Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

080202204 Umut YÜCEL 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "080202204 Umut YÜCEL 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ1."— Sunum transkripti:

1 080202204 Umut YÜCEL 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ1

2 Tehlikeli atıklar; çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir isimdir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar işletmeden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamaktadır. Her sınıf, kendisine ait 6 haneli bir atık koduna sahiptir. Örneğin; ısıl işlemlerden çıkan uçucu kömür külü kodu 10 01 02’dir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ2

3 Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek hale getirilmesi için bir takım özel işlemlere tabii tutulması gerekmektedir. Ülkemizde bu işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslanmış tesislerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca atıkların bu tesislere taşınması sırasında kullanılan araçlar bir takım özel eklentilerle donatılmış, TSE ve Çevre Şehircilik Müdürlükleri tarafından lisanslandırılmıştır. Lisanslı firmalar dışında tehlikeli atıkların taşınması ve işlenmesi yasaktır. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ3

4 Endüstri ve Otomotivde sıkça rastlanan tehlikeli atıkların bazıları şu şekildedir.  Yağlı mekanik parçalar  Tank dibi çamurları  Kirli solventler  Atık aküler 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ4

5 TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI Atıkların taşınma işleminden önce sınıflarına ayrılması çok önemli bir konudur. Atıkların sınıflandırılması sürecinde, ulaşılabilir tüm bilgiler dikkate alınmalıdır bunlar;  Atığın orijininin ve formülünün tanımlanması, işleme ve üretimi  Güvenlik veya ürün veri formu  Yeni şekillenmiş orta vadeli ürünler veya ürünlerin kendileri, kimyasal sınıflandırmaları  Bilinen atık analizlerinin belgelendirilmesi’dir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ5

6 TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF), tehlikeli atıkların bertaraf / geri kazanım tesislerine taşınması sırasında kullanımı zorunlu olan bir formdur. Bu form bir sonraki sayfada gösterilmektedir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ6

7 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ7

8 Bu form 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; üreticinin dolduracağı bölüm olup üretici bilgilerini ve atığın özelliklerini belirtir. İkinci bölüm; taşıyıcı bilgilerini içeren bölüm olup taşıyıcı tarafından doldurulur. Üçüncü bölüm; alıcı bölümdür. Bu bölüm geri kazanım / bertaraf firması tarafından doldurulur. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ8

9 Bu form 6 nüshadan oluşmaktadır. Bu nüshaların izlediği yol aşağıdaki gibidir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ9

10 TEHLİKELİ ATIKLARIN TESİS İÇERİSİNDE GEÇİCİ DEPOLANMASI Geçici depolama; atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesis tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun bir yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanması olarak tanımlanmaktadır. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ10

11 Tehlikeli atık üreticisi fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzak beton saha üzerine yerleştirilmiş sızdırmaz, emniyetli ve uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içinde geçici olarak muhafaza edebilmektedir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ11

12 Tehlikeli atık geçici depolama izni Ayda 1000kg kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000kg’ı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıkların arazisinde en fazla 180 gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişi görevlendirilmelidir. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ12

13 Tehlikeli atıkların taşınması için ilk adım 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atılmıştır. Son olarak 18.12.2010 tarihinde düzenleme yapılarak Avrupa standartlarında atık taşınması sağlanmıştır. Özel ve sadece tehlikeli atık taşınması için tasarlanmış araçlar ile en güvenli karayolları seçilerek tehlikeli atıklar taşınmaktadır. Sıvı tehlikeli atıklar özel tankerler ile katı ve küçük parçalar halindeki atıklar ise kapalı konteynırlarda tamamen kapalı kasalı araçlarda taşınır. 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ13

14 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ14

15 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ15

16 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ16

17 Dinlediğiniz için teşekkürler… 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ17


"080202204 Umut YÜCEL 22.05.2012TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları