Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ Kartal Belediyesi - 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ Kartal Belediyesi - 2009."— Sunum transkripti:

1 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ Kartal Belediyesi

2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,  İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,  Politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,  Hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere bütçe hazırlamak ve uygulamak,  Tüm mali işlemleri muhasebeleştirmek ve raporlamak,  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,  İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. Kartal Belediyesi GÖREV VE YETKİ ALANLARI

3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  2008 yılına ait idare faaliyet raporu çalışmaları gerçekleştirilerek kamuoyuna açıklandı  2008 yılı Bütçe Kesin Hesap çalışmaları yapıldı.  2010 yılı Yatırım Programı çalışmaları yapıldı ve Belediye Meclisine sunuldu.  2010 yılı bütçesi hazırlandı.  2009 bütçe giderleri Ön Mali Kontrol İlkeleri çerçevesinde incelenerek ödenek kayıtları yapıldı. Kartal Belediyesi )BÜTÇE FİNANS BÜROSU ÇALIŞMALARI GİDER ŞEFLİĞİ

4  adet ‘ödeme emri’ ile hak sahiplerine ödemeler gerçekleştirildi.  2010 yılında sayılı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Yasası gereğince 552 adet muhtaç asker ailesine toplam TL ödeme yapıldı. Kartal Belediyesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2)MUHASEBE BÜROSU ÇALIŞMALARI

5 Emlak Beyanı Doldurulması Emlak Beyanının Kabulü Tahsilat İşlemleri Kartal Belediyesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3)TAHAKKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI

6 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılında Tahakkuk BürosundaYapılan İşlemler Müracaat Eden Mükellef Sayısı İşlem Gören Mükellef Sayısı Emlak Vergisi Beyan Sayısı Çevre Tem. Vergisi Beyan Sayısı İlan Reklam Vergisi Beyan Sayısı1.334 Diğer İşlemlerden Gelen Mükellef Sayısı Kartal Belediyesi

7  Tahsilat servisinde toplam 7 vezneyle adet makbuz kullanılarak toplam ,59 TL tahsil edildi.  Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi mükellef tarafından Belediyenin banka hesaplarına yatırılarak ,46 TL’nin tahsilatı gerçekleştirildi.  2009 yılında kişi tarafından ,40 TL vergi ödemesi internet kanalıyla gerçekleştirildi. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR ŞEFLİĞİ 1 ) TAHSİLAT BÜROSU ÇALIŞMALARI Kartal Belediyesi

8  2009 yılında adet muhtelif kayıt büromuza intikal etmiş olup hepsinin kayıt araştırılması yapılarak ilgili kurum ve şahıslara cevapları gönderilmiştir Kartal Belediyesi Servislere Göre Gelen Mükellef Sayısı Servis Ruhsat ve Denetim İmar ve Şehircilik Zabıta Çevre Koruma ve Kontrol Diğer Müdürlükler Mükellef sayısı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2) KAYIT ARAŞTIRMA BÜROSU ÇALIŞMALARI

9 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yıllara Göre Bütçe Değerleri ve Bütçe Gerçekleşmeleri (TL) Kartal Belediyesi Yıllar Bütçe , , , ,00 Giderler , , , ,05 Yıllara Göre Bütçe Gelirlerinin Değişimi (TL) Gelir Tahakkuk Eden , , , ,38 Tahsil Edilen , , , ,24

10 Yıllara Göre Vergilerden Tahsil Edilen Gelirler (TL) Kartal Belediyesi Yıllar Emlak Vergisi , , , ,18 Eğlence Vergisi , , , ,43 Çevre Temizlik Vergisi , , , ,98 İlan ve Reklam Vergisi , , , ,44 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

11 Kartal Belediyesi Yıllara Göre Emlak Vergisi Gelirleri (TL)Yıllara Göre Eğlence Vergisi Gelirleri (TL)

12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Kartal Belediyesi Yıllara Göre Çevre Temizlik Vergisi Gelirleri (TL)

13 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Kartal Belediyesi Yıllara Göre İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri (TL)


"KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYETLERİ Kartal Belediyesi - 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları