geniş kitleler tarafından hızla ve kolayca erişimin sağlanması, Çalışmaların görünürlüğünün artırılarak, üniversite yayın sıralamalarında daha ön sıralarda yer alması sağlanmış olacaktır.


"Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları