Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Mayıs 2010 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Mayıs 2010 1."— Sunum transkripti:

1 orbis@btgrubu.com Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Mayıs 2010 1

2 orbis@btgrubu.com Gündem 10 Mayıs Haftası Çalışmaları ◦ MDA Çalışmaları ◦ Teslimler 17 Mayıs Haftası Çalışma Planı ◦ MDA Çalışmaları Taslak Proje Çalışmaları Görüş ve Öneriler 2

3 orbis@btgrubu.com MDA:10 Mayıs Haftası Çalışmaları İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Kadastro ve Mülkiyet D.Bşk.lığı Harita ve Fotogrametri Müdürlügü Personel Daire Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı 3

4 orbis@btgrubu.com 17 Mayıs Haftası Çalışma Planı Personel Daire Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı 4

5 orbis@btgrubu.com Teslimler Teslimler “1nci İlerleme Raporu” aşağıdaki ekler ile 10 Mayıs 2010 tarihinde TÜRKSAT’a teslim edilmiştir. ◦ Toplantı Tutanakları ◦ Merkezi Birimleri Analiz Çalışması Programı ◦ Güncel Mevcut Durum Analiz Formu Şablonu ◦ Taşra Birimleri Taslak MDA Formları ◦ Analiz Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu 5

6 orbis@btgrubu.com Kurumsal Yönetim Faaliyetleri Stratejik Hedefler 6 Ormanların Korunması Ormanların Geliştirilmesi Ormanlardan Faydalanma Ormanların İşletilmesi

7 orbis@btgrubu.com ORBİS Vizyon Türkiye’de ki Ormanlık arazilerin tek yetkili kaynaktan yönetimi için gerekli entegrasyonu sağlamak. Kurumsal modernizasyon ve vatandaş odaklı e-hizmet alt yapısını oluşturmak. Ormanlık arazilerin sürdürülebilir yönetimi için; veri ve hizmetlere entegre, genişletilebilir ve ulusal bir servis tabanlı mimari ile güvenli erişim sağlanmak. 7

8 orbis@btgrubu.com Temel İhtiyaçlar ORBİS Portal ve Sistem Altyapısı Konumsal Orman Bilgi Sistemi Kurumsal Kaynak Yönetimi Kurumsal Bilgi / Belge Yönetimi Karar Destek Sistemi 8

9 orbis@btgrubu.com ORBİS Mimari Çerçeve 9 Operasyonel Mimari Sistem Mimarisi Teknik Mimari Görevleri ve Bilgi Akışlarını Tanımlar Mantıksal Bileşenleri ve Etkileşimleri Tanımlar Fiziksel Bileşenleri ve Etkileşimleri Tanımlar Kavramsal Veri Modeli

10 orbis@btgrubu.com ORBİS Sistem Bileşenleri 10 Protokoller, süreçler ve standartlar (BIT, CBT) Güvenli e-Devlet Veri Değişim Omurgası Dış Sistemler Ormanlık Arazi Kurumsal Kaynak Planlama CBS Altyapı Ulusal MERNIS MERNIS UYAP UYAP TAKBIS TAKBIS MALIYE MALIYE MIGEM MIGEM ÇEDGM ÇEDGM EPDK EPDK DSI DSI MGM MGM KIK KIK Destek Uluslararası INSPIRE INSPIRE OGC OGC OSGEO OSGEO W3C W3C WS-I WS-I IEEE IEEE ISO ISO WFS WFS FOSS4G FOSS4G İletişim, Network (Kablosuz, Mobil) BIT Güvenlik Yönetimi Merkezi Veri Yönetimi BIT Network Yönetimi BIT (e-posta, web site) ve Network Bakım / Destek Yönetimi İK Kullanıcı Yardım Masası E-Öğrenme Sipariş Malzeme ve Stok Yönetimi Tedarik Muhasebe / Döner Sermaye Kadastral Bilgi Sistemi Görüntü işleme Bilgi Sistemi Arazi Veri ve İzleme Sistemi Planlama Bilgi Sistemi Mülkiyet Bilgi Sistemi Konumsal Karar-Destek Bilgi Sistemi İletişim Sistemleri Altyapısı Mobil Gözetleme Sistemi Enval’in Elektronik Yönetimi Mobil Veri Toplama Sistemi Hukuk Amenajman Sistemi Yangın Bilgi Sistemi

11 orbis@btgrubu.com CBS İhtiyaçları 11 Kalite Gereksinimleri  Altyapı  Performans ve Ölçeklenebilirlik  Güvenlik… Fonksiyonel İhtiyaçlar  Sayısallaştırma  Analiz  Süreç Entegrasyonu Mevcut haritalar üzerinde bulunan eşyükselti eğrileri, meşcere sınırları, bölme sınırları, kuru veya sulu dereler, asli veya tali yollar, yangın gözetleme kulelerinin yerleri, işletme bina veya depolarının bulunduğu yerler vb. pek çok grafik veri sayısallaştırılması.

12 orbis@btgrubu.com CBS Sistem Mimarisi 12 Sistem Mimarisi 4 temel alanda değerlendirilmektedir. ◦ İş Süreç Mimarisi- İş Süreci İhtiyaçları ◦ Veri Mimarisi- Veri ve İş akışları ◦ Uygulama Mimarisi- Kullanılan Uygulamalar ◦ Teknoloji Mimarisi- Altyapı desteği

13 orbis@btgrubu.com Temel CBS Altyapısı 13 Veritabanı Web Sunumcusu CBS Sunumcusu Internet (HTTP) Web Uygulaması Mobil Cihazlar MIS CBS Uygulaması İçerik Yöneticisi Internet Bağlantısı– Web Kullanıcısı Yerel Kullanıcılar Güvenlik Duvarı Yerel Alan Ağı DMZ

14 orbis@btgrubu.com CBS Konumsal Veri Altyapısı Metaveri Konumsal Veri Setleri ve Veri Servisleri Network Servisleri ve Teknolojileri Paylaşım, Erişim ve Kullanıma ilişkin politikalar Koordinasyon ve İzleme Mekanizmaları 14

15 orbis@btgrubu.com CBS Konumsal Portal (MIS) Coğrafi bilgi kaynaklarının yayınlanması ve aranması, Konumsal bilginin içeriğinin sorgulanması ve görüntülenmesi, Konumsal verinin analiz edilmesi, Konumsal verinin dağıtılması, Kullanıcıların yetkilendirilmesi, Portal uygulamalarının kişiselleştirilmesi. 15

16 orbis@btgrubu.com Sürdürülebilir Orman Yönetimi Gelişmiş performans standartları Kaynakların daha iyi kontrolü Gelişmiş yönetim sistemleri; planlama, denetim, değerlendirme ve rapor iç mekanizmaları Mevzuat kontrolünün azalması Gelişmiş işletme imajı ve iş ahlakı Çevresel koruma Biyolojik çeşitlilik yönetimi 16

17 orbis@btgrubu.com Öneri: Servis Tabanlı Mimari 17 Erişim Sistem–Sistem - Mesajlaşma - Web Servisleri Şeflik - Tarayıcı - GPS Arka Ofis - Kişisel Bilgisayar - PDA’ler Internet Intranet Üst Sistemler Üst Düzey Sistemler CBS Karar Destek Kurumsal Kaynak Planlama Bilgi Yönetimi Süreç Katergorileri Yıllık Konsolide Bütçe Yıllık Çalışma Programı Üretim Orman Koruma Orman Yangınları ile Mücadele Mülkiyet ve İzinler Satış ve Pazarlama Gençleştirme ve Rehabilitasyon Silvikültürel Bakımlar OZM Makine İkmal ve İşletme Kadastro

18 orbis@btgrubu.com Fizibilite Etüdü Fizibilite Etüdü içinde şunlar yer alır. ◦ İhtiyaç Analizi ◦ Teknik Sistem Analizi ◦ Maliyet Bileşenleri ◦ Performans Değerlendirme Ölçütleri ◦ Ekonomik ve Sosyal Analiz Fizibilite etüdü, karar verilmiş bir projenin analizi değil, yapma kararına etki eden bir çalışmadır. 18

19 orbis@btgrubu.com Fizibilite Metodoloji 19

20 orbis@btgrubu.com Teşekkürler 20 ORBİS Web Sitesi http://bilisim.ogm.gov.tr Bilgi ve Teknoloji Grubu ve Turko Danışmanlık İş Ortaklığı Elektronik iletişim adresimiz orbis@btgrubu.com


"Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Mayıs 2010 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları