Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. 1 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. 1 1."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. 1 1

2 2 VIII. DÖNEM ODA/BORSA AKREDİTASYON SÜRECİ BAŞVURU 20 TEMMUZ – 5 AĞUSTOS 2011 AKREDİTASYON KURULU ONAYI 7 EYLÜL 2011

3 3 VIII. DÖNEM ODA/BORSA AKREDİTASYON SÜRECİ AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIMI EĞİTİMİ 24-25 KASIM 2011 GELİŞTİRME ZİYARETİ 9 OCAK – 24 ŞUBAT 2012

4 4 VIII. DÖNEMDE PROJEYE DAHİL EDİLEN ODA/BORSALAR 1. ADANA TB 2. AK Ş EH İ R TB 3. AYVALIK TO 4. B İ GA TSO 5. B İ LEC İ K TSO 6. CEYHAN TO 7. ÇAR Ş AMBA TB 8. DEVEL İ TO 9. DEVREK TSO 10. ERE Ğ L İ TSO/KONYA 11. ERZURUM TB 12. GEL İ BOLU TSO 13. ILGIN TO 14. İ SKENDERUN TSO 15. KAHRAMANMARA Ş TB 16. KARACABEY TSO 17. KAYSER İ TB 18. KIZILTEPE TB 19. KIZILTEPE TSO 20. KÜTAHYA TB 21. M İ LAS TSO 22. ORHANGAZ İ TSO 23. R İ ZE TB 24. SAL İ HL İ TB 25. TEK İ RDA Ğ TB 26. TORBALI TO 27. TRABZON TB 28. TURGUTLU TSO 29. ÜNYE TSO 30. YOZGAT TSO

5 5 SUNUŞ YAPACAK ODA/BORSALAR İZMİR TB – DR. PINAR NACAK BURSA TSO – OKAY CİVELEK İMEAK DTO – EZGİ ERDEM İMEAK DTO – EBRU KASAR KOCAELİ SO – ELİF YILMAZ KONYA TB – EMEL DEMİRÖZ BALIKESİR SO – M.ENGİN AKYÜZ MERSİN DTO – ELİF İŞERİ ÖNCÜ DENİZLİ SO – İSMAİL TİLLEM

6 6 STRATEJİK PLANLAMA

7 7 STRATEJİ : “ BİR KURUMUN UZUN DÖNEMDEKİ YÖNELİMİ VE BAKIŞIDIR ”  Latince yol,çizgi,yatak anlamına gelen stratum kavramı  Yunan General Strategos’ un adı ( sanatını ve bilgisini belirtmek için kullanılmış )  Türkçe’de strateji : sürme, gönderme, götürme ve gütme

8 8 STRATEJİK PLANLAMA PLANLAMA Geniş anlamda planlama: "şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı altında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir süreç" olarak tanımlanabilir Dar anlamda planlama ise; “Neyin, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim tarafından ve Kiminle yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir“

9 9 STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ NEREDEYİZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?

10 10 STRATEJİK PLANLAMA İÇERİĞİ ORTA VE UZUN VADELİ AMAÇLAR TEMEL İLKE VE POLİTİKALAR HEDEF VE ÖNCELİKLER, PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ, HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN İZLENECEK YÖNTEMLER ve KAYNAKLARIN DAĞILIMLARI

11 11 KAVRAMYÖNTEMAÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ - İç/Dış Çevre Analizi - Paydaş Analizi - Veri Analizi - SWOT Analizi NEREDEYİZ MİSYON VİZYON İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi - Temel İlkeleri - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ STRATEJİK NİYETLER ANA/ALT AMAÇLAR VE HEDEFLER - Orta Vadeli Ulaşılacak Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALİYET/PROJELER STRATEJİLER - Hedeflere Ulaşma Yöntemleri - İş Planları - Kaynak Planları GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ

12 12 STRATEJİK PLANDA YER ALMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR Durum analizi (özet) Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama Misyon, vizyon, temel değerler En az bir amaç Her amacın altında en az bir hedef Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i Stratejiler Tüm amaç ve hedefleri içeren …. yıllık tahmini maliyet tablosu

13 13 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 2.DURUM ANALİZİ 3.GELECEĞE BAKIŞ 4.MALİYETLENDİRME 5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

14 14 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi 2.Organizasyonun Oluşturulması 3.İhtiyaçların Tespiti 4.İş Planının Oluşturulması 5.Hazırlık Programının Yapılması

15 15 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi

16 16 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 2. Organizasyonun Oluşturulması Kuruluş Üst Yöneticisi Kuruluşun üst yöneticisi kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurur. Kuruluşun üst yöneticisi stratejik plan çalışmalarını her aşamada desteklemeli, ihtiyaç duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermelidir. Kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmalıdır. Üst yönetici stratejik planlama ekibinin başkanlığını da yürütebilir.

17 17 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 2. Organizasyonun Oluşturulması Ekip Başkanı üst yönetimden seçilir Stratejik Plan Ekibi Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir 6-8 KİŞİ !

18 18 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3. İhtiyaçların Tespiti Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı Stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir

19 19 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 4. İş Planının Oluşturulması Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır. Zaman Planı

20 20 Eylem AdıBaşlangıçSüre (gün)Sorumlu Süreç Tasarımı Kılavuz Hazırlıkları 01.01.1230Danışman Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması 30.01.123GS Eğitim 02.02.121Danışman Birimlerin Hazırlıkları 03.02.1215Birimler Birimlerden Gelen Dokümanların Derlenmesi 18.02.123SPE Paydaş Analizi 23.02.121SPE Durum Analizi (Neredeyiz) 24.02.124SPE Önceliklerin Belirlenmesi (Stratejik Konular) 02.03.125SPE Misyon-Vizyon-İlkeler (Kimiz?, Neyiz?) 09.03.122SPE Stratejik Amaçların Belirlenmesi ( nerede olmak istiyoruz?) 11.03.123SPE Amaçlara İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi 16.03.125SPE Hedeflere İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi 23.03.125SPE Yıllık Bazda İş Planının Hazırlanması 30.03.025SPE Stratejik Planın Genel Gözden Geçirilmesi 06.04.122SPE Stratejik Planın Metinsel Yazımı 08.04.1210SPE Stratejik Plan raporunun Onayı 20.04.121GS, Bşk Stratejik Planın Basımı 21.04.125Bas. Yay. Stratejik Planın Duyurulması 27.04.124GS, Bşk STRATEJİK PLAN ZAMAN ÇİZELGESİ

21 21 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 5. Hazırlık Programının Yapılması Eğitim ihtiyacı Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı Zaman planı Stratejik planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri

22 22 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ Hangi kaynaklara sahibiz ? Hangi yönlerimiz eksik? Kontrolümüz dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler nelerdir ?

23 23 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kurum İçi Analiz 6.Çevre Analizi

24 24 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim Kuruluş tarihi ve kuruluş amacı Geçirilen kritik aşamalar Önemli yapısal dönüşümler

25 25 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Kurumun ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri ile görev ve sorumluluklarıyla mevzuatın uyumu incelenerek ortaya konulacaktır. Ayrıca 5174 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen Görev ve Faaliyetler ile var ise mevzuat dışında gerçekleştirilen faaliyetler ayrı başlıklar altında tanımlanmalıdır.

26 26 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 3. FAALİYET ALANLARI VE ÜRÜN/HİZMETLERİN BELİRLENMESİ...... Ticaret ve Sanayi Odası Birim : Oda Sicil Kanun ile verilen görev : TOBB Oda Muamelat Yönetmeliği – Sicil/Üye İşlemleri Kanun Hükmü : 5174/10.madde NOFaaliyet AlanıÜrün/Hizmet 1 K Belgelerinin Düzenlenmesi ve verilmesi Başvurunun alınması,kontrolü,evrak kaydı,otomasyon sistemine girilmesi... 2 İş Makinalarının Tescili Başvuru talebinin alınması, belge kontrolü ve kayda alınması...

27 27 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ Neden paydaş analizi? Bir sorunun çözülmesi veya bir mal ya da hizmetin üretilmesi hiçbir zaman tek taraflı olarak gerçekleştirilemez Proje konusuyla ilgili tüm tarafların bir “fikri” vardır ve çözüm tüm bu “fikirlerin” bileşkesidir. Paydaşlar analizi, tüm tarafların fikirlerini öğrenmek ve sonuçta “bileşke fikri” ortaya çıkarmak için yapılır.

28 28 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesi AMAÇ ?

29 29 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi AŞAMALAR

30 30 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİPaydaşların Tespiti İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.

31 31 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİPaydaşların Önceliklendirilmesi Paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ve kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınır. Paydaş AdıPaydaş TürüNeden PaydaşÖnceliği

32 32 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİPaydaşların Değerlendirilmesi kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? kuruluştan beklentileri nelerdir? kuruluşu etkileme gücü nedir? kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetle rinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? (olumlu-olumsuz)

33 33 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaş görüşleri alınırken; mülakat, anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı yöntemlerinden faydalanılır.

34 34 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Hedefler Tedbirler Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali Durum

35 35 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 2. DURUM ANALİZİ 6. ÇEVRE ANALİZİ Fırsatlar Tehditler Ekonomik, Sosyal, Demografik, Kültürel, Politik, Çevresel, Teknolojik ve Rekabete yönelik etkenler

36 36 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 1.Misyon Bildirimi 2.Vizyon Bildirimi 3.Temel Değerler 4.Amaçlar 5.Hedefler 6.Performans Göstergeleri 7.Stratejiler

37 37 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 1.MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bildirisi kurumun ana amacını – var olma nedenini - tanımlar; bu bağlamda, sorulması gereken, “Kurum günlük işleri çerçevesinde değil, genel amacı doğrultusunda neyi başarmak için vardır veya var olmalıdır?” Kurum için neyi başarmak istiyoruz ? Üyeler için neyi başarmak istiyoruz? Sektörler için neyi başarmak istiyoruz? Toplum için neyi başarmak istiyoruz?

38 38 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 2.VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon, kurumun uzun vadedeki ideal başarı tanımıdır. Vizyon bildirimi, kurumun gelecekte ne olmak istediğine dair sözcüklerden oluşan bir resmidir. Çalışanlarda duygusal bir bağlılık yaratmalıdır. Vizyon genel başarı fikrini verir. Diğer bir ifade ile, vizyon gerçekten anlamlı, arzulanan sonuçlar anlamına gelir ve böylece zaman, enerji ve kaynak dağılımına rehberlik eder.

39 39 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 3.TEMEL DEĞERLER Kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

40 40 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 4.AMAÇLAR Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

41 41 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 5.HEDEFLER Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

42 42 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 6.PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Örnek : Eğitim sayısı Kongre sayısı Proje sayısı

43 43 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 3. GELECEĞE BAKIŞ 7.STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

44 44 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 4. MALİYETLENDİRME Hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir Maaliyet Tablosu Kaynak Tablosu

45 45 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMALARI 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir

46 46 Volkan TUFAN


"Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. 1 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları