Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYE BİRLİKLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YEREL YÖNETİM REFORMU SÜRECİNDE BELEDİYELERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYE BİRLİKLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YEREL YÖNETİM REFORMU SÜRECİNDE BELEDİYELERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara."— Sunum transkripti:

1 BELEDİYE BİRLİKLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YEREL YÖNETİM REFORMU SÜRECİNDE BELEDİYELERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara

2 Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrasında; “Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır”. Anayasanın 127 nci maddesinin son fıkrasında; “Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır”.

3 Birliklerin Hukuki Dayanakları 1580 sayılı Belediye Kanunun 133-148 inci maddeleri, birliklerin kuruluşu ve statülerine ait hükümler içermekteydi. 1580 sayılı Belediye Kanunun 133-148 inci maddeleri, birliklerin kuruluşu ve statülerine ait hükümler içermekteydi. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

4 Belediye Birlikleri İç Anadolu Belediyeler Birliği; Ankara, Aksaray İç Anadolu Belediyeler Birliği; Ankara, Aksaray Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği; Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği; Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane Güneydoğu Belediyeler Birliği; Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman Güneydoğu Belediyeler Birliği; Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman Ege Belediyeler Birliği; Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Isparta, Muğla, Burdur, Çanakkale, Kütahya, Bursa, İzmir Ege Belediyeler Birliği; Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Isparta, Muğla, Burdur, Çanakkale, Kütahya, Bursa, İzmir Van Gölü Belediyeler Birliği; Van Van Gölü Belediyeler Birliği; Van Akdeniz Belediyeler Birliği; Antalya, Isparta, Burdur, Muğla Akdeniz Belediyeler Birliği; Antalya, Isparta, Burdur, Muğla

5 Belediye Birlikleri Çukurova Belediyeler Birliği; Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Çukurova Belediyeler Birliği; Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Malatya Belediyeler Birliği; Malatya Malatya Belediyeler Birliği; Malatya Kıyı Ege Belediyeler Birliği; İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale Kıyı Ege Belediyeler Birliği; İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale Konya Belediyeler Birliği; Konya Konya Belediyeler Birliği; Konya Anadolu Belediyeler Birliği; Ankara, Çorum, Kütahya, Konya Anadolu Belediyeler Birliği; Ankara, Çorum, Kütahya, Konya TRAKYAKENT Belediyeler Birliği; Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul TRAKYAKENT Belediyeler Birliği; Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul Tarihi Kentler Birliği, 123 belediye üye Tarihi Kentler Birliği, 123 belediye üye

6 Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılında kamu yararına bir dernek olarak kurulan ve Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı Kararıyla çalışmalarını BİRLİK statüsünde sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi uyarınca; belediyelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kurulan bir birliktir.

7 Türkiye Belediyeler Birliği Ülke düzeyinde birlik kurulması Ülke düzeyinde birlik kurulması MADDE 20.- Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu durum ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla başka mahallî idare birliği kurulmasına engel oluşturmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. MADDE 20.- Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu durum ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla başka mahallî idare birliği kurulmasına engel oluşturmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın doğal üyesidirler.

8 Türkiye Belediyeler Birliği Görevleri Kanunların ve ikincil mevzuatın hazırlık sürecine katılım, görüş bildirme Kanunların ve ikincil mevzuatın hazırlık sürecine katılım, görüş bildirme Belediyeleri yurtiçi ve yurtdışında temsil Belediyeleri yurtiçi ve yurtdışında temsil Eğitim ve danışmanlık Eğitim ve danışmanlık

9 Türkiye Belediyeler Birliği Belediyelerimizi modern ülkelerin standartlarına kavuşturmak ve daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak için hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli temaslarda bulunarak çalışmalar yürütmektedir. Belediyelerimizi modern ülkelerin standartlarına kavuşturmak ve daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak için hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli temaslarda bulunarak çalışmalar yürütmektedir. Birlik yönetimimiz, TBMM ve hükümet nezdinde ulusal düzeyde girişimlerde bulunmaktadır. Birlik yönetimimiz, TBMM ve hükümet nezdinde ulusal düzeyde girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimiz uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) ve Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCGLA) gibi uluslararası kuruluşlar ve kuruluşumuzla eş değer birlikler ve derneklerle (SALA, VNG, vb) iletişim kurmakta, işbirliği yapmaktadır. Birliğimiz uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) ve Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCGLA) gibi uluslararası kuruluşlar ve kuruluşumuzla eş değer birlikler ve derneklerle (SALA, VNG, vb) iletişim kurmakta, işbirliği yapmaktadır.

10 Türkiye Belediyeler Birliği Belediye başkanları ve personelinin; yürürlüğe yeni giren yasalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmesi ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla ücretsiz eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Belediye başkanları ve personelinin; yürürlüğe yeni giren yasalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmesi ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla ücretsiz eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Birliğimiz, belediyelerin hükümet ve ilgili bakanlıklarla koordinasyonunu sağlamak; belediye başkanları ile meclis üyelerinin özlük hakları konusunda bilgilendirilmesi gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir. Birliğimiz, belediyelerin hükümet ve ilgili bakanlıklarla koordinasyonunu sağlamak; belediye başkanları ile meclis üyelerinin özlük hakları konusunda bilgilendirilmesi gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana yayın hayatına devam eden İller ve Belediyeler Dergimiz, belediye personelinin çalışmalarına ışık tutmaya devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana yayın hayatına devam eden İller ve Belediyeler Dergimiz, belediye personelinin çalışmalarına ışık tutmaya devam etmektedir.

11 EĞİTİM Eğitim çalışmaları, Türkiye Belediyeler Birliği faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Konunun uzmanlarını bir araya getirerek düzenlediğimiz seminerler, sempozyum, panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları ve bölge toplantıları, her geçen yıl artan bir ilgiyle izlenmektedir. Eğitim çalışmaları, Türkiye Belediyeler Birliği faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Konunun uzmanlarını bir araya getirerek düzenlediğimiz seminerler, sempozyum, panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları ve bölge toplantıları, her geçen yıl artan bir ilgiyle izlenmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulan ve belediye, yerel yönetim uzmanları, öğretim üyeleri, bürokratlar ile uygulayıcılardan oluşan Danışma Kurulu üyelerimiz de zaman zaman bu toplantılara katılmakta ve eğitim vermektedir. Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulan ve belediye, yerel yönetim uzmanları, öğretim üyeleri, bürokratlar ile uygulayıcılardan oluşan Danışma Kurulu üyelerimiz de zaman zaman bu toplantılara katılmakta ve eğitim vermektedir. Talep üzerine belediyelerimizde uygulamakta olduğumuz eğitim çalışmaları, merkezi Almanya’da bulunan Konrad Adenauer Vakfı ile birlikte düzenlenmektedir. Talep üzerine belediyelerimizde uygulamakta olduğumuz eğitim çalışmaları, merkezi Almanya’da bulunan Konrad Adenauer Vakfı ile birlikte düzenlenmektedir.

12 EĞİTİM Düzenlenen seminerlere, üniversiteler ve kamu kurum kuruluşlarının uzmanlarının katılımları sağlanmaktadır. Seminerler genel nitelikteki açıklamalardan sonra soru-cevap şeklinde devam etmekte, böylece katılımcılara hem genel mesleki bilgiler verilmekte, hem de günlük çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde yol gösterme imkanı sağlanmaktadır. Düzenlenen seminerlere, üniversiteler ve kamu kurum kuruluşlarının uzmanlarının katılımları sağlanmaktadır. Seminerler genel nitelikteki açıklamalardan sonra soru-cevap şeklinde devam etmekte, böylece katılımcılara hem genel mesleki bilgiler verilmekte, hem de günlük çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde yol gösterme imkanı sağlanmaktadır. Eğitim çalışmaları, bölge, il ve ilçe düzeyinde seminerler, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları, uluslararası seminerler şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerle ilgili güncel konularda araştırmalar yaptırılmakta, danışmanlık hizmetleri verilmekte, komisyon çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim çalışmaları, bölge, il ve ilçe düzeyinde seminerler, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları, uluslararası seminerler şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerle ilgili güncel konularda araştırmalar yaptırılmakta, danışmanlık hizmetleri verilmekte, komisyon çalışmaları yapılmaktadır.

13 Danışmanlık Belediyelerin, il özel idarelerinin atanmış ve seçilmiş personeli tarafından sorulan, yerel yönetim özerkliği, mali, idari, görevler ve yetkiler konularında sorulan, sorulara cevaplar verilmektedir. Talep eden belediye ve personele yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Belediyelerin, il özel idarelerinin atanmış ve seçilmiş personeli tarafından sorulan, yerel yönetim özerkliği, mali, idari, görevler ve yetkiler konularında sorulan, sorulara cevaplar verilmektedir. Talep eden belediye ve personele yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Danışmanlık hizmetleri telefon, mektup, elektronik posta ve faksla yapıldığı gibi arzu eden belediyelere gidilerek de yapılmaktadır. Danışmanlık hizmetleri telefon, mektup, elektronik posta ve faksla yapıldığı gibi arzu eden belediyelere gidilerek de yapılmaktadır. Hazırlanan görüşler süreli yayınımız olan İller ve Belediyeler Dergisi’nde de yayınlanmaktadır. Hazırlanan görüşler süreli yayınımız olan İller ve Belediyeler Dergisi’nde de yayınlanmaktadır.

14 Türkiye Belediyeler Birliği YIL SEMİNER SAYISI KATILIMCI SAYISI 2000939.441 2001715.726 2002815.877 2003675.892 2004474.213 2005 58 58 4.733 4.733

15 TEŞEKKÜR EDERİM TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Mithatpaşa Cad. 45/2 (06420) Kızılay / ANKARA Tel: 0312.4316740-42 Faks: 0312.4323833


"BELEDİYE BİRLİKLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YEREL YÖNETİM REFORMU SÜRECİNDE BELEDİYELERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÇALIŞTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları