Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması O. Gürcan Ozan 7. Çerçeve Programı Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması O. Gürcan Ozan 7. Çerçeve Programı Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon."— Sunum transkripti:

1 7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması O. Gürcan Ozan 7. Çerçeve Programı Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi www.fp7.org.tr

2 2/50 Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı806040200806040200 Türk Lirası 01510152025 YılYıl Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji

3 3/50 Teknoloji Kazanım Yolları (I) –Satın Almak... –Maliyetli –Bağımlılık oluşturur –Kısa süre etkilidir –Kritik sorular Pazarın gelecek ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? İş süreçlerimi nasıl etkileyecek? Mevcut teknoloji ile entegrasyon Ön araştırma Bütçe planlaması (ilk yatırım, eğitim, işletme maliyetleri, atıl kapasite) Vb...

4 4/50 Teknoloji Kazanım Yolları (II) –Teknoloji Transferi: başkasının geliştirdiği teknolojinin kendi iş modelinize uygulanması... –Yatay ve dikey teknoloji transferi –Aynı sektörde geliştirilmiş olabilir –Farklı bir sektörde geliştirilmiş olabilir –Bir araştırma merkezinde geliştirilmiş olabilir

5 5/50 Teknoloji Kazanım Yolları (III) –Kendin geliştir... –İyi bir fikir –İnsan kaynağı –Ekipman –Zaman (Sabır) –Proje kültürü –Para Ulusal yada uluslararası destekler ATG Yetenekleri

6 6/50 Ulusal ve Uluslararası ATG Destekleri TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Destekleri –Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı –KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı –Teknogirişim Destek Programı –Akademik Ar-Ge Destekleri –Bilim İnsanı Destekleri –Patent Destekleri –İşbirliği Ağları Destekleri Uluslararası İşbirliği Programları –COST, ESA, ESF, EMBC, KEİ, NATO, OECD, UNESCO –EUREKA Programı –7. Çerçeve Programı Siz kullanmazsanız, rakipleriniz bu destekleri kullanıcak!

7 7/50 AB Çerçeve Programları: Araştırma ve Teknoloji Geliştirmede Avrupa ile İşbirliği

8 8/50 İlki 1984 yılında başlamıştır. AB’nin küresel lider olma projesi Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır Çerçeve Programları: Ar-Ge’nin Şampiyonlar Ligi 3-5 yıl sonrasının teknolojilerinin geliştirilmesine destek verir. AB Çerçeve Programları

9 9/50 AB ÇP’lerin bütçesi (milyar €) AB Çerçeve Programları

10 10/50 Türkiye ilk kez... Ülkemiz bu sisteme ilk kez 2002-2006 yılları arasında devam eden 6.ÇP ile dahil olmuştur. Kazanımlar –Projelerde 500’e yakın Türk ortağı yer alıyor. –Projelerde 2000’e yakın araştırmacı görev yapıyor. –TÜBİTAK ve AB Komisyonu destekli 27 teknolojik mükemmeliyet merkezi kuruldu. –Kuruluşlarımız gelecekte pazara sunulabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesinde görev alıyor ( üç boyutlu televizyon geliştirme gibi). –Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu (bilim, araştırma, teknoloji geliştirme alanlarında)

11 11/50 İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Kişiyi Destekleme Özel Programı (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) JRC (1,7 milyar €) JRC (nuclear) AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar €) EURATOM EURATOM (2,7 milyar €) AB 7. Çerçeve Programı

12 12/50 İşbirliği Özel Programı

13 13/50 7. Çerçeve Programı ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) Alanı ve Karayolu Ulaştırması

14 14/50 Ulaştırma Sektörü Havayolu ulaştırması –3,1 Milyon Çalışan, %2.1 AB GSYİH Yüzey ulaştırması –16 Milyon çalışan, %11 AB GSYİH Ulaştırma ekipmanları pazarının değeri yılda yaklaşık 550 Milyar Avro

15 15/50 Ulaştırma Sektörü Ulaştırma sektöründeki genel sorunlar ve zorluklar Çevresel etkiler; İklim değişikliği (CO 2), kirlilik, halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler, biyolojik çeşitlilik Enerji; AB’nin toplam enerji tüketiminin %30’u ulaştırmaya ait Genişleme: Önümüzdeki on yıl içinde yüzey kullanımında %25 büyüme ve nüfusta %20 artış yaşanacak Dolaşım: Yolcu ve yük taşımacılığında bütünleşmiş, dinamik ve entegre bir ulaştırma sistemi ihtiyacı Sanayi: Rekabetçilik için ulaştırma sektörü oldukça avantajlı ve iş sahası oldukça geniş

16 16/50 Bütünleşmiş Avrupa Ulaştırma Sistemi Temiz, Emniyetli ve Akıllı bir ulaştırma sistemi geliştirilmesi –Toplum için faydalı –Çevre ve doğal kaynaklara duyarlı Avrupa endüstrisinin rekabetçiliğinin geliştirilmesi ve küresel pazarda lider konuma getirilmesi

17 17/50 Sistem Yaklaşımı AltyapılarAraçlar Kullanıcılar

18 18/50 7. ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) 7.1 Havacılık ve Havayolu Ulaştırması 7.2 Yüzey Ulaştırması 7.3 Galileo 4,18 Milyar Avro

19 7.2 Yüzey Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Raylı Taşımacılık Denizyolu Ulaştırması Intermodal (Kombine) Taşımacılık

20 20/50 7.2 Yüzey Ulaştırması - Aktiviteler 1.Yüzey ulaştırmasının daha temiz (çevreci) hale getirilmesi 2.Mod Değişiminin teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarındaki sıkışıklığın giderilmesi 3.Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması 4.Emniyet ve güvenliğin arttırılması 5.Rekabetçiliğin güçlendirilmesi 6.Kesişen Etkinlikler (Tüm Modlar) 1. GREENING 2. CO-MODALITY 3. URBAN MOBILITY 4. SECUTRITY & SAFETY 5. COMPETITIVENESS 6. CROSS CUTTING

21 21/50 Sistem Nasıl Çalışıyor? Çağrı 2007200820..2013 Avrupa Komisyonu Bilgi İletişim T. Enerji Ulaştırma Aktiviteler Alanlar Konular Araştırma ve İş Dünyası Çağrı Çalışma Programı Proje Çağrı Nano. Güvenlik... Çağrı Proje Fikri Ortaklar Teknoloji Platformları Beyaz Kitap, Yeşil Kitap Uluslararası DerneklerLobi ile herhangi bir Kurum, Kuruluş 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar

22 22/50 Sürdürülebilir Yüzey Ulaştırması Çalışma Programı 1. Havacılık ve Havayolu Ulaştırması 2. Yüzey Ulaştırması 3. Galileo Aktivite 1Aktivite 2Aktivite 3Aktivite 4Aktivite 5 Konular Alanlar Proje Önerisi Kesisen Aktivite, Alan ve Konular

23 23/50 2008 Yılı Çağrıları FP7-SST-2008-RTD-1 –Açılış Tarihi: 30 Kasım 2007 –Kapanış Tarihi: 7 Mayıs 2008 –Bütçe: 102,22 Milyon Avro –“Hareket eden herşey; gemiler, güç aktarma organları, gürültü ve titreşim, ITS uygulamaları, ürünler, süreçler” FP7-SST-2008-TREN–1 –Açılış Tarihi: 30 Kasım 2007 –Kapanış Tarihi: 15 Mayıs 2008 –Bütçe: 36 Milyon Avro –“Sabit olan herşey; altyapı, koridorlar, lojistik, tedarik zincirleri, ITS uygulamaları” FP7- TPT – 2008- RTD-1 –Açılış Tarihi: 30 Kasım 2007 –Kapanış Tarihi: 7 Mayıs 2008 –Bütçe: 14,65 Milyon Avro –“Yatay konular; Genel Ulaştırma amaçlarına hizmet eden, birden çok ulaştırma modu ile alakalı, bunlar arasında sinerji yaratılmasını hedefleyen”

24 24/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 1: Yüzey Ulaştırmasının Daha Temiz (Çevreci) Hale Getirilmesi 1.1 The greening of products and operations 1.2 Environmental friendly and efficient industrial processes Emisyonların düşürülmesi, Araç teknolojileri, motor ve güç aktarma organlarında enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık, araçlarda alternatif yakıt kullanımı (hidrojen ve yakıt pilleri, biyo-yakıtlar), gürültü ve titreşim, yol ve diğer altyapı teknolojileri vb.

25 25/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 2: Mod Değişiminin teşvik edilmesi ve taşıma koridorlarındaki sıkışıklığın giderilmesi 2.1 Logistics and intermodal transport 2.6 Traffic and information management Kapıdan kapıya yolcu ve yük taşıması, intermodalite (farklı ulaştırma modlarının birlikte kullanılması), ulaştırma ağları ve altyapılar, modlar-arası bilgi ve iletişim çözümleri, trafik yönetimi, akıllı karayolları, araç-altyapı iletişimi, vb.

26 26/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 3: Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması 3.1 New transport and mobility concepts 3.2 High quality public transport 3.3 Demand management 3.4 Innovative strategies for clean urban transport Trafik sıkışıklığı, herkesin erişimine açık yeni ulaşım sistemleri, yeni araç teknolojileri (çevre duyarlılığı ve yakıt verimliliğinin arttırılması, alternatif yakıt kullanımı, kentiçi, emniyetli, sessiz ve temiz yük dağıtım araçları), kent içi yük taşımacılığı ve lojistik, kent içi yük terminalleri, kentiçi ulaşımda bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemleri, yüksek kalitede toplu taşıma vb.

27 27/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 3: Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın sağlanması SST.2008.3.1.1 New mobility concepts for passengers ensuring accessibility for all SST.2008.3.1.2 Intelligent mobility systems and multi-modal interfaces for transport of passengers SST.2008.3.1.3 New vehicle concepts for the delivery of goods SST.2008.3.1.4 Urban freight delivery systems SST.2008.3.1.5 Urban buses and delivery vehicles using second generation hybrid electric technology SST.2008.3.1.6 Transport planning and traffic information systems in cities SST.2008.3.1.7 Large event mobility management (especially in big cities)

28 28/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 4: Emniyet ve güvenliğin arttırılması 4.1 Integrated safety and security for surface transport systems Emniyet ve güvenliği arttıracak araç ve altyapı tasarımları, yapısal bütünlük, önleyici, aktif ve pasif emniyet, kurtarma ve kriz yönetimi, akıllı emniyet sistemleri, araçlarda ve sistemlerde bütünleşik insan- makine arayüzleri, emniyet bileşeni olarak insan konforu, yol güvenliği, akıllı otoyollar, tehlikeli madde taşımacılığı, altyapıların güvenliği, vb.

29 29/50 2008 Yılı Muhtemel Proje Konu Başlıkları – SST Çağrıları Aktivite 5: Rekabetçiliğin güçlendirilmesi 5.1 Competitive industrial processes 5.2 Competitive surface transport products and services Maliyetlerin, pazara sunma süresinin ve çevresel etkilerin düşürülmesi, tasarım sürecinin iyileştirilmesi, istihdam seviyesinin arttırılması, temiz teknolojilerde yeni yeteneklerin geliştirilmesi, araç teknolojilerinin yenilikçi ve maliyet verimli üretim süreçleri ile birlikte geliştirilmesi, altyapıların düşük maliyetli inşa edilmesi, altyapıların maliyet verimli işletilmesi, ikşlim değişikliği etkilerinin azaltılmasına katkı, yüzey ulaştırması sistemlerinin kalitesinin arttırılması, ulaşım operatörlerinin gerçek- zamanlı veri kullanımı, vb.

30 Ar-Ge Desteği Her çağrıda belirlenen bu konularda konsorsiyumların hazırladıkları Ar-Ge ve Ar-Ge destek projelerine hibe destek verilmektedir. Konsorsiyumlarda genellikle ilgili konuda tedarik zincirinin halkalarını oluşturan; sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları, dernekler katılabilir. Başarılı projelerde yer almak için kuruluşın uluslararası işbirliği kapasitesinin yüksek olması önemli bir faktördür. Şu anda açık olan Ulaştırma alanı 2008 çağrıları 7 Mayıs’ta kapanacaktır. 30/50

31 Konsorsiyum yapısı Sözleşmede yer alan görevler Koordinatör Ortak6 Ortak5 Ortak4 Ortak1 Ortak2 Ortak3 Ortak8 Ortak7 Projedeki durumunuzu belirlemek...

32 KOORDİNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?ORTAK Projedeki görevler => İş paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek

33 Daha önce desteklenmiş ÇP Projeleri http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm ANAHTAR KELİME Find a Project

34 Ortak Arama Duyuruları – www.fp7.org.tr Ortak Bulma

35 Etkinlikler Proje hazırlayan kişilerle tanışmanın en etkili yöntemi yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılmaktır. Etkinlikleri CORDIS sitesinden ve TÜBİTAK e-mail listelerinden takip edebilirsiniz http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_EVENTS Ulaştırma alanında 2 senede bir kez düzenlenen en önemli etkinlik: –Transport Research Arena 2008 (TRA 2008) 21 – 24 Nisan 2008 Ljubljana / Slovenya

36 Ulusal İrtibat Noktaları - UİN Kurumsal İrtibat Noktaları (yaklaşık 500) Email listelerine kayıt Ortak Arama Duyuruları 7.ÇP Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası O. Gürcan Ozan & Recep Özdemir ncptransport@tubitak.gov.tr TÜBİTAK 7.ÇP Ulaştırma alanı e-posta listelerine üyelik için Ulusal İrtibat Noktası’na bir e-mail gönderebilirsiniz

37 Avrupa’da Ulaştırma Alanındaki Ar-Ge Dernek, Birlik ve Konseyleri Karayolu Ulaştırması’ının tüm alt alanları ile ilgili birçok uluslararası veya AB ölçeğinde dernek, birlik ve topluluk var Ne yapıyorlar? –Spesifik bir alanı-sektörü temsil –Alan-sektördeki en iyi oyuncuları bünyesinde barındırma –Üyelerini ortak amaçlar için organize etme (kanunlar, standartlar, işbirlikleri) –Bazılarının Ar-Ge kolları buluyor –Bazıları sadece Ar-Ge için kurulmuş –7.ÇP’de üyelerinin ortak hareket etmesini sağlıyorlar ve proje hazırlıklarını koordine ediyorlar

38 POLIS – Innovative Transport Solutions Avrupa şehir ve bölgelerine yerel ulaşım sektöründe yenilikçiliğin teşvik edilmesi Ulaştırmayı yerel seviyede geliştirmeyi hedefliyor Çevre, dolaşım talebi, ulaştırmanın ekonomik ve sosyal boyutu, emniyet..

39 POLIS – Members & Projects Avrupa’daki yerel ve bölgesel otoriteler.. Public Transport Authority of Toulouse Municipality of Barcelona Dresden City Council Emilia-Romagna Region City of Göteborg The Hague Hampshire County Council Rome Mobility Agency Greater Stuttgart Region National Assembly for Wales... Çevre ve sağlık, Ulaşım-Trafik Verimliliği, Emniyet ve Güvenlik, Ulaşımın sosyal ve ekonomik boyutları alanlarında 20 proje

40 UITP – International Association of Public Transport 90 ülkeden, 2900 kentsel, yerel, bölgesel ve ulusal ulaşım aktörleri ağı Yeni iş fırsatları için katalizör Bilgi ve Know-How için küresel bir merkez Toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşım için avukatınız Yenilik ve gelecek çözümler için teşvik edici Üyeleri; –Operatör şirketler, –Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler,, –Hizmet ve tedarik sanayi –Araştırma enstitüleri, akademi ve danışmanlar UITP, Toplu Taşımanın tüm modlarını kapsıyor; metro, otobüs, hafif tren, bölgesel-kentler arası tren, denizyolu ulaştırması

41 UITP – Members & Projects UITP Üyeleri... Kentiçi Ulaşımda 10 FP6 projesi... 2007 Çağrısında 25 Milyon Avro’luk “Gelecek Otobüs Sistemleri” Projesi Fonlandı IRISBUS ALSTOM IVECO DAIMLERCHRYSLER DAF TRUCKS VTT MAN 11 Türk Üye; Bursa Ulasim Toplu Tasim Isletmeciligi San.Tic.A.S. Eas Elektronic San.Ve Tic. As IETT Genel Müdürlügü Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi Istanbul Municipalities Data Processing Co. Istanbul Ulasim A.S. Izmir Metro Tasimacilik Insaat Ve Sanayi Kentkart Rayli Ulasim Sistemleri Dernegi Temsa Sanayi Ve Ticaret A.S. Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S.

42 ERTICO – ITS EUROPE (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation) ERTICO üyeleri için ortak Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik bir platform sağlar ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) ile ilgili projeleri ortakları için kazanır ve yönetir. ITS’nin yayılımı için uygun Avrupa yapılarını tanımlar ve iletişimini kurar Karar vericiler ve görüş liderlerinin ITS’in faydaları hakkındaki farkındalıklarını arttırır

43 ERTICO – Partners & Projects ERTICO’nun ITS ile ilgili farklı sektörlerden üyeleri bulunur: araç üreticileri, elektronik tedarikçileri, otoyol işletmecileri, kamu kurumları ERTICO üyeleri 5 sektörde gruplanmıştır: Sanayi Kamu Kurumları Altyapı Kullanıcı Diğer Emniyet, güvenlik, verimlilik ve çevre, uluslararası işbirliği konularında 30’dan fazla 6.ÇP Projesine katıldı/hazırladı, 250 Milyon Avro’dan fazla desteklenen proje bütçesi oluşturuldu. Autoliv Electronics BMW Group Continental CRF - Centro Ricerche Fiat Delphi/Delco Electronics Europe IBM Magneti Marelli Sistemi Elettronici NEC Europe Nokia Oracle Panasonic R&D Center Germany Robert Bosch Satellic Traffic Management GmbH (representing T- Systems Enterprise) Siemens AG Toyota Motor Europe Volkswagen Volvo Technology Corporation (representing Volvo Group)

44 44/50 Teknoloji Platformları ERTRAC - European Road Transport Research Advisory Council www.ertrac.org EIRAC - European Intermodal Research Advisory Council www.eirac.net ERRAC - The European Rail Research Advisory Council www.errac.org WATERBORNE Technology Platform www.waterborne-tp.org

45 45/50 7. Çerçeve Programı’na Katılım İçin Öneriler 1.Uluslararası kuruluşlarla (dernekler, birlikler) iletişim kurun / ortakları olun 2. Uluslararası etkinliklere katılım sağlayın 3.Ar-Ge yeteneklerinizi ve ilgilendiginiz konuları anlatan bir profil formunu doldurun 4.Ulusal İrtibat Noktaları (NCP) ile sürekli irtibatta kalın, duyuru listelerini takip edin 5.Ortak arama duyurularını kaçırmayın (sadece Aralık-Nisan döneminde 820 ortaklık duyusu iletildi, ancak ulaştırma alanında çok az proje duyurusu yapılmaktadır). –Otomotiv batarya ömrünün uzatılması –Akıllı yol kısıtlama sistemleri –Gemilerde kalite güvenceli kaynak teknolojileri 6.Proje yazma eğitimlerimize ve bilgilendirme etkinliklerimize mutlaka katılın 7.TÜBİTAK UKO Seyahat Desteği Programından yararlanın (6.ÇP’de 144 araştırmacımız yararlandı) 8.TÜBİTAK UKO Ön-Değerlendirme Desteği’nden yararlanın 9.Ulusal ve diğer uluslararası desteklerle Ar-Ge kapasitenizi geliştirin ve 7.ÇP’ye hazırlanın

46 AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara O. Gürcan Ozan Telefon: (0312) 468 53 00 – 3457 ncptransport@tubitak.gov.tr


"7. Çerçeve Programı ve Karayolu Ulaştırması O. Gürcan Ozan 7. Çerçeve Programı Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları