Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Mevzuatına Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 Cesar Cordova Direktör, Jacobs and Associates.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Mevzuatına Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 Cesar Cordova Direktör, Jacobs and Associates."— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Mevzuatına Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 Cesar Cordova Direktör, Jacobs and Associates

2 Veri Toplama & Danışma Getting Evidences of future impacts Regulatory Consultation Active consultation Passive Economic studies Economic search Modeling

3 Veri Toplama  İyi bir DEA’nın temel göstergesi nitelikli veri toplamadır  Genelde spesifik bir düzenlemenin ile ilgili sorulara cevap verecek spesifik verilere ihtiyacınız olur

4 Veri Toplama Aşamasını önceden planlayın  Veri kaynakları envanterini önceden planlayarak hazırlayın  Birçok veri düzenlenenler kesimde bulunur. Veri toplama hem kamu hem de özel kesimin görevidir. Özel sektörden taraflarla iş bağlantılarını ÖNCEDEN OLUŞTURMALISINIZ  Kabul edilir veri standartlarını ve verilerin kullanılmasında kalite kontrol süreçlerini ÖNCEDEN tanımlayın

5 Genel veri toplama teknikleri (1) TeknikAvantajDezavantaj Varolan veri tabanların ve literatür taramaları Ucuz ve hızlı. Bilimsel uzmanlığa dayandığı için güvenilir. Belirli odaklı değil. Genelde düzenlemeye ilişkin spesifik soruları cevaplamaya yeterli değildir. Literatürdeki boşluklar belirsizlikler yaratır. Meta-etüdler (Birçok etüdü tek büyük bir etüd haline getirmek) Bireysel araştırmaların eksiklerini kapatabilir Bilgi genişliği kısıtlıdır (maliyet bilgisi olur ancak fayda bilgisi azdır), fazla güvenilir değil, maliyet yüksek olabilir. Seçeneklerin araştırılması güçtür. Bilim kurullarında uzmanlar, akedemik uzmanlar ve sanayi (örn. Görüşme) Ucuz ve hızlı, spesifik sorulara nitelikli maliyet ve fayda verileri verebilir). Alternatif yaklaşımları araştırabilir. Düzenlemeye spesifik olmayan bilgi ve kişilerin görüşlerindeki taraflılığa açıktır. Kaynaklar mutlaka çeşitlendirilmeli.

6 Genel veri toplama teknikleri(2) TeknikAvantajDezavantaj İş AnketleriHızlı veri toplanır, hedeflenen gruplarda yapılabilir, başka türlü toplanması güç olacak veri bulmaya yarar. Bilgi genişliği kısıtlıdır (maliyet bilgisi olur ancak fayda bilgisi azdır), fazla güvenilir değil, maliyet yüksek olabilir. Seçeneklerin araştırılması güçtür. Odak gruplarıİş Tartışma Paneli hızlı sonuç verebilir maliyet & fayda konusunda daha geniş çaplı veriler sunabilir. Alternatifleri ve seçenekleri kolayca araştırabilir. Veri kalitesi bir sorun teşkil edebilir. Ön hazırlık ve paydaşlarla iyi ilişkiler gerektirir.

7 Genel veri toplama teknikleri(3) TeknikAvantajDezavantaj Etkilenen nüfusu “temsil edecek” model girişimler Maliyet verileri toplamanın hızlı ve ucuz yöntemi. Çok basit ve önermelerdeki hatalar açık. Çok geniş olarak danışılmalı Modelleme: Ekonometrik model oluşturma (girdi-çıktı, genel denge modelleri, çevresel etki değerlendirme modelleri, mikrosimülasyon modelleri). Toplumun belirli kesimlerinin refahını ölçmenin ve ekonomi aracılığıyla ikincil etkileri tahmin etmenin. Şeker Ortak Pazarı Reformu hakkında DEA’sında farklı reform senaryonların makroekonomik etkisini belirlemek için modelleme analizi kullandı. Bunun yanısıra niteliksel çok-kriterli geniş etki değerlendirmesi yapıldı ve paydaş görüşleri de alındı. Pahalı ve önerme yanlışlarına açık. Makro modeller mikro müdahaleler konusunda ayrıntı vermez. Analizi yapanların elinde hazır bir model yoksa, modelleme yapmak için gerekli araçlar ve kaynaklara ulaşmaları kısıtlıdır. Fayda ile ilgili verilere ulaşmak için ekonomik modeller uygun değildir

8 Yeterli veri bulamazsanız arayı nasıl kapatırsınız?  Yeterli geçerli veri bulunmadığında :  DEA’yı yapmak için açık ve net tanımlanmış önermeler gerekir.  Önermeleri test etmek için şeffaflık daha da önemlidir.  Düzenlemenin risk, fayda ve maliyet analizi tam açıklama ve şeffaflık ilkeleri ile yönlendirilmelidir.  Danışma sürecinde paydaşlara ilgili sorular sorarak veri toplama maliyetini kısmen paydaşlara aktarın (bkz. Bir sonraki nokta)  Düzenlemeden etkilenecek olanların, DEA’yı tamamlayacak verilere ulaşmak için daha fazla sebepleri var.

9 “Veri Tutma” Riski  Bazı paydaşlar ‘onlara göre’ veriler sunacaktır.  => Burada DEA’nın taraflı olması büyük bir risktir.  Veri kaynakaları çeşitlendirilerek ve kontrol ve denge yaklaşımı ile bu risk idare edilebilir.  Tamamen şeffaf davranarak da taraflı veriler tespit edilebilir.  Veri zayıf olduğunda, ne kadar çok dışarıdan gözden geçirme ve danışma yoluyla doğrulama olursa o kadar doğru bilgi çıkartılır.

10 Özetle: Veri toplamanın önemli yönleri 1. Planlamayı önceden yapın ve kamu-özel sektör ile ilişkiler kurun 2. Veri ihtiyaçlarını çıkartarak tüm DEA süreci boyunca, tekrarlanan bir biçimde veri toplayın 3. Kıt olan verileri toplamak için farklı yöntemler kullanın ve kontrollü paydaş danışmaları ile veri toplama maliyetini kaydırın 4. İyi nitelikli veri verecek teknikleri kullanın. Verileri dikkatle belgeleyin. DEA’nın içinde dikkatli bir okuyucunun girdi verileri ile çıktılar (örn. Tahmini etkiler) arasındaki bağlantıyı takip edebileceği iz bırakın. 5. Zayıflıkları şeffaf yapın ve bilinmeyenleri açıkça belirtin 6. ‘Veri Tutma”ya karşı farklı kaynaklardan faydalanın

11 Niçin Danışma? Veri toplamayı desteklemek ve/veya tamamlamak için –Etkin biçimde veri toplamak için –Gerçek sonuçları ölçme ve etkileri değerlendirmek için Kamu çıkarı ve etkileşimi –Potansiyel sorun ve muhalefete dikkat çeker –Gelecek düzenleme konusunda farkındalık yaratır –Nihai taslak metnin haklılığını artırır –Güven verir Sahiplenme ve uygun davranılmasını sağlar

12 Diyalog: İki yüzü olan bir madeni para All firms should have the right to comment No regulation without representation Hükümet Şirketler

13 Danışma esasları ve standartlar Avustralya Hedefi belli Zamanında tamamlanması Kolay ulaşılır olması Şeffaf Tutarlı ve esnek Değerlendirilmiş ve gözden geçirilmiş Avrupa Komisyonu  Net içerik  Hedef Gruplar  Yayınlama  Katılım için süre kısıtı  Alındığını bildirme ve geri-bildirim

14 DEA’nın her bir adımı için danışma farklıdır DEA AdımlarAmaçlarÖrnekler Problem tanımı ve risk çıkarma Sıfır noktasını değerlendirin Ana konuları ortaya koyun Ana paydaşları erken tanıyın Enformal danışma Uzman tavsiyesi Anket Alternatif Seçimi ve Etki Değerlendirmesi Alternatiflerin değerlendirmesi Veri topla Tartışma paneli Resmi danışma belgesi Bilgilendirme ve Notlar Analiz hazırla ve düzenleme teklifini gözden geçir Yükleri asgariye düşürDuruşma/Oturumlar Çıktıları denetle Uygulama maliyetleriOdak grupları

15 Düzenleyici Danışmaları nedir? Bilgilendirme: Hükümetin vatandaşlar ve şirketleri bilgilendirdiği tek yönlü bir ilişkidir Danışma: Hükümet tarafında belirlenmiş konularda vatandaşlar ve şirketlerin geri-bildirimde bulundukları çift yönlü bir ilişki türüdür Katılım: Düzenlenenlerin aktif olarak politikaların şekillenmesine katıldığı bir ortaklıktır

16 Daha İyi Danışma için Pratik Adımlar 1.Danışmayı önceden planla 2.Paydaşları belirle 3.Danışma belgesi hazırla 4.Danış 5.Cevapları analiz et ve onayla 6.Analizi DEA’a entegre et 7.Geri-bildirim’de bulun

17 Adım 1: Danışmayı planla Emek sonuçla orantılı olmalı Net amaçlar belirle Zamanlamayı ve süreçleri yönet Danışma sürecinin bütçesini çıkar Danışma mekanizmalarını DEA sürecine göre uyarla ve içine kat

18 Adım 2: Paydaş Analizi Paydaş Analizi genelde sıralı olarak 5 adımda yapılabilir 1.Konu edilecek meseleler belirlenir 2.Uzun liste yapılır 3.Paydaş Haritası çıkartılır –“doğrudan”: Özel/Kamu/STK –“etkilenen”: Bilgili/İlgili/Karıştırılan I 4.Müsait olup olmadıklarını ve katılıp katılmayacaklarını teyit et 5.Katılımı harekete geçirmek için ve sürdürmek için strateji oluştur

19 Danışılanlar herkesi mi temsil ediyor? ‘İçeridekiler’ karşı‘Dışarıdakiler’ –Tüketiciler danışma –Gelecekte düzenlenen varlık Danışma ile tutma –Lobicilik ve danışma –Seslerini duyuranların yönetimi

20 Adım 3: Danışma Belgesi Hazırla (Ön DEA’ya benzer)  5-10 sayfalık bir belge  Planı 1.Genel Sekreter tarafından imzalı önsöz 2.Yönetici özet 3.Nasıl cevap verileceği 4.Düzenleme neden gerekli? (problem tanımı) 1.Dikkate alınan seçenekler 1.Seçeneklerin tanımı 2.Etki türleri 5.Anket

21 Adım 4: Danış “Giren çöp olursa, çıkan da çöp” –Taraflı danışma güvenilirliği sarsar Geniş veya Hedef danışma Aktif veya Pasif danışma e-danışma –İnternet üzerinden yayım ve geri- bildirim

22 Geniş veya Hedef Danışma Hedef Paydaş ve temsilci grupları Odak grupları/Tartışma Panelleri Kamuya açık toplantılar ve konferanslar Uygulayıcı panelleri ve Sanayi-Hükümet forumları Araştırmalar / anketler Geniş (Genelde zorunludur) Yazılı danışma Bildirim ve notlar (ön- yayın). Oturumlar Zorunlu tavsiye

23 Aktif veya Pasif danışma Aktif Danışma grupları, komisyonlar, kamuya açık oturumlar Enformal danışma Panel & odak testleri Emsal tarama Anketler Pasif Görüş için dağıtma, bildirim ve görüş Bildirim ve görüş (Ön yayım)

24 Danışma taktikleri Hedefle danışma –Belirli paydaşlarla bilgi ihtiyaçlarını bağlantılandırmak için yapılır. Çeşitli seviyeli danışma stratejileri –Asgari ve tutarlı standartlar –Ancak detaylı bilgi almak için esnek adaptasyon olabilir –Danışma yöntemlerini karıştırın

25 Adım 5: Cevapları Analiz et ve Teyit et Analiz –Olumlu ve olumsuz etkilerı ayır –Gerekirse; arkasından gelecek sorular –“Gıcıkları”, görüşleri ve bilgileri iki kez kontrol et –“Olağanüstü” cevapları araştır Uzmanlarla Teyit et –Danışma genel oya sunmak değildir –“Veri Tutulması” nın sakın Temsil sonuçlarının gözlenmesi –‘Cevap Analiz Tablosu'.

26 ‘Gıcıkları’ Bilgiye karşı dengele Veri ve etki kanıtları Görüşler & KişiselÇıkarlar

27 Adım 6: DEA’ya analizi entegre et

28 Adım 7: Geri-bildirim Hesap verme yükümlülüğü Hayati çünkü –güvenirlik, –güven oluşturma ve –Gelecek danışmaların sürdürülebilirliği Bilgi teknolojileri kullan


"Düzenleyici Etki Analizi’nin Türk Mevzuatına Tanıtılması “Eğiticilerin Eğitimi” 18-20 Kasım 2008 Cesar Cordova Direktör, Jacobs and Associates." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları