Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması"— Sunum transkripti:

1 7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması
O. Gürcan Ozan 7. Çerçeve Programı Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

2 Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı
Türk Lirası Teknoloji Üretimi 80 60 40 20 Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji Yıl

3 Teknoloji Kazanım Yolları (I)
Satın Almak... Maliyetli Bağımlılık oluşturur Kısa süre etkilidir Kritik sorular Pazarın gelecek ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? İş süreçlerimi nasıl etkileyecek? Mevcut teknoloji ile entegrasyon Ön araştırma Bütçe planlaması (ilk yatırım, eğitim, işletme maliyetleri, atıl kapasite) Vb...

4 Teknoloji Kazanım Yolları (II)
Teknoloji Transferi: başkasının geliştirdiği teknolojinin kendi iş modelinize uygulanması... Yatay ve dikey teknoloji transferi Aynı sektörde geliştirilmiş olabilir Farklı bir sektörde geliştirilmiş olabilir Bir araştırma merkezinde geliştirilmiş olabilir

5 Teknoloji Kazanım Yolları (III)
Kendin geliştir... İyi bir fikir İnsan kaynağı Ekipman Zaman (Sabır) Proje kültürü Para ATG Yetenekleri Ulusal yada uluslararası destekler

6 Ulusal ve Uluslararası ATG Destekleri
TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknogirişim Destek Programı Akademik Ar-Ge Destekleri Bilim İnsanı Destekleri Patent Destekleri İşbirliği Ağları Destekleri Uluslararası İşbirliği Programları COST, ESA, ESF, EMBC, KEİ, NATO, OECD, UNESCO EUREKA Programı 7. Çerçeve Programı Siz kullanmazsanız, rakipleriniz bu destekleri kullanıcak!

7 AB Çerçeve Programları:
Araştırma ve Teknoloji Geliştirmede Avrupa ile İşbirliği

8 AB Çerçeve Programları
İlki 1984 yılında başlamıştır. AB’nin küresel lider olma projesi Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır Çerçeve Programları: Ar-Ge’nin Şampiyonlar Ligi 3-5 yıl sonrasının teknolojilerinin geliştirilmesine destek verir.

9 AB Çerçeve Programları
AB ÇP’lerin bütçesi (milyar €)

10 Türkiye ilk kez... Ülkemiz bu sisteme ilk kez yılları arasında devam eden 6.ÇP ile dahil olmuştur. Kazanımlar Projelerde 500’e yakın Türk ortağı yer alıyor. Projelerde 2000’e yakın araştırmacı görev yapıyor. TÜBİTAK ve AB Komisyonu destekli 27 teknolojik mükemmeliyet merkezi kuruldu. Kuruluşlarımız gelecekte pazara sunulabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesinde görev alıyor ( üç boyutlu televizyon geliştirme gibi). Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu (bilim, araştırma, teknoloji geliştirme alanlarında)

11 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı
AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar €) İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Kişiyi Destekleme Özel Programı (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) JRC (1,7 milyar €) EURATOM (2,7 milyar €) EURATOM JRC (nuclear)

12 İşbirliği Özel Programı

13 7. Çerçeve Programı ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) Alanı
Karayolu Ulaştırması

14 Ulaştırma Sektörü Havayolu ulaştırması Yüzey ulaştırması
3,1 Milyon Çalışan, %2.1 AB GSYİH Yüzey ulaştırması 16 Milyon çalışan, %11 AB GSYİH Ulaştırma ekipmanları pazarının değeri yılda yaklaşık 550 Milyar Avro

15 Ulaştırma Sektörü Ulaştırma sektöründeki genel sorunlar ve zorluklar
Çevresel etkiler; İklim değişikliği (CO2) , kirlilik, halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler, biyolojik çeşitlilik Enerji; AB’nin toplam enerji tüketiminin %30’u ulaştırmaya ait Genişleme: Önümüzdeki on yıl içinde yüzey kullanımında %25 büyüme ve nüfusta %20 artış yaşanacak Dolaşım: Yolcu ve yük taşımacılığında bütünleşmiş, dinamik ve entegre bir ulaştırma sistemi ihtiyacı Sanayi: Rekabetçilik için ulaştırma sektörü oldukça avantajlı ve iş sahası oldukça geniş

16 Bütünleşmiş Avrupa Ulaştırma Sistemi
Temiz, Emniyetli ve Akıllı bir ulaştırma sistemi geliştirilmesi Toplum için faydalı Çevre ve doğal kaynaklara duyarlı Avrupa endüstrisinin rekabetçiliğinin geliştirilmesi ve küresel pazarda lider konuma getirilmesi

17 Sistem Yaklaşımı Kullanıcılar Araçlar Altyapılar

18 7. ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil)
7.1 Havacılık ve Havayolu Ulaştırması 7.2 Yüzey Ulaştırması 7.3 Galileo 4,18 Milyar Avro

19 7.2 Yüzey Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Raylı Taşımacılık
Denizyolu Ulaştırması Intermodal (Kombine) Taşımacılık

20 7.2 Yüzey Ulaştırması - Aktiviteler
Yüzey ulaştırmasının daha temiz (çevreci) hale getirilmesi Mod Değişiminin teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarındaki sıkışıklığın giderilmesi Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması Emniyet ve güvenliğin arttırılması Rekabetçiliğin güçlendirilmesi Kesişen Etkinlikler (Tüm Modlar) 1. GREENING 2. CO-MODALITY 3. URBAN MOBILITY 6. CROSS CUTTING 4. SECUTRITY & SAFETY 5. COMPETITIVENESS

21 Sistem Nasıl Çalışıyor?
Beyaz Kitap, Yeşil Kitap 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Teknoloji Platformları Uluslararası Dernekler Lobi ile herhangi bir Kurum, Kuruluş Çalışma Programı Çağrı Proje 2007 2008 20.. 2013 Bilgi İletişim T. Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Nano. Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Proje Fikri Ortaklar Aktiviteler Alanlar Konular Enerji Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Ulaştırma Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı Güvenlik Çağrı Çağrı Çağrı Çağrı ... Araştırma ve İş Dünyası Avrupa Komisyonu

22 Sürdürülebilir Yüzey Ulaştırması
Çalışma Programı 1. Havacılık ve Havayolu Ulaştırması 2. Yüzey Ulaştırması 3. Galileo Aktivite 1 Aktivite 2 Aktivite 3 Aktivite 4 Aktivite 5 Konular Alanlar Proje Önerisi Kesisen Aktivite, Alan ve Konular

23 2008 Yılı Çağrıları FP7-SST-2008-RTD-1 FP7-SST-2008-TREN–1
Açılış Tarihi: 30 Kasım 2007 Kapanış Tarihi: 7 Mayıs 2008 Bütçe: 102,22 Milyon Avro “Hareket eden herşey; gemiler, güç aktarma organları, gürültü ve titreşim, ITS uygulamaları, ürünler, süreçler” FP7-SST-2008-TREN–1 Kapanış Tarihi: 15 Mayıs 2008 Bütçe: 36 Milyon Avro “Sabit olan herşey; altyapı, koridorlar, lojistik, tedarik zincirleri, ITS uygulamaları” FP7- TPT – RTD-1 Bütçe: 14,65 Milyon Avro “Yatay konular; Genel Ulaştırma amaçlarına hizmet eden, birden çok ulaştırma modu ile alakalı, bunlar arasında sinerji yaratılmasını hedefleyen”

24 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 1: Yüzey Ulaştırmasının Daha Temiz (Çevreci) Hale Getirilmesi 1.1 The greening of products and operations 1.2 Environmental friendly and efficient industrial processes Emisyonların düşürülmesi, Araç teknolojileri, motor ve güç aktarma organlarında enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık, araçlarda alternatif yakıt kullanımı (hidrojen ve yakıt pilleri, biyo-yakıtlar), gürültü ve titreşim, yol ve diğer altyapı teknolojileri vb. Clean and energy efficient gasoline and diesel power trains: Enerji verimli ve temiz güç aktarma organları. CP FP + CSA Electric-hybrid power trains: Gelişmiş Hibrit Elektrikli Güç aktarma organları – Motor, Parçalar, kontrol stratejileri maliyeti düşük, parça modülerliği, dayanıklılık, sistem optimizasyonu. CP FP + CSA Holistic noise and vibration abatement: Gürültü ve titreşim azaltımı çözümleri, tüm araç-gemi ve altyapı sistemini kapsama, kaynağında titreşim ve gürültü azaltımı için yeni teknolojiler, wave propagation analysis – CP FP + CSA Future light-duty vehicle engines for road transport: Passenger Car ve Light Duty araçlar için %50 CO2 azaltımı için yeni Güç Aktarma Organları fikirleri, SI motorlar için %40, CI motorlar için %20. near-zero, Euro 6’dan iyi. LS -CP Future power-trains for commercial vehicles: CO2 emisyonunu %20 azaltmak, near-zero, Euro 6’dan iyi, Yanma Süreçleri, Closed loop control, Intake air and exhaust gas handling systems, soğutma sistemi yönetimi. CP-LS Emission reduction technologies for diesel locomotives: Dizel lokomotiflerde teknolojileri geliştirmek, Road Transport-Rail Transport teknoloji transferi. Investigation of the state of the art of low emission diesel engines, düşük emisyonlu Lok. geliştirme, test-validasyon, düşük emisyon teknolojilerinin motor üstüne etkilerinin araştırması Attenuation of vibrations and vibration-induced noise affecting residents near railway lines: Demiryolu trafiğinde gürültü ve titreşim azaltımı, demiryolu hattı yakınındaki meskenlerdeki etkilerini azaltmak, kaynağında titreşim azaltımı için teker-ray etkileşimi, yeni malzemeler, gelişmiş fren sistemleri, gelişmiş süspansiyon, titreşime maruz kalmanın etkilerinin değerlendirilmesi. LS-CP New ship propulsion systems: gemi tahrik sistemlerinin hidrodinamik optimizasyonu, entegre cidar formları ve komplex tahrik konfigurasyonları – LS CP Green corridors - logistics action plan adopted on in the autumn 18 October 2007, uzun ve yük taşımacılığı yoğun hatlar, trafik yoğun ve çevre etkileri yüksek. bu koridorlar backbone olabilir, Modları birleştiren ve GHG etkilerini azaltan, Ulaştırma Operatörleri, Altyapı yöneticileri, gemiciler en iyi örnekleri, ekonomik verimliliği, sosyal kabul ve çevresel sürdürülebilirlik için bir ağ oluşturacak. Birkaç set yük koridorunda kara, deniz ve demiryolunu birleştirme fizibilitesini için demo yapılacak, her modda taşıtlar için temiz (green) tahrik teknolojileri, veya alternatif yakıt/tahrik sistemleri kullanımı teşvik edilecek. – LS CP Preventive and emergency interventions to protect marine, coastal and land environments: taşıt ve gemilerde önleyici ve acil durum kaza sonrası müdahele teknoloji ve sistemleri, hızlı, etkili ve emniyetli tespit, uyarı ve müdahele (alabora, yakıt sızdırma, araç patlamaları). Önleyici müdahaleler. USA, Russia and Japan – sualtı müdahele. CP-FP ve CSA. Effects of climate change on inland waterway and transport networks: iklim değişikliğinin iç suyoluna etkileri. - CSA

25 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 2: Mod Değişiminin teşvik edilmesi ve taşıma koridorlarındaki sıkışıklığın giderilmesi 2.1 Logistics and intermodal transport 2.6 Traffic and information management Kapıdan kapıya yolcu ve yük taşıması, intermodalite (farklı ulaştırma modlarının birlikte kullanılması), ulaştırma ağları ve altyapılar, modlar-arası bilgi ve iletişim çözümleri, trafik yönetimi, akıllı karayolları, araç-altyapı iletişimi, vb. Efficient interfaces between transport modes: ulaştırma modları arasında verimli, emniyetli arayüzler – intermodal taşımacılık zincirleri, terminallerde ileri otomasyon, farklı kargo tipleri için emniyetli-ekonomik yükleme boşaltma operasyonları, terminallerde aktarma ve depolama sistemleri, araç-gemi ve terminallerde optimum depo space management, terminal ve ekipmanların standardizasyonu Improved services in terminals: terminallerde iyileştirilmiş hizmetler, terminal ve limanlarda araç-gemiler için manevra kılavuzluğu, terminal yardımcı hizmetleri, atık yönetimi ve azaltımı (limanlarda ballast water dahil), terminaller arası networking, terminal servis kalite standartlarını belirleme CP-FP, CSA New generation of European freight train system: Avrupa için maliyet verimli, esnek, dakik, interoperability ve çevre dostu yeni nesil tren spesifikasyon ve fikirleri, gürültü, titreşim, enerji tüketimi ve emisyon azaltımı. LS-CP Continental Shipping: Yolcu ve yüklerin sürdürülebilir denizyolu ulaştırmasının teşviki, kısa mesafe denizyolu ulaştırması, içsuyolu navigasyonu, yeni nesil gemi fikirleri, emniyet ve güvenlik sorunları, gemi-kıyı arayüzü, lojistik, LCC optimizasyonu, buz koşulları çalışılacak. Yenilikçi gemi fikirleri ve bunların altyapılarla etkileşimi, parçaların modülerliği ve standardizasyonu, yeni gemi mimarilerinin sanal simulasyonu, yenilikçi cidar formları, drag reduction, ağırlık/maliyet optimizasyonu için yeni malzemeler, yeni tahrik sistemleri, navigasyon sistemleri, cidar kaplamaları. LS-CP Co-modal IT transport solutions: Entegre ICT fikirleri (e-freight), bilginin elektronik yüklerin fiziksel akışı, e-dokümantasyon, mesajlaşma sistemleri, e-transaction and e-security and utilising one-stop shopping and the single window concept. Dokumantasyonda basitlestirme, Rail transport in competitive and co-modal freight logistics chains: farklı modları birleştirmenin fizibilitesi, özellikle demiryolunun lojistik yük zincirlerindeki rekabetçiliğini gösteren ve entegre eden, demiryolu yük ağından faydalanacak. Ulaştırma trafik akışı yönetimi teknolojileri, servis kalitesi, co-modal yük zincirlerinin güvenilirliği, müşterilere bilgi akışı, ekonomik etkiler, çevresel etkiler, gürültü, kirlilik, CO2 emisyonları... CP-?? Interoperable rolling stock: farklı demiryolu ağları arasında birlikte işler (interoperability) özellikli yeni yolcu ve yük treni fikirleri, mekatronik sistemler, on-board elektronik, bilgi iletişim sistemleri, uydu teknolojileri ve sistemler, Technical Spesifications of Interoperability (TSI). Intelligent highways: emniyet, çevresel etki, ve altyapı kapasitesi açısından optimize edilmiş gelecek karayolu ve araç teknolojileri. Mevcut karayolu sistemlerinin devrimsel gelişimi, araç rotaları ve hızlarını kurallaştırmak için uydu ve yerel bilgileri kullanacak merkezi ve on-board kılavuz sistemleri, özellikle kamyon uygulamaları, (otomasyonlu kamyonunun yolcu kamyonundan fiziksel olarak ayrımı ve kamyon sürücüleri eğitimi) CP-FP Policy–packages and best practices for transport: Ters etkiler üzerine politika paketleri (yol ücretlendirmesi, hafif şehiriçi demiryolu bağlantıları, yüksek park ücretleri) metodoloji geliştirme, ölçüleri tanımlama... CSA Sustainability effects of new logistics and manufacturing systems transport impacts: kürselleşme ve sanayileşmenin EU ulaştırma sistemi ustundeki etkisi. Esnek üretim sistemleri, highly responsive lojistik networkleri. CSA Innovation process in surface transport.transportta yenilikçilik sürecinin analizi. Market-uptake için politika sonuçları ve ölçüler belirleme - CSA Development and implementation of data collection methodology for EU transport modelling: veri toplama ve yayılım çerçevesi belirlenmesi, bilgi ağı, AB genelinde politika destek araçlarında kullanılacak merkez oluşturma. Transport forecasting and globalisation: POlitika tepkilerini ve de ekonomik analizi ile ilgili daha iyi öngörü sistemi. Assessment of ITS tools for better decision making: ITS uygulamalarını değerlendirecek, kolay kullanımlı araç hazırlamak. Bu sayede karar vericiler için karar vermeyi kolaylaştırmak. Etki değerlendirmesi, sosyo ekonomik değerlendirme, kullanıcı kabulü değerlendirmesi...

26 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 3: Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması 3.1 New transport and mobility concepts 3.2 High quality public transport 3.3 Demand management 3.4 Innovative strategies for clean urban transport Trafik sıkışıklığı, herkesin erişimine açık yeni ulaşım sistemleri, yeni araç teknolojileri (çevre duyarlılığı ve yakıt verimliliğinin arttırılması, alternatif yakıt kullanımı, kentiçi, emniyetli, sessiz ve temiz yük dağıtım araçları), kent içi yük taşımacılığı ve lojistik, kent içi yük terminalleri, kentiçi ulaşımda bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemleri, yüksek kalitede toplu taşıma vb. New mobility concepts for passengers ensuring accessibility for all: şehirlerde yaşayan insanlar için yeni ulaşım fikirleri, yeni kılavuzlu veya kılavuzsuz araç-gemi fikirleri, araçlar ve altyapıların verimli kullanımı. herkesin erişimine uygunluğa özel önem verilecek. CP-FP. Intelligent mobility systems and multi-modal interfaces for transport of passengers: Akıllı dolaşım sistemleri için metod, sistem ve teknolojiler, şehir içi, şehirler arası ve şehir-kasaba arası optimum multi-modal yolcu seferleri, veri toplama teknikleri, trafik yönetim sistemleri, rota optimizasyonu, trafik planlama, farklı ulaşım sistem ve modlarını bağlayan emniyetli, güvenli ve verimli multimodal arayüzler. CP-FP New vehicle concepts for the delivery of goods: Eşya dağıtımı için yeni araç fikirleri. verimli, emniyetli, temiz ve sessiz kentiçi geçe ulaşım ve eşya dağıtımı, farklı yük ve eşya dağıtımı için yeni araç fikirlerinin pazara sunulması, uygulanması ve değerlendirilmesi. CP-FP+CSA Urban freight delivery systems: Şehirlerde yaşayan vatandaşlar üzerineki etkileri azaltan, toplam sistem verimliliği arttırılmış, kentiçi yük ve eşya taşımacılığı.gürültü-titreşim azaltan yükleme boşaltma sistemleri ve kent altyapıları. Gece yük dağıtımı, kent dostu ulaşım sistemleri, depoların uygun konumları, yük araçlarının rota yönetimi ve filo yönetimi, ileri eve dağıtım fikirleri, kentiçi yük verilerinin toplanmasında ileri sistem ve fikirler.CP-FP+CSA Urban buses and delivery vehicles using second generation hybrid electric technology: Kentiçi filolardaki otobüs ve dağıtım araçlarında ikinci nesil paralel hibrit teknolojilerinin uygulanması. Yeni kentiçi otobüs ve dağıtım araç tasarımları, hibrit teknolojisi, düşük ağırlıklı gövde, yenilikçi yardımcı elemanlar (verimli ve güvenilir frenleme, enerji geri dönüşüm sistemleri, ısıtma-soğıtma ve havalandırma sistemleri – LS-CP Transport planning and traffic information systems in cities: Trafik ve ulaştırma veri toplama sistemlerinin bütünleştirilmesi, ve modlararası seyahat planlama. Yenilikçi ulaşım planlama, dinamik rota kılavuzluğu, ulaştırmada rezervasyon ve ödeme, kişisel iletişim – CP-FP+SICA Large event mobility management (especially in big cities): Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla yolcu konforu, emniyet ve güvenlik,ulaştırma verimliliği, yaya ve diğer karayolu kullanıcıları için ölüm oranının azaltılması, sıkışıklık, kirlilik oranları. FIFA Dünya kupası gibi ortak oyunlar ulaştırma ağlarını geliştirmek için katalizör olabilir. İzleme filo yönetimi sistemleri, talebe göre ulaştırma, entegre biletleme ve otobüs ve taksiler için bilgi sistemleri, otobüs ve özel araç önceliği, rafik yönetili, kent içi ulaşım, ana hublara ulaşım (stad, olimpiyat köyü), gerçek zamanlı trafik ve toplu taşıma bilgi sistemleri için mobil iletişim sistemleri ile yolcu hizmetleri FIFA Dünya KUpasında uygulama. CP-FP + SICA

27 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 3: Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması SST New mobility concepts for passengers ensuring accessibility for all SST Intelligent mobility systems and multi-modal interfaces for transport of passengers SST New vehicle concepts for the delivery of goods SST Urban freight delivery systems SST Urban buses and delivery vehicles using second generation hybrid electric technology SST Transport planning and traffic information systems in cities SST Large event mobility management (especially in big cities) New mobility concepts for passengers ensuring accessibility for all: şehirlerde yaşayan insanlar için yeni ulaşım fikirleri, yeni kılavuzlu veya kılavuzsuz araç-gemi fikirleri, araçlar ve altyapıların verimli kullanımı. herkesin erişimine uygunluğa özel önem verilecek. CP-FP. Intelligent mobility systems and multi-modal interfaces for transport of passengers: Akıllı dolaşım sistemleri için metod, sistem ve teknolojiler, şehir içi, şehirler arası ve şehir-kasaba arası optimum multi-modal yolcu seferleri, veri toplama teknikleri, trafik yönetim sistemleri, rota optimizasyonu, trafik planlama, farklı ulaşım sistem ve modlarını bağlayan emniyetli, güvenli ve verimli multimodal arayüzler. CP-FP New vehicle concepts for the delivery of goods: Eşya dağıtımı için yeni araç fikirleri. verimli, emniyetli, temiz ve sessiz kentiçi geçe ulaşım ve eşya dağıtımı, farklı yük ve eşya dağıtımı için yeni araç fikirlerinin pazara sunulması, uygulanması ve değerlendirilmesi. CP-FP+CSA Urban freight delivery systems: Şehirlerde yaşayan vatandaşlar üzerineki etkileri azaltan, toplam sistem verimliliği arttırılmış, kentiçi yük ve eşya taşımacılığı.gürültü-titreşim azaltan yükleme boşaltma sistemleri ve kent altyapıları. Gece yük dağıtımı, kent dostu ulaşım sistemleri, depoların uygun konumları, yük araçlarının rota yönetimi ve filo yönetimi, ileri eve dağıtım fikirleri, kentiçi yük verilerinin toplanmasında ileri sistem ve fikirler.CP-FP+CSA Urban buses and delivery vehicles using second generation hybrid electric technology: Kentiçi filolardaki otobüs ve dağıtım araçlarında ikinci nesil paralel hibrit teknolojilerinin uygulanması. Yeni kentiçi otobüs ve dağıtım araç tasarımları, hibrit teknolojisi, düşük ağırlıklı gövde, yenilikçi yardımcı elemanlar (verimli ve güvenilir frenleme, enerji geri dönüşüm sistemleri, ısıtma-soğıtma ve havalandırma sistemleri – LS-CP Transport planning and traffic information systems in cities: Trafik ve ulaştırma veri toplama sistemlerinin bütünleştirilmesi, ve modlararası seyahat planlama. Yenilikçi ulaşım planlama, dinamik rota kılavuzluğu, ulaştırmada rezervasyon ve ödeme, kişisel iletişim – CP-FP+SICA Large event mobility management (especially in big cities): Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla yolcu konforu, emniyet ve güvenlik,ulaştırma verimliliği, yaya ve diğer karayolu kullanıcıları için ölüm oranının azaltılması, sıkışıklık, kirlilik oranları. FIFA Dünya kupası gibi ortak oyunlar ulaştırma ağlarını geliştirmek için katalizör olabilir. İzleme filo yönetimi sistemleri, talebe göre ulaştırma, entegre biletleme ve otobüs ve taksiler için bilgi sistemleri, otobüs ve özel araç önceliği, rafik yönetili, kent içi ulaşım, ana hublara ulaşım (stad, olimpiyat köyü), gerçek zamanlı trafik ve toplu taşıma bilgi sistemleri için mobil iletişim sistemleri ile yolcu hizmetleri FIFA Dünya KUpasında uygulama. CP-FP + SICA

28 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 4: Emniyet ve güvenliğin arttırılması 4.1 Integrated safety and security for surface transport systems Emniyet ve güvenliği arttıracak araç ve altyapı tasarımları, yapısal bütünlük, önleyici, aktif ve pasif emniyet, kurtarma ve kriz yönetimi, akıllı emniyet sistemleri, araçlarda ve sistemlerde bütünleşik insan-makine arayüzleri, emniyet bileşeni olarak insan konforu, yol güvenliği, akıllı otoyollar, tehlikeli madde taşımacılığı, altyapıların güvenliği, vb. Safety and security by design: 1- harmonizasyon ve standardizasyonu destekleyen tehlikeli bölgede (intrinsic) emniyet ve güvenlik özellikleri olan ulaştırma sistemleri 2- Tehlikeli bölgede (intrinsic) emniyet ve güvenlik özellikleri olan araç-gemi ve altyapı tasarımları, adapte olabilen emniyet sistemleri. 3- enerji düşürülmesi ve gerekli emniyet seviyesini birleştiren yenilikçi çözümler geliştirilmesi, Lastik/Yol sürtünme problemine özel önem 4-alternatif yakıt kullanan araç ve gemilerin geliştirilmesinden kaynaklanan yapısal tasarım değişikliklerine önem verilerek yeni araç tasarım fikirlerinin emniyeti. 5- araç-araç arası uyumluluk, özellikle motorlu çift tekerlekli araçlar ve ağır vasıtalar için araç göze çarparlığı (conspicuity) 5- Tehlikeli maddelerin emniyetli ve güvenli şekilde ulaşımı için entegre çözümler (izleme güvenlik sistemleri dahil değil) 6- başta geniş terminaller olmak üzere, ulaştırma kullanıcılarının yeterli seviyede güvenliğini sağlamak için teknolojiler, sistemler ve bunların entegrasyonu. Saldırı etkilerinin ileri modellemesi, model uygulamalarının pilot testleri, yapıcı tasarım el kitabi için güvenlik kriterleri 7- Araçlarda yolcu konforunun geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Araçların ve koltukların ve de sürüşle ilgili cognitive yönlerin ergonomisi. İnsan hatasının minimize edilmesi ve uyarının maksimizasyonu. CP-FP Human components: 1-ulaştırma sistemi kullanıcılarının (pilot/şöför, yolcu, motorcu, işçiler, yayalar) korunma seviyesini arttırmak için sistem teknoloji ve bunların entegrasyonu ile değerlendirilmesi. Teknolojiye yatırımlarının en hassas bileşenler olan yayalar ve bisikletçilerin korunması üzerindeki sosyal faydaların değerlendirilmesi. 2- demiryolu işçileri ile karayolu ve demiryolu inşaat işçilerinin emniyetle ilgili davranışlarının geliştirilmesi, işçilerin emniyetinin arttırılması için teknik ve organizasyonel uygulamalar. 3- yolcuların büyük gemiler, trenler, sıkışmış tüneller ve terminallerden hızlı kırtarılması için çözümler geliştirilmesi, panik durumlarındaki psikolojik yönlere önem verilecek. CP-FP Integral system solutions for safety: Ulaştırma sistemi bileşenlerinin emniyetin arttırılması için tam entegrasyonu. Sürüş destek sistemleri ve arrtırılmış çevresel algı performansları ile birlikte kolay kullanımlı insan/makine ergonomik arayüzleri, dinamik ve quasi-statik altyapı koşullarını hissedebilen ve tahmin edebilen teknolojilerin entegrasyonu. Çoklu algılama ve data fusion temelli gelişmiş izleme ve görüntüleme sistemleri, akıllı kontrol sistemleri, akıllı elektronik bileşenler, bilgi ve iletişim sistemleri ve araç/gemi, sürücü/yaya/kullanıcı ve altyapı ilişkileri temel alan çözümler. LS-CP ve CSA Road Safety of Vulnerable Road Users in Emerging Economies: gelişen ekonomilerde (hindistan, brezilya ve güney afrika) hassas karayolu kullanıcılarının korunmasına yönelik araçların ve gereksinimlerin tanımlanması ve geliştirilmesi. CP-FP + SICA Road safety Data Collection, Transfer and Analysis ("DaCoTA"): DaCoTA daha önceki AB Projelerinin üzerine kurulacak bir politika odaklı pilot projedir ve şu ana kadar limitli ölçeklerde test edilenlerin ilk defa tam ölçekte uygulanmasıdır. Mevcut Avrupa Karayolu Güvenliği Gözlemevinin ileri seviyede gelişimi olarak veriler toplanılacak ve de gerek Avrupa gerek ülkeler bazında kapsamlı politika analizi yapılacaktır. CP

29 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları
Aktivite 5: Rekabetçiliğin güçlendirilmesi 5.1 Competitive industrial processes 5.2 Competitive surface transport products and services Maliyetlerin, pazara sunma süresinin ve çevresel etkilerin düşürülmesi, tasarım sürecinin iyileştirilmesi, istihdam seviyesinin arttırılması, temiz teknolojilerde yeni yeteneklerin geliştirilmesi, araç teknolojilerinin yenilikçi ve maliyet verimli üretim süreçleri ile birlikte geliştirilmesi, altyapıların düşük maliyetli inşa edilmesi, altyapıların maliyet verimli işletilmesi, ikşlim değişikliği etkilerinin azaltılmasına katkı, yüzey ulaştırması sistemlerinin kalitesinin arttırılması, ulaşım operatörlerinin gerçek-zamanlı veri kullanımı, vb. Advanced and cost effective infrastructure construction, maintenance and monitoring: Yüzey ulaştırması altyapıları için yeni tasarım, inşaat ve bakım süreçleri. Yeni altyapıların inşası ve mevcut altyapıların yenilenmesi dahil. Yüksek kaliteli, kamuya hizmet seviyesi yüksek, maliyet verimli, enerji verimli, düşük kaynak tüketimi ve uzun ömürlü, dayanıklı ve trafik üzerine etkisi olan süreçler amaçlanacak. Altyapıların izlenmesi için trafik/kullanıcı çakışmasını ve sıkışıklığı düşürecek izleme süreçlerine öncelik verilecek. Standardizasyon uygulamalarla desteklenecek. CP-FP + CSA Innovative product concepts: Avrupa Sanayinin rekabetçiliğini güçlendirecek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi yüzey ulaştırması ürün ve sistem fikirleri (araç, gemi ve altyapı). Süreç yeniliğinden daha çok ürün ve sistem fikirleri desteklenecek (araç-gemi ve parça tasarımları ile üretim teknikleri dahil değil, daha önceki çağrıda desteklendi). Yüksek rekabetçi özellikte, CO2 emisyonu düşük, bakım ve keşif maliyetleri düşük, müşteri beklentilerini karşılayacak yeni nesil yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Competitive transport operations: Müşterilere daha güvenilir, çevre dostu, verimli ve ekonomik hizmetler sunan rekabetçi ulaştırma operasyonları için yenilikçi metodoloji ve teknolojiler. Operasyon, çevre ve işletme maliyetlerinin minimizasyonu için bütünsel stratejiler, gerçek zamanlı trafik verilerini kullanarak tüm ulaştırma zinciri üzerinde optimize edilmiş planlama ve rota yönetimi için navigasyon ve kontrol sistemleri, altyapı kapasitesinin optimizasyonu için hava ve deniz durumu koşulları (denizyolu uygulamaları için), ulaştırma operatörleri için gelişmiş gerçek zamanlı bilgi sistemleri. CP-FP + CSA The competitive ship: büyük ve ultra büyük yolcu gemileri için yeni fikir ve teknolojilerin geliştirilmesi, ürün ömrü maliyet optimizasyonu, emniyet ve çevre dosyu yaklaşım. LS-CP

30 Ar-Ge Desteği Her çağrıda belirlenen bu konularda konsorsiyumların hazırladıkları Ar-Ge ve Ar-Ge destek projelerine hibe destek verilmektedir. Konsorsiyumlarda genellikle ilgili konuda tedarik zincirinin halkalarını oluşturan; sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları, dernekler katılabilir. Başarılı projelerde yer almak için kuruluşın uluslararası işbirliği kapasitesinin yüksek olması önemli bir faktördür. Şu anda açık olan Ulaştırma alanı 2008 çağrıları 7 Mayıs’ta kapanacaktır.

31 Konsorsiyum yapısı Projedeki durumunuzu belirlemek...
Sözleşmede yer alan görevler Ortak3 Ortak4 Ortak6 Koordinatör Ortak2 Ortak5 Ortak7 Ortak1 Ortak8

32 Projedeki durumunuzu belirlemek...
KOORDİNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz? ORTAK Projedeki görevler => İş paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek

33 Daha önce desteklenmiş ÇP Projeleri
ANAHTAR KELİME Find a Project

34 Ortak Arama Duyuruları – www.fp7.org.tr
Ortak Bulma

35 Etkinlikler Proje hazırlayan kişilerle tanışmanın en etkili yöntemi yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılmaktır. Etkinlikleri CORDIS sitesinden ve TÜBİTAK listelerinden takip edebilirsiniz Ulaştırma alanında 2 senede bir kez düzenlenen en önemli etkinlik: Transport Research Arena 2008 (TRA 2008) 21 – 24 Nisan 2008 Ljubljana / Slovenya

36 Ulusal İrtibat Noktaları - UİN
Kurumsal İrtibat Noktaları (yaklaşık 500) listelerine kayıt Ortak Arama Duyuruları 7.ÇP Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası O. Gürcan Ozan & Recep Özdemir TÜBİTAK 7.ÇP Ulaştırma alanı e-posta listelerine üyelik için Ulusal İrtibat Noktası’na bir gönderebilirsiniz

37 Avrupa’da Ulaştırma Alanındaki Ar-Ge Dernek, Birlik ve Konseyleri
Karayolu Ulaştırması’ının tüm alt alanları ile ilgili birçok uluslararası veya AB ölçeğinde dernek, birlik ve topluluk var Ne yapıyorlar? Spesifik bir alanı-sektörü temsil Alan-sektördeki en iyi oyuncuları bünyesinde barındırma Üyelerini ortak amaçlar için organize etme (kanunlar, standartlar, işbirlikleri) Bazılarının Ar-Ge kolları buluyor Bazıları sadece Ar-Ge için kurulmuş 7.ÇP’de üyelerinin ortak hareket etmesini sağlıyorlar ve proje hazırlıklarını koordine ediyorlar

38 POLIS – Innovative Transport Solutions
Avrupa şehir ve bölgelerine yerel ulaşım sektöründe yenilikçiliğin teşvik edilmesi Ulaştırmayı yerel seviyede geliştirmeyi hedefliyor Çevre, dolaşım talebi, ulaştırmanın ekonomik ve sosyal boyutu, emniyet..

39 POLIS – Members & Projects
Public Transport Authority of Toulouse           Municipality of Barcelona Dresden City Council Emilia-Romagna Region City of Göteborg The Hague Hampshire County Council Rome Mobility Agency                  Greater Stuttgart Region National Assembly for Wales ... Avrupa’daki yerel ve bölgesel otoriteler.. Çevre ve sağlık, Ulaşım-Trafik Verimliliği, Emniyet ve Güvenlik, Ulaşımın sosyal ve ekonomik boyutları alanlarında 20 proje

40 UITP – International Association of Public Transport
90 ülkeden, 2900 kentsel, yerel, bölgesel ve ulusal ulaşım aktörleri ağı Yeni iş fırsatları için katalizör Bilgi ve Know-How için küresel bir merkez Toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşım için avukatınız Yenilik ve gelecek çözümler için teşvik edici Üyeleri; Operatör şirketler, Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler,, Hizmet ve tedarik sanayi Araştırma enstitüleri, akademi ve danışmanlar UITP, Toplu Taşımanın tüm modlarını kapsıyor; metro, otobüs, hafif tren, bölgesel-kentler arası tren, denizyolu ulaştırması

41 UITP – Members & Projects
UITP Üyeleri... IRISBUS MAN 11 Türk Üye; Bursa Ulasim Toplu Tasim Isletmeciligi San.Tic.A.S. Eas Elektronic San.Ve Tic. As IETT Genel Müdürlügü Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi Istanbul Municipalities Data Processing Co. Istanbul Ulasim A.S. Izmir Metro Tasimacilik Insaat Ve Sanayi Kentkart Rayli Ulasim Sistemleri Dernegi Temsa Sanayi Ve Ticaret A.S. Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S. VTT ALSTOM IVECO DAIMLERCHRYSLER DAF TRUCKS Kentiçi Ulaşımda 10 FP6 projesi... 2007 Çağrısında 25 Milyon Avro’luk “Gelecek Otobüs Sistemleri” Projesi Fonlandı

42 ERTICO – ITS EUROPE (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation)
ERTICO üyeleri için ortak Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik bir platform sağlar ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) ile ilgili projeleri ortakları için kazanır ve yönetir. ITS’nin yayılımı için uygun Avrupa yapılarını tanımlar ve iletişimini kurar Karar vericiler ve görüş liderlerinin ITS’in faydaları hakkındaki farkındalıklarını arttırır

43 ERTICO – Partners & Projects
ERTICO’nun ITS ile ilgili farklı sektörlerden üyeleri bulunur: araç üreticileri, elektronik tedarikçileri, otoyol işletmecileri, kamu kurumları ERTICO üyeleri 5 sektörde gruplanmıştır: Sanayi Kamu Kurumları Altyapı Kullanıcı Diğer Autoliv Electronics BMW Group Continental CRF - Centro Ricerche Fiat Delphi/Delco Electronics Europe IBM Magneti Marelli Sistemi Elettronici NEC Europe Nokia Oracle Panasonic R&D Center Germany Robert Bosch Satellic Traffic Management GmbH (representing T-Systems Enterprise) Siemens AG Toyota Motor Europe Volkswagen Volvo Technology Corporation (representing Volvo Group) Emniyet, güvenlik, verimlilik ve çevre, uluslararası işbirliği konularında 30’dan fazla 6.ÇP Projesine katıldı/hazırladı, 250 Milyon Avro’dan fazla desteklenen proje bütçesi oluşturuldu.

44 Teknoloji Platformları
ERTRAC - European Road Transport Research Advisory Council EIRAC - European Intermodal Research Advisory Council ERRAC - The European Rail Research Advisory Council WATERBORNE Technology Platform

45 7. Çerçeve Programı’na Katılım İçin Öneriler
Uluslararası kuruluşlarla (dernekler, birlikler) iletişim kurun / ortakları olun Uluslararası etkinliklere katılım sağlayın Ar-Ge yeteneklerinizi ve ilgilendiginiz konuları anlatan bir profil formunu doldurun Ulusal İrtibat Noktaları (NCP) ile sürekli irtibatta kalın, duyuru listelerini takip edin Ortak arama duyurularını kaçırmayın (sadece Aralık-Nisan döneminde 820 ortaklık duyusu iletildi, ancak ulaştırma alanında çok az proje duyurusu yapılmaktadır). Otomotiv batarya ömrünün uzatılması Akıllı yol kısıtlama sistemleri Gemilerde kalite güvenceli kaynak teknolojileri Proje yazma eğitimlerimize ve bilgilendirme etkinliklerimize mutlaka katılın TÜBİTAK UKO Seyahat Desteği Programından yararlanın (6.ÇP’de 144 araştırmacımız yararlandı) TÜBİTAK UKO Ön-Değerlendirme Desteği’nden yararlanın Ulusal ve diğer uluslararası desteklerle Ar-Ge kapasitenizi geliştirin ve 7.ÇP’ye hazırlanın

46 AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara O. Gürcan Ozan Telefon: (0312) – 3457


"7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları