Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
1- Fiziksel Özellikleri Öz bakım beceri yetersizliğinden kaynaklanan olumsuz dış görünüş, Durgunluk El-göz koordinasyon ve hareket yetersizliği İç güdüsel ağırlıklı hareket ve tikler

2 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Durma, yürüme ve dengede bozukluk Beden gelişimleri yavaş, baş ve vücut arasında orantısızlık İşitme, görme, konuşma, zihinsel vb. ek özüre sıklıkla rastlanır.

3 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
2. Sosyal Özellikleri Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız ifade edemezler. Algı kavram ve tepkileri basittir. Konuşma yetersizlikleri vardır. Yeni durumlara uymakta zorluk çekerler.

4 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Sosyal ilişkileri zayıf, dar çevreli ve süreçsizdir. Etkinliklere katılım, sorumluluk alma, liderlik yapmada zayıftırlar. Yakın şeylere ilgi duyar, uzak gelecek ilgileri zayıftır. İşitme ve görme bellekleri güçlüdür.

5 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Sosyal ilişkilerde duyarlı, alıngan, incinen özelliklere sahiptirler. Daha çok kendi yaşından küçüklerle arkadaş olurlar. Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk çekerler.

6 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
3. Akademik özellikleri Soyut kavramları güç öğrenirler. Dikkat süreleri kısa, ilgi alanları sınırlıdır. Somut, görerek, yaparak işleri daha hızlı öğrenirler. İşitsel ve görsel bellekleri güçlüdür. Başarısızlığa uğradıklarında yılgınlık gösterirler.

7 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Genelleme yapmakta ve bilgileri başka alana transfer etmekte zorluk çekerler. Bir üniteyi parçalara ayrılmış olarak öğrenmeye yatkındırlar. Sürekli destek ve teşvik almaya ihtiyaç duyarlar. Gurup çalışmaları zayıftır.

8 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
4. Kişilik Özellikleri Kendilerine güvenleri zayıftır, bağımsız hareket etmekten çekinirler, Bir amaca ulaşmak için aşırı istek duymazlar, cesaretleri çabuk kırılır. Sorumluluk almaktan çekinirler, liderlikten çok yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar,

9 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Benlik, tasarımları zayıf ve kendi durumlarıyla çelişkili özellik gösterir. Çekingen, içe dönük, karamsar, güvensiz özellik taşırlar. Aşırı duyarlı, çabuk incinir, pasif saldırganlık özellikleri taşımaktadır.

10 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
5. İş ve çalışma özellikleri Bir işe girip çalışmak ihtiyacı duyarlar, Bir işi kısım kısım sonra bütün olarak öğrenirler. Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar. Bağımsız çalışmaktan çok, yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar.

11 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
Maddi şeyler üzerinde çalışmayı severler, guruptan çok yalnız çalışmaya yatkındırlar. İşe başlatılmaları zaman alır ve sabır ister. Karışık ve sözel açıklamalardan çok, göstererek yaptırmadan anlarlar.

12 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri
6. Aile ve Çevre Özellikleri Ailenin ekonomik durumu yetersizdir. Ailenin eğitim düzeyi düşüktür. Ailelerde çocuk sayısı fazladır. Aile içi ilişkiler gergindir. Çocuğun geleceği konusunda yoğun bir kaygı yaşanmaktadır.

13 Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personelde Bulunması Gereken Özellikler
Özel eğitim alanına, öğrenmeye, öğretmeye, yardım yapmaya, sorumluluk almaya hazır ve istekli olmalıdır. Sabırlı ve sakin olmalıdır. Tutarlı , kararlı, dengeli kişilik yapısına sahip olmalıdır. İnsan sevgisi ve insana değer verici tutuma sahip olmalıdır.

14 Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personelde Bulunması Gereken Özellikler
İnsanın özür ve özellikleri ne olursa olsun, onlara karşı önyargısız, olumlu ilgi ve şartsız kabul gösterici olmalıdır. Empatik anlayışa sahip olmalıdır. Yani engelli çocuğun gözüyle olaylara bakabilmeli, onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmelidir. Düşünce ve davranışları aynı, içten yani saydam olmalıdır.

15 Tarafsız ve objektif olmalıdır.
Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personelde Bulunması Gereken Özellikler Tarafsız ve objektif olmalıdır. Yeniliklere, değişmeye, gelişmeye karşı açık, araştırıcı ve bilimsel düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Görev aldığı kurumun amaç ve ilkeleriyle bağdaşım içinde olmalıdır.

16 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Kaynaştırma eğitimine alınan engelli çocukların yetersiz yönleri gibi yeterli oldukları yönlerde bilinmeli, fiziksel, sosyal, duygusal vb. özellikleri tanınmaya çalışılmalıdır. Kaynaştırma eğitimi en çok 10 normal çocuğa 1 engelli çocuk düşebilecek şekilde oluşturulmalı ve sınıf mevcudu ana sınıflarında 15’i, ilköğretimde 25’i, ortaöğretimde 30’u iş ve mesleki eğitimde 15’i geçmeyecek şeklinde planlanmalıdır.

17 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Kaynaştırma eğitiminde normal sınıf içinde tek bir engel türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır. Yani işitme, görme vb. engelliler aynı sınıfta olmamalıdır. Kaynaştırma eğitimine alınacak engelli çocuğun birden çok özürü ve davranış problemleri olmamasına dikkat edilmelidir.

18 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
   Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır. Yapılan etkinlikler engelli çocuğun duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalı, özür ve özelliklerine uygun programlar takip edilmelidir.

19 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine ağırlık verilmelidir. Her aşamada engelli öğrenciyi öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

20 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Ders konularının gerektiğinde program analizleri yapılmalı, üniteler veya yapılacak işler parçalara ayrılmalı ve tekrar edilmelidir. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirim yapılmalı, yeterli olduğu başardıkları ve bulunduğu düzey hakkında bilgi verilmelidir. Çalışmalar sürekli gözlenmeli, kayıt edilmeli ve bu durum hakkında velilere açıklamalar yapılmalıdır.

21 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Öğrencinin-öğrenciye rehberlik etmesi uygulamalarına yer verilmelidir. Çocuklara başarabileceği görevler verilmeli, başarısız olduğu noktada bırakılmamalı, başarısı ödüllendirilmelidir. Aksi taktirde kendine güven kaybederek sosyal ve duygusal problemlerin ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

22 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Engelli çocuğun özür ve özelliği ne olursa olsun durumunu olduğu gibi kabul etmek, benlik ve kişilik gelişiminde saygı duymak, olumlu ilgiye değer güvenirlik göstermek temele alınmalıdır. Seçilen araçların ekonomik, kullanışlı, bulunabilir özellikler taşımasına dikkat edilmelidir.

23 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Çocuğun kişiliğini, güvenini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır. Yapılan çalışmalarda aile ve yakın çevrenin desteği alınmalıdır. Sosyal-kültürel, iş ve mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Kaynaştırma eğitiminin engelli çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşamasını kolaylaştırmak olduğu unutulmamalıdır.

24 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
1 Öz bakım becerileri Temizlik Giyim Beslenme

25 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
2-Temel akademik beceriler Dil gelişimi Okuma Anlama Anlatma Yazma Hesap Ölçme Zaman Para

26 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
3. Sosyal beceriler Duyu gelişimi Dil gelişimi Duygu gelişimi Dinleme Konuşma İfade etme İletişim Katılımcılık

27 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
4. Benlik gelişimi Farkına vardırma Benimsetme Güçlendirme Geliştirme Hedef oluşturma Ait olma Beğenme-beğenilme Kendini gerçekleştirme

28 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
5. İş ve mesleki beceriler Büyük kas gelişimi Küçük kas gelişimi El-yüz koordinasyonu İş ve meslek öğrenmenin önemini anlama Araç-gereçleri tanıma Emniyet tedbirleri alma Temel iş yapma becerisi kazanma Yetenekleri doğrultusunda yönlendirme İstihdam

29 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
6. Vatandaşlık becerileri Sorumluluk alma Üretici hale gelme Toplumsal değerleri benimseme Sosyal bütünleşme


"Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Genel Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları