Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi/BKAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi/BKAY"— Sunum transkripti:

1 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi/BKAY
Çalışma Grubu Önerisi -8 Aralık 2011 İzmir Kalkınma Ajansı-Kalkınma Kurulu Toplantısı -20 Nisan 2012 Çalışma Grubu Toplantısı

2 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi/BKAY
Çalışma Grubu Önerisi -8 Aralık 2011 İzmir Kalkınma Ajansı-Kalkınma Kurulu Toplantısı -20 Nisan 2012 Çalışma Grubu Toplantısı

3 Kıyı Kalkınma Ajansları

4 Kıyıdaki İller

5 Kıyıdaki Kalkınma Ajansları işbirliği
İzmir Kalkınma Ajansı (İzmir) İstanbul Kalkınma Ajansı (İstanbul) Trakya Kalkınma Ajansı (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Çanakkale, Balıkesir) Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla) Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (Bursa, Bilecik, Eskişehir) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Isparta, Burdur) Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Karabük, Bartın) Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

6 Mantıksal Çerçeve 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı ve bu konferans belgelerinde, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi yaklaşımı kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir gelişmesinin sağlanmasına yönelik bir araç olarak benimsenmiştir. Bu kabul, kıyı odaklı çalışmalar için bir dönüm noktası olmuştur. BKAY nin ana ilkelerinin ve bu ilkelerin gerektirdiği yönetim modelinin belirlendiği, “münhasır ekonomik bölgeler de dahil olmak üzere kıyı alanlarının bütünleşik yönetimi ve sürdürülebilir gelişimi” başlığı altındaki düzenleme, kıyı devletlerini kendi ulusal yetki alanlarına giren kıyı ve deniz kaynaklarının bütünleşik yönetimi ve sürdürülebilir gelişimini sağlamakla görevlendirmektedir.

7 Ülkeler; Kıyı alanlarına ilişkin olarak tüm sektörleri kapsayan bütünleşik bir politika ve karar alma süreci oluşturmayı, kullanım kararlarının etkilerine ilişkin koruyucu ve ihtiyati önlemler almayı, kaynak ve çevre muhasebesi gibi yöntemleri kullanmayı, ilgili tüm tarafların bilgiye erişimi ile planlama ve karar alma süreçlerine katılımının sağlanacağı koşulları yerine getirmeyi, taahhüt etmektedir.

8 Yerel ve ulusal düzeylerde, kıyı ve deniz kaynaklarının bütünleşik yönetimi ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar Eşgüdüm Mekanizmaları Arazi ve su kullanım planları ile yerleşim politikalarının, sürdürülebilir bütünleşik kıyı ve deniz yönetimi plan ve programlarının, kritik alanları belirleyen kıyı profillerinin ve acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması ile çevresel etki değerlendirilmesinin yapılması ve sonuçlarının izlenmesi,

9 Eşgüdüm mekanizmaları
-Yerleşim alanlarında çevrenin korunması için gerekli arıtma ve altyapı tesislerinin yapılması ve iyileştirilmesi, çevre sorunu oluşturan etkenlerin periyodik olarak izlenmesi, tahrip olmuş doğa alanlarının iyileştirilmesi,

10 Eşgüdüm Mekanizmaları
-Sürdürülebilir gelişmeye yönelik kıyı alanlarını etkileyen sektörlere ilişkin (turizm,balıkçılık,sanayi,tarım,kentleşme vb.) programların bütünleştirilmesi, -İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme programlarının hazırlanması, çevre dostu teknolojilerin kullanımının teşviki ve çevre kalite ölçütlerinin geliştirilerek uygulanması Konularındadır.

11 Kıyı Bölgelerinin ve Kıyı Denizlerinin Korunması, Sürekli ve Dengeli Yönetimi ve Geliştirilmesi için Bütünleşik Plan ve Politikaları Oluşturulmasına” ilişkin bir program alanı açılmıştır. -Kıyı bölgelerinin sürekli ve dengeli gelişme ilkesi çerçevesinde yönetimi konusunda en uygun yapı araştırılacak ve ortaya konacak bir model geliştirilmesi ve uygulanması için çaba gösterilmelidir-yönetişim

12 Etkili siyasalar -Belediyelerin, kentsel kıyı bölgelerinin yanı sıra, belediye sınırları içindeki limanlar, terminaller, marinalar, balıkçı barınaklarında çevre kaynakları kullanımı ve kirlenme konusunda denetim yapmaları sağlanacaktır.

13 Etkili siyasalar -Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kendi faaliyet alanları içine giren faaliyetler çevre koruma ve kullanma dengesi içinde yürütülecektir.

14 UÇEP’in belirlediği proje konularından biri
Türkiye’de bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusunda en kapsamlı program Ulusal Çevre Eylem Planı’nda (UÇEP) yer almıştır. UÇEP'de Çevre Yönetimi için Sektörel Eylem Seçenekleri bölümünde “Denizlerin, Kıyı Alanlarının ve Diğer Duyarlı Ortamların Yönetimine Yönelik Eylemler” politikalar, örgütlenme, yasal düzenlemeler, ekonomik ve mali tedbirler, eğitim-öğretim, katılım, teknikler ve Ar-Ge eylem alanlarında, 43 eylem sıralanmıştır. UÇEP’in belirlediği proje konularından biri “Kıyı Alanları Yönetiminin Geliştirilmesi” dir.

15 BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ
Genellikle, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerden alınan yardımla başlayan bu yeni kıyı yönetimi programlarının yönetim planlarının felsefesi; kamu, özel ve sivil ortaklı “çok aktörlü” yönetim yapısına dayalıdır.

16 İzmir Körfezi Kıyı Alanı Yönetim Programı 1989-1993
Valilik/İzmir BŞB/İlçe Belediyeleri -Bütünleşik kıyı alanları yönetiminin uygulanması ve İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin giderilmesi

17 İZMİR İÇİN STRATEJİK VE YÜKSELEN SEKTÖRLER RAPORU-2009
Turizm sektörü bunun en önemli örneğidir. İzmir sahip olduğu rüzgar potansiyeli, jeotermal kaynaklar, kıyı uzunluğu, tarihi ve kültürel miras sayesinde; kıyı, tarih, kültür ve inanç, sağlık, spor, doğa, fuar ve kongre turizmi açısından önemli olanaklara sahip illerimizden biridir. İzmir sahip olduğu kıyı uzunluğu ve kıyıda bulunan yerleşim sayısı açısından deniz ve kıyı taşımacılığı açısından potansiyel arz etmektedir. İzmir’in konumu, limanlarının demiryolu, karayolu gibi ulaşım ağlarına bağlantıları, ulaştırma ve ilgili faaliyetleri öne çıkarmaktadır. Son yıllarda il çapında liman işletimi ve ilgili faaliyetler, gemi ve tekne yapımı stratejik sektörler olarak değerlendirilmektedir. Özellikle sportif amaçlı tekne yapımının (Tablo 18) ihracatının son yıllarda İzmir’de her anlamda arttığı görülmektedir.S

18 İzmir Kalkınma Ajansı-ilgi grupları
BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ MODEL ÇALIŞMALARINA ODAKLI KIYI BAĞLANTILI BÖLGESEL GELİŞME KONULARINA ODAKLI –GRUP ÇALIŞMA DİNAMİKLERİ İLE GELİŞTİRİLECEK HEDEFLERE ERİŞMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA TALEBİMİZ BULUNMAKTADIR Bütünleşik Sınır Çalışmaları (AB rapor)

19 ÇALIŞMA GRUBUNUN YAYGIN ETKİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YEREL_ULUSAL _ULUSLARARASI ÖLÇEKLERDE
YEREL BÖLGESEL KURUMSAL-SORUMLULUKLARIN SAHİPLENİLMESİ LİDER ROLÜ _ YOL GÖSTERME PAYLAŞIM _ SORGULAMA/SAHİPLENMEYİ GELİŞTİRME YEREL VE ULUSAL ÖLÇEKTE GELİŞME PRATİKLERİ YARATMA VE STRATEJİK PLANLAMALARA KATKI ULUSLAR ARASI STRATEJİK PLANLAMALARA KATKI

20

21 ilginiz için teşekkür ederiz


"Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi/BKAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları