Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hariçte İşleme Rejimi Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hariçte İşleme Rejimi Nedir?"— Sunum transkripti:

1 Hariçte İşleme Rejimi Nedir?
Hariçte İşleme Faaliyeti, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir. Örneğin, belge kapsamında işlenmemiş derilerin serbest bölgeye ihraç edilerek, işlenmiş deri olarak belge süresi içerisinde ithal edilmesi durumunda ithalat esnasında doğan vergi ve fonlardan muafiyet sağlanmış olur. Ancak işçilik ve kimyasallara ait KDV’nin tahsil edilmiş olması gerekmektedir. 1 1

2 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
4458 Sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ( Sayılı Resmi Gazete) 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği ( Sayılı Resmi Gazete) 2 2

3 Hariçte İşleme Rejimi ile İlgili Merciler
İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Müsteşarlığımızca Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB), Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Gümrük Müsteşarlığınca Hariçte İşleme İzni (Hİİ) İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de Maden İhracatçı Birliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ) izin verilmektedir. 3 3

4 HİİB Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe Hariçte İşleme Proje Formu Hammadde Sarfiyat Tablosu Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi 4 4

5 Hariçte İşleme İzin Belgesi Süreleri
Belge süresi azami 12 aydır. İhracatçı Birliklerince belge orijinal süresinin 1/2’si kadar ek süre verilebilir. Mücbir sebebe istinaden, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünce ek süre verilebilir. 5 5

6 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Taahhüt Kapatma
Belge aslı Gümrük Beyannamesi asılları Hammadde Sarfiyat Tablosu İthalat-İhracat Listeleri KDV Makbuzları 6 6

7 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Kapsamında İhracatçı Birliklerinin Görevleri
Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması Belge süresi bitiminden sonra en geç 1 ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, resen kapatılır.) Belge üzerindeki malın özelliğini değiştirmeyen GTİP no ilave ve değişiklikleri Belge üzerindeki adres, unvan, vergi dairesi ve vergi hesap no.su değişiklikleri 7 7

8 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Kapsamında Müeyyide
Belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin, ithalatı yapılmadıysa, bu ürünlerin aynen geri getirilmesi gerekir.Aksi taktirde, kambiyo ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır. HİİB’de kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden vergi ithal tarihi itibarıyla tahsil edilir Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir. 8 8


"Hariçte İşleme Rejimi Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları