Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı."— Sunum transkripti:

1 MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 12 Nisan 2009, Kızılcahamam

2 12.04.2009 Stratejik Düşünme? ► Mevzuat ile zihniyet değişmez ► Aynı şeyi devam ettirmek için her şeyi değiştirdik (İngiliz atasözü) ► Suyu en son keşfeden balıktır (Çin atasözü) ► Yalnızca ölü balık akıntı ile sürüklenir (Çin atasözü) ► Uygulama başarısız ise oluşturulan strateji de başarısızdır (Geoff Mulgan) Doç. Dr. Ahmet KESİK2

3 12.04.2009 Strateji Değil Eylem! ► Stratejik hareket etme isteği tek başına yeterli değil ► Fikirlerin eyleme dönüştürülmesi önemli ► Ayağınız pedalda iken ileriye doğru hareket etmeyip yalnızca motorun sesini duyuyor olabilirsiniz! ► Seneca’nın iki binyıl önce yazdığı gibi, “hangi yöne gideceğini bilmeyene, hiçbir rüzgardan hayır gelmez” Doç. Dr. Ahmet KESİK3

4 12.04.2009 Peki Öngörüler (Yönümüz) Doğru mu? ► 1822 yılında İngiltere Parlamento Ticaret Komitesi Kral IV. George'a, buharlı motor fikrinin çok saçma olduğunu ve "hastalıklı bir hayal ürünü" olduğunu yönünde görüş bildirdi. ► 1930 yılında Kraliyet Komisyonu, Britanya’nın kıta Avrupası’na özgü bir yenilik olan karayollarına hiçbir zaman ihtiyacı olmayacağını öngördü. Doç. Dr. Ahmet KESİK4

5 12.04.2009 Doç. Dr. Ahmet KESİK5 ► Değişen küresel durum: Devlet üzerindeki baskı;  Artan küresel rekabet – Makro istikrar talepleri & rekabetçi yatırım ortamı  Vatandaşın etkin hizmet sunumu, şeffaflık & hesap verebilirlik konusunda artan talepleri  Etkinlik & verimlilik konusunda artan talepler 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-I

6 12.04.2009 Doç. Dr. Ahmet KESİK6 ► 2023 vizyonu – Kapasite sahibi, cevap verebilir ve yüksek performanslı bir devlet  Büyüme için istikrar ve güvenilir bir yatırım ortamı sağlar  Büyümeyi kapsamlı ve dengeli hale getirecek kamu hizmetleri sunar  Şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim becerileri sergiler 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-II

7 12.04.2009 Doç. Dr. Ahmet KESİK7 ► Kamu idarelerine ilişkin talepler: “yöneticiden performansa”  Kamuya hizmet eden ve taahhütlerini yerine getiren bir kamu idaresi  Yönetici esaslı yaklaşımdan kurallara bağlı, performans odaklı bir yaklaşıma geçiş  Kamu yönetiminin temel hedeflerini dinamik bir şekilde yerine getirir 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-III

8 12.04.2009 8 Karar Verme Sürecine İlişkin Üç Farklı Yaklaşım Doç. Dr. Ahmet KESİK

9 12.04.2009 Neyi Başarmak İstiyoruz-I ► Karar verme mekanizmasını güçlendirmek ► Kurumsal kaliteyi artırmak ► Başarıyı değerli kılmak Doç. Dr. Ahmet KESİK9

10 12.04.2009 Neyi Başarmak İstiyoruz-II ► Çalışmak için fakir bir ülkeden zengin bir ülkeye gelen bir kişi zengin ülkede fakir ülkeye göre beş veya on kat daha fazla para kazanıyor (Dünya Bankası) ► Kurumsal kalite ve birikime verilen değer ile etkin karar verme mekanizması önemli Doç. Dr. Ahmet KESİK10

11 12.04.2009 Stratejik Hatalar ► Öngörülebilir ve bilinen hatalar ► Mevcut politikalardan/hizmetlerden vazgeçememe ► Mevcut durumun her zaman geçerli olduğu ► Dinamik süreçleri kavrayamama ► Riski hesaplayamama ► Yanlış varsayımlarda ısrar ► Mücadele etmekten kaçınma Doç. Dr. Ahmet KESİK11

12 12.04.2009 Stratejik Yönetim-I? İyi de… Nasıl? Doç. Dr. Ahmet KESİK12

13 12.04.2009 Stratejik Yönetim-II? ► Kaynaklarımı ve sunmam gereken hizmetleri planlamalıyım! ► Kaynaklarımı yönetmeliyim! ► Kaynaklarımı kontrol etmeliyim! Doç. Dr. Ahmet KESİK13

14 14 SGB.net ► “Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin ” Doç. Dr. Ahmet KESİK 12.04.2009Yani…

15 15 Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi Doç. Dr. Ahmet KESİK 12.04.2009 Etkin Karar Alma İçin Yönetim Bilgi Sistemi

16 12.04.2009Doç. Dr. Ahmet KESİK16 … VE Her idarenin kendi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ olmalıdır!

17 12.04.2009Doç. Dr. Ahmet KESİK17 BAŞKASININ ÖLÇTÜĞÜNÜ SEN YÖNETEMEZSİN!

18 12.04.2009Doç. Dr. Ahmet KESİK18 ► Yönetim Bilgi Sistemi, muhasebe modülü değildir ► Mali olan ve olmayan tüm verileri yöneten (kapsayan) bir sistemdir  Okullar itibarıyla öğrenci/öğretmen sayısı  Hasta yatak doluluk oranı  Ekilebilir (veya sulanabilir) tarım arazilerinin envanteri  KOBİ envanteri Nasıl Bir Yönetim Bilgi Sistemi

19 19 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Bütçe Hazırlık Doç. Dr. Ahmet KESİK 12.04.2009 Maliye SGB.net Fonksiyonlar

20 Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni 20 say2000i Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler e-Bütçe Maliye SGB.net e-Bütçe Maliye SGB.net Harcama Yönetim Modülü say2000i Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Doç. Dr. Ahmet KESİK 12.04.2009 Harcama Yönetim Süreci

21 12.04.2009 21 Plan Bütçe Taahhüt Teslim Muhasebe BÜMKODPTBÜMKODPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri e-Bütçe Bütçeleme Araçları Harcama Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi say2000i Tahakkuk Stratejik Plan Kamu Satınalma Platformu (KİK) SGB.net Kamu Değeri Kamu Değeri

22 22 Say2000i E-bütçe Telekom ASKİ TEDAŞ SGB.net SGK GİB Doç. Dr. Ahmet KESİK12.04.2009 İşbirliği Modeli-II

23 12.04.2009 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-I? ► Harcama standartları  Tüm harcama süreçleri (ihale, abonelik işlemleri, fazla mesai vs.) elektronik ortamda  Harcamaların detay düzeyde anlık takibi (yaklaşık maliyet, onay, taahhüt, kabul, sözleşme ve ödeme)  Taahhütlerin takibi (taahhüt üzerinde ödenek kullanımında sınırlama) Doç. Dr. Ahmet KESİK23

24 12.04.2009 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-II?  Geleceğe yönelik harcama planlaması  İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, SGK, GİB, Telekom, TEDAŞ, ASKİ)  Kaynak kullanımında mukayese Fiyat ve ürünFiyat ve ürün Kişi başına ortalama tüketim ve harcamaKişi başına ortalama tüketim ve harcama Birimler arası kontrolBirimler arası kontrol Doç. Dr. Ahmet KESİK24

25 12.04.2009 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-III?  E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi  Standartlara uygun harcama belgeleri  Sistem üzerinde mevzuat desteği ve hata kontrolü  Gerçek ve tutarlı veriler üzerinden tüketim verileri sonucu bütçe teklifi Doç. Dr. Ahmet KESİK25

26 12.04.2009 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-IV? ► Taahhüde girişilen tutarlar anında görüldüğünden tasarruf genelgelerinde etkinlik ► Ödenek taleplerinin sistem üzerinden takibi ► İhtiyaca uygun ödenek gönderilmesi ► Ödenek göndermede etkinlik nedeniyle tenkis işlemlerinde azalma ► MALİ OLMAYAN VERİLERİN KARAR VERME SÜRECİNDE KULLANILMASI!!! Doç. Dr. Ahmet KESİK26

27 12.04.2009 ► Merkezi evrak yönetim modeli ile mali olmayan verilerin derlenmeye başlanması ► Yardım masası ► Süreç yönetimi ► Planlama ve bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi ► Kamunun birlikte çalışabilirliğinin artırılması ► Bütçeleme ve harcama süreçlerinin faaliyet/proje bazlı yürütülmesi Doç. Dr. Ahmet KESİKSonra? 27

28 12.04.2009 Teşekkür Ederim… ahmet.kesik@sgb.gov.tr Doç. Dr. Ahmet KESİK28


"MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları