Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi"— Sunum transkripti:

1 Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi
Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Mayıs 2010

2 Gündem 10 Mayıs Haftası Çalışmaları 17 Mayıs Haftası Çalışma Planı
MDA Çalışmaları Teslimler 17 Mayıs Haftası Çalışma Planı Taslak Proje Çalışmaları Görüş ve Öneriler

3 MDA:10 Mayıs Haftası Çalışmaları
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Kadastro ve Mülkiyet D.Bşk.lığı Harita ve Fotogrametri Müdürlügü Personel Daire Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı

4 17 Mayıs Haftası Çalışma Planı
Personel Daire Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı

5 Teslimler “1nci İlerleme Raporu” aşağıdaki ekler ile 10 Mayıs 2010 tarihinde TÜRKSAT’a teslim edilmiştir. Toplantı Tutanakları Merkezi Birimleri Analiz Çalışması Programı Güncel Mevcut Durum Analiz Formu Şablonu Taşra Birimleri Taslak MDA Formları Analiz Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu

6 Stratejik Hedefler Kurumsal Yönetim Faaliyetleri
Ormanların İşletilmesi Ormanların Korunması Ormanlardan Faydalanma Ormanların Geliştirilmesi

7 ORBİS Vizyon Türkiye’de ki Ormanlık arazilerin tek yetkili kaynaktan yönetimi için gerekli entegrasyonu sağlamak. Kurumsal modernizasyon ve vatandaş odaklı e-hizmet alt yapısını oluşturmak. Ormanlık arazilerin sürdürülebilir yönetimi için; veri ve hizmetlere entegre, genişletilebilir ve ulusal bir servis tabanlı mimari ile güvenli erişim sağlanmak.

8 Temel İhtiyaçlar ORBİS Portal ve Sistem Altyapısı
Konumsal Orman Bilgi Sistemi Kurumsal Kaynak Yönetimi Kurumsal Bilgi / Belge Yönetimi Karar Destek Sistemi

9 ORBİS Mimari Çerçeve Operasyonel Mimari Teknik Mimari Sistem Mimarisi
Görevleri ve Bilgi Akışlarını Tanımlar Kavramsal Veri Modeli Teknik Mimari Sistem Mimarisi Mantıksal Bileşenleri ve Etkileşimleri Tanımlar Fiziksel Bileşenleri ve Etkileşimleri Tanımlar

10 ORBİS Sistem Bileşenleri
Protokoller, süreçler ve standartlar (BIT, CBT) Ormanlık Arazi Güvenli e-Devlet Veri Değişim Omurgası Dış Sistemler İletişim Sistemleri Altyapısı Enval’in Elektronik Yönetimi Ulusal MERNIS UYAP TAKBIS MALIYE MIGEM ÇEDGM EPDK DSI MGM KIK Mobil Gözetleme Sistemi Mobil Veri Toplama Sistemi Kurumsal Kaynak Planlama Destek Hukuk Sipariş Malzeme ve Stok Yönetimi İK E-Öğrenme Tedarik Muhasebe / Döner Sermaye Kullanıcı Yardım Masası CBS Yangın Bilgi Sistemi Amenajman Sistemi Kadastral Bilgi Sistemi Arazi Veri ve İzleme Sistemi Mülkiyet Bilgi Sistemi Uluslararası INSPIRE OGC OSGEO W3C WS-I IEEE ISO WFS FOSS4G Görüntü işleme Bilgi Sistemi Planlama Bilgi Sistemi Konumsal Karar-Destek Bilgi Sistemi Altyapı İletişim, Network (Kablosuz, Mobil) Merkezi Veri Yönetimi BIT (e-posta, web site) ve Network Bakım / Destek Yönetimi BIT Güvenlik Yönetimi BIT Network Yönetimi

11 CBS İhtiyaçları Mevcut haritalar üzerinde bulunan eşyükselti eğrileri, meşcere sınırları, bölme sınırları, kuru veya sulu dereler, asli veya tali yollar, yangın gözetleme kulelerinin yerleri, işletme bina veya depolarının bulunduğu yerler vb. pek çok grafik veri sayısallaştırılması. Fonksiyonel İhtiyaçlar Sayısallaştırma Analiz Süreç Entegrasyonu Kalite Gereksinimleri Altyapı Performans ve Ölçeklenebilirlik Güvenlik…

12 CBS Sistem Mimarisi Sistem Mimarisi 4 temel alanda değerlendirilmektedir. İş Süreç Mimarisi - İş Süreci İhtiyaçları Veri Mimarisi - Veri ve İş akışları Uygulama Mimarisi - Kullanılan Uygulamalar Teknoloji Mimarisi - Altyapı desteği

13 Internet Bağlantısı– Web Kullanıcısı
Temel CBS Altyapısı Yerel Alan Ağı DMZ Yerel Kullanıcılar Web Sunumcusu Internet Bağlantısı– Web Kullanıcısı Mobil Cihazlar MIS Internet (HTTP) CBS Sunumcusu Güvenlik Duvarı Web Uygulaması CBS Uygulaması Veritabanı İçerik Yöneticisi

14 CBS Konumsal Veri Altyapısı
Metaveri Konumsal Veri Setleri ve Veri Servisleri Network Servisleri ve Teknolojileri Paylaşım, Erişim ve Kullanıma ilişkin politikalar Koordinasyon ve İzleme Mekanizmaları

15 CBS Konumsal Portal (MIS)
Coğrafi bilgi kaynaklarının yayınlanması ve aranması, Konumsal bilginin içeriğinin sorgulanması ve görüntülenmesi, Konumsal verinin analiz edilmesi, Konumsal verinin dağıtılması, Kullanıcıların yetkilendirilmesi, Portal uygulamalarının kişiselleştirilmesi.

16 Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Gelişmiş performans standartları Kaynakların daha iyi kontrolü Gelişmiş yönetim sistemleri; planlama, denetim, değerlendirme ve rapor iç mekanizmaları Mevzuat kontrolünün azalması Gelişmiş işletme imajı ve iş ahlakı Çevresel koruma Biyolojik çeşitlilik yönetimi

17 Öneri: Servis Tabanlı Mimari
Erişim Üst Düzey Sistemler Süreç Katergorileri Yıllık Konsolide Bütçe Sistem–Sistem Mesajlaşma Web Servisleri CBS Yıllık Çalışma Programı Üretim Internet Karar Destek Orman Koruma Orman Yangınları ile Mücadele Şeflik Tarayıcı GPS Mülkiyet ve İzinler Satış ve Pazarlama Kurumsal Kaynak Planlama Intranet Gençleştirme ve Rehabilitasyon Silvikültürel Bakımlar OZM Bilgi Yönetimi Arka Ofis Kişisel Bilgisayar PDA’ler Makine İkmal ve İşletme Kadastro

18 Fizibilite Etüdü Fizibilite Etüdü içinde şunlar yer alır.
İhtiyaç Analizi Teknik Sistem Analizi Maliyet Bileşenleri Performans Değerlendirme Ölçütleri Ekonomik ve Sosyal Analiz Fizibilite etüdü, karar verilmiş bir projenin analizi değil, yapma kararına etki eden bir çalışmadır.

19 Fizibilite Metodoloji

20 Teşekkürler http://bilisim.ogm.gov.tr orbis@btgrubu.com
Bilgi ve Teknoloji Grubu ve Turko Danışmanlık İş Ortaklığı ORBİS Web Sitesi Elektronik iletişim adresimiz


"Fizibilite Etüdü Danışmanlık Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları