Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK"— Sunum transkripti:

1 “EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK

2 DANIŞMANLIK İLKELERİ Hasta hakları gereği kişilerin bilgilendirilmesi,
Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin sağlanması, Yeterli zaman ayrılması, Bilgi verilip, soruların yanıtlanması, çift yönlü iletişim tekniği kullanılması; karşılıklı sorular sorma Açık,anlaşılır ve yalın bilgi verilmesi

3 EVLİLİK SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ
Başvurana ait kimlik bilgilerinin alınması, Başvuranlara evlilik sağlık raporu düzenlenmesinde izlenecek yol ile ilgili bilgi verilmesi, tarama testler ile taranan hastalıklar hakkında bilgilendirme yapılması, Anamnez alınması, öz- soy geçmiş sorgulanması, Muayene, Kan Örneği Alınması, Başvuran/başvuranların kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerine yapılması, Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygun tıbbi yaklaşım sağlanması, Danışmanlık verilmesi Rapor düzenlenmesi

4 “Tarama Testleri” Sonuçlarının Değerlendirilmesi
CYBH (HBsAg , antiHİV, VDRL-TPHA) pozitifliği olanlar ile, HPLC değerlendirmesinde; * B talasemi minor olanları, * HbF % 2’nin üzerinde ve * HbA2 3.5’un üzerinde olanlar, Hemogramda, MCV:80’nin altında ve/veya MCH:27’nin altında olanlar tespit edilerek ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda uygun tıbbi yaklaşım, bildirim yapılmalı, danışmanlık verilmelidir.

5 VDRL-TPHA pozitifliği
Hasta “Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesine” sevk edilir, tedavi olduktan sonra evlenebileceği vurgulanır. Hastalığın “gizlilik ilkesi” gerektirdiği unutulmamalıdır.Rapor bizzat kişiye verilmelidir. Bildirim:Hasta için Form 014 doldurularak faxlanmalıdır.

6 HBsAg pozitif olanlar ile görüşme
Hastalık ve bulaşma yolları,taşıyıcılık hakkında bilgi verilir, Hasta, Hastane “İntaniye” polikliniğine yönlendirilir ve bildirimi yapılır. Hastanın çifti (eşi) için AntiHBs baktırması; negatif ise korumak için aşı yapılması gerektiği belirtilerek aşılama bilgisi verilir. Aşılama tamamlanıp AntiHBs pozitifliği oluşana dek prezervatif ile korunması gerektiği vurgulanır. Bildirimi yapılır.

7 AntiHİV pozitifliği AntiHİV pozitifliği olanların kanı “Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğüne” gönderilir, doğrulama testleri yapılır. Sonuçta pozitif çıkma durumunda Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi ile iletişime geçilerek hasta oraya yönlendirilir.

8 B TALASEMİ MİNOR Kişiye “Akdeniz anemisi ve taşıyıcılığı” hakkında “Genetik Danışmanlık” verilir, Eşinin hemoglobin elektroforezi sonuçları istenir, çiftlerden her ikisinin taşıyıcı olması durumunda genetik tanı, prenatal tanı için yönlendirme yapılır, hematoloji uzmanına sevk edilir. Taşıyıcı kişilerin ailelerine “Aile Taraması” önerilir, Tetkik ve sonuçlar ilgili kayıt sistemlerine kaydedilir, başvuranlardan verilen hizmet, yapılan danışmanlıklar ve tıbbi yaklaşımla ilgili aydınlatılmış onam formu alınır.

9 HbF Yüksekliği Çiftlerin hemoglobin elektroforezleri ve hemogramları birlikte değerlendirilerek danışmanlık verilir, Hematoji uzmanına yönlendirilir.


"“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları