Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halkla İlişkiler - 3 Kurumsal İletişim ve Yakın Kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halkla İlişkiler - 3 Kurumsal İletişim ve Yakın Kavramlar."— Sunum transkripti:

1 Halkla İlişkiler - 3 Kurumsal İletişim ve Yakın Kavramlar

2 Kurumsal İletişim  Şirket felsefesinin tüm iç ve dış paydaşlara etkili bir biçimde aktarılması

3 Kurumsal İletişim kötüyse  İşgören devir yüksekliği  Karşılıklı saygı ve sevginin bitmesi  Kademe atlama olayları  Maliyetlerin atrışı  Yöneticilerin sorunları aylar sonra öğrenmesi  Sık sık söylentilerin çıkması  Bölüm müdürleri arasında yetki çatışmaları  Fon bulmada güçlükler

4 Kurumsal İletişimde Kavramlar  Kurumsal kişilik  Kurumsal kimlik  Kurumsal İmaj  Kurum kültürü  Kurumsal itibar  Kurumsal sosyal sorumluluk

5 Kurumsal İmaj  Her paydaş birbirinden farklı algılara sahip  Şirket, her paydaş grubu ile  ONLARIN İLGİLERİNE göre  İletişim kurmalıdır  İmajlar üst üste biner itibar oluşur  İmaj: KİŞİ VEYA KURUMLARIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDE İSTEYEREK YA DA İSTEMSİZ OLARAK BIRAKMIŞ OLDUKLARI İZLENİMLER

6  Kişilerin ilgileri ve sinyallere maruz kalmaları arttıkça kafalarında bir resim belirir ki;  Bu kurumun imajıdır

7 Tüm mal varlığını vakıflara bağışlamış ve sağlığında 45 milyon TL yoksullara yardım olarak ödemiş bir adam

8 Biz kimiz? Ne olarak algılanıyoruz? Örnek : Turkcell

9 Kurumsal Kimlik

10 Kurumsal İmaj (Hissedarlar)

11 Kurumsal İmaj (Müşteriler)

12 Kurumsal İmaj (Devlet)

13 Kurumsal İmaj (Rakipler)

14 Kurumsal İmaj (Çalışanlar)

15 Kurumsal İtibar  İşletmenin başarılarının genel bir değerlendirilmesidir  Müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve toplumun şirket hakkında sahip oldukları imaj KURUMSAL İTİBARI oluşturur  İtibar, uzun yıllar boyunca tutarlı bir performans eşliğinde konumlandırılan değerli bir kimlik gerektirir

16 Kurumsal Kimlik  Şirketin gerçekliği  Kurum kültürünü oluşturanlar:  Şirket kültürü, şirket felsefesi, şirket stratejileri, örgütsel tasarım  Şirketin logosu, şirketin çalışma yerleri, binaları, üniformaları  Kurumsal kimliği belirleyen kurum kişiliğidir

17 Şirket Felsefesi  Üst düzey yöneticilerin iş ile ilgili değerleri ve inanışları  Yöneticilerin felsefesi sıklıkla şirketin vizyon ve misyonunda görülebilir

18 Şirket Felsefesiyle İlgili Kavramlar  Strateji  Plan  Taktik  Politika  Paradigma  Misyon  Vizyon  Amaç ve hedefler

19  Taktikler, stratejinin bir parçası  Taktik, uygulama sırasında saptanabilir  Kararlara yol gösteren düşünce tarzı  Politika = pusula  Politika = kurallar dizisi  Politika, emredici değil  Öngörülen sınırlar dahilinde takdir hakkını kullanmakta özgürsün

20  İşletmenin varoluş nedeni  Gelecekte olmayı arzuladıkları durumun ifadesi  Varlık nedeni, hangi ürünler nerede nasıl üretilecek, iş felsefesi ne olacak, hangi değerlere sahip olunacak  Misyon yazılı mı olmalı?  Vizyonun belirli bir zaman sürecinde nicelik olarak belirlenmiş şekli  Kesin ve ölçülebilir özellik

21 STRATEJİK PLANLAMA

22 Stratejik Planlama Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirler

23 Stratejik Planlama  Neredeyiz?  Nereye ulaşmak istiyoruz?  Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

24 STR. PLANLAMA SÜRECİ 1. SWOT ANALİZİ 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER TANIMI 3. STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ 4. HEDEFLERİN VE FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ

25 1. SWOT ANALİZİ  GÜÇLÜ YÖNLER (kurum içi)  ZAYIF YÖNLER (kurum içi)  TEHDİTLER (çevre analizi)  FIRSATLAR (çevre analizi)

26 BİZ  GÜÇLÜ YÖNLER  ZAYIF YÖNLER  Kuruluşun iç yapısının analizi  DURUM ANALİZİ de denir  Durum bugün, fakat öneriler gelecek için BUGÜN

27 Bizde neye bakacağız?  Kurumun yapısı  İnsan kaynakları  Kurum kültürü  Teknolojik durumu  Mali durum ve mali yeterlilikler  İyi ve kötü yaptığı faaliyetler  Avantajlı ve dezavantajlı bulunan noktalar ne?

28 ONLAR  TEHDİTLER  FIRSATLAR  Faaliyet alanında dünyadaki ve ülkemizdeki durum ve gelişmeler ve bunların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği GELECEK

29 GÜÇLÜ YÖNLER  En iyi yaptıklarımız  Firmamızın diğer benzerlerinden üstün yönleri  Sahip olunan deneyim, değerler, kaynaklar KORUYERLEŞTİRGELİŞTİR

30 ZAYIF YÖNLER  Geliştirmemiz gerekenler  Diğer benzerlerimizden eksik yönlerimiz  Eksik sayılan unsurlar (tecrübe, bilgi, kaynak, ölçek) KALDIRDURDUR

31 FIRSATLAR  Bizi bekleyen olumlu trendler  Karşılaşılan olumlu durumlar  Firmanın ve yapılacak işin önemini arttıracak etkenler (talep artışı vb.)  Yasal düzenlemeler  Müşterilerin son zamanlarda değişen tutum ve davranışları  Kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel durumlar DEĞERLENDİR

32 Fırsatlarla güçlü yönleri eşleştirebilir miyiz?

33 TEHDİTLER  Bizi rahatsız eden gelişmeler  Gelişmeye engel olabilecek durumlar  Yasal düzenlemeler  Müşterilerin son zamanlarda değişen tutum ve davranışları  Pazarda etkinliği zayıflatan faktörler  Rakiplerin durumu  Ne gibi engeller var?  İş, ürün ve hizmetlerin standartları değişiyor mu? TERSİNE ÇEVİR EN AZA İNDİR

34 Tehditler için tedbir alınabilir mi? Alınacak hasar hesaplanabilir mi? Tehditler, güçlü yanlar ile bütünleştirilerek fırsata çevrilebilir mi?

35

36

37 SGÜÇLÜ YÖNLERİMİZWZAYIF YÖNLERİMİZ Genç ve dinamik bir kadroya sahip olması Öğretim Elemanlarının nitelikli ve özverili olması Mevcut Laboratuar ve atölyelerin teknolojik gelişmelere uyumlu olması Eğitim alanlarının fiziki alt yapısının uygun olması Öğretim Elemanının sayıca yetersizliği Alanında uzman idari personel eksikliği Kurulu laboratuar ve atölyelerde uygulama için Teknisyen düzeyinde kadro eksikliği İnşaat, Seramik ve Mobilya programlarında laboratuar ve atölye olanaklarının yetersizliği Mesleki rehberlik düzeyinin yetersizliği Okulumuzun kamu ve özel sektör kurumlarıyla yeterince yakın ilişki içinde olamaması Sosyal ve kültürel faaliyetlerde yetersiz kalınması Öğretim Elemanlarının büyük bölümünün Turgutlu dışında ikamet etmesi OFIRSATLARTTEHDİTLER Coğrafi konumu (İzmir ve Manisa gibi sanayi merkezlerine yakınlığı) Sanayisi gelişime açık bir yerleşim bölgesinde olması Sektörün ve bölge sanayicisinin iyi yetişmiş, donanımlı teknik eleman isteği AB’ye uyum için hemen her alanda iyi yetişmiş teknik elemana ihtiyaç duyulması Bölgemizde bazı büyük sanayi kuruluşlarının yatırım kararı olması Yerel yönetim ve ilçe halkının okulumuza olan güven ve desteği 2 yıllık teknik elemana yeterli toplumsal ve hukuksal değerin verilmemesi Eğitim ve öğretimin birbirinden uzak 2 farklı bölgede (Turgutlu ve Manisa) yürütülmesi Bölgede henüz sanayileşmenin yeterli düzeyde olmaması Halen bölgedeki ekonomik yatırımların tamamlanmamış olması ve alınan kararların her an değişebilecek potansiyele sahip olması Sanayide ara eleman / tekniker anlayışının doğru algılanmaması Öğrencilerin sınavsız alınması Ödenek yetersizliği Kadro tahsisi yetersizliği İlçede öğrenci yurdu olmaması T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU SWOT ANALİZİ

38 38 SWOT ANALİZİ Beyin Fırtınası çalışması Konu: Kurumunuzun stratejik planı için SWOT analizi Süre: 30 dk

39 39 SWOT ANALİZİ Beyin Fırtınası çalışması  Grubu oluşturun  Bir başkan ve bir raportör belirleyin  Grup üyelerine kağıtları (4 er adet) dağıtınız.  Üyeler birbirinden bağımsız olarak sırasıyla güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri kağıtlara en fazla 5 er cümle yazacaklardır. (15 dk yeterli olabilir)

40 40 SWOT ANALİZİ Beyin Fırtınası çalışması  Yazım bittikten sonra, grup başkanları herkese söz verir ve (tartışma açmaksızın) belirtilen düşünceleri raportör aracılığıyla yazdırır.  Tüm görüşleri yazın, Aynı görüşleri çeteleyin.  Görüşlerin frekanslarını sayınız ve sıklık sırasına göre numaralandırarak yeniden sıralayınız. (NOT: Gerekirse oylama yapabilirsiniz)

41 41 SWOT ANALİZİ Beyin Fırtınası çalışması  Grubunuz adına sunu yapınız.  Tüm grupların görüşlerine göre 4 boyut yeniden ele alınır.  Tüm katılımcıların oylarıyla listeler yeniden düzenlenir.  SWOT analizi sona erer.

42 2. VİZYON VE MİSYON TANIMI  Misyon (özgörev)  Vizyon (özgörüş)  Değerler (sahip olduğumuz nitelikler)

43 Misyon  Bir kuruluşun varlık sebebi  Kuruluşun ne yaptığı  Nasıl yaptığı  Ve kimin için yaptığını ifade eder

44 Misyon yazarken……  Kısa, açık ve çarpıcı olmalı  Hizmetin amacını tanımlamalı (hizmet sürecini değil)  Hizmet verilen kişi veya kuruluşları belirtmeli  Sunulan ürün ve/veya hizmetleri vurgulamalı  Biz kimiz?, ne yapıyoruz?, kimin için yapıyoruz?  Neden ve nasıl yapıyoruz?  Var olma nedenimiz nedir?  Hangi alanda/ sektörde çalışıyoruz?  Müşterilerimizin / paydaşlarımızın hangi ihtiyaçlarını karşılıyoruz?  Yerine getirmek zorunda olduğumuz yasal görevler nelerdir?

45 İYİ MİSYON ÖRNEKLERİ

46 KALDER  Ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar oluşturmak.

47 BEKO ELEKTRONİK  Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak.

48 Anadolu Üniversitesi  Evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak.

49 Vibratek Misyonumuz; Türk Sanayisinin, Bakımda Çağdaş Teknolojiler uygulamasına Geçişinde, KALİTELİ HİZMET, KALİTELİ EĞİTİM ve KALİTELİ ÜRÜNLER Sunarak, Ülkemize ve Sanayimize ARTI DEĞER, Şirketimize GELİŞME ve Çalışanlarımıza MUTLULUK Sağlamaktır.

50 TÜPRAŞ  Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek ve ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.

51 AYGAZ A.Ş.  Koç Topluluğu değerlerine uygun çalışma prensibi ile; yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde başta LPG olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda en iyi ürün ve hizmeti sunmak.

52 Vizyon Kuruluşun geleceğini sembolize eder, Uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı İdealisttir, yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir, Özgündür, Çekicidir, Ayırt edicidir, Motive edicidir, İlham verici ve iddialı olmalıdır, Kısa ve akılda kalıcıdır, Gerçekçidir.

53 Vizyon nedir aslında?  Vizyon, beyindeki radarın, yürekteki gözün sağladığı bir görüş yeteneğidir

54 Vizyon yazarken….  Ulaşılmak istenen nedir? Ne olmak istiyoruz?  Kuruluşun ideal geleceği nedir?  Sunduğumuz hizmetin kalitesini nasıl arttırabiliriz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz?  Müşterilerimizin / paydaşlarımız tarafından nasıl bilinmek, görülmek istiyoruz?

55 İyi Vizyon Örnekleri

56 TÜBİTAK  Türkiye’yi 21. yüzyılda teknoloji üreten sayılı ülkeler arasına sokmaktır.

57 İTÜ  Çağdaş bir araştırma üniversitesi olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta önder çalışmaların odağı olmak.

58 Diğer Örnekler  1969 yılına kadar Ay'a bir insan göndermek...  Bulunduğumuz pazarlarda bir veya iki numara olmak.  Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Türk sanayindeki öncü konumunu güçlendirerek ve sosyal paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak 2025 yılında Avrupa'nın ilk on demir çelik üreticisi arasında yer almak.

59 Diğer Örnekler  2025 yılında dayanıklı tüketim sektöründeki ilk beş şirket arasında; uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir grup olmak.  Büyüyen Türkiye Perakende sektöründe en büyük, en kaliteli, piyasa fiyatlarını belirleyen, tüketiciyi koruyan mağazalar zinciri olarak yerini almak.

60 Diğer Örnekler  İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarında çağdaş normların uygulandığı, çalışanların gerçekten mutlu olduğu ve çalışmak için öncelikle tercih edilen gruplardan biri konumuna getirmektir.

61 Diğer Örnekler  2025 yılında uzmanlık gerektiren niş pazarlarda faaliyet gösteren, değerlerine ve vizyonuna inanan profesyonellerden oluşan halka açık şirketleri ve stratejik iş ortaklıklarının faaliyetleri sonucu iç ve dış pazarlarda elde ettiği başarı ile Türkiye'nin en büyük 100 sanayii şirketinden biri olmak.

62 DEĞERLER Kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesi Kurumsal değerleri Yönetim biçimini ve Kurumsal davranış kurallarını ifade eder Çalışma felsefesi Çalışma felsefesi

63 Değer Örnekleri  Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır  Müşterilerimize sunduğumuz hizmette kaliteden ödün veremeyiz

64 Hangi Konuda Değerleri İfade Edeceğiz?  Kalite  Performans  Profesyonellik  Güvenilirlik  Dayanıklılık  Hız  Ucuzluk  Prestij  Tutarlılık

65 Akbank’ın Değerleri  Değerlerinden bazıları, En karlı bankacılık operasyonları, en yüksek kredi notu, geniş müşteri portföyü, güçlü sermaye yapısı, geniş şube ağı vs vs.

66 3. 3. Stratejik Amaçlar  Amaç, ulaşılmak istenen nihai noktadır

67 Stratejik Amaçlar Belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlar Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalı Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalı (1-5) İddialı, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı Hedefler için bir çerçeve çizmelidir Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

68 Stratejik Amaçlar  Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?  Güçlü yönleri geliştirmek, zayıf yönleri iyileştirmek için neler yapmalıdır?

69 Stratejik Amaç Örnekleri Stratejik amaç 1: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir. Stratejik amaç 2: Toplum sağlığını korumak için, kirliliği kontrol altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak, ülke geneli için temiz ve yeterli su temin edilecektir.

70 4. 4. Hedef ve Faaliyetler

71 HEDEFLER stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır: Ölçülebilir İddialı fakat ulaşılabilir Sonuca odaklanmış Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

72 Hedef Örnekleri  Hedef 1: Bebek ölüm oranı, 2016 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır.  Hedef 2: 2015 yılına kadar nüfusun %90’ı, 2017 yılına kadar ise %93’ü sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır.

73 Hedef Belirlenirken Cevaplanacak Sorular  Hedefler kuruluşun, misyon, vizyon, temel değerler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?  Hedef, amacın gerçekleşmesine katkı sağlıyor mu?  Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştiğinde amaç da gerçekleşiyor mu?  Hedefin gerçekleşmesi için ne kadar süreye ihtiyaç var?  Hedefin gerçekleşmesi ölçülebilir mi?  Stratejik amaçlar ile hedefler arasında “Amaç-Araç” ilişkisi var mı?

74 Faaliyetler  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi (bütçeleme)


"Halkla İlişkiler - 3 Kurumsal İletişim ve Yakın Kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları