Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Support to Local Administration Reform 1 Birlik için stratejik yönün tanımlanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Support to Local Administration Reform 1 Birlik için stratejik yönün tanımlanması."— Sunum transkripti:

1 Support to Local Administration Reform 1 Birlik için stratejik yönün tanımlanması

2 Support to Local Administration Reform 2 Stratejik yönün tanımlanması- ana unsurlar Stratejik vizyon Stratejik plan –İş planı –Üyelere hizmetler (ana ve ücretli hizmetler) –Temsil ve lobi stratejisi Teşkilat yapısı Donör politikası ve koordinasyon Cinsiyet politikası

3 Support to Local Administration Reform 3 Sorular: Yerel Yönetim Birliklerine gerçekten ihtiyacımız var mı? Yerel Yönetim Birliklerine neden ihtiyacımız var? Türkiye Belediyeler Birliği’nin stratejik vizyonu ne olmalıdır?

4 Support to Local Administration Reform 4 Stratejik Vizyon “Stratejik vizyon” kavramından ne anlamalıyız? Stratejik vizyon, Yerel Yönetim Birliğinin gelecekte ideal olarak nasıl görünmesini istediğimizi ortaya koyar. Stratejik vizyon ifadesi, stratejik ve genel anlamda hedef belirleme için yön ve ilham vermelidir. Ayrıca, vizyon ifadesi ile, Birlik üye belediyeler tarafından belirtilen zorluklara ve diğer konulara cevap verebilecektir.

5 Support to Local Administration Reform 5 Stratejik vizyon (devamı) Birliğin stratejik vizyonu, mesaj veren, kolayca anlaşılabilen, herkes için kolayca hatırlanabilen ve ayrıca kuruluşun görevleriyle doğrudan bağlantılı olan bir ifade olmalıdır. Tek ve basit bir cümle ile, Türkiye Belediyeler Birliği’nin ülkenin ortak yararı için neden gerekli olduğu açık bir şekilde ifade edilmelidir. Net bir stratejik yönün (stratejik vizyon ve öncelikler) olmaması, Birliğin siyasi ve yönetici kadrosu arasında ve üyeleri içerisinde belirsizlik yaratır.

6 Support to Local Administration Reform 6 Stratejik vizyon (vizyon) Stratejik vizyon cümlesi (örnek) Türkiye Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet verebilen ve yerel düzeydeki reform süreçlerine ve Türkiye’nin AB’ye bütünleşme sürecine önemli destek sağlayabilen, modern, güvenilir ve duyarlı bir yerel yönetim Birliğidir.

7 Support to Local Administration Reform 7 Stratejik Plan Birlik için son derece önemli bir belgedir. Stratejik plan, stratejik vizyonun hayata geçirilmesidir. Stratejik plan, aşağıdaki alanlara rehberlik/kılavuzluk yapmalıdır: –İş planı –Üyelere hizmetler (temel ve ücretli hizmetler) –Temsil ve lobi stratejisi

8 Support to Local Administration Reform 8 Stratejik Plan (devamı) Stratejik planı uygulamaya koymada kullanılacak yöntem, Birliğin en yüksek mercileri tarafından tanımlanmalı ve kabul edilmelidir. Tüm üyelerin katılımı güvence altına alınmalıdır. Stratejik plan, yol gösterici ilkeleri ortaya koyan ve üyeleri tarafından açık destek verilen “canlı” bir belge olmalıdır.

9 Support to Local Administration Reform 9 Stratejik Plan- İş Planı Üyelik ücreti (temel hizmetler) Üyelere hizmetler (ücretli hizmetler) Donörlerin desteği ve projeler Ulusal (merkezi) bütçeden destek- devredilen görevler

10 Support to Local Administration Reform 10 Stratejik Plan – Temel ve ücretli hizmetler Ana görev, tüm belediyeler için zaruri olan görevler olarak tanımlanmalıdır. Ücretli hizmetler, bazı üye belediyeler tarafından talep edilen belirli hizmetlerdir. (tüm belediyeler için gerekli değil) Üyelik ücretine dahil hizmetler tanımlanan ana görevlerden oluşmalı; bunlar üyelere anlatılmalı ve üyelerle görüşülmelidir. Ek hizmetler, sadece ihtiyacı olan belediyelere verilen ücretli hizmetler olmalıdır.

11 Support to Local Administration Reform 11 Stratejik Plan Temsil ve lobi politikası Politika oluşturma, üyeler adına, temsil ve lobi faaliyetlerine rehber olmak, ortak çıkarları ilgilendiren konularda üyelere genel bir destek vermek ve ülke içindeki yerel yönetimin gelecekte takip edeceği yönü ve rolünü etkilemek için gereklidir. Bir lobi grubu veya komitesi, Birliğin yapıları içerisinde kurulmalıdır. Temsil ve lobicilik politikasının uygulanması (strateji)

12 Support to Local Administration Reform 12 Teşkilat Yapısı Bazı anahtar konular: –Desantralize yapı (küme- model) –Kilit personel ve proje personeli arasında net bir ayırım –İnsan kaynakları geliştirme stratejisi –İç ve dış iletişim stratejisi

13 Support to Local Administration Reform 13 Donör Koordinasyonu Donör kuruluşlarla temaslara ilişkin politikalar, Birliğin görevlerinin ne olduğunun ve Birliğin hangi koşullar altında donörlerden proje kabul edebileceğinin açıkça belirtilmesiyle geliştirilir. Projeler başladığında, Birliğin aktif rol oynaması gerekir Maliyeti karşılama politikası geliştirilmelidir. (İş Planının parçası) –Birlik için projeler –Birlik tarafından uygulanan projeler (işletme giderleri)

14 Support to Local Administration Reform 14 Cinsiyet Politikası Cinsiyetle ilgili temel kavram ve öğelere giriş Cinsiyet politikası geliştirilmelidir. (üst-düzey yönetimin ve üyelerin buna katılmaları ve bunu desteklemeleri gerekir) Tüm faaliyetlerde cinsiyet unsurunu gözeten uygulamalar Birlik tarafından cinsiyete duyarlı bütçeleme getirilecektir.


"Support to Local Administration Reform 1 Birlik için stratejik yönün tanımlanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları