Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabul ü Diffusion and Adoption of Instructional Technology.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabul ü Diffusion and Adoption of Instructional Technology."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabul ü Diffusion and Adoption of Instructional Technology

2 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Şunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz ki; yeni bir sistem oluşturmaktan planlanması daha zor, başarısı daha şüpheli, yönetimi daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. (Diffusion of the Innovation – Rogers)

3 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Bu bölümde; Öğretim teknolojilerinin faydaları, Öğretim teknologlarının karşılaştığı zorluklar, Bu zorluklar ile başa çıkma yolları anlatılacaktır.

4 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğretim teknolojilerini Jacques Ellul, The Technological Socity (1964) de makineler, teknikler ve tüm toplumun iskeletini içeren bir kavram olarak açıklamıştır. Eğer yeni teknolojiler tanıtılmak, benimsenmek ve yayılmak isteniyorsa bu geniş bakış açısı alınmalıdır.

5 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğretim teknolojilerinin faydaları Senelerdir, iyi tasarlanmış, metin tabanlı, bireysel çalışmayı gerektiren öğretmen merkezli geleneksel anlayışlara güvenildi. Şimdi ise, yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni yaklaşımlar geleneksel modele alternatif olarak eğitimin maliyetini azaltan ve kalitesini yükselten yaklaşımlar ortaya çıkarmaktadır.

6 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğretim teknolojilerinin faydaları Sağlanan yararlar; Ulaşım veya eğitmen maliyetlerinin azalması Öğrencinin zamanının daha az harcanması veya daha iyi değerlendirilmesi Öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu kendisinin taşıması

7 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğretim teknolojilerinin faydaları Her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve öğrenme stillerinin farklı olduğunu düşünürsek ve okullarda 30’dan daha fazla öğrenci olduğunu göz önünde bulundurursak her bireyin öğrenme stiline ve hazır bulunuşluk düzeyine uygun bir süreç düzenlememiz oldukça zor olur.

8 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğretim teknolojilerinin faydaları İşte bu noktada, yeni teknolojiler ve öğrenme yöntemleri imdadımıza yetişir. *İş Birlikçi Öğrenme, *Grup çalışması, *Simülasyonlar, *Bilgisayar Destekli Eğitim…

9 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Öğrenci ve öğretmen için oldukça faydalı olan bu teknolojilerin benimsenmesinde bazı engeller ile karşılaşılır. Karşılaşılan bu engeller nelerdir?

10 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller Karşılaşılan engellerin sebepleri şu başlıklar altında toplanabilir: İnsan faktörü Gelenekler Risk almaktan korkma Bilgi eksikliği Kullanıcı onayı Fiyat Alt yapı

11 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller İnsan Faktörü: İnsanların yetişme şekli ve kültürü onların bazı yeniliklere karşı engel oluşturmasını sağlayabilir. Örneğin; 1960’larda Birleşmiş Milletlerde açık sınıf yaklaşımı, şirketlerde bilgisayarın kullanılmasını yöneticilerin ikinci planda tutmaları ve bilgisayar kullanmaktan kaçınmaları.

12 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller İnsan Faktörü: Hiç kimse normal şartlar altında her şeyi yolunda giderken değişiklik yapmak istemez. Böyle durumlarda değişim riskli olarak görülüp, kabul edilmek istenmez.

13 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller İnsan Faktörü: Müşterilerimizin veya hizmet sunduklarımızın yeni teknolojiyi benimsememsinin altında birçok neden vardır. Bu sınırlandırılmamakla birlikte yönetimi, bilgi sistemleri teknologlarını, konu alanı uzmanlarını, öğretim tasarımcılarını ve öğrencileri ilgilendirir. Öğretim teknoloğu etkili bir değişim aracı olmalıdır.

14 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller İnsan Faktörü: Öğretim teknologları alıcı değeri ( buyer value) kavramını anlamalıdır. Porter’a göre alıcı değeri; alıcı fiyatını düşürmeyi veya alım performansını yükseltmeyi içerir. Bu da üretilen yeni teknikte veya teknolojide alıcıların isteklerini ve beklentilerini göz önüne almayı içerir.

15 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Karakteristikler Yönetici Öğretim teknolojisi için harcananı uygun bulan ve yetki veren kişidir. Harcanan para ve elde edilen ürün ile ilgilenir. Performansı ve başarıyı arttıran bir ürün umut eder.

16 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Karakteristikler Bilgi sistemleri teknologları Yazılım ve donanımın standartları, ilişkileri, bir arada bulunabilirlikleri ile ilgilenirler.

17 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Karakteristikler Konu alanı uzmanları Temel olarak materyallerin entegrasyonu ile ilgilenirler. Konunun ne şekilde daha iyi öğretilebileceği konusunda uzmandırlar.

18 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Karakteristikler Öğretim tasarımcıları Planlama çalışmasının yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu, öğretim tasarımı sürecinin tüm boyutlarını yöneten kişilerdir.

19 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Karakteristikler Öğrenciler Yeni teknolojinin benimsenmesini istiyorsak, son kullanıcılar olan öğrenciler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Materyal ilgi çekici ve motivasyonu arttırıcı, ortam kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.

20 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller Fiyat Fiyatlar yeni teknolojinin kabulü için engel oluşturabilirler. Bu geliştirilme kadar dağıtımı da içerir. Eğer bir öğrencinin bir kursun bir saati için ödediği parayı ele alır, bunu toplam öğrenci sayısı ile çarparsak, bu miktar yeni teknolojinin fiyatını aşan bir miktar olacaktır. Oysaki, bu nokta göz ardı edilmektedir.

21 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engeller Alt yapı Ulaşabilirlik, araç gerece veya yazılıma erişim teknolojinin benimsenmesinde çok büyük bir etkendir. İnsanların programları, yeni teknoloji kullanıma hazır olmadıkça onların o teknolojiyi kullanmasına izin vermeyebilir. Bir diğer büyük problem ise, teknolojinin yerleştirilmesi ve çalıştırılmasıdır.

22 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme Öğretim teknologları engellerin üstesinden gelmek ve yeniliğin yayılımını sağlamak için çalışmaktadırlar.

23 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme İnsan Engelinin Üstesinden Gelme Yönetim sunumları şirketin yeniyi kabul etmesi ve yaymasına destek sağlayabilir. Çünkü yönetim, performansı arttıran ve yarar sağlayan şeylere ilgilidir. Ayrıca, iş dünyası rekabetçi olduğu için birbirlerinden hep daha iyi olma yarışı vardır.

24 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme İnsan Engelinin Üstesinden Gelme İlgi oluşturmak için, kullanıcılardan yönetime kadar her seviyeye sunumlar yapılarak ürünün fonksiyonları, özellikleri, kullanıcıya sağladıkları tanıtılabilir. Son kullanıcıyı etkileyecek prototipler tasarlanabilir. Bu riskleri azaltır. Eğer prototip kullanıcılar tarafından tutulursa üretime başlanabilir.

25 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme İnsan Engelinin Üstesinden Gelme Aynı ihtiyaca sahip kitlelerin desteğini sağlamak amacı ile pilot uygulamalar yapılabilir. Pilot, bitmiş bir ürünün denemesidir. Bu sayede, öğretim teknologları ürünü değerlendirme ve düzeltme imkanı bulabilirler.

26 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme İnsan Engelinin Üstesinden Gelme Bütün yeniler yukarıdan-aşağı doğru kabul edilmezler. Bazı durumlarda küçük gruplar arasında da kabul bulup yayılabilirler. Böyle durumlarda öğretim teknologları o gruplar ile iletişime geçmelidir.

27 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme İnsan Engelinin Üstesinden Gelme Öğretim teknologları formal eğitim programları aracılığıyla ya da proje takımlarının bir üyesi olarak yeniyi yayabilirler. Reklamlar ve promosyonlar yeninin özelliklerini ve faydalarını yaymak için kullanılabilir. Dışarıdan birinin tanıtımı, ürünün kendi sahibinin tanıtımından daha etkilidir.

28 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme Fiyat Engelinin Üstesinden Gelme Kar-zarar analizi yapılıp, alternatif stratejiler ile karşılaştırılarak bu engelin üstesinden gelinebilir. Teknoloji temelli uygulamalar; ulaşım masrafını ortadan kaldırma, öğretime harcanan süreyi öğretmen ve öğrenci açısından azaltma, performansı arttırma yönünden oldukça karlıdır.

29 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Engellerin Üstesinden Gelme Altyapı Engelinin Üstesinden Gelme Kar-zarar analizinden de önce alt yapı problemi ortadan kaldırılmalıdır. Yeni parçalar ekleyerek veya eski sistemi güncelleyerek yeni teknolojilere destek sağlayabilir ve alt yapı engeli ortadan kaldırılabilir.

30 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Özet Olarak; Değişimin temsilcisi olan öğretim teknologları, öğretim süreçlerinde kullanılan yeniliğin yayılımı sırasında ortaya çıkan engeller ile başa çıkmak zorundadır. Bu engeller, kültür, bireyler, fiyat ve alt yapıdır.

31 Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabulü Özet Olarak; Bu engeller ile başa çıkarken öğretim teknoloğu girişimci olup, çok yönlü düşünmeli ve birden fazla strateji uygulamalıdır.

32 Teşekkürler...


"Öğretim Teknolojilerinin Yayılması ve Kabul ü Diffusion and Adoption of Instructional Technology." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları