Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ Strateji Geliştirme Birimleri Konferansı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 12 Nisan 2009, Kızılcahamam

2 Stratejik Düşünme? Mevzuat ile zihniyet değişmez
Aynı şeyi devam ettirmek için her şeyi değiştirdik (İngiliz atasözü) Suyu en son keşfeden balıktır (Çin atasözü) Yalnızca ölü balık akıntı ile sürüklenir (Çin atasözü) Uygulama başarısız ise oluşturulan strateji de başarısızdır (Geoff Mulgan) Doç. Dr. Ahmet KESİK

3 Strateji Değil Eylem! Stratejik hareket etme isteği tek başına yeterli değil Fikirlerin eyleme dönüştürülmesi önemli Ayağınız pedalda iken ileriye doğru hareket etmeyip yalnızca motorun sesini duyuyor olabilirsiniz! Seneca’nın iki binyıl önce yazdığı gibi, “hangi yöne gideceğini bilmeyene, hiçbir rüzgardan hayır gelmez” Doç. Dr. Ahmet KESİK

4 Peki Öngörüler (Yönümüz) Doğru mu?
1822 yılında İngiltere Parlamento Ticaret Komitesi Kral IV. George'a, buharlı motor fikrinin çok saçma olduğunu ve "hastalıklı bir hayal ürünü" olduğunu yönünde görüş bildirdi. 1930 yılında Kraliyet Komisyonu, Britanya’nın kıta Avrupası’na özgü bir yenilik olan karayollarına hiçbir zaman ihtiyacı olmayacağını öngördü. Doç. Dr. Ahmet KESİK

5 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-I
Değişen küresel durum: Devlet üzerindeki baskı; Artan küresel rekabet – Makro istikrar talepleri & rekabetçi yatırım ortamı Vatandaşın etkin hizmet sunumu, şeffaflık & hesap verebilirlik konusunda artan talepleri Etkinlik & verimlilik konusunda artan talepler Doç. Dr. Ahmet KESİK

6 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-II
2023 vizyonu – Kapasite sahibi, cevap verebilir ve yüksek performanslı bir devlet Büyüme için istikrar ve güvenilir bir yatırım ortamı sağlar Büyümeyi kapsamlı ve dengeli hale getirecek kamu hizmetleri sunar Şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim becerileri sergiler Doç. Dr. Ahmet KESİK

7 2023 Yılında Kamu Yönetimi ve Dünya-III
Kamu idarelerine ilişkin talepler: “yöneticiden performansa” Kamuya hizmet eden ve taahhütlerini yerine getiren bir kamu idaresi Yönetici esaslı yaklaşımdan kurallara bağlı, performans odaklı bir yaklaşıma geçiş Kamu yönetiminin temel hedeflerini dinamik bir şekilde yerine getirir Doç. Dr. Ahmet KESİK

8 Karar Verme Sürecine İlişkin Üç Farklı Yaklaşım
Doç. Dr. Ahmet KESİK

9 Neyi Başarmak İstiyoruz-I
Karar verme mekanizmasını güçlendirmek Kurumsal kaliteyi artırmak Başarıyı değerli kılmak Doç. Dr. Ahmet KESİK

10 Neyi Başarmak İstiyoruz-II
Çalışmak için fakir bir ülkeden zengin bir ülkeye gelen bir kişi zengin ülkede fakir ülkeye göre beş veya on kat daha fazla para kazanıyor (Dünya Bankası) Kurumsal kalite ve birikime verilen değer ile etkin karar verme mekanizması önemli Doç. Dr. Ahmet KESİK

11 Stratejik Hatalar Öngörülebilir ve bilinen hatalar
Mevcut politikalardan/hizmetlerden vazgeçememe Mevcut durumun her zaman geçerli olduğu Dinamik süreçleri kavrayamama Riski hesaplayamama Yanlış varsayımlarda ısrar Mücadele etmekten kaçınma Doç. Dr. Ahmet KESİK

12 Stratejik Yönetim-I? İyi de… Nasıl? Doç. Dr. Ahmet KESİK

13 Stratejik Yönetim-II? Kaynaklarımı ve sunmam gereken hizmetleri planlamalıyım! Kaynaklarımı yönetmeliyim! Kaynaklarımı kontrol etmeliyim! Doç. Dr. Ahmet KESİK

14 Yani… “Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin” SGB.net Doç. Dr. Ahmet KESİK

15 Etkin Karar Alma İçin Yönetim Bilgi Sistemi
Sayısal Ortam Veri Veri Bilgi Uygulama SGB.net Karar Alma Politika Eylem İş Kuralları Doç. Dr. Ahmet KESİK 15

16 … VE Her idarenin kendi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ olmalıdır! 12.04.2009
Doç. Dr. Ahmet KESİK

17 BAŞKASININ ÖLÇTÜĞÜNÜ SEN YÖNETEMEZSİN!
Doç. Dr. Ahmet KESİK

18 Nasıl Bir Yönetim Bilgi Sistemi
Yönetim Bilgi Sistemi, muhasebe modülü değildir Mali olan ve olmayan tüm verileri yöneten (kapsayan) bir sistemdir Okullar itibarıyla öğrenci/öğretmen sayısı Hasta yatak doluluk oranı Ekilebilir (veya sulanabilir) tarım arazilerinin envanteri KOBİ envanteri Doç. Dr. Ahmet KESİK

19 Maliye SGB.net Fonksiyonlar
Harcama Yönetimi Stratejik Plan Taşınır Mal Yönetimi Performans Programı Performans Bütçe PLANLAMA Alacak Takip UYGULAMA Bütçe Hazırlık Ödenek Gönderme Faaliyet Raporları Performans Raporları DEĞERLENDİRME İZLEME DENETİM KONTROL Ön Mali Kontrol Faaliyet Raporları İç Kontrol Mali Raporlar Doç. Dr. Ahmet KESİK

20 Harcama Yönetim Süreci Harcama Yönetim Modülü
e-Bütçe Maliye SGB.net Harcama Yönetim Modülü say2000i Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri say2000i Doç. Dr. Ahmet KESİK

21 Kamu Satınalma Platformu
İşbirliği Modeli-I BÜMKO DPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri Kamu Değeri Plan Bütçe Taahhüt Tahakkuk Teslim Muhasebe e-Bütçe Kamu Satınalma Platformu (KİK) say2000i SGB.net Stratejik Plan Bütçeleme Araçları Harcama Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi

22 İşbirliği Modeli-II SGB.net SGB.net Telekom SGK TEDAŞ Say2000i E-bütçe
GİB ASKİ Doç. Dr. Ahmet KESİK

23 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-I?
Harcama standartları Tüm harcama süreçleri (ihale, abonelik işlemleri, fazla mesai vs.) elektronik ortamda Harcamaların detay düzeyde anlık takibi (yaklaşık maliyet, onay, taahhüt, kabul, sözleşme ve ödeme) Taahhütlerin takibi (taahhüt üzerinde ödenek kullanımında sınırlama) Doç. Dr. Ahmet KESİK

24 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-II?
Geleceğe yönelik harcama planlaması İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, SGK, GİB, Telekom, TEDAŞ, ASKİ) Kaynak kullanımında mukayese Fiyat ve ürün Kişi başına ortalama tüketim ve harcama Birimler arası kontrol Doç. Dr. Ahmet KESİK

25 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-III?
E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi Standartlara uygun harcama belgeleri Sistem üzerinde mevzuat desteği ve hata kontrolü Gerçek ve tutarlı veriler üzerinden tüketim verileri sonucu bütçe teklifi Doç. Dr. Ahmet KESİK

26 Maliye Yönetim Bilgi Sistemi Ne Getiriyor-IV?
Taahhüde girişilen tutarlar anında görüldüğünden tasarruf genelgelerinde etkinlik Ödenek taleplerinin sistem üzerinden takibi İhtiyaca uygun ödenek gönderilmesi Ödenek göndermede etkinlik nedeniyle tenkis işlemlerinde azalma MALİ OLMAYAN VERİLERİN KARAR VERME SÜRECİNDE KULLANILMASI!!! Doç. Dr. Ahmet KESİK

27 Sonra? Merkezi evrak yönetim modeli ile mali olmayan verilerin derlenmeye başlanması Yardım masası Süreç yönetimi Planlama ve bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi Kamunun birlikte çalışabilirliğinin artırılması Bütçeleme ve harcama süreçlerinin faaliyet/proje bazlı yürütülmesi Doç. Dr. Ahmet KESİK 27

28 Teşekkür Ederim… Doç. Dr. Ahmet KESİK


"Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları