Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ANALİZ - PLANLAMA VERİ TABANI VE İŞ AKIŞI - ARAYÜZ TASARIMLARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ANALİZ - PLANLAMA VERİ TABANI VE İŞ AKIŞI - ARAYÜZ TASARIMLARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU."— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ANALİZ - PLANLAMA VERİ TABANI VE İŞ AKIŞI - ARAYÜZ TASARIMLARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI Özlem YALÇINKAYA Şehir Plancısı İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri

2 SUNUM İÇERİĞİ 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI 2.PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 3. PROJE TASARIM KONSEPTİ UYGULAMA SENARYOSU ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI OTOMASYON SİSTEMİ OTOMASYONUN KURUM İÇİ ÇALIŞMA SİSTEMİ OTOMASYONUN KURUMLARARASI ÇALIŞMA SİSTEMİ OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ 4.ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI 5.PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI 6.VERİ TABANI TASARIMLARI HAKKINDA SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

3 SUNUM İÇERİĞİ 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR? ÇALIŞMANIN AMACI ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR 8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ARAYÜZ PROTOTİPİ 9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI 1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI TADİLAT SÜRECİ İŞ AKIŞI ARAYÜZ PROTOTİPLERİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI TADİLAT SÜRECİ İŞ AKIŞI ARAYÜZ PROTOTİPLERİ UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR? 10. GENEL DEĞERLENDİRME

4 Mekansal ve mekansal olmayan verinin çeşitli yöntemlerle toplanması, belli bir sistematik içinde depolanması, kullanılması analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak amaca uygun yönetilmesidir. 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI

5 5 On Line Servis Analiz Sorgulama ve Raporlama Network GIS Server Detaylar Kurallar Alan Çizgi Nokta Kompleks ilişkiler Harita Tablosal Veriler Görüntü Diğer veri Sinyal Ölçü GPS VERİ TOPLAMA VERİ DEPOLAMA VERİ YÖNETİMİ Harita/ görüntü

6 Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal(grafik) veriler ve bunlara ait tanımsal(öznitelik) verilerden oluşur. Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler Vektör Veriler ve Raster Veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI

7 Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler Vektör Veriler ve Raster Veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI Vektör Veri: Noktalara bağlı olarak temsil edilen veri türüdür, her noktanın bir x,y koordinat değeri vardır. Ağaç, Bina, Yol, Arazi Kullanımı vb. Raster Veri: İki boyutlu olup, tüm yüzey boyunca belli aralıklarla bölünmüş grid ağdır, her bir piksel değeri için koordinat bilgisi tutulmaktadır. X,Y X,Y

8 CBS veri tabanlı bilgi sistemidir. Coğrafi veri tabanı(Geo- database), mekansal veya mekansal olmayan bilgiye erişim imkanı sağlayan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve veriler arasında tanımlı ilişkiler kurulabilen veri kümesidir. 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI Coğrafi Veri Tabanı

9 Veri Katmanı-Feature Class:GeoDatabase içinde, depolanabilen nokta, çizgi ya da alansal vektörel veri katmanıdır. 1.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI Veri Seti-Feature Dataset: GeoDatabase ortamında aynı projeksiyon sistemine sahip birbiriyle ilişkisi bulunan feature classların depolandigi veri setidir. Tablo :GeoDatabase içinde, depolanabilen sözel verilerin yer aldığı veri katmanıdır. Nüfus Subtype & Domain (Alt Tip & Alt Tip Değerleri): Veri girişi, güncelleme ve sembol tanımlama işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayan feature class içerisinde yer alan özniteliklere bağlı farklı değişkenler tanımlanarak kullanıcının hızlı bir şekilde doğru bilgileri girmesini sağlar.

10 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları VeriMiktarı.mdb formatında veriseti6.mdb formatında detay sınıf48.mdb formatında alttip241 İlgili biriminde bulunan 1/100.000 Çevre Düzeni Planı veri tabanı.mdb formatında 6 verisetinden oluşmaktadır, verisetlerinde 48 detay sınıfı, katmanlarda 241 alttip bulunmaktadır. 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP

11 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları için ilgili birimle görüşme yapılmış ve veriler temin edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ilgili birimin standart bir veri tabanına sahip olduğu ve bakanlıktaki birimler arasında Planlama Portalı için alt yapısı en hazır birim olduğu gözlenmiştir. Çok nadir de olsa ilgili birime gelen verilerden bazı katmanların, clip, erase gibi coğrafi işlemlerden sonra oluşturulmuş halleri de veri tabanında tutulmaktadır. Bazı verilerde topolojik sorunlar gözlemlenmiştir. 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP

12 İlgili birimin veri durumu, sadece file geodatabase yapısında olan veri tabanının incelenmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları veri tabanı 5 katmandan oluşmaktadır ve katmanların 43 alt tipi bulunmaktadır. Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları VeriMiktarı Plan katmanı5 Plan alttip43 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK

13 Düzenli bir yapıda olan bu veri tabanında Subtype ve Domain (Alt tip ve Alt tip değerleri) tanımları bulunmasıyla verideki tutarsızlık engellenmiş durumdadır. Bu verilerde herhangi bir veri tekrarı anlamsız katman isimleri gibi analizi yapılan her birimde görülen standart sorunlarla karşılaşılmamış, verilerde topolojik hatalar gözlemlenmemiştir. Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK

14 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Havaalanı katmanı veri tabanında alan (polygon) olarak bulunmaktadır “ADI”, “TURU” gibi bilgileri tutmakta “text_”, “DİĞER”, “ETİKET”, “ETİKET1” gibi anlaşılması güç bilgiler de bulunmaktadır. Katmanın Öznitelik Bilgileri

15 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Aynı havaalanın farklı katmanda “Havaalanı_Sembol” ismi ile Çizgisel (Line) olarak tutulmakta “ADINUMARASI”, “GENİŞLİK”, “UZUNLUK”, “KULLANIM” gibi bilgileri tutmaktadır. Katmanın Öznitelik Bilgileri

16 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Yine aynı havaalanı “Havaalanı_Sembol2” ismi ile tutulduğu, katmanda bulunan 4 havaalanın da ismi aynı Ölçekten de anlaşılabileceği gibi verinin doğru olmadığı gözlemlenmiştir.

17 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Yine aynı havaalanı “Havaalanı_Sembol_3” Katmanında Katmanın Öznitelik Bilgileri “ADINUMARASI”, “GENİŞLİK”, “UZUNLUK”, “KULLANIM” gibi bilgileri tutmaktadır.

18 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP- VERİLERİN HARİTADA GÖSTERİLMESİ Bu 4 katmanı aynı harita üzerine çağırdığımızda aynı bilgileri tuttuğu görülmektedir.

19 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP

20 Taskın_Alanı Taskın_Alanı_Clip Gibi coğrafi işlemlerle oluşturulmuş katmanlar bulunmaktadır. Bu gibi veriler algıda zorluğa ve karmaşaya yol açmaktadır. 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP

21 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK 5 Katman 43 Alttip

22 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÇDP Planlama alanının yeri Yerleşme alanları ile ilgili özellikler Demografik yapı Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar Çevresel kaynaklar ve koruma alanları Fiziksel yapı Maden kaynakları Askeri alanlar Teknik altyapı Ekonomik yapı Sosyal yapı Sektörel yapı Arazi kullanımı Mülkiyet yapısı PLANLAMA

23 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÖÇK Mevcut Durum Tarım, Toprak, Erozyon, Balıkçılık Ve Avcılık Göl-deniz Çalışmaları Altyapı Su Kalitesi İzleme Denizel Biyoçeşitlilik Sosyo-ekonomik Araştırmala Tür Koruma Kıyı Ve Deniz Taşıma Kapasitesi Karasal Biyoçeşitlilik Jeolojik-jeoteknik Etütler Ve Su-sıcak Su Kaynakları Koruma Alanları, Rekreasyon Ve Turizm

24 Sorun1 Ortak bir veri üretim prosedürünün geliştirilmemesi: Aynı planlama biriminin Cad, CBS gibi farklı ortamlarda, farklı veri tabanlarında ya da dosyalarda veri üretimi ve depolaması, dolayısıyla veri tekrarı ve aynı veriye ait farklı versiyonların bulunması Sorun2 Karar vericilerin zamanında güncel bilgiye erişememesi: Mevcut sistemin kağıt ortamında dosyalama mantığıyla çalışmasından dolayı güncel verinin takibinin zorlaşması 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

25 Sorun3 Planlama sürecinin dökümantasyon işleri ile takip edilmesi: Otomasyon sistemine geçilmediği için iş takibinin kağıt ortamında yapılması Plan tadilatlarının sayısal ortamda kaydı bulunmadığından; planların ne kadar sıklıkla tadilat geçirdiği, hangi kurum ve kuruluşlardan ne kadar tadilat talebi geldiği, hangi plan üzerinde yoğun tadilat talebi olduğu, hangi bölgeye taleplerin geldiği, ne kadarlık süre içerisinde tadilatın gerçekleştiği, hangi tarihte tadilat yapıldığı gibi bilgiler tutulamaması dolayısıyla sorgulanamaması 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

26 Sorun5 Veri paylaşımındaki sıkıntılar: Farklı birimler arasında ortak kullanılacak verilere erişim ve paylaşımının güçlüğü Sorun6 Tadilat prosedürünü hiç uygulamayan birimler: Daha önce tadilat sürecini gerçekleştiremedikleri için karşılaşılabilecek güçlüklerin tahmininde zorluklar yaşanması 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sorun4 Karmaşık planlama sürecinin kullanıcılara yol gösterememesi: Aynı planlama süreci için farklı iş akışlarının uygulanması, her zaman aynı iş adımlarının takip edilmemesi

27 Sorun8 Aynı alanda yapılan farklı planlama çalışmalarında etkileşim güçlüğü : Farklı birimlerin aynı alan için aldıkları plan kararlarına erişiminin zaman ve prosedür açısından güç olması Sorun7 Birimlerdeki CBS bilgisinin farklı seviyelerde olması: Kullanıcıların sistemi ve sistemin sağlayacağı faydaları anlamasında güçlük yaşamaları 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

28 Tadilat Talebi İnceleme Tadilat Değerlendirme Tadilat Yapım Kararı Bilgilendirme Değerlendirme Plan Onayı Askı Süreci Kurum görüşleri Karar Bilgilendirme Alternatif 1 VERİİNDİRVERİİNDİR PLANLAMA VERİ TABANI ANALİZ VERİ TABANI Analiz Sentez Karar Plan Coğrafi Detay Oluşturma VERİYÜKLEVERİYÜKLE MASAÜSTÜ Alternatif 2 PLANLAMA VERİ TABANI ANALİZ VERİ TABANI Analiz Sentez Karar Plan Coğrafi Detay Oluşturma NİHAİ PLANIN YAYINLA NMASI WEB 3.PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ UYGULAMA SENARYOSU

29 PROJE KAPSAMINDAKİ 7 PLAN DSİ METEOROLOJİ KARAYOLLARI HGK TAKBİS TAU OGM TARIM KÜLTÜR BAKANLIĞI... 3.PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI ANALİZ V.T. PLAN V.T. ANALİZ V.T. PLAN V.T. VERİSAĞLAYICILARVERİSAĞLAYICILAR YÜKLENİCİÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VERİ İNDİR KONTROL - KARAR KONTROL – KARAR - VERİ YÜKLE

30 3.PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ OTOMASYON SİSTEMİ HİDROLOJİ ALTYAPI JEOLOJİ TOPRAK ULAŞIM İDARİ SINIRLAR ARAZİ KULLANIMI...... HİDROLOJİ ALTYAPI JEOLOJİ TOPRAK ULAŞIM İDARİ SINIRLAR ARAZİ KULLANIMI...... PLAN TADİLAT OTOMASYONU Belediyeler Özel İdareler Kalkınma Ajansları Diğer DışKullanıcılar ÇEVRE DÜZENİ PLANI VT. ÖÇK ÇEVRE DÜZENİ PLANI VT. SULAK ALAN YÖNETİM PLANI VT. YABAN HAYATI GELİTİRME SAHALARI GELİŞME VE YÖNETİM PLANLARI VT. UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI VT. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI VT. İÇME VE KULLANMA SUYU KAY. VE HAVZALARINA YÖN. HAV. KOR. EYLEM PLANI VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARI VT. PLAN VERİTABANLARI ANALİZ VERİTABANI TADİLAT TALEBİ TAKİBİ

31 3.PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ Harita Servisleri Geoprocessing Servisleri Veri yönetimi Servisleri MedaData Servisleri Verinin Verisine ait bilgileri tutar. VERİYİ KİM KAYDDETMİŞ, VERİ NERDEN GELMİŞ? Plan Tadilat VT WEB ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLEME, SORGULAMA VE GÜNCELLEME WEB ÜZERİNDEN ANALİZLER DEĞİŞİK KAYNAKLARDAN GELEN VERİLERİ SİSTEMATİK DEPOLAMA BUGÜN GELECEKTE

32 4.ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI 20 Veriseti 9 Tablo 152 Katman

33 5.PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÇDP

34 Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından geleceği için ÇDP’nin mevcut veri tabanından çıkarılmıştır.

35 5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İDARİ SINIRLAR KARŞILAŞTIRMASI CDP Veri Tabanı Analiz Veri Tabanı

36 İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından gelecektir, plan gösteriminde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır. 5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖRNEK GÖSTERİMİ

37 5.PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÖÇK 4 Katman Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından gelecektir.

38 SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

39 Proje kapsamında;  Çalışma gruplarının tespiti yapılarak projenin aktörleri ve görevleri belirlenmiştir  Mevcut durumun tespiti yapılmış, risk ve problemler belirlenmiştir  Çalışma gruplarının yapmış olduğu işlerin analizi yapılarak iş akışları belirlenmiştir  Çalışma grupları ile yapılan görüşmeler sonucunda, tespit edilen iş akışları doğrultusunda sistemden beklenen gereksinimler (Gereksinim Listesi) çıkarılmıştır  Senaryolar (Use Case) oluşturulmuştur.  Tasarım aşamasında kullanıcıların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek olan arayüzlerin ilk prototipleri oluşturulmuştur. 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ

40 Arayüz Prototip üretimi, yeni gereksinimlerin ortaya çıkarılmasının yanında gereksinim yorumlayışının doğrulanması için kullanılan bir tekniktir. Çoğunlukla, çalışan model görüldüğünde gereksinimlerin nasıl gerçekleştirilebileceği anlaşıldığı için kullanılmaktadır. Basit bir prototip, kullanıcıların daha rafine gereksinimler üretebilmelerini veya varolan gereksinim hakkındaki fikirlerinin değişmesini sağlar ve sadece bazı fikirleri ortaya koymak, üzerinde tartışabilmek için üretilir, son ürün değildir. 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR?

41  Planlama süreçlerinin sistemde takip edilebilmesi, izleme sisteminin gerçekleştirilebilmesi  Tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması  Planlama süreçlerinde sorgulama sisteminin oluşturulması  Raporlama sisteminin oluşturulması  Güncel veriye ulaşılması  Plan Tadilatı otomasyonunda, her birim için belirlenen iş süreçleri hem GIS hem de MIS’e yönelik bütüncül bir uygulamanın sağlanması.  Plandaki değişim kararları sistemden yönetilebilmesi.  Güncelleme işlemleri ile atanan süreç ilişkilendirilecektir. Güncelleme yapılan alanla ilgili karar, yazı vb belgeler veritabanında tutulabilecektir. 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN AMACI

42  Veritabanı, Bakanlıkta mevcut olan Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi ile entegre çalışması  Otomasyon sistemi, iş akış diyagramlarına uygun olarak geliştirilmesi  Sistemin ve arayüzlerin ihtiyaca karşılık vermesi  Ek iş yükü oluşturmaması  Veri tekrarının önlenerek, sistemin sadeleştirilmesi  Kullanıcıya yönelik sorguların oluşturulması  Raporlama ve sistemde ihtiyaca uygun çıktıların alınması 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR

43 8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ARAYÜZ PROTOTİPİ

44 1/100000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Çevre Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü Planlama ve SÇD Dairesi Başkanlığı İş Akışı Arayüz Prototipleri 9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI

45 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI 6. ASKI SÜRECİ PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

46 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU

47

48 2. ARAZİ İNCELEMESİ

49

50 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI

51

52

53 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU

54

55 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI

56

57 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI 6. ASKI SÜRECİ

58

59 Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü İş Akışı Arayüz Prototipleri 9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI

60 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 5. ASKI SÜRECİ PLANLARIN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

61 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU

62

63 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

64

65 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ

66

67 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI

68

69 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 5. ASKI SÜRECİ

70

71 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 5. ASKI SÜRECİ PLANLARIN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

72

73 UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR? 9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI

74

75

76 GENEL DEĞERLENDİRMELER GÖRÜŞLER

77 Çevre ve Orman Bakanlığı PLAN TADİLATI OTOMASYONU ve PLANLAMA PORTALI TEŞEKKÜRLER... Özlem YALÇINKAYA Şehir Plancısı oyalcinkaya@islem.com.tr


"Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ANALİZ - PLANLAMA VERİ TABANI VE İŞ AKIŞI - ARAYÜZ TASARIMLARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları