Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ANALİZ - PLANLAMA VERİ TABANI VE İŞ AKIŞI - ARAYÜZ TASARIMLARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Özlem YALÇINKAYA Şehir Plancısı İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri

2 SUNUM İÇERİĞİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 3. PROJE TASARIM KONSEPTİ UYGULAMA SENARYOSU ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI OTOMASYON SİSTEMİ OTOMASYONUN KURUM İÇİ ÇALIŞMA SİSTEMİ OTOMASYONUN KURUMLARARASI ÇALIŞMA SİSTEMİ OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI 5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI VERİ TABANI TASARIMLARI HAKKINDA SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

3 SUNUM İÇERİĞİ 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR? ÇALIŞMANIN AMACI ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR 8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ARAYÜZ PROTOTİPİ 9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI 1/ ÇEVRE DÜZENİ PLANI TADİLAT SÜRECİ İŞ AKIŞI ARAYÜZ PROTOTİPLERİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR? 10. GENEL DEĞERLENDİRME

4 Mekansal ve mekansal olmayan verinin
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? Mekansal ve mekansal olmayan verinin çeşitli yöntemlerle toplanması, belli bir sistematik içinde depolanması , kullanılması analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak amaca uygun yönetilmesidir.

5 Sorgulama ve Raporlama
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? VERİ TOPLAMA VERİ DEPOLAMA VERİ YÖNETİMİ Tablosal Veriler Detaylar Harita/ görüntü Kurallar Alan Harita Çizgi Nokta GIS Server Network Kompleks ilişkiler Ölçü GPS On Line Servis Sinyal Analiz Diğer veri Görüntü Sorgulama ve Raporlama

6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
COĞRAFİ VERİ Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal(grafik) veriler ve bunlara ait tanımsal(öznitelik) verilerden oluşur. Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler Vektör Veriler ve Raster Veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

7 Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI COĞRAFİ VERİ Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler Vektör Veriler ve Raster Veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vektör Veri: Noktalara bağlı olarak temsil edilen veri türüdür, her noktanın bir x,y koordinat değeri vardır. Ağaç, Bina, Yol, Arazi Kullanımı vb. Raster Veri: İki boyutlu olup, tüm yüzey boyunca belli aralıklarla bölünmüş grid ağdır, her bir piksel değeri için koordinat bilgisi tutulmaktadır. X,Y X,Y

8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
COĞRAFİ VERİ TABANI CBS veri tabanlı bilgi sistemidir. Coğrafi veri tabanı(Geo-database), mekansal veya mekansal olmayan bilgiye erişim imkanı sağlayan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve veriler arasında tanımlı ilişkiler kurulabilen veri kümesidir. Coğrafi Veri Tabanı

9 COĞRAFİ VERİ TABANInIN TEMEL BİLEŞENLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI COĞRAFİ VERİ TABANInIN TEMEL BİLEŞENLERİ Veri Seti-Feature Dataset: GeoDatabase ortamında aynı projeksiyon sistemine sahip birbiriyle ilişkisi bulunan feature classların depolandigi veri setidir. Veri Katmanı-Feature Class:GeoDatabase içinde, depolanabilen nokta, çizgi ya da alansal vektörel veri katmanıdır. Nüfus Tablo :GeoDatabase içinde, depolanabilen sözel verilerin yer aldığı veri katmanıdır. Subtype & Domain (Alt Tip & Alt Tip Değerleri): Veri girişi, güncelleme ve sembol tanımlama işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayan feature class içerisinde yer alan özniteliklere bağlı farklı değişkenler tanımlanarak kullanıcının hızlı bir şekilde doğru bilgileri girmesini sağlar.

10 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları İlgili biriminde bulunan 1/ Çevre Düzeni Planı veri tabanı .mdb formatında 6 verisetinden oluşmaktadır, verisetlerinde 48 detay sınıfı, katmanlarda 241 alttip bulunmaktadır. Veri Miktarı .mdb formatında veriseti 6 .mdb formatında detay sınıf 48 .mdb formatında alttip 241

11 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları için ilgili birimle görüşme yapılmış ve veriler temin edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ilgili birimin standart bir veri tabanına sahip olduğu ve bakanlıktaki birimler arasında Planlama Portalı için alt yapısı en hazır birim olduğu gözlenmiştir. Çok nadir de olsa ilgili birime gelen verilerden bazı katmanların, clip, erase gibi coğrafi işlemlerden sonra oluşturulmuş halleri de veri tabanında tutulmaktadır. Bazı verilerde topolojik sorunlar gözlemlenmiştir.

12 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK Özel Çevre Koruma Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları İlgili birimin veri durumu, sadece file geodatabase yapısında olan veri tabanının incelenmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özel Çevre Koruma Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları veri tabanı 5 katmandan oluşmaktadır ve katmanların 43 alt tipi bulunmaktadır. Veri Miktarı Plan katmanı 5 Plan alttip 43

13 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK Özel Çevre Koruma Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları Düzenli bir yapıda olan bu veri tabanında Subtype ve Domain (Alt tip ve Alt tip değerleri) tanımları bulunmasıyla verideki tutarsızlık engellenmiş durumdadır. Bu verilerde herhangi bir veri tekrarı anlamsız katman isimleri gibi analizi yapılan her birimde görülen standart sorunlarla karşılaşılmamış, verilerde topolojik hatalar gözlemlenmemiştir.

14 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Katmanın Öznitelik Bilgileri “ADI”, “TURU” gibi bilgileri tutmakta “text_”, “DİĞER”, “ETİKET”, “ETİKET1” gibi anlaşılması güç bilgiler de bulunmaktadır. Havaalanı katmanı veri tabanında alan (polygon) olarak bulunmaktadır

15 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Katmanın Öznitelik Bilgileri “ADINUMARASI”, “GENİŞLİK”, “UZUNLUK”, “KULLANIM” gibi bilgileri tutmaktadır. Aynı havaalanın farklı katmanda “Havaalanı_Sembol” ismi ile Çizgisel (Line) olarak tutulmakta

16 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Yine aynı havaalanı “Havaalanı_Sembol2” ismi ile tutulduğu, Ölçekten de anlaşılabileceği gibi verinin doğru olmadığı gözlemlenmiştir. katmanda bulunan 4 havaalanın da ismi aynı

17 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Katmanın Öznitelik Bilgileri “ADINUMARASI”, “GENİŞLİK”, “UZUNLUK”, “KULLANIM” gibi bilgileri tutmaktadır. Yine aynı havaalanı “Havaalanı_Sembol_3” Katmanında

18 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP- VERİLERİN HARİTADA GÖSTERİLMESİ Bu 4 katmanı aynı harita üzerine çağırdığımızda aynı bilgileri tuttuğu görülmektedir.

19 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP

20 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP Taskın_Alanı Taskın_Alanı_Clip Gibi coğrafi işlemlerle oluşturulmuş katmanlar bulunmaktadır. Bu gibi veriler algıda zorluğa ve karmaşaya yol açmaktadır.

21 5 Katman 43 Alttip 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK 5 Katman 43 Alttip

22 PLANLAMA 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Mülkiyet yapısı
GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÇDP Mülkiyet yapısı Planlama alanının yeri Sektörel yapı Teknik altyapı Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar Askeri alanlar PLANLAMA Fiziksel yapı Ekonomik yapı Maden kaynakları Arazi kullanımı Sosyal yapı Çevresel kaynaklar ve koruma alanları Yerleşme alanları ile ilgili özellikler Demografik yapı

23 PLANLAMA 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÖÇK Koruma Alanları, Rekreasyon Ve Turizm Mevcut Durum Karasal Biyoçeşitlilik Sosyo-ekonomik Araştırmala Altyapı Denizel Biyoçeşitlilik PLANLAMA Su Kalitesi İzleme Tür Koruma Kıyı Ve Deniz Taşıma Kapasitesi Tarım, Toprak, Erozyon, Balıkçılık Ve Avcılık Jeolojik-jeoteknik Etütler Ve Su-sıcak Su Kaynakları Göl-deniz Çalışmaları

24 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sorun1 Ortak bir veri üretim prosedürünün geliştirilmemesi: Aynı planlama biriminin Cad, CBS gibi farklı ortamlarda, farklı veri tabanlarında ya da dosyalarda veri üretimi ve depolaması, dolayısıyla veri tekrarı ve aynı veriye ait farklı versiyonların bulunması Sorun2 Karar vericilerin zamanında güncel bilgiye erişememesi: Mevcut sistemin kağıt ortamında dosyalama mantığıyla çalışmasından dolayı güncel verinin takibinin zorlaşması

25 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sorun3 Planlama sürecinin dökümantasyon işleri ile takip edilmesi: Otomasyon sistemine geçilmediği için iş takibinin kağıt ortamında yapılması Plan tadilatlarının sayısal ortamda kaydı bulunmadığından; planların ne kadar sıklıkla tadilat geçirdiği, hangi kurum ve kuruluşlardan ne kadar tadilat talebi geldiği, hangi plan üzerinde yoğun tadilat talebi olduğu, hangi bölgeye taleplerin geldiği, ne kadarlık süre içerisinde tadilatın gerçekleştiği, hangi tarihte tadilat yapıldığı gibi bilgiler tutulamaması dolayısıyla sorgulanamaması

26 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sorun4 Karmaşık planlama sürecinin kullanıcılara yol gösterememesi: Aynı planlama süreci için farklı iş akışlarının uygulanması, her zaman aynı iş adımlarının takip edilmemesi Sorun5 Veri paylaşımındaki sıkıntılar: Farklı birimler arasında ortak kullanılacak verilere erişim ve paylaşımının güçlüğü Sorun6 Tadilat prosedürünü hiç uygulamayan birimler: Daha önce tadilat sürecini gerçekleştiremedikleri için karşılaşılabilecek güçlüklerin tahmininde zorluklar yaşanması

27 2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sorun7 Birimlerdeki CBS bilgisinin farklı seviyelerde olması: Kullanıcıların sistemi ve sistemin sağlayacağı faydaları anlamasında güçlük yaşamaları Sorun8 Aynı alanda yapılan farklı planlama çalışmalarında etkileşim güçlüğü : Farklı birimlerin aynı alan için aldıkları plan kararlarına erişiminin zaman ve prosedür açısından güç olması

28 Coğrafi Detay Oluşturma Tadilat Değerlendirme Coğrafi Detay Oluşturma
PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ UYGULAMA SENARYOSU Alternatif 1 V E R İ N D MASAÜSTÜ V E R İ Y ÜK L PLANLAMA VERİ TABANI Analiz Sentez Karar Plan Coğrafi Detay Oluşturma Değerlendirme Plan Onayı Askı Süreci Kurum görüşleri Karar Bilgilendirme WEB WEB ANALİZ VERİ TABANI Tadilat Talebi İnceleme Tadilat Değerlendirme Tadilat Yapım Kararı Bilgilendirme NİHAİ PLANIN YAYINLANMASI WEB Alternatif 2 WEB PLANLAMA VERİ TABANI Analiz Sentez Karar Plan Coğrafi Detay Oluşturma ANALİZ VERİ TABANI

29 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YÜKLENİCİ KONTROL - KARAR V E R İ S A Ğ L Y I C DSİ METEOROLOJİ KARAYOLLARI HGK TAKBİS TAU OGM TARIM KÜLTÜR BAKANLIĞI ... ANALİZ V.T. PLAN V.T. ANALİZ V.T. VERİ İNDİR PROJE KAPSAMINDAKİ 7 PLAN PLAN V.T. KONTROL – KARAR - VERİ YÜKLE

30 PLAN TADİLAT OTOMASYONU
PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ OTOMASYON SİSTEMİ PLAN VERİTABANLARI ANALİZ VERİTABANI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VT. HİDROLOJİ ALTYAPI JEOLOJİ TOPRAK ULAŞIM İDARİ SINIRLAR ARAZİ KULLANIMI ...... PLAN TADİLAT OTOMASYONU ÖÇK ÇEVRE DÜZENİ PLANI VT. TADİLAT TALEBİ TAKİBİ SULAK ALAN YÖNETİM PLANI VT. YABAN HAYATI GELİTİRME SAHALARI GELİŞME VE YÖNETİM PLANLARI VT. UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI VT. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI VT. İÇME VE KULLANMA SUYU KAY. VE HAVZALARINA YÖN. HAV. KOR. EYLEM PLANI VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARI VT. Belediyeler Özel İdareler Kalkınma Ajansları Diğer Dış Kullanıcılar

31 PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ
OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ MedaData Servisleri Verinin Verisine ait bilgileri tutar. VERİYİ KİM KAYDDETMİŞ, VERİ NERDEN GELMİŞ? BUGÜN WEB ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLEME, SORGULAMA VE GÜNCELLEME Harita Servisleri Plan Tadilat VT Geoprocessing Servisleri WEB ÜZERİNDEN ANALİZLER GELECEKTE DEĞİŞİK KAYNAKLARDAN GELEN VERİLERİ SİSTEMATİK DEPOLAMA Veri yönetimi Servisleri

32 ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI
20 Veriseti 152 Katman 9 Tablo

33 5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÇDP

34 5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÇDP
Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından geleceği için ÇDP’nin mevcut veri tabanından çıkarılmıştır.

35 5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İDARİ SINIRLAR KARŞILAŞTIRMASI
Analiz Veri Tabanı CDP Veri Tabanı

36 5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖRNEK GÖSTERİMİ
İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından gelecektir, plan gösteriminde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

37 5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÖÇK
4 Katman Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından gelecektir.

38 SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

39 Mevcut durumun tespiti yapılmış, risk ve problemler belirlenmiştir
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ Proje kapsamında; Çalışma gruplarının tespiti yapılarak projenin aktörleri ve görevleri belirlenmiştir Mevcut durumun tespiti yapılmış, risk ve problemler belirlenmiştir Çalışma gruplarının yapmış olduğu işlerin analizi yapılarak iş akışları belirlenmiştir Çalışma grupları ile yapılan görüşmeler sonucunda, tespit edilen iş akışları doğrultusunda sistemden beklenen gereksinimler (Gereksinim Listesi) çıkarılmıştır Senaryolar (Use Case) oluşturulmuştur. Tasarım aşamasında kullanıcıların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek olan arayüzlerin ilk prototipleri oluşturulmuştur.

40 7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR? Arayüz Prototip üretimi, yeni gereksinimlerin ortaya çıkarılmasının yanında gereksinim yorumlayışının doğrulanması için kullanılan bir tekniktir. Çoğunlukla, çalışan model görüldüğünde gereksinimlerin nasıl gerçekleştirilebileceği anlaşıldığı için kullanılmaktadır. Basit bir prototip, kullanıcıların daha rafine gereksinimler üretebilmelerini veya varolan gereksinim hakkındaki fikirlerinin değişmesini sağlar ve sadece bazı fikirleri ortaya koymak, üzerinde tartışabilmek için üretilir, son ürün değildir.

41 Tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN AMACI Planlama süreçlerinin sistemde takip edilebilmesi, izleme sisteminin gerçekleştirilebilmesi Tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması Planlama süreçlerinde sorgulama sisteminin oluşturulması Raporlama sisteminin oluşturulması Güncel veriye ulaşılması Plan Tadilatı otomasyonunda, her birim için belirlenen iş süreçleri hem GIS hem de MIS’e yönelik bütüncül bir uygulamanın sağlanması. Plandaki değişim kararları sistemden yönetilebilmesi. Güncelleme işlemleri ile atanan süreç ilişkilendirilecektir. Güncelleme yapılan alanla ilgili karar, yazı vb belgeler veritabanında tutulabilecektir.

42 Otomasyon sistemi, iş akış diyagramlarına uygun olarak geliştirilmesi
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR Veritabanı, Bakanlıkta mevcut olan Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi ile entegre çalışması Otomasyon sistemi, iş akış diyagramlarına uygun olarak geliştirilmesi Sistemin ve arayüzlerin ihtiyaca karşılık vermesi Ek iş yükü oluşturmaması Veri tekrarının önlenerek, sistemin sadeleştirilmesi Kullanıcıya yönelik sorguların oluşturulması Raporlama ve sistemde ihtiyaca uygun çıktıların alınması

43 8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ARAYÜZ PROTOTİPİ

44 1/100000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI 1/ ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI Çevre Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü Planlama ve SÇD Dairesi Başkanlığı İş Akışı Arayüz Prototipleri

45 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI 6. ASKI SÜRECİ PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

46 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU

47

48 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. ARAZİ İNCELEMESİ

49

50 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI

51

52

53 4. PLAN TADİLAT OLURU 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ
3. KOMİSYON KARARI 4. PLAN TADİLAT OLURU

54

55 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ 3. KOMİSYON KARARI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI

56

57 6. ASKI SÜRECİ 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. ARAZİ İNCELEMESİ
3. KOMİSYON KARARI 6. ASKI SÜRECİ 4. PLAN TADİLAT OLURU CBS KULLANILARAK PLAN YAPIMI 5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI YAZISI

58

59 Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI Özel Çevre Koruma Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı  Planlama Şube Müdürlüğü  İş Akışı Arayüz Prototipleri

60 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 5. ASKI SÜRECİ PLANLARIN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

61 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU

62

63 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

64

65 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ

66

67 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 3. PLAN YAPIM SÜRECİ

68

69 5. ASKI SÜRECİ 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU 2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ
3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI

70

71 1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ 3. PLAN YAPIM SÜRECİ 4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI 5. ASKI SÜRECİ PLANLARIN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

72

73 UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR?
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR?

74

75

76 GENEL DEĞERLENDİRMELER
GÖRÜŞLER

77 Çevre ve Orman Bakanlığı PLAN TADİLATI OTOMASYONU ve PLANLAMA PORTALI
TEŞEKKÜRLER... Özlem YALÇINKAYA Şehir Plancısı


"Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları