Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Müdürü UTKAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Müdürü UTKAR."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Müdürü UTKAR Yönetim Kurulu Üyesi eoner@marun.edu.treoner@marun.edu.tr myukseloglu@marun.edu.trmyukseloglu@marun.edu.tr

2 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Uzaktan Eğitim “Uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi ve diğer öğrenim formlarını içeren elektronik ortam aracılığı ile eğitimin uzak bir mesafeye ulaştırılması”

3 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Uzaktan Eğitim Bir öğretim kurumu için: daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşma, sınıf içi eğitime katılma şansı olmayan öğrencinin de ihtiyaçlarını karşılama, eğitim kurumu dışındaki önemli konuşmacıların derslere katılımını sağlama ve global bir ortamda farklı bölgelerdeki öğrenenlerin katılımına açık olma anlamını taşır.

4 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Sonuç: Kampüsteki öğrenci yükü azalır ve Eğitim maliyeti yarıdan aza iner.

5 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR İnternet Destekli Eğitimin Yararları Esneklik: Her türlü eğitim talebi çeşitlilik sunularak sağlanabilir, İnteraktivite: Öğrenme sürecinde öğrenci, sınırsız bilgi ile desteklenmektedir, Ulaşılabilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde öğrenciye ulaştırılabilir, Yeniden Kullanılabilirlik ve Paylaşılabilirlik: Kurs materyalleri tekrar tekrar kullanılabilir ve başkaları ile paylaşılabilir ve Güncellenebilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve sürekli olarak güncellenebilir.

6 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Sınıf kullanımı ile yapılan eğitimlerin, eğitim pazarındaki mevcut %77’lik payının, 2003 yılına kadar %51’e düşeceği, bunun yanında ileri teknolojiler yoluyla gerçekleştirilen kursların mevcut %17 olan payının ise iki yıl içerisinde %46’ya çıkacağı tahmin edilmektedir.

7 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Türkiye’de Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Kurulu “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği”

8 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR http://euclid.ii.metu.edu.tr/EMK/

9 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR http://idea.metu.edu.tr/

10 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR http://sariyer.cc.itu.edu.tr/~uzem/

11 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR http://www.bilgiemba.net/

12 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR MÜNİTEP

13 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR “Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi- MÜNİTEP”, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte olan bir projedir.

14 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projenin amacı, “interaktif”, “öğrenici-merkezli”, “kampüs-dışı” ve sektörün gereksinimlerini karşılamaya yönelik, internet teknolojilerine dayalı eğitimler ile daha büyük öğrenici kitleye ulaşmaktır.

15 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Bu proje kapsamında, Marmara Üniversitesi yönetimince belirlenen eğitim kriterlerini sağlayabilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki internet kullanıcılarının katılımına açık internet destekli eğitim kursları düzenlenecek ve bu kurslar Marmara Üniversitesi internet omurgası üzerinden gerçekleştirilecektir.

16 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Proje, tekstil endüstrisinin çeşitli alanlarında çalışan personelin eğitim gereksinimlerini karşılayacak öncelik taşıyan konulardaki “internet destekli eğitimler”in hazırlanmasından sunulmasına kadar olan aşamaları kapsamaktadır.

17 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projenin Hedefleri

18 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR tekstil endüstrisi çalışanına yönelik “kısa süreli modüler sertifika kursları” ve orta öğretimdeki Tekstil Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik destek kursları Projenin Kısa Vadeli Hedefleri

19 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projenin Orta Vadeli Hedefi uzun süreli “Sertifika” Programları

20 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projenin Uzun Vadeli Hedefleri tekstil konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli konularda açılacak olan “yetişkin kursları” yoluyla da ülkemizde hızla artan internet kullanıcılarına “yetişkin-eğitimi” sağlayabilmek, çok sayıda ve uzak mesafelerdeki öğreniciye ulaşabilmek

21 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Proje Aşamaları “Ön Tasarım”, “Pedagojik Tasarım”, “Kullanıcı Arayüzü Tasarımı”, “Uygulama”, “Değerlendirme” ve “Güncelleme”

22 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Sertifika Programları Sertifika programlarında yer alacak olan konular, mevcut eğitim müfredatı içerisindeki dersler arasından seçilerek hazırlanmakla birlikte, tekstil sektörünün talebi göz önünde alınarak güncelleştirilecektir.

23 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Programların Dili Kurs materyalleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmaktadır.

24 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Programın Kapsamı İnternet üzerinden izlenen teorik dersler, İnternet üzerinden yapılan ara sınavlar, Fabrika ziyaretleri, Kampüs içi yoğun pratik uygulama ve Kampüs içi Sertifika sınavı.

25 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Eğitim Destek Dokümanları CD-ROM, Kitaplar, Ders Notları, e-posta.

26 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Program Yapısı: Modüler Tekstil Teknolojisi Sertifika Modülü Tekstil Terbiye Teknolojisi Sertifika Modülü

27 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Her modül, 44 teorik ders saatlik internet ortamı çalışmasını, Toplam 20 tam günlük kampüs içi pratik çalışmayı ve Fabrika ziyaretlerini kapsar.

28 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Proje Çalışma Takvimi Yapılacak ÇalışmaAylar 12345678910101 1212 Kurs Programlarının Detaylı İçeriklerin Oluşturulması ve Kurslara Ait Duyuruların İnternet Ortamına Aktarılması Kurs Programlarına Ait Video Klip Çekimlerinin Gerçekleştirilmesi Kurs Materyallerinin Hazırlanması ve İnternette Yayınlanması Program Etkinliğinin İzlenmesi ve İçeriklerin Güncellenmesi

29 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projenin Organizasyonu Proje kapsamındaki kurs yazılımlarının hazırlanması M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü’nde yürütülecektir. Video kliplerinin ve diğer görsel malzemelerin hazırlanması, kısmen Bölüm Fiziksel ve Kimyasal Testler Laboratuvarları’nda, kısmen de tekstil firmalarında gerçekleştirilecektir.

30 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Projeden Beklenen Yararlar

31 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR “Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi” kapsamında sektörel bazda açılacak internet destekli eğitim kursları, İstanbul Sanayi Odası kapsamında yürütülen “İSO-ÜSİB-NET” (İstanbul Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Bilgi Ağı) Projesi’ni ve KOSGEB tarafından pek çok Organize Sanayi Bölgesi içerisinde oluşturulan “İnternet Kıraathaneleri” Projesi’ni destekleyecek ve bu çalışmalara hizmet verebilecek nitelikte olacaktır.

32 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Sektörel eğitimler, interaktif, hızlı ve daha az maliyet ile gerçekleştirilebilecek, sektörde çalışan personele ait eğitimlerin zaman ve yer gözetmeksizin devamı sağlanabilecektir.

33 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Uygulama gerektirmeyen konularda, eğitim merkezine ulaşım için ayrılan zaman kayıpları ortadan kaldırılabilecektir.

34 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Kurs programlarının YÖK Enformatik Milli Komitesi tarafından onaylanması durumunda, yurdun çeşitli bölgelerinde açılmış fakat eğitmen sıkıntı içinde olan “Tekstil Bölümleri”ne uzaktan eğitim hizmeti sağlanabilecektir.

35 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR “Hayat-boyu öğrenim” konsepti çerçevesinde, tüketicinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

36 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR MÜNİTEP kapsamındaki Modüler kursların, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2001-2002 öğretim dönemi başında tamamlanması planlanmıştır.

37 Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. Müge Yükseloğlu eoner@marun.edu.treoner@marun.edu.tr myukseloglu@marun.edu.trmyukseloglu@marun.edu.tr


"Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi UTKAR Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Müdürü UTKAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları