Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP"— Sunum transkripti:

1 İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP
Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Müdürü UTKAR Yönetim Kurulu Üyesi

2 Uzaktan Eğitim “Uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi ve diğer öğrenim formlarını içeren elektronik ortam aracılığı ile eğitimin uzak bir mesafeye ulaştırılması”

3 Uzaktan Eğitim Bir öğretim kurumu için:
daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşma, sınıf içi eğitime katılma şansı olmayan öğrencinin de ihtiyaçlarını karşılama, eğitim kurumu dışındaki önemli konuşmacıların derslere katılımını sağlama ve global bir ortamda farklı bölgelerdeki öğrenenlerin katılımına açık olma anlamını taşır.

4 Sonuç: Kampüsteki öğrenci yükü azalır ve
Eğitim maliyeti yarıdan aza iner.

5 İnternet Destekli Eğitimin Yararları
Esneklik: Her türlü eğitim talebi çeşitlilik sunularak sağlanabilir, İnteraktivite: Öğrenme sürecinde öğrenci, sınırsız bilgi ile desteklenmektedir, Ulaşılabilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde öğrenciye ulaştırılabilir, Yeniden Kullanılabilirlik ve Paylaşılabilirlik: Kurs materyalleri tekrar tekrar kullanılabilir ve başkaları ile paylaşılabilir ve Güncellenebilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve sürekli olarak güncellenebilir.

6 Sınıf kullanımı ile yapılan eğitimlerin, eğitim pazarındaki mevcut %77’lik payının, 2003 yılına kadar %51’e düşeceği, bunun yanında ileri teknolojiler yoluyla gerçekleştirilen kursların mevcut %17 olan payının ise iki yıl içerisinde %46’ya çıkacağı tahmin edilmektedir.

7 Türkiye’de Uzaktan Eğitim
Yükseköğretim Kurulu “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği”

8

9

10

11

12 MÜNİTEP

13 “Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi- MÜNİTEP”, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte olan bir projedir.

14 Projenin amacı, “interaktif”, “öğrenici-merkezli”, “kampüs-dışı” ve sektörün gereksinimlerini karşılamaya yönelik, internet teknolojilerine dayalı eğitimler ile daha büyük öğrenici kitleye ulaşmaktır.

15 Bu proje kapsamında, Marmara Üniversitesi yönetimince belirlenen eğitim kriterlerini sağlayabilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki internet kullanıcılarının katılımına açık internet destekli eğitim kursları düzenlenecek ve bu kurslar Marmara Üniversitesi internet omurgası üzerinden gerçekleştirilecektir.

16 Proje, tekstil endüstrisinin çeşitli alanlarında çalışan personelin eğitim gereksinimlerini karşılayacak öncelik taşıyan konulardaki “internet destekli eğitimler”in hazırlanmasından sunulmasına kadar olan aşamaları kapsamaktadır.

17 Projenin Hedefleri

18 Projenin Kısa Vadeli Hedefleri
tekstil endüstrisi çalışanına yönelik “kısa süreli modüler sertifika kursları” ve orta öğretimdeki Tekstil Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik destek kursları

19 Projenin Orta Vadeli Hedefi
uzun süreli “Sertifika” Programları

20 Projenin Uzun Vadeli Hedefleri
tekstil konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli konularda açılacak olan “yetişkin kursları” yoluyla da ülkemizde hızla artan internet kullanıcılarına “yetişkin-eğitimi” sağlayabilmek, çok sayıda ve uzak mesafelerdeki öğreniciye ulaşabilmek

21 Proje Aşamaları “Ön Tasarım”, “Pedagojik Tasarım”,
“Kullanıcı Arayüzü Tasarımı”, “Uygulama”, “Değerlendirme” ve “Güncelleme”

22 Sertifika Programları
Sertifika programlarında yer alacak olan konular, mevcut eğitim müfredatı içerisindeki dersler arasından seçilerek hazırlanmakla birlikte, tekstil sektörünün talebi göz önünde alınarak güncelleştirilecektir.

23 Programların Dili Kurs materyalleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmaktadır.

24 Programın Kapsamı İnternet üzerinden izlenen teorik dersler,
İnternet üzerinden yapılan ara sınavlar, Fabrika ziyaretleri, Kampüs içi yoğun pratik uygulama ve Kampüs içi Sertifika sınavı.

25 Eğitim Destek Dokümanları
CD-ROM, Kitaplar, Ders Notları, e-posta.

26 Program Yapısı: Modüler
Tekstil Teknolojisi Sertifika Modülü Tekstil Terbiye Teknolojisi Sertifika Modülü

27 Her modül, 44 teorik ders saatlik internet ortamı çalışmasını, Toplam 20 tam günlük kampüs içi pratik çalışmayı ve Fabrika ziyaretlerini kapsar.

28 Proje Çalışma Takvimi Yapılacak Çalışma Aylar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kurs Programlarının Detaylı İçeriklerin Oluşturulması ve Kurslara Ait Duyuruların İnternet Ortamına Aktarılması Kurs Programlarına Ait Video Klip Çekimlerinin Gerçekleştirilmesi Kurs Materyallerinin Hazırlanması ve İnternette Yayınlanması Program Etkinliğinin İzlenmesi ve İçeriklerin Güncellenmesi

29 Projenin Organizasyonu
Proje kapsamındaki kurs yazılımlarının hazırlanması M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü’nde yürütülecektir. Video kliplerinin ve diğer görsel malzemelerin hazırlanması, kısmen Bölüm Fiziksel ve Kimyasal Testler Laboratuvarları’nda, kısmen de tekstil firmalarında gerçekleştirilecektir.

30 Projeden Beklenen Yararlar

31 “Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi” kapsamında sektörel bazda açılacak internet destekli eğitim kursları, İstanbul Sanayi Odası kapsamında yürütülen “İSO-ÜSİB-NET” (İstanbul Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Bilgi Ağı) Projesi’ni ve KOSGEB tarafından pek çok Organize Sanayi Bölgesi içerisinde oluşturulan “İnternet Kıraathaneleri” Projesi’ni destekleyecek ve bu çalışmalara hizmet verebilecek nitelikte olacaktır.

32 Sektörel eğitimler, interaktif, hızlı ve daha az maliyet ile gerçekleştirilebilecek, sektörde çalışan personele ait eğitimlerin zaman ve yer gözetmeksizin devamı sağlanabilecektir.

33 Uygulama gerektirmeyen konularda, eğitim merkezine ulaşım için ayrılan zaman kayıpları ortadan kaldırılabilecektir.

34 Kurs programlarının YÖK Enformatik Milli Komitesi tarafından onaylanması durumunda, yurdun çeşitli bölgelerinde açılmış fakat eğitmen sıkıntı içinde olan “Tekstil Bölümleri”ne uzaktan eğitim hizmeti sağlanabilecektir.

35 “Hayat-boyu öğrenim” konsepti çerçevesinde, tüketicinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

36 MÜNİTEP kapsamındaki Modüler kursların, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından öğretim dönemi başında tamamlanması planlanmıştır.

37 İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP
Doç.Dr. Erhan Öner Y.Doç.Dr. Müge Yükseloğlu


"İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları