Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Eylül 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU Nurhan Aydoğdu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Eylül 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU Nurhan Aydoğdu"— Sunum transkripti:

1 22 Eylül 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU Nurhan Aydoğdu
TC Ziraat Bankası A.Ş. 22 Eylül 2006

2 GENEL BİLGİLER

3

4

5

6

7

8

9 * Program GSMH’ye orandır.

10

11

12

13 BAŞLICA BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSU BÜYÜKLÜKLERİ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 * Tabloların hazırlanmasında TBB, BDDK, TCMB verilerinden yararlanılmıştır.

31 DEĞERLENDİRME

32 2001 Krizi sonrası sektörde yaşanan yeniden yapılanmaya bağlı olarak azalan Banka sayısı mevcut düzeyini korumaktadır. Şube ve personel sayısında kriz etkilerinin sona ermesine bağlı olarak artış eğilimi görülmektedir. Ekonomide kaydedilen iyileşmelere paralel olarak aktif büyüklüğü artma eğilimindedir. Aktif, kredi ve mevduat büyüklüklerindeki yoğunlaşma devam etmekte olup, özellikle son 3 yıllık dönemde kısmen stabilite yakalanmıştır. Ekonomideki gelişmelere paralel olarak bankaların aktif yapısı değişmekte olup, kredilerin aktif içerisindeki payı artmaktadır. Pasifin yapısı aktife oranla görece kısıtlı olarak değişmekte olup, mevduatın ağırlığı devam etmektedir. Ancak yurtdışından sağlanan kredilerdeki artış dikkat çekmektedir.

33 Faiz gelirlerinin kompozisyonunda değişim görülmekte olup; menkul değerlerden alınan faizlerin oranı azalırken, kredilerden alınan faizlerin oranı artmaktadır. Faiz giderleri içerisinde en yüksek paya sahip olan mevduata verilen faizler mevcut yapısını devam ettirmektedir. Faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranı son dönemde az miktarda da olsa gerileme göstermiştir. Bankaların net ücret ve komisyon gelirlerini artırma çabaları devam etmektedir. Ekonomide yaşanan değişimlere kısa sürede uyum sağlanmasına paralel olarak sektörün karlılığında son yıllarda görece istikrar yakalanmıştır. Bununla beraber özkaynak karlılığının uluslararası karşılaştırmalar itibariyle düşük seviyede olduğu gözlenmektedir.


"22 Eylül 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU Nurhan Aydoğdu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları