Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ Yakup kılıç( ) Sercan belik( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ Yakup kılıç( ) Sercan belik( )"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ Yakup kılıç(120535031) Sercan belik(120535016)

2 giriş Bu yıllarda eğitim baktığımızda zaman eğitim kurumların kapasiteleri tüm nüfusun eğitimini sağlamada yetersiz kalmakta ve buna paralel olarak nüfüs sayısı çok hzılı bir biçimde artmaktadır. Bunun sonucunda eğitimde talep patlaması yaşanması ve bu durum eğitim sunumunda temelde bütçe fiziksel kapasite araç gereç personel vb sorunlar çıkmıştır

3 Uzaktan Eğitimde Yönetim
Yönetim bir süreç olarak ele alınmakta ve amaçlara ulaşabilmek bu süreçte yapılması gereken bir dizi faaliyetler toplamı da yönetimin işlevleri olarak adlandırılır. Temel yönetim işlevleri olarak Planlama Örgütleme Yöneltme Koordine etme Kontrol etme

4 Planlama Kurumun önceden belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak tüm etkinlikleri belirleme ve bu etkinliklerini çalışacak personeli kullanılacak kaynakları saptama işlevidir.

5 Örgütleme Önceden belirlenen hedefler doğrultusunda belirli bir düzen yaratma amacıyla kurumun örgüt yapısını oluşturma işlevidir

6 Yöneltme Planlar doğrultusunda örgütün yönetilmesi işlevi yöneltme işlevidir Bu işlevleri yerine getiren yöneticiler hangi faaliyetin ne zaman nerede hangi amaçlarla ve kimlerle gerçekleşeceğini söyler ve örgüt içirisinde kimlerin ne yaptığını hangi faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini takip ederler

7 Koordine etme: örgüt içerisindeki uyum ve düzeni sağlaması işlevidir
Kontrol etme: belirlenen hedefler doğrultusunda örgütün dentlemesi ve örgütte gerçekleşmesi gereken faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını listelenme işlevidir

8 Yönetim özeliklerini şöyle sıralamaktadır
Yönetim amaca yönelik etkinlikler Yönetim insan ilişkilerini temel alan bir etkinliltir Yönetim bir grup etkinliğidir Yönetimin demokratik yönleri vardırü Yönetim bir işbirliği etkinliktir Yönetim basamaksal özeliğine sahiptir Yönetim evrensel niteliğe sahiptir Yönetim akılcılık vardır

9 Uzaktan Eğitimde Örgüt Yapıları
Örgüt toplumsal gereksimlerini bir bölümünü karşılamak üzere bireylerin bir araya gelerek önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için güçlerini esgüdümleyen insanlardan oluşan toplumsal sistemdir Örgütlerin etkili olabilmesi için sahip oldukları insan kaynaklarını ve diğer kaynaklarını işlevlerini eşgüdümlenmiş bir biçimde bir araya getirmeleri gerekirve bir araya getirme sürecine örgütleme denir

10 Örgüt yapıları kurulurken çeşitli etkenler göz önünde bulunması gerekir
Amaç Örgüt büyüklüğü Örgütteki her pozisyon yetkisi İş bölümü uzmanlaşma Kontrol alanı İletişim kanallar ve biçim Eşgüdümleme

11 Amaç: Örgütün amaçları doğrultusunda örgütün yapısı şekillenir
Örgüt büyüklüğü: örgüt yapısını örgüt yapısını şekillendirilir Örgütteki her pozisyon yetkisi: Örgütteki her pozisyon bu pozisyonların görevleri örgüt yapısını şekillenirken belirlenir İşbölümü ve uzmanlaşma: örgütteki iş bölümü ve uzmanlık alanları örgüt yapısını olusturuken belirlenir

12 Bu faktörlere ek olarak örgütü şekillendiren örgüt süreçler
Önderlik Performan değerlendirme İletişim Karar Güdüleme

13 Uzaktan Eğitim Örğüt Yapıları
Bağımsız Uzaktan Eğitim Örğüt Yapıları Özel ve Devlet Uzaktan Eğitim Okulları veya Fakülteleri Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Karışık Uzaktan Eğitim Örğüt Yapıları Uzaktan Eğitim Veren Bağımsız Fakülteler Konsüldasyon Modeli Entegre Olan Sistemler

14 Bağımsız Uzaktan Eğitm Örgütleri
Bağımsız uzaktan eğitm örgüt yapısında uzaktan eğitim sunan örgütleri tamamen bağımsızdır. Bu kurumlarda temel ve yetişkin eğitimden üniversite programına kadar çeşitli dersler verilir. Bu bağımsız örgütler kendi yapılar hakkında kendileri karar verme yetkisine sahiptir. Bu örgüt yapısına en iyi örnek İngiltere de buluna açık Üniversite(open university) ve çin de bulunan açık üniversite verilebilir

15 Özel Devlet Uzaktan Eğitim Okulları yada Fakültesi
Uzaktan eğitim okulları ve fakülteleri kendi içinde bağımsız kuruluşlardır. Bu kuruluşlar kendi elamanlarını alır finansı yapısı eğitim öğretim materyal geliştirme ve öğrenci işlerini kendileri bağımsız olarak organize eder Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Açık ilköğretim okulu (1998) Açıköğretim lisesi (1992) Mesleki açık öğretim lisesi (1995) Mesleki teknik açıköğretim okulu (1974) devlet uzaktan eğitim okullarıdır Bu kurumlar bugün bri milyona yakın öğrenciye uzaktan eğitim hizmeti veriyor

16 Karışık Uzaktan Eğitim Örgütleri
Karışık uzaktan eğitim örgütlerinden örgün ve uzaktan eğitim faaliyetleri aynı anda devam eder Örgüt yapısından uzaktan eğitim hizmeti sunan örgütleri yarı bağımsızdır. Bu yarı bağımsız örgütler kendi yapıları hakkında kendi kararları verme yetkisi tam olarak sahip değildir

17 Uzaktan Eğitim Veren Bağımsız fakülteler yada Örgün Hizmet veren Uzaktan Eğitim Birimleri
Uzaktan eğitim hzimeti veren fakülteler ve uzaktan eğitim birimleri tam olarak bağımsız değildir Bu tür fakülteler senatosuna bağlıdır Üniversitenin örgün eğitiminde görev yapan öğrenim elamanları materyal geliştirmede ve ders tasarımda aktif rol oynar Bu tür örgütlerin öğrenci işlerini işletim maliye gibi diğer işleri üniversite tarafından organize edilir

18 Konsültasyon Modeli Konsültasyon modeli türünden uzaktan eğitim modeli veren kurumlar birkaç üniversitenin katılımıyla oluşturmuştur Uzaktan eğitim veren kurumun maliye işletmesi öğrenci işleri eğitim öğretim faaliyetleri bir konsültasyon ile oluşturulan bir komite tarafından organize edilir

19 Entegre Olan Sistemler
Avustralya ve Kuzeydoğu Amerika eyaletlerini modelidir Avustralya çok geniş bir ülke olduğundan eğitim sorunların uzaktan eğitimle çözmeye çalışmıştır Bütün eğitim öğretim faaliyetlrini örgün eğitim içinde görev yapan öğretim elamanları tarafında yürütülmektedir. Uzaktan eğitim gören öğrenciler örgün eğitim veren üniversitelerin kampüslerine gidip öğretim elamanlarıyla rahatlıkla görüşebilmektir

20 E Üniversite Modeli Bu model hızla gelişen bilişim teknolojilerin uzaktan eğitim örgütlerine adaptasyonu sağlanmasına yöneliktir Bilişim teknolojilerin temel özeliklerine sahip olan eğitim örgütlerin başarılı uygulamalar sağlamak için e üniversite modeli geliştirilmiştir. E üniversite modeli sayesinde eğitim hizmeti sağlayan örgütler tam istihdam ve gelişim başarılı bir biçimde sağlanabilmekte. Bunu sonucunda kıt olan eğitim kaynakların israf edilmeden toplumun hizmetine sunabilmektir

21 E Üniversite Modeli Örgüt Yapısı
E-Üniversite Yönetim modeli Web Gurubu Ölçme ve Değerlendirme Gurubu Öğretim Tasarım ve Süreci Proje Yöneticisi Bilgi İşlem E-Kütüphane Öğrenci Bürosu Halkla İlişkiler

22 Web grup :Web grubu örgüt ile ilgili bütün bilgileri ve öğretilecek olan ders içeriklerini www formatına dönüştürüp internet ortamına yerleştirilir grafik ve animasyon özellikleri ile etkili bir biçimde kullanılır. Ölçme ve değerlendirme grup: ölçme ve değerlendirme grubu yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerin etkililiğini ortaya çıkarmak için ölçme değerlendirme organize edilir

23 Öğretim Tasarımı: öğretim tasarım grubu derslerin öğretim kurallarına göre hazırlanmasını sağlar öğretim tasarımı faaliyetlerin temel olan dört ana nokta da her zaman uygulanır Öğretmenlerin ve öğrencilerin genel özelikleri öğrenme kapasitelerine dikkat alınır Ders içerikleri açık ve net olarak ortaya çıkarılır En uygun öğrenme öğretme yöntemlerini belirlenmesi Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerin nasıl yapılacağını belirleme

24 Bilgi işlem: bilgi işlem grubu genel olarak iki görevi bulunmaktadır
Proje Yöneticisi : Proje yöneticisi eğitim öğretim faaliyetlerin gerçekleştirmek için bütün alt birimler arasında genel koordinasyonu sağlayarak yapılacak işlerin bri dağılımı etkili bir biçimde gerçekleştirilir. Bilgi işlem: bilgi işlem grubu genel olarak iki görevi bulunmaktadır E-üniversitenin teknolojik alt yapısını sağlar Öğrenci işlerin(kayıt not ve diğerlerini) sanal ortamda gerçekleştirir öğrenci kendi hakkındaki bilgilerin tamamen sanal ortamda görmesini saglar

25 E Kütüphane: E kütüphane grubu e üniversite için sanal kütüphane faaliyetlerini organize eder öğrenciler ve öğretim elamanları kitapları ve diğer yayınları sanal ortamlarda elde ederler Öğrenci Bürosu: Öğrenci bürosu öğrencilere danışmanlık hizmeti verilir ve ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirir. Halkla İlişkiler : Halkla ilişkiler grubu e üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yönlendirir bu grup e-üniversitenin basın yayın işlerini organize eder E üniversite yönetim modelinde önemli olan süreçler vardır bunlar Karar süreci İletişim süreci Eşgüdümleme süreci Planlma süreci Değerlendirme süreci Öğretim süreci

26 E Üniversite Karar Süreci

27 Yöneticilerin Bilgili Olması Gerektiği Karar Aşamalar Şunlardır
Problemin anlaşılması : pronlemin tüm yönlerini yönetici tarafında ele alınır Probleme ait bilgilerin toplanması: problem anlaşıldıktan sonra probleme ait tüm bilgiler toplanır Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması: problemle ilgili toplanan bilgilerin birbiriyle olan ilişkileri birim uzmanları ve yöneticiler tarafında incelenir yorumlanır Çözüm yollarını formülleştirilmesi : probleme ilişikin çözüm yoları ve çözüm yollarını aşamlarını belirler Uygulama: şeçilen çözüm yolu yöneticiler ve çalışanlar tarafında uygulanır

28 E Üniversite Modelinde İletişim Süreci
Yönetim açısından iletişim sürecini emirlerin enformasyonun düşüncelrin açıklamaların ve sorunların bireyden bireye gruptan gruba aktarılma iletilme süresi olarak tanımlamaktadır E üniversite modelinde iletişim süreci öğeleri normal bir iletişim sürecinden olduğu gibi kaynak, ileti, kodlama, kanal ve alıcıdır

29 Kaynak İleti Kodlama Kanal Alıcı İletişim becerisi -İleti kodu
Tutumlar İleti içeriği Deneyim ve bilgi İleti geliştirme Çevresel toplumsal ve kültürel öğeler GERİ BAŞLA Kaynak İleti Kodlama Kanal Alıcı

30 E Üniversite modelinde iletişim iki boyutta gerçekleştirilir
Eğitim Hizmetinde Kullanılan İletişim : E üniversite modelinde eğitim hizmeti sunma biçimlerine uygun olarak kullanılan iletişimdir Yönetimde Kullanılan İletişim : E üniversite ile ilgili bilgiler hiyerarşik bir şekilde ifade edilerek iletişim sağlanır E üniverisite modelinde iletişim işlevleri şu şekilde: Bilgi verme Düzenleme Bütünleştirme Yönetim İkna etme sosyalleştirme

31


"UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ Yakup kılıç( ) Sercan belik( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları