Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI
Hazırlayan Proje Destek Ofisi Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2011

2 KAMAG - Kamu Projeleri Programının Amacı
Müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermek, Kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşlar ve üniversiteler arasında işbirliklerini arttırarak kamu kurum/kuruluşlarının görevlerini daha iyi ve etkin yapmalarına yardımcı olmak, Desteklenen projeler aracılığıyla ülkemizdeki bilim insanı sayısının arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Program hakkında detaylı bilgi edinmek için: 1007 Programı Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.

3 Kimler Müşteri Kurum Olabilir?
Bakanlıklar, Müstakil Müsteşarlıklar, Müstakil Genel Müdürlükler, Müstakil Başkanlıklar, Valilikler, İl ve Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları müşteri kurum olabilirler.

4 Kimler projede yer alabilir?
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, meslek yüksek okulu müdürü ve genel sekreter proje ekibinde yer alamaz.

5 Bursiyerler Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yasını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. Burs alan kişiler,TÜBİTAK’ın herhangi bir mali desteğinden yararlanamaz.

6 Proje Başvuruları ve Süresi…
KAMAG için proje başvuruları iki aşamalı olup, proje başvuruları her yıl belirli dönemlerde yapılmakta ve başvuru dönemleri İnternet sayfasında ilan edilmektedir. Proje Başvuruları; 1007 programı amaç ve mevzuatına uygunluk, Proje konusu ile müşteri kurum misyonunun uyumu, Projede elde edilecek çıktıların müşteri kurum tarafından kullanılma ve ülke genelinde yaygınlaştırma durumu (Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) uygunluğu) açılarından değerlendirilmektedir. Proje süresi en fazla 48 ay olmaktadır. Ancak, bu süre değerlendirme sürecinde Başkanlık onayı ile arttırılabilmektedir.

7 Proje Başvuru Dönemleri…
1. Aşama değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan projeler için, 2. Aşamada detaylı proje önerisi hazırlanması istenecektir. 2. Aşamada proje başvurularının değerlendirilmesi panel sistemiyle yapılacaktır. 2011 yılı 2. Dönem 1. Aşama proje başvuruları için son tarih; 09 Eylül 2011 Cuma Bu tarihten sonra, elden ya da posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.

8 Başvuru Belgeleri Başvuru Formu en fazla 12 (oniki) sayfa olmalıdır.
2. Dönem 1. Aşama için başvuruda kullanılacak form ve yardımcı belgelerewww.tubitak.gov.tr/1007 adresinden erişilmektedir. Ana Menü

9 Proje bütçesi… Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır. Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10’u kadar (proje başına en fazla olmak üzere) Kurum Hissesi ödenmektedir. Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve projenin fiilen yürütüldüğü birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutarı ifade eder.

10 Nereye ve nasıl başvurulabilir…
İstenen tüm bilgi ve belgeler, KAMAG Program rehberi bölüm 3.8 Proje Öneri Formu Hazırlama ilkeleri bölümünde belirtilen kurallara uygun, açık,anlaşılır ve eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, klasör içerisinde; 1 nüsha proje önerisi Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD Müşteri kamu kurumunun başvuru talebi yazısı ile birlikte ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu ile başvurulabilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir. Başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan müşteri kuruma iade edilir.

11 Değerlendirme kriterleri…
TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projelerinde “Temel Araştırma” (Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, görünüşte belirli bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır. “Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge)”,“Deneysel Geliştirme”, “Geliştirme Projesi”, “Teknoloji Projeleri”, “Teknolojik Açıdan Yeni veya İyilestirilmiş Ürün”, “Teknolojik Süreç Yeniliği Yapma” özellikleri yeterli projeler tercih edilmektedir. Dolayısıyla; temel araştırma veya durum tespiti projeleri ile altyapı kurmaya yönelik ya da büyük oranda Ar-Ge niteliği olmayan tedarik amaçlı projeler 1007 Programının kapsamı dışındadır.

12 TÜBİTAK İletişim Bilgileri…
Tel: (312) /2020 e-posta: 1007 Programı ile ilgili her türlü haber, duyuru ve yardımcı belgelere aşağıdaki internet adreslerinden erişilebilir: Ana Menü

13 Proje Destek Ofisi İletişim Bilgileri
Adres: Kiler-i Hümayun Binası, Yıldız Yerleşkesi, Beşiktaş/ İstanbul  Tel: 0(212) Fax:0(212) web sitesi:www.pdo.yildiz.edu.tr


"TÜBİTAK KAMU PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları