Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr. HEDEF PAYLAŞIM TOPLANTISI 14 Ocak 2015 Güral Sapanca 2015 EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr. HEDEF PAYLAŞIM TOPLANTISI 14 Ocak 2015 Güral Sapanca 2015 EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ."— Sunum transkripti:

1 www.sakarya.edu.tr

2 HEDEF PAYLAŞIM TOPLANTISI 14 Ocak 2015 Güral Sapanca 2015 EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

3 www.sakarya.edu.tr 2015 EFQM Mükemmellik Ödülü Ödül Takvimi Başvuru Dokümanı Saha Ziyareti SAÜ Yaklaşımları Sunum İçerik

4 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Takvimi Başvuru dokümanının gönderilmesi SAHA ZİYARETİ EFQM Forum, Ödül Töreni, Brüksel Temmuz 2015- Jüri Toplantısı, Geri Bildirim

5 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Seviyeleri TANIMA SEVİYESİPUAN ARALIĞI FİNALİST580-650 BAŞARI ÖDÜLÜ (Prize) Temel Kavramlar bazında verilir. 650 ve üzeri BÜYÜK ÖDÜL (Award) Her kategoride sadece en yüksek puan alan tek bir kuruluş alabilir. 750 ve üzeri  Kategoriler 4 tane: «Profit / Not-for-profit» olmak üzere 2 ana kategori kendi içinde «Small/Large Size» kurumlar olarak alt kategorilere ayrılır.

6 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Saha Ziyareti 11-17 Mayıs 2015 Amacı; Kuruma sağlık bir Geri Bildirim yapabilmek için gerekli bilginin elde edilmesi, Yazılan bilginin daha açık hale getirilmesi, İlave yeni bilgilerin öğrenilmesi, Kurum atmosferinin hissedilmesi, Değerlendirme ve puanlama için girdilerin elde edilmesi.  7 Değerlendirmeci ile 5 günlük Saha Ziyareti

7 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Saha Ziyareti Taslak Planı 11-17 Mayıs 2015 Muhtemel Odak Grupları; Liderler, Yaklaşım Sahipleri/Uygulayıcıları, Çalışanlar, Öğrenciler/ Öğrenci Temsilcileri, İyileştirme/Kurumsal Proje Ekipleri,

8 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Yayılım Toplantıları  13 Şubat ve 10 Mayıs 2015 arasında yapılacaklar; Temel FaaliyetlerSorumlularTarihler Temel Kavramlar ve EFQM Model Eğitimleri Ödül EkibiŞubat Yönetici Ekiple Farkındalık Toplantıları Ödül EkibiŞubat-Mart Birimlerde Farkındalık Toplantıları Birim YöneticileriMart-Nisan Yaklaşım Sahipleriyle Yayılım Toplantıları Ödül EkibiMart SZ İçin Belge ve Sistemlerin Hazır Tutulması Birim YöneticileriMart-Nisan Saha Ziyaret Provası Ödül Ekibi13-16 Nisan SZ Yönelik Farkındalık Toplantıları Ödül Ekibi & Birim Yöneticileri Nisan

9 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü Başvuru Dökümanı 1.SAÜ hakkında Kısa Bilgiler; 3. SAÜ’de izlenen Temel Sonuçlar; TEMEL YAKLAŞIMLAR DELİLLER TEMEL SONUÇLAR & BAĞLANTILAR SAHİPLERİ SAÜ’deki Uygulamalar ve Sistemler Detaylı bilgi elde edilebilecek sistemler, raporlar, belgeler Yaklaşımla ilişkili izlenen göstergeler, diğer yaklaşımlar Yaklaşımı geliştiren ve/veya uygulayan kişiler, ekipler, birimler Saha Ziyareti çok kritiktir ve sonucu belirleyicidir. 2. SAÜ’de uygulanan Yaklaşımlar;

10 www.sakarya.edu.tr

11 Yaklaşımın Adı Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım, Değerlendirme ve İyileştirme Sahada Mevcut Deliller Bağlantı & Temel Sonuçlar Sahipler YBS Desteğinde Karar Alma & SAÜ Liderleri Bilişim sistemleriyle tüm liderlerin ve ilgili paydaşların doğru ve yeterli bilgiye ulaşması güvence altına alınmaktadır. Liderler, bilgi sistemlerinde izledikleri sonuçları değerlendirir ve iyileştirmelere yönelik kararlar alır. D&İ: Üst yönetim toplantılarında kurumsal yönetim ihtiyaçlarına göre bilişim gereksinimleri belirlenir. SYBS, SABİS, EDS, MUYS, PDS, EBYS, MBS 4e1, 4e4 Stratejik ve Yönetsel Liderler, Bilişim Komisyonu Liderler Çalışanlarını Tanır ve Takdir Eder Liderler; çalışanların kurumun gelişimine, başarılarına ve imajına olan katkı ve desteklerinden dolayı Performans Ödülleri, takdir ve teşekkür yazıları, yayın komisyonu ve yurtdışı teşvikleri, Bilim Sanat Hizmet ve Teşvik Ödülleri, plaket ve hediyelerle takdir etmektedir. A&R: Tüm liderler, çalışanları tarafından LİDEA kapsamında değerlendirilmekte ve iyileştirmeleri gerçekleştirmektedirler. SABİS, İK Politikası, LİDEA, 3e1, 3e3, 3e4 Stratejik ve Yönetsel Liderler, Çalışanlar LİDERLİK

12 www.sakarya.edu.tr Yaklaşımın Adı Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım, Değerlendirme ve İyileştirme Sahada Mevcut Deliller Bağlantı& Temel Sonuçlar Sahipler Stratejilerin ve Politikaların Yayılımı ve İletişimi Stratejiler, politikalar, hedefler ve faaliyetler tüm akademik ve idari birimlerin katılımıyla tanımlanır, bilişim alt yapısı, toplantılar, Kurumsal İletişim Süreci gibi kanallarla duyurulur ve uygulanması sağlanır. SYS’nin birimlerde yürütülmesi ve yayılımı birim Kalite Elçileri desteğinde gerçekleştirilmektedir. ……. Stratejik Plan, SYBS, Haber SAU, KampüsH aber, Haber 8a4, 7a11, 5a4, 5c5 Stratejik ve Yönetsel LiderlerStratejik ve Yönetsel Liderler, Str.Plan.İzl.Kom., İletişim Kd. Temel Çıktılar Herbir stratejik amaca ait hedefleri izlemek üzere belirlenen PG’ler temel çıktılardır (TÇ). TÇ’ler uygun kırılımlarda tüm akademik ve idari birimlerde izlenmektedir. A&R: SAÜ temel çıktılarındaki performansını ulusal ve uluslararası sıralamalar ve dış değerlendirmelerle izlemektedir. A&R Örneği: PG’ler temel çıktılar dikkate alınarak 2010’da 510’dan 175’e düşürülmüştür. SP, SYBS Ulusal ve uluslararası Sıralamalar 9a30- Kırmızı Alan Grafikleri Stratejik Liderler, Stratejik Planlama ve İzleme Komisyon u STRATEJİLER

13 www.sakarya.edu.tr Yaklaşımın Adı Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım, Değerlendirme ve İyileştirme Sahada Mevcut Deliller Bağlantı & Temel Sonuçlar Sahipler Yön Birliği Senato, Akademik ve İdari Genel Kurullar ile Hedef Paylaşımı Toplantıları, Koordinasyon Kurulları kurumun belirlediği stratejik amaçların, hedeflerin, politikaların ve bunlara istinaden geliştirilen uygulamaların tüm çalışanlarla ve liderlerle paylaşıldığı ortamlardır. Enstitüler, Fakülte, Yüksekokul, MYO kurulları da birimler düzeyinde yön birliğinin sağladığı ortamlardır. Yön ve strateji odağı çalışanlar ile çeşitli iletişim kanalları ile sürekli pekiştirilmektedir. Akademik Genel Kurul ve İdari Kurul gündemleri Senato toplantıları ÇMA 11 ÇMA 27 Stratejik Liderler Öneri Sistemi Tüm çalışanlar önerilerini öneri istek kutuları ve BÖS aracılığıyla bildirmektedir. BÖS Değerlendirme Kurulu, değerlendirme kriterleri kapsamında önerileri puanlandırır. Önerinin kapsamına göre öneri sahibinin de içinde bulunduğu bir ekip kurularak öneriler projelendirilir ve ödüllendirilir. …. BÖS Yönetmeliği BÖS Değerlendir me Kurulu kararları BÖS sayı Başvuran/ gerçekleş en 7b-17 SAÜDEK Koord. SP ve EFQM şube müd. ÇALIŞANLAR

14 www.sakarya.edu.tr Yaklaşımın Adı Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım, Değerlendirme ve İyileştirme Sahada Mevcut Deliller Bağlantı & Temel Sonuçlar Sahipler Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) Birbiriyle bütünleşik çalışan modüllerden oluşan bir yönetim bilgi sistemi olan SABİS, akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve misafir kullanıcıların yararlanabileceği, tüm süreçleri destekleyen üniversite yönetim platformudur…. SABİS Bilgi sisteminin etkinliği, kapasitesi, şikayetler, iyileştirme sayıları Rektör, Rektör Yardımcısı Mezunlarla İlişkiler Tüm mezunlarla ilişkiler “Mezunlarla İlişkiler Süreci” kapsamında Mezunlar Derneği tarafından yönetilmekte ve Mezun Bilgi Sistemi (MBS) kullanılmaktadır.… Mezuniyet Anketi Mezun Bilgi Sistemi MA Sonuçları, MBS verileri Mezunlar Derneği Başk., Dekanlar, Müdürler, İŞBİRLİKLERİ& KAYNAKLAR

15 www.sakarya.edu.tr Yaklaşımın Adı Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım, Değerlendirme ve İyileştirme Sahada Mevcut Deliller Bağlantı & Temel Sonuçlar Sahipler Uygulamalı Eğitimler (3+1, 7+1, UMDE) MYO’larda uygulamalı eğitim imkânlarını iyileştirmek ve istihdam oranını artırmak amacıyla 2010’da geliştirilmiş olan “3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli” tüm MYO’larda uygulanmaktadır. A&R: SP’deki uygulamalı eğitim kapsamında işletmelere gönderilen öğrenci sayısı, öğrencilerin işe girme oranı gibi göstergelerle uygulamalar değerlendirilerek iyileştirmektedir. MUYS Anketleri ile sürecin etkililiği değerlendirilmektedir. A&R Örneği: Başarılı olan model 2013’de Teknoloji Fakültesinde (7+1 Modeli) ve Endüstri Müh. bölümünde (UMDE) uygulamaya alınmıştır. 3+1, 7+1 Mem. Anket, Mesleki Uyg. Yön., İşyeri Eğitimi Yön., UMDE Yön., MUYSMUYS Uyg. Eğit. Yarar.Öğr. Say., Memnuni yet Oranları, İşbirliği Yapılan İşveren Sayıları MEYOK Koord., Teknoloji Fak. Dekanı, Mühendisli k Fak. Dekanı, MYO Müdürleri SÜREÇLER, ÜRÜNLER &HİZMETLER

16 www.sakarya.edu.tr EFQM Mükemmellik Ödülü  Başvuru dokümanının EFQM’e gönderilmesi: 13 Şubat 2015  Saha Ziyareti Hazırlık Çalışmaları: 13 Şubat-10 Mayıs 2015  Saha Ziyareti: 11-17 Mayıs 2015  Jüri Toplantısı: Temmuz 2015  EFQM Forum, Brüksel: 22-23 Ekim 2015 EFQM Ödül Töreni: 22 Ekim 2015 akşamı Gala Yemeği sırasında

17 www.sakarya.edu.tr Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…. Tuba CANVAR KAHVECİ, SAÜDEK


"Www.sakarya.edu.tr. HEDEF PAYLAŞIM TOPLANTISI 14 Ocak 2015 Güral Sapanca 2015 EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları