Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

2 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
SUNU İÇERİĞİ KORELASYON BİR ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER 1- GEÇERLİK * Geçerlik Türleri • Kapsam Geçerliği • Bir Ölçüte Dayalı Geçerlik • Yapı Geçerliği • Görünüş Geçerliği * Geçerlik Arttırma Yolları Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

3 KORELASYON Korelasyon : İki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal olarak belirlememizi sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Korelasyon katsayısı, –1,00 ile +1,00 arasında değişen değerler alır. “+” Pozitif doğrusal Aynı yönde ilişki “–” Negatif Ters yönde ilişki

4 Korelasyon katsayısı;
* + 1,00’e yaklaştıkça aynı yöndeki ilişki artar. * – 1,00’e yaklaştıkça ters yönde ilişki artar. * 0,00 ise arada ilişki yoktur. Korelasyon katsayısının başındaki işaret (-, +) bize sadece ilişkinin yönünü belirtir. Güçlü bir ilişkiyi bu katsayının (- veya +)1,00 yakın olmasından anlarız. 0,00’a yaklaşması ilişkinin zayıf olduğuna işarettir.

5 Mükemmel pozitif ilişki Orta düzeyde pozitif ilişki
rxy=+1,00 Mükemmel pozitif ilişki X Y rxy=+0,70 Orta düzeyde pozitif ilişki rxy=+0,10 Zayıf pozitif ilişki POZİTİF DOĞRUSAL (Aynı Yönde) İLİŞKİ 1. Değişken azalır 2. Değişken azalır 1. Değişken artar 2. Değişken artar ÖRN: - Düzenli çalışma ve başarı - Yemek yeme ve kilo alma

6 Mükemmel negatif ilişki Orta düzeyde negatif ilişki
rxy=-1,00 Mükemmel negatif ilişki X Y rxy=-0,70 Orta düzeyde negatif ilişki rxy=-0,10 Zayıf negatif ilişki NEGATİF (Ters Yönde) İLİŞKİ 1. Değişken artar 2. Değişken azalır 1. Değişken azalır 2. Değişken artar ÖRN: - Enflasyon ve alım gücü - Araba kullanma süresi ve dikkat

7 İlişki yok (Sıfır ilişki)
NÖTR KORELAYON rxy=0,00 İlişki yok (Sıfır ilişki) X Y İki değişken arasında hiçbir ilişki yoktur. ÖRN: - Boy uzunluğu ve zeka - Sarışın olma ve akademik başarı

8 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

9 2008 Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu değişkenler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? X Y A) Doğum yeri Doğum yılı B) Boy Kütle C) Yaş Eğitim düzeyi D) Kaygı düzeyi Başarı E) Spor yapma Sağlık

10 2008 Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu değişkenler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? X Y A) Doğum yeri Doğum yılı B) Boy Kütle C) Yaş Eğitim düzeyi D) Kaygı düzeyi Başarı E) Spor yapma Sağlık

11 2004 Negatif korelasyon, değişkenlerden birinin değeri
artarken diğerinin değerinde azalma olduğunu gösterir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir? A) Düzenli çalışma - başarı düzeyi B) Gelir düzeyi – satın alma gücü C) ilgi - olumlu tutum D) Zeka - yaratıcılık E) Yorulma – öğrenme hızı

12 2004 Negatif korelasyon, değişkenlerden birinin değeri
artarken diğerinin değerinde azalma olduğunu gösterir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir? A) Düzenli çalışma - başarı düzeyi B) Gelir düzeyi – satın alma gücü C) ilgi - olumlu tutum D) Zeka - yaratıcılık E) Yorulma – öğrenme hızı

13 2006 Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir DERS Tarih Coğrafya Felsefe Yabancı Dil 1,00 0,60 0,85 -0,35 0,40 -0,25 0,30

14 Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir. B) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar. C) Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri ölçmektedir. D) En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır. E) En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.

15 Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir. B) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar. C) Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri ölçmektedir. D) En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır. E) En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.

16

17 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
1- GEÇERLİK * Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir. * Bir ölçme aracının amaca hizmet edebilme derecesidir. * Bir ölçeğin geçerliği, bir derece problemidir. Bir testin geçerliliği korelasyon katsayısı şeklinde teorik olarak (-1,00) ile (+1,00) arasında değişen değerler alabilir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

18 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
* Geçerlik, bir ölçme aracının kullanıldığı amaca hizmet etme derecesi olduğundan, ölçme araçlarından elde edilecek ölçümler hangi amaçla kullanılacaksa ölçme geçerliği de o amaca bağlı olarak değişecektir. * Bir ölçeğin geçerliği sadece kendisiyle de belirlenemez. O ölçeğin, - kullanış amacına, - uygulandığı gruba, - uygulama biçimine, - puanlama biçimine de bağlıdır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

19 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
GEÇERLİK TÜRLERİ Kapsam Bir Ölçüte Dayalı Yapı Görünüş Yordama Uygunluk Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

20 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
GEÇERLİK TÜRLERİ 1- KAPSAM GEÇERLİĞİ Bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiğidir. Bir testtin kapsam geçerliğine sahip olabilmesi için, * ölçme konusu evreni yeteri derecede örneklemesi ve kapsaması * testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçmesi gerekir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

21 255 sayısının karekökü, aşağıdakilerden hangisidir. A) 14,8. B) 14,9
* 255 sayısının karekökü, aşağıdakilerden hangisidir? A) 14,8 B) 14,9 C) 15,8 D) 15,9 E) 16,1 Eğer bu sorunun amacı karekök alma becerisine sahip olan öğrencilerle sahip olmayan öğrencileri ayırmak ise uygun bir madde değildir. Çünkü tahminin de ötesinde tüm sayıların karelerini alma yoluyla da bu soru çözülebilir. Bu maddenin geçerliğini artırmak için madde şu şekilde düzeltilebilir; * 255 sayısının karekökü alındığında, virgülden sonra gelen ilk rakam, aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

22 Kapsam Geçerliğini Tespit Etme Yolları
1- Rasyonel Yaklaşım A) Belirtke tablosu ile test uyumuna bakmak B) Uzmanlardan görüş almak HEDEF ALANLARI KONULAR Bilgi Kavrama Uygulama Toplam Maddenin Gaz Hali 2 4 1 7 Kimyasal Reaksiyonlar 5 Sıvılar-Katılar Radyoaktivite 6 9 11 25 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

23 2- İstatistiksel Yaklaşım
A) Geçerliği kabul gören bir test ile geliştirilen test aynı öğrenci grubuna uygulanır ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon (geçerlik katsayısı) hesaplanır. B) Geliştirilen test ilgili konuda başarılı ve başarısız olarak ayrılan iki öğrenci grubuna uygulanır. Başarılı grubun yüksek puan ortalamasına sahip olması beklenir. Θ Eleştiri: İstatistiksel yaklaşım, kapsam geçerliğini belirlemede, testteki her maddenin işe yararlığı ve evreni temsil etme yönü üzerinde birincil olarak durmamaktadır.

24 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
2- BİR ÖLÇÜTE DAYALI GEÇERLİK Geliştirilen bir ölçme aracının bir ölçüt ile ilişkili olarak geçerliğinin incelenmesidir. A- Yordama Geçerliği O ölçekten elde edilen puan ile ölçülmek istenen özellikleri ölçtüğü bilinen kriter arasındaki korelasyonun hesaplanmasıyla elde edilir. Öğrencileri bir öğretim programına yerleştirmeden önce, seçme amacıyla yapılan sınavlardaki basari ölçülerine bakarak, öğretim programlarındaki başarılarını kestirmek sınavın yordama geçerliliğini verir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

25 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
Yordama bir tahmindir. Bir testin yordama geçerliliğini belirlemede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü belirlemektir. Seçilen ölçüt ölçüsünün, önem sırasına göre dört niteliği taşıması gerekir 1- değişkenle doğrudan ilgili olmalı 2- oldukça kararlı olmalı 3- kişinin basarisini nesnel ir şekilde yansıtmalı 4- elde edilmesi kolay ve pratik olmalı Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

26 YORDAMA GEÇERLİĞİ ÖRNEKLERİ
ÖSS Puanı (Yordayıcı Puan) Akademik Başarı (Üniversitedeki) (Ölçüt Puanı) KORELASYON Fen Lisesi Giriş Puanı (Fen lisesindeki) İşe Giriş Sınavı Puanı Performans (İşyerindeki) Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

27 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
A- Uyum (Zamandaş) Geçerliği Ölçüt puanları, ölçme aracından elde edilen puanlarla aynı zamanda veya daha önce elde edilmiş ise, bu puanlar arasındaki korelasyona dayalı geçerlik incelenmesidir. Ölçüt ölçüsü olarak, * benzer değişkenleri ölçtüğü bilinen testlerden elde edilen puanlar * bireyin önceki yıllara ait sınavlardan aldığı puanlar veya öğretmen görüşleri, seçilebilir Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

28 UYGUNLUK GEÇERLİĞİ ÖRNEKLERİ
Deneme Sınavı (Ölçüt Puanı) ÖSS Puanı (Yordayıcı Puan) KORELASYON İlköğretimdeki Başarısı Fen Lisesi Giriş Puanı Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

29 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
3- YAPI GEÇERLİĞİ Yapı; birbirleriyle ilgili olduğu düşünülen belli öğelerin ya da öğeler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüdür. Psikolojide yapı; belli kişilik özellikleri için (zeka, dışa dönüklük vb.) kullanılır. Ölçme aracının ya da testin, o araçla ölçülmek istenilen kuramsal yapıyı ortaya koyabilme derecesidir. Test ölçmek istediği yapıyı ölçüyor mu? Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

30 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
Bir testteki sorular birbiriyle ilişkili olmalı ve aynı yapıyı oluşturmalıdır. Bir test yapı olarak homojenleştiği / benzeştiği oranda geçerlilik yükselir. Eğitimde kullanılan bir ölçme aracının her bir maddesi testin yapısını oluşturur. Bu nedenle bir testte yer alacak sorular birbiriyle bağlantılı olmalı ve hedef davranışları doğru olarak ölçebilmelidir. Yapı geçerliğini tespit etmek için sıklıkla kullanılan yöntemler; faktör analizi ve hipotez testidir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

31 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
4- GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİ Bir testin görünüş geçerliği o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. Görünüş geçerliği olan bir test, kapağında ne yazıyorsa onu ölçüyor görünür. Görünüş geçerliğinin belirlenmesinde istatistiki işlem kullanılmaz. Daha çok konu uzmanlarından alınan görüşlerle belirlenir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

32 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
Ölçeğin görünüş geçerliğinin bazı durumlarda yükseltilmesi bazı durumlarda (kişilik testlerinde) ise gizlenmesi gerekir. Görünüş geçerliği testin bütünü için olduğu gibi aynı zamanda testteki her bir soru için geçerlidir. ÖRN: Yarılanma süresi 20 yıl olan bir radyoaktif maddenin 200 yıl sonra ne kadarı kalır? Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

33 ÖLÇMEDE GEÇERLİĞİ ARTIRMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR?
* Sınav, hem kapsayıcı hem de dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır. * Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. * Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. * Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir. Ne çok kolay ne de çok zor olmalıdır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

34 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010
* Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur. Faka fakat güvenirliğin yüksek olması geçerliğin de yüksek olmasını garanti etmez. * Sınav için tanınan süre makul olmalıdır. * Kopya çekme, ipuçlarından yararlanma, tahminle doğru yanıtı bulma gibi davranışlar ve dış ekenler engellenmelidir. * Aynı sorular yıldan yıla hiç değiştirilmeden sorulmamalı, sorular sınavdan önce açıklanmamalıdır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

35 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

36 2001 Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir? A) Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması B) Sınav sorularının kolay olması C) Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi D) Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi E) Sınavda her hedef davranışla ilgili sorular sorulması

37 2001 Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir? A) Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması B) Sınav sorularının kolay olması C) Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi D) Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi E) Sınavda her hedef davranışla ilgili sorular sorulması

38 2001 Bir matematik öğretmeni derste problem çözme
becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A) Puanlayıcı güvenirliğini B) Testin objektifliğini C) Sınavın kullanışlılığını D) Testin kapsam geçerliğini E) Soruların ayırt etme gücünü

39 2001 Bir matematik öğretmeni derste problem çözme
becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A) Puanlayıcı güvenirliğini B) Testin objektifliğini C) Sınavın kullanışlılığını D) Testin kapsam geçerliğini E) Soruların ayırt etme gücünü

40 2003 Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdaki sonuçların hangisi doğrudur? A) Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı B) Testteki soruların pek çoğunu öğrencilerin doğru olarak yanıtlayabildikleri C) Testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği D) Testteki soruların güçlük düzeylerinin, gerçekleşmesi beklenen öğrenme düzeylerine uygun olduğu E) Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya çalıştıkları

41 2003 Bir başarı testinde kapsam geçerliği yüksek ise aşağıdaki sonuçların hangisi doğrudur? A) Tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı B) Testteki soruların pek çoğunu öğrencilerin doğru olarak yanıtlayabildikleri C) Testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği D) Testteki soruların güçlük düzeylerinin, gerçekleşmesi beklenen öğrenme düzeylerine uygun olduğu E) Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya çalıştıkları

42 2003 Aşağıdakilerin hangisinde, yordama geçerliği incelenmektedir?
A) Hazırlanan soruların, belirli bir alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi B) Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi C) Bir grup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması D) Bir ölçme aracının, birkaç hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi E) Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci gruplarına uygulanması ve bu grupların başarılarının karşılaştırılması

43 2003 Aşağıdakilerin hangisinde, yordama geçerliği incelenmektedir?
A) Hazırlanan soruların, belirli bir alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi B) Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi C) Bir grup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması D) Bir ölçme aracının, birkaç hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi E) Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci gruplarına uygulanması ve bu grupların başarılarının karşılaştırılması

44 2004 Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracının
taşıması gereken bir özellik değildir? A) Amaca uygun olması B) Etkili olması C) Kullanışlı olması D) Yepyeni olması E) Güvenilir olması

45 2004 Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracının
taşıması gereken bir özellik değildir? A) Amaca uygun olması B) Etkili olması C) Kullanışlı olması D) Yepyeni olması E) Güvenilir olması

46 2004 Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliği vardır?
A) Belirli alanda hazırlanan soruların öğrenci seviyesine uygun olduğunun belirlenmesi B) İki arada yapılan sınavın birbiriyle ilişkisi C) Yapılan bir sınavın, bir üst eğitime geçebilecek öğrencileri seçebilme düzeyinin incelenmesi D) Sınav sonunda bir notun verilmesi E) Elde edilen ortalamanın diğer derslerle karşılaştırılması

47 2004 Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliği vardır?
A) Belirli alanda hazırlanan soruların öğrenci seviyesine uygun olduğunun belirlenmesi B) İki arada yapılan sınavın birbiriyle ilişkisi C) Yapılan bir sınavın, bir üst eğitime geçebilecek öğrencileri seçebilme düzeyinin incelenmesi D) Sınav sonunda bir notun verilmesi E) Elde edilen ortalamanın diğer derslerle karşılaştırılması

48 2006 Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, “Oldukça geçerli bir sınav yapıldı.” diyen bir uzman sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir? A) Zor olduğunu B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu C) Objektif olduğunu D) Kolay olduğunu E) İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

49 2006 Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, “Oldukça geçerli bir sınav yapıldı.” diyen bir uzman sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir? A) Zor olduğunu B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu C) Objektif olduğunu D) Kolay olduğunu E) İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

50 2007 Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir. Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir? A) Yordama geçerliği B) Yapı geçerliği C) Kapsam geçerliği D) İç tutarlığı E) Puanlayıcılar arası güvenirliği

51 2007 Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir. Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir? A) Yordama geçerliği B) Yapı geçerliği C) Kapsam geçerliği D) İç tutarlığı E) Puanlayıcılar arası güvenirliği


"EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları