Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMU VE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMU VE"— Sunum transkripti:

1 SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMU VE
SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ GÜÇLÜKLERİ AŞMAK İÇİN HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI BİRİMLERİ VE ARŞİVLERİ OLUŞTURULMASI ÖNERİSİ SÖZLÜ BİLDİRİ Yazarlar: Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, İş Sağlığı Bilim Uzmanı, Ankara Sezen Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Özbek Erhan, İş Hekimi, İstanbul Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul Koçyiğit Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C), İstanbul

2 Sevk Bilgi Dönüş Formunun öneminin saptanması, form önerisi,
AMAÇ: Sevk Bilgi Dönüş Formunun öneminin saptanması, form önerisi, hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” kurulmasının yararının sorgulanması. YÖNTEM: Sevk Bilgi Dönüş Formunun önemi, kullanılıp-kullanılmadığı; hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” kurulmasının yararları 127 kişiye anket çalışması ile soruldu.

3 127 YANIT

4 BULGULAR:

5 5

6 Dr Suat Sarp - İş Hekimi

7

8 Dr Suat Sarp - İş Hekimi

9 Dr Suat Sarp - İş Hekimi

10

11

12

13

14

15 İŞ SAĞLIĞI BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI ARŞİVİ

16 (İŞ KAZALARI/MESLEK HASTALIKLARI)
XXXXXXX HASTANESİ İŞ SAĞLIĞI (İŞ KAZALARI/MESLEK HASTALIKLARI) BİRİMİ

17

18 SONUÇ: Hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” oluşturulmalıdır. Çalışanların iş kazası/meslek hastalığı şüphesinde gönderildiklerinde karşılaşacakları güçlüklerin azalması ve iş hekimlerinin sevklerine bilgi dönüşlerinin arttırılması bu yolla sağlanacaktır.

19

20

21

22

23

24 Slayt: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ – Hacettepe Üni
Slayt: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ – Hacettepe Üni. Halk Sağlığı AD / HİSAM MERKEZ MÜDÜRÜ

25 Türkiye’de meslek hastalıklarının tanı ve tespitinde yaşanan güçlüklerin giderilmesi amacıyla branş hekimlerinin (nöroloji, dermatoloji, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon) meslek hastalıkları konusunda ileri eğitimlerinin tamamlanması. Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalıkları konusunda hekimlerin bilgi ve duyarlılıkları büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sağlık kurulu raporlarını düzenlemek için yetkilendirilen 68 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde belirlenen branşlardan hekimlerin, meslek hastalıkları konusunda ileri eğitimlerinin tamamlanması meslek hastalıklarının tanı ve tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında meslek hastalıkları konusunda ilgili hekimlerin bilgi düzeylerinin arttırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin hedefleri arasında; sağlık kurulu raporlarını düzenlemek üzere yetkili hastanelerde sağlık kurulunda görev alacak hekimlere yönelik ileri eğitimler düzenlenmesi meslek hastalıkları tanı rehberinin basımı, meslek hastalıkları konulu afişlerin dağıtımı ve birinci aşama kapsamındaki Proje çıktılarının yaygınlaştırılması sayılabilir.

26 - İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,
Hedefler: -     Sigortalının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastanelerde sağlık kurulunda görev alacak hekimlere, kapsamı Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek eğitimler verilmesi, -     İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, -     Meslek hastalıkları konusunda duyarlılığının arttırılması, -     İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, -     Birinci aşama kapsamındaki Proje çıktılarının yaygınlaştırılması, -     Uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi

27 Ülkemizde meslek hastalıkları sayılarının yetersiz oluşunda tıbbi, yasal ve sosyal taraflara ilişkin birçok neden sıralanabilir: ·         Sağlık hizmetleri sunumunda koruyucu hekimliğin öncelikli olmaması, ·         Sağlık profesyonellerinin eğitim politikalarında ve programlarında meslek hastalıklarının öncelikli alan olmaması, ·         Hekimlerin bilgi ve duyarlığında yetersizlik, ·         Meslek hastalığı tanı sürecinde yaşanan belirsizlikler ve güçlükler, ·         Meslek hastalığı tanısının işyeri ortam ölçümleri ve iş anamnezi ile desteklenmesinde yetersizlik, ·         Meslek hastalığı tanı rehberlerinin olmaması, ·         Meslek hastalığı kayıt sistemindeki yetersizlikler, ·         Başvurulabilir hastane sayısı ve niteliğindeki yetersizlikler, ·         Başvurulan hastanede çalışan hekim sayılarının yetersizliği, ·         Meslek hastalığı tanı standardizasyonunun mevcut olmaması, ·         Birinci ve ikinci basamakta çalışan hekimlerin meslek hastalığı prosedürü konusunda bilgisinin yeterli olmaması, ·         Meslek hastalığı hastaneleri dışında meslek hastalığı tanısı konulsa dahi doğru adrese yönlendirilemeyişi ·         Ülkemizde meslek hastalıklarının erken tanısı yeterince yapılamadığından dolayı işverenler, çalışanlar, sigorta kurumları ve Devlet maddi ve manevi zarar görmektedir. İŞ SAĞLIĞI

28 Slayt: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ – Hacettepe Üni
Slayt: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ – Hacettepe Üni. Halk Sağlığı AD / HİSAM MERKEZ MÜDÜRÜ

29 SONUÇ: Arşivler, yargıya belge teminini de kolaylaştıracak, hem hastane idarelerini, hem işyerlerini zan altında kalmaktan kurtaracak, belge kayıpları önlenerek hak kayıpları engellenecektir.

30 SONUÇ: İş sağlığı kültürünün bu yolla hastanelere de taşınıp, uzman hekimlerin İSG konusunda istenen bilgilerin önemini kavramaları sağlanacaktır.


"SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMU VE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları