Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ -Katarakt -Trahom -Glokom -Kornea hastalıkları -Retina kaynaklı hastalıklar -Diabetik retinopati -Yaşa bağlı makula.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ -Katarakt -Trahom -Glokom -Kornea hastalıkları -Retina kaynaklı hastalıklar -Diabetik retinopati -Yaşa bağlı makula."— Sunum transkripti:

1 SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ -Katarakt -Trahom -Glokom -Kornea hastalıkları -Retina kaynaklı hastalıklar -Diabetik retinopati -Yaşa bağlı makula dejenerasyonu -Santral retinal ven tıkanıklığı (Akut) -Santral retinal arter tıkanıklığı (Akut) -Retina dekolmanı (Akut) -Travma -İntraoküler İnflamasyon (Üveit, Endoftalmi) -Nöro-oftalmolojik Hastalıklar (Optik Nöropati-Akut)

2 KATARAKT -Lensin ilerleyici kesafetidir -Doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilir -Asıl yakınma ilerleyici görme azalmasıdır -Doğumsal olanları tedavide gecikirse şaşılık, nistagmus ve ambliyopi -Erişkinde glokom ve üveite neden olabilir Tedavi: -Cerrahidir

3

4 TRAHOM -Etken Chlyamidia trachomatis -Yoksul, kurak ve hijyenik şartların kötü olan toplumlarda (Güneydoğu) -Konjonktivada folikül, inflamasyon, skar, yapışıklık -Kapakta trikiyazis, ektropion, entropion -Korneada kesafet, damarlanma Tedavi: -Tetrasiklin %1 göz pom 2x1, 6 hafta -Oral tetrasiklin, eritromisin 3-4 hafta -Komplikasyonlar için cerrahi

5

6 GLOKOM -Göziçi basıncında (GİB) artma sonucu optik sinir başı ve retina sinir liflerinde anatomik ve fonksiyonel hasar 1-Primer -Konjenital -Açık açılı -kapalı açılı 2-Sekonder Bulgular: -Primer açık açılı çoğunlukla asemptomatiktir -GİB 21 mmHg’nin üzerindedir (Normal mmHg)

7 Akut Açı Kapanması Glokomu - Ağrı - Bulanık görme - Işıklar etrafında renkli haleler görme - Göz içi basıncı aniden yükselmiş ve buna bağlı kornea ödemi gelişmiştir - Konjonktivada kanlanma ve ışığa cevap vermeyen middilate pupilla mevcuttur - Başağrısı, bulantı, kusma

8 GLOKOM

9 KORNEA HASTALIKLARI KERATİTLER -Korneanın inflamasyonudur -Batma, ağrı, ışıktan rahatsız olma, sulanma -Konjonktivada derin hiperemi, korneada bulanıklık, epitel defekti, ülser -Tedavide gecikilirse korneada kesafetlik, damarlanma ve perforasyon -Tanıda biyomikroskobik muayene, kültür-antibiyogram Tedavi: -Etkene yönelik (Antibiyotik, antiviral, antifungal v.b) -Kapama

10

11 DİABETİK RETİNOPATİ -Günümüzde gelişmiş ülkelerde yaş grubunda en sık körlük nedeni Risk faktörleri -Diabetin süresi (en önemli) -Metabolik kontrol -Hipertansiyon -Nefropati -Yaş -Puberte -Kan lipid düzeyleri -Gebelik -Katarakt cerrahisi -İnsüline bağlı Tip II DM risk daha fazla

12 Tipleri: 1-Non-proliferaitif 2-Proliferatif Bulgular: -Retinada mikroanevrizma, retina içi-önü kanama, sert-yumuşak eksuda, makula ödemi, retina dekolmanı, optik sinir başı ve retinada neovaskülarizasyon, vitre içi hemoraji, -İriste yeni damar oluşumları (rubeozis iridis) -Glokom -Katarakt Tedavi: -DM regülasyonu -Lazer -Komplikasyonlar için cerrahi

13

14 YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU -Tam körlükler arasında 65 yaş üzerinde %10, 75 yaş üzerinde %25 -Kadınlarda daha sık Risk Faktörleri: -Yaş -Sigara -Aile hikayesi -Ultraviyole ışık -Hipertansiyon -Irk

15 Tipleri: 1-Kuru: Makulada reina pigment epiteli atrofisine neden olur 2-Yaş: Subretinal eksuda, kanama ve neovasküler membrana neden olur -Metamorfopsi (cisimleri çarpık görme) Yakınmalar: -Çift görme -Görmede azalma -Mikropsi (Cisimleri küçük görme), makropsi (Cisimleri büyük görme) -Santral skotom -Okumada güçlük Tedavi: -Tıbbi tedavi -Laser -Cerrahi -Fotodinamik tedavi

16

17 SANTRAL RETİNAL VEN TIKANIKLIĞI
-Ani görme kaybı -Retinada yoğun hemoraji -Makulada ödem -Vitre içi hemoraji

18 SANTRAL RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞI -Ani görme kaybı -Makulada Japon bayrağı görünümü -Makulada solukluk

19 Retina Dekolmanı (RD) - Sensory retinanın RPEden, subretinal sıvı aracılığıyla ayrılmasıdır - Işık çakması, görme alanında hareket eden perde veya gölge olarak ifade edilen görme kaybı - Yırtıklı RD ve yırtıksız RD olmak üzere iki tipi vardır - Acil cerrahi müdahele

20 OPTİK NÖRİT - Optik sinir başının akut/subakut inflamasyonu veya demyelinizasyonudur - Görme saatler ve günler içerisinde azalır - Tek, bazen iki taraflıdır, göz hareketleriyle ortaya çıkan ağrı, akkiz renk görme defekti vardır - Rölatif afferent pupiller defekt, optik disk ödemi, peripapiller iğ şeklinde hemoraji - Multiple sklerozun ilk bulgusu olabileceğinden nöroloji konsultasyonu ve MR - Akut dönemde steroid tedavisi uygulanmalıdır

21 İntraoküler İnflamasyon (Uveit) - Üvea dokusunun (iris, silyer cisim ve koroid) tutan intraoküler inflamasyondur - Klinik olarak akut ve kronik olarak ayrılır - Akut anterior üveitte, ağrı, kırmızı göz, görmede azalma, göz yaşarması olabilir - Ön kamarada veya arka kamarada inflamatuar hücreler görülür Endoftalmi - Çoğunlukla cerrahi sonrası - Aniden başlayan, giderek azalan görme, kızarıklık ve artan göz ağrısı - Ön kamara ve vitreusta inflamasyon, göz kapağı ödemi, kemozis ve azalmış retinal kırmızı refle - Acil müdahale

22 GÖZ YARALANMALARI 1-Delici olmayan yaralanmalar. -Künt travmalar
GÖZ YARALANMALARI 1-Delici olmayan yaralanmalar -Künt travmalar -Kimyasal yaralanmalar: Yıkama önemli -Fizik travmalar 2-Delici yaralanmalar Bulgular: -Kornea; ödem, epitel defektleri, ülser, perforasyon -Ön kamarada kanama (Hifema) -İris; midriyazis, yırtıklar-ayrılmalar (iridodiyaliz), iridosiklit -Lens; katarakt, lens luksasyonu-subluksasyonu -Vitre; hemoraji -Retina; dekolman, yırtık, makula ödemi

23


"SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ -Katarakt -Trahom -Glokom -Kornea hastalıkları -Retina kaynaklı hastalıklar -Diabetik retinopati -Yaşa bağlı makula." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları