Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013."— Sunum transkripti:

1

2 RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013 / TRABZON

3 İÇERİK Risklerin Tespit Edilmesi Risklerin Değerlendirilmesi Risk Haritaları Risklere Cevap Verme Risklerin Gözden Geçirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 Risklerin Tespit Edilmesi Değerlendirme Harita Cevap Gözden Geçirme Tespit Tespit Etmek Göz Önüne Alınacaklar Yöntemler Risk Sorumlusu

5 4 Risklerin Tespit Edilmesi Risklerin tespit edilmesi, idarenin / birimin hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 5 Tespit Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 6 Mülkiyet Riskleri İşlem Riskleri Davranış Riskleri Fırsat Maliyeti Kötü Çalışma Ortamı Verimlilik Kayıpları Koruma Riskleri Dış Tehditler Hatalar Kaza/Afetler İhmal Gecikme Yolsuzluk HEDEF Göz Önüne Alınacaklar Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı Söz konusu iş/süreç/hedef ile ilgili risk konuları ortaya çıkarılır. Riskleri tespit etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçı kullanılabilir. Beyin fırtınası PESTLE Analizi (GZFT/SWOT) Risk Formları/Tespit Tabloları Araştırma ve Anketler Mülakatlar Yöntemler

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı Tespit edilen riskler iç risk veya dış risk olabilir. Risklerin sahibi yani kimin sorumluluğunda olduğu belirlenmelidir. Risk Sorumlusu

10 Risklerin Değerlendirmesi Risklerin De ğ erlendirilmesi Ölçme-Önceliklendirme Etki-Olasılık Değerlendirme Harita Cevap Gözden Geçirme Tespit

11 “Ölçemezseniz Yönetemezsiniz!” Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı Risklerin Değerlendirilmesi Riskler tespit edildikten sonra risklerin Ölçülmesi Önceliklendirilmesi aşamalarını kapsar.

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı Ölçme ve Önceliklendirme Risk ölçülmesi, tespit edilmiş risklere karşılık verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine yardımcı olur. Önceliklendirme ise risklerin öncelik sırasına göre listelenmesidir.

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı Etki-Olasılık-1 Etki ve olasılık tespit edilmelidir. Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalidir. Etki: Eğer olay gerçekleşirse bunun kurum üzerinde yaratacağı tesirdir. Risk Puanı: Etki x Olasılık Risk puanları büyükten küçüğe sıralanarak riskler önceliklendirilir.

15 14 Etki – Olasılık-2 Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 15 Etki – Olasılık-3 Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 16 Etki – Olasılık-4 Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Risk Haritaları Risk Haritası Nedir? Nasıl Hazırlanır? Değerlendirme Harita Cevap Gözden Geçirme Tespit

19 Risk Haritası Risklerin olasılık ve etkilerinin grafiksel olarak gösterilmesidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Nasıl? Riskin olasılığı puanlanır. Etkisi Puanlanır. Risk puanı haritada işlenir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Risklere Cevap Verme Nasıl Cevap Verilir? Fayda ve Maliyet Cevap Verme Yöntemleri Örnek Risk Eylem Planı Değerlendirme Harita Cevap Gözden Geçirme Tespit

22 Nasıl Cevap Verilir? Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Fayda ve Maliyet - 1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliyetler Faydalar Risk İç kontrolün maliyeti elde edilen faydayı aşmamalıdır.

24 Fayda ve Maliyet - 2 Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Cevap Verme Yöntemleri Kabul Etmek Kontrol Etmek Önleyici (engellemek için) Düzeltici (sonucun etkisini azaltmak için) Yönlendirici (bir sonuca ulaşmak için) Tespit edici (zarar ve hasarı tespit için) Devretmek Kaçınmak Fırsatları Değerlendirmek Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Risk Kayıtları - 1 Risklerin kaydedilmesi; Risklerin öncelik sıralamasının yapılmasına ve dolayısıyla kaynak tahsisinde etkinliğe Verilen kararlar için kanıt oluşturulmasına Kişilerin risk yönetimi içindeki sorumluluklarını görmelerine yardımcı olur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Risk Kayıtları - 2 Risklerin kaydedilmesi; Gerekli bilginin elde edilmesi ve raporlama mekanizması ile Doğru zamanda doğru kişilere iletilmesini Riskin gözden geçirilmesi ve izlenmesini sağlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Risk Eylem Planı Risk kayıtları yapıldıktan sonra Risk matrisi dikkate alınarak riskler önceliklendirilecek Verilecek cevaplar tespit edilecek Cevapların ne zaman kim tarafından nasıl uygulanacağına dair Risk eylem planı oluşturulacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Risklerin Gözden Geçirilmesi Risklerin Dengesizli ğ i Risklerin Gözden Geçirilmesi Ileti ş im ve Raporlama Değerlendirme Harita Cevap Gözden Geçirme Tespit

31 Riskler sabit değildir, her zaman değişir: Politikalar Teknoloji Yasalar İş gerekleri … Risklerin Dengesizliği Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Riskler değişiklik gösterebilir. Yeni risk alanlarının oluşabilir. Bu nedenle tespit edilen riskler ve risk yönetim sürecinin her yönüyle risklerin önem derecesine göre idare tarafından belirlenen sıklıkta gözden geçirilmesi gerekir. Risklerin Gözden Geçirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 İletişim, ilgili kişiler tarafından bilinmesi gereken her türlü bilginin doğru ve zamanında risk yönetimi akışı içerisinde iletilmesini ifade eder. Raporlama kısa ve öz olmalı, değerlendirmelere ilişkin kanıtları göstermeli, gerekli zamanda gerekli kişilere sunulmalıdır. İletişim ve Raporlama Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 tasraickontrol@sgb.gov.tr


"RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Defterdarlar İç Kontrol Eğitimi 22-24 Mayıs 2013 / İZMİR 03-05 Haziran 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları