Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomik Sistemler Pazar EkonomisiPazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasına göre tahsis edilir. Pazar fiyatı talep ve arzın güçlerine göre belirlenir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomik Sistemler Pazar EkonomisiPazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasına göre tahsis edilir. Pazar fiyatı talep ve arzın güçlerine göre belirlenir."— Sunum transkripti:

1

2 Ekonomik Sistemler Pazar EkonomisiPazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasına göre tahsis edilir. Pazar fiyatı talep ve arzın güçlerine göre belirlenir. Kolektivist Ekonomi:Kolektivist Ekonomi: Devlet ne üretileceğine, ne kadar üretileceğine ve kimler için üretileceğine karar vererek kaynakları buna göre tahsis eder. Karma Ekonomi:Karma Ekonomi: Hem pazar, hem de planlı ekonominin bazı özelliklerini taşır. Esasta pazar ekonomisi geçerli olup, devlet bazı üretim alanlarında varlık gösterir ya da müdahale eder.

3 Pazar ekonomisi Avantajlar Kaynaklar parasal seçimlere göre otomatik olarak tahsis edilir. Tüketiciler ekonomide ne üretileceği konusunda en önemli karar unsurudur. Üreticiler kâr ile motive olur ve tüketici tercihlerindeki değişiklikler onlara yol gösterir.

4 Pazar ekonomisi Dezavantajlar Daha fazla parası olanlar daha fazla söz hakkına sahiptir. Rekabet uygun koşullarda olmayabilir ve böylece firmalar pazara egemen olur ve de tüketici seçimi sınırlanır. Dışsallıklar: Sistemin bazı kazanç ve maliyetleri pazar ekonomisi sisteminde firmalara olduğu kadar topluma yansımayabilir.

5 Kolektivist Ekonomi: Avantajlar Dikkatli planlama aşırı üretimi ve kaynak israfını önler. Planlı ekonomiler gelir dağılımı açısından daha adaletlidir. Çünkü kaynaklar devlet tarafından kontrol edilir. Aşırı talep durumunda fiyat artışlarına izin verilmez, çünkü üretim devlet kontrolünde artar.

6 Kolektivist Ekonomi Dezavantajla Kolektivist Ekonomi : Dezavantajlar Planlama yetkilileri tüketici tercihlerini yanlış değerlendirebilir Kâr ve benzeri teşviklerin olmaması girişimciliği yok eder, insanların fazla çalışmasını önler. Üretimin kontrolü rekabetin yok olmasına ve verimliliğin düşmesine yol açar. Devlet bürokrasisi planlamayı ve üretim kontrolünü artırır.

7 Fiyatlar üretici ve tüketiciler için önemli sinyallerdir Kazançlar kaynak kullanımına yardımcı olur –Kaynaklar doğrudan daha kârlı alanlara yönelir –Risk üstlenme ödüllendirilir –En düşük maliyetle çalışma teşvik edilerek etkinlik ve verimlilik artırılır. Serbest Pazar ekonomileri

8 Merkezi Kumanda Ekonomileri Fiyatlar kaynak kullanımında etkili değildir. Ulusal planlama firmalar ve endüstriler için üretim için bir yol haritasıdır Girdi-Çıktı (input-output) analizleri çoğunlukla ulusal planın düzenlenmesi için kullanılır Planlamalardaki uyumsuzluklar ve gerçek tüketici beklentilerini karşılamadaki başarısızlıklar istenmeyen üretime yol açar.

9 Karma Ekonomiler Hem serbest pazar hem de kamu müdahalesi özelliklerini bünyesinde barındırır Kamu müdahalesi doğrudan (kamu yatırımları) ya da dolaylı (vergi vb.) olabilir. Kamu müdahalesi Pazar aksaklıklarını giderir.


"Ekonomik Sistemler Pazar EkonomisiPazar Ekonomisi: Kaynaklar fiyat mekanizmasına göre tahsis edilir. Pazar fiyatı talep ve arzın güçlerine göre belirlenir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları