Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK. DANIŞMANLIK İLKELERİ  Hasta hakları gereği kişilerin bilgilendirilmesi,  Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK. DANIŞMANLIK İLKELERİ  Hasta hakları gereği kişilerin bilgilendirilmesi,  Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin."— Sunum transkripti:

1 “EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK

2 DANIŞMANLIK İLKELERİ  Hasta hakları gereği kişilerin bilgilendirilmesi,  Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin sağlanması,  Yeterli zaman ayrılması,  Bilgi verilip, soruların yanıtlanması, çift yönlü iletişim tekniği kullanılması; karşılıklı sorular sorma  Açık,anlaşılır ve yalın bilgi verilmesi

3 EVLİLİK SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ  Başvurana ait kimlik bilgilerinin alınması,  Başvuranlara evlilik sağlık raporu düzenlenmesinde izlenecek yol ile ilgili bilgi verilmesi, tarama testler ile taranan hastalıklar hakkında bilgilendirme yapılması,  Anamnez alınması, öz- soy geçmiş sorgulanması,  Muayene,  Kan Örneği Alınması,  Başvuran/başvuranların kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerine yapılması,  Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygun tıbbi yaklaşım sağlanması,  Danışmanlık verilmesi  Rapor düzenlenmesi

4 “Tarama Testleri” Sonuçlarının Değerlendirilmesi  CYBH (HBsAg, antiHİV, VDRL-TPHA) pozitifliği olanlar ile,  HPLC değerlendirmesinde; * B talasemi minor olanları, * HbF % 2’nin üzerinde ve * HbA2 3.5’un üzerinde olanlar,  Hemogramda, MCV:80’nin altında ve/veya MCH:27’nin altında olanlar tespit edilerek ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda uygun tıbbi yaklaşım, bildirim yapılmalı, danışmanlık verilmelidir.

5 VDRL-TPHA pozitifliği  Hasta “Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesine” sevk edilir, tedavi olduktan sonra evlenebileceği vurgulanır.  Hastalığın “gizlilik ilkesi” gerektirdiği unutulmamalıdır.Rapor bizzat kişiye verilmelidir.  Bildirim:Hasta için Form 014 doldurularak faxlanmalıdır.

6 HBsAg pozitif olanlar ile görüşme  Hastalık ve bulaşma yolları,taşıyıcılık hakkında bilgi verilir,  Hasta, Hastane “İntaniye” polikliniğine yönlendirilir ve bildirimi yapılır.  Hastanın çifti (eşi) için AntiHBs baktırması; negatif ise korumak için aşı yapılması gerektiği belirtilerek aşılama bilgisi verilir.  Aşılama tamamlanıp AntiHBs pozitifliği oluşana dek prezervatif ile korunması gerektiği vurgulanır.  Bildirimi yapılır.

7 AntiHİV pozitifliği  AntiHİV pozitifliği olanların kanı “Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğüne” gönderilir, doğrulama testleri yapılır.  Sonuçta pozitif çıkma durumunda Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi ile iletişime geçilerek hasta oraya yönlendirilir.

8 B TALASEMİ MİNOR  Kişiye “Akdeniz anemisi ve taşıyıcılığı” hakkında “Genetik Danışmanlık” verilir,  Eşinin hemoglobin elektroforezi sonuçları istenir, çiftlerden her ikisinin taşıyıcı olması durumunda genetik tanı, prenatal tanı için yönlendirme yapılır, hematoloji uzmanına sevk edilir.  Taşıyıcı kişilerin ailelerine “Aile Taraması” önerilir,  Tetkik ve sonuçlar ilgili kayıt sistemlerine kaydedilir, başvuranlardan verilen hizmet, yapılan danışmanlıklar ve tıbbi yaklaşımla ilgili aydınlatılmış onam formu alınır.

9 HbF Yüksekliği  Çiftlerin hemoglobin elektroforezleri ve hemogramları birlikte değerlendirilerek danışmanlık verilir,  Hematoji uzmanına yönlendirilir.


"“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK. DANIŞMANLIK İLKELERİ  Hasta hakları gereği kişilerin bilgilendirilmesi,  Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları