Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiyak Belirteçler Dr. Gülçin Eskandari.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiyak Belirteçler Dr. Gülçin Eskandari."— Sunum transkripti:

1 Kardiyak Belirteçler Dr. Gülçin Eskandari

2 Amaç Akut koroner sendromlarda laboratuvar testlerini kullanabilecekler.

3 Öğrenim hedefleri Dönem III öğrencileri bu dersin sonunda
Kardiyak risk faktörlerini hatırlayacak, Miyokardiyal iskemi nedenlerini sayabilecek, Kardiyak belirteçleri sayabilecek, Göğüs ağrısından sonra geçen süreye uygun kardiyak belirteci kullanabilecek,

4 Koroner Arter Hastalıkları
Her yıl dünyada milyonlarca insan akut kalp atağı geçirmekte Bunların birçoğu bu nedenle yaşamlarını yitirmekte Birçok insan göğüs ağrısı ile hekime başvurmakta

5 Kardiyak Risk Faktörleri
Geçirilmiş KKH’ına dair aile öyküsü Sigara içimi Hiperkolesterolemi Hipertansiyon Obesite Sedanter yaşam biçimi Diyabet Agresif kişilik

6 Miyokardiyal İskemi Nedenleri
Ateroskleroz Koroner arter inflamasyonu Tromboz Koroner vazospazm

7 Miyokardial İskemi Belirtileri
REVERSIBL DÖNEM (15-20 dakika): Aerobik glikolitik yol yerine anaerobik yolun kullanılması Laktat birikimi Kreatin-P ve glikojen rezervlerinin aşırı kullanılması ATP konsantrasyonunda düşme Asidoz

8 Miyokardial İskemi Belirtileri
İRREVERSIBL DÖNEM Hücre membran hasarının oluşması Hücre içeriğinin dışarı salınması Başta küçük moleküler yapılı enzimler olmak üzere diğer yapısal proteinlerin de dışarı sızması

9 MI Tanısal Kriterleri MI tanısı koymak için:
Tipik yükselme ve kademeli düşüş (kardiyak troponin) ya da çok daha hızlı yükselme ve düşüş (CK-MB) gösteren bir biyokimyasal marker ile aşağıdakilerden biri İskemik semptom (karakteristik göğüs ağrısı) EKG’de patolojik Q dalgası EKG’de ST yükselmesi ya da depresyonu

10 Koroner Arter Hastalıkları
EKG ilk tanısal test Tanısal özgüllük yaklaşık %100 (yükselmiş ST segmenti) Tanısal duyarlılığı %63-82 Zedelenmiş miyokard hücrelerinden dolaşıma geçen biyokimyasal serum kardiyak belirteçlerin kullanımını gerektirir Sensitivite: Hastalıkta pozitiflik (Bit testin bir hastalıkta hasta olanları yakalama yeteneği) (TP/TP+FN)x100 Spesifisite: Sağlıkta negatiflik (Bir testin sağlıkta sağlıklı olanları yakalama yeteneği) (TN/TN+FP)x100

11 Kardiyak Belirteç Özellikle EKG bulgusu tanısal olmadığında
Kalbin işlevini çabuk ve doğru yansıtacak tek bir tanısal laboratuvar testi şu anda yok Bunlarla ilgili araştırmalar sürmekte İdeal bir kardiyak belirteç için bazı koşullar gerekli Tanısal duyarlılık ve özgüllüğünün yüksek olması Serum düzeyinin hızlı yükselip, çabuk düşmesi Acil çalışmaya uygun bir yöntemi olmalı…

12 Kardiyak Belirteçler Enzimler Proteinler CK, CK-MB LD AST Miyoglobin
Troponin T, I MLC, MHC FABP

13 Enzimler Kardiyak enzimler hasarlanmış hücrelerden kana geçer
Enzim aktiviteleri dokuda plazmadakinden daha fazladır, ancak çok küçük bir doku hasarında plazma düzeyinde göreceli olarak artış görülür Enzimler kanda yavaşça ve değişen hızlarda azalır

14 Kreatin Kinaz Kas metabolizmasında enerji transferinde
İki subünit içerir (B, M), dimer yapıda ve üç izoenzime sahip Normal dağılıma uymaz, sağa yatık Enzim aktivitesindeki patolojik artış referans sınırları içinde oluşabilir Anormal sonuçlar normal bireylerden de elde edilebilir Seri enzim ölçümleri gerekir

15 CK Doku İzoenzim Dağılımı
MM MB BB İskelet kası (%) 99 1 Miyokard (%) 75 25 Beyin 100

16 CK-MB MI için özgüllüğü yüksek
Göğüs ağrısının başlangıcından 4 saat sonra kanda yükselmeye başlar Pik düzeyleri ilk 24 saatte oluşur 2-3 günde normal düzeyine döner Yalancı pozitiflik nedenleri: Kas hastalıkları ve zedelenmeleri Makro CK

17

18 Aspartat Aminotransferaz (AST)
MI lab. tanısında kullanılan ilk belirteç Kalp özgüllüğü düşük

19 Laktat Dehidrogenaz (LD)
Tüm hücrelerde bulunan sitoplazmik bir enzim Özgüllüğü düşük Göğüs ağrısının başlangıcından 6-12 saat sonra artmaya başlar, 3. günde pik, 8-14 günde normale döner H ve M subünitlerinden oluşan tetramer yapıda, 5 izoenzimi var Miyokard zedelenmesi olan bir hasta LD2 aktivitesinden daha çok artmış LD1 aktivitesi gösterir

20

21 Proteinler Miyoglobin Troponin T ve I

22 Myoglobin Bir heme proteini, kas sitoplazmik proteinlerinin %5-10’u, kalp kasına özgül değil Göğüs ağrısı başlangıcından sonraki ilk saatler için daha duyarlı Göğüs ağrısı başlangıcından sonraki 2 saat içinde artmaya başlar, 6-10 saat sonra AMI’lı tüm hastalarda ölçülebilir “Miyoglobin konsantrasyonu göğüs ağrısı başlangıcından 8 saat sonra hala referans sınırları içinde ise AMI düşünülmez” Serumdan hızla kaybı reinfarktüste kullanımını sağlar

23

24 Troponinler Kas fibrilleri ATP’nin kimyasal enerjisini mekanik işe çevirir Aktomiyozin, ATPaz, kalsiyum, aktin, miyozin ve troponinler bu dönüşümde rol oynar Troponinler, asimetrik globüler protein olan troponin T, globüler protein troponin I ve troponin C’dir

25 Toponin T ve I Troponin C tüm kaslarda aynı izoform, troponin T ve I iskelet ve kardiyak izoformları Troponin I 31-a.a. posttranslasyonel olarak eklenen kısmı kalbe özgü Troponin T 11 a.a. amino terminal kısmı kalbe özgü, ancak muskuler distrofi, polimyozit, dermatomyozit, son dönem böbrek yetmezliğinde de

26 Troponin T ve I Az miktarda sitoplazmada serbest
AMI’ın erken ve geç tanısında kullanılır Göğüs ağrısı başlangıcının birkaç saati içinde artmaya başlar, 2. gün pik, 2-5 günde sonlanan bir plato ve referans değerlere dönmesi 7 gün kadar sürer

27

28 Serum Kardiyak Belirteçleri

29 Dün gece yarısından itibaren göğüs ağrısı yakınması olan 55 yaşında erkek hasta, bugün sabah 9’da acil servise getiriliyor. EKG’si normal. İstenen laboratuvar tetkiklerinde Üre 140 mg/dL (Normal değeri mg/dL) Kreatinin 2.9 mg/dL (Normal değeri <1.2 mg/dL) Troponin T 0.15 ng/mL CK-MB 4.75 ng/mL Myoglobin 36 ng/mL olarak saptanıyor.

30 Göğüs ağrısı yakınması ile acile başvuran hastadan EKG ve laboratuvar testleri isteniyor. Yapılan biyokimyasal analizlerde; Troponin T 0.3 ng/mL, CK-MB 73 U/L, Myoglobin 136 ng/mL olarak saptanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hastanın troponin T’si yüksek, yüksekliğin kaynağı kardiyak hasar olabilir. Hastanın myoglobini yüksek, yüksekliğin kaynağı kardiyak hasar olabilir. Hastanın CK-MB’si yüksek, AMI’nün ilk saatleri için tanısal özgüllüğü oldukça yüksektir. Böbrek yetmezliğinde kardiyak markerlar kardiyak hasara rağmen yükselmez. Hastanın kardiyak markerlarını EKG bulgusuyla birlikte değerlendirmek gerekir.


"Kardiyak Belirteçler Dr. Gülçin Eskandari." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları