Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FIZ172 POWERPOINT Sunu Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FIZ172 POWERPOINT Sunu Programı"— Sunum transkripti:

1 FIZ172 POWERPOINT Sunu Programı

2 Giriş: Microsoft Powerpoint programı, slayt gösterilerinde, üzere görsel ve işitsel olarak sunu tasarımı yapmada kullanılan bir programdır. Bir toplantıda bir seminerde veya ders anlatımında kullanılmak üzere konuyu özetleyici bilgi vermek için amacıyla kullanılır.

3 Bir sunu, konuya yönelik belli sayıda slaytlardan oluşur
Bir sunu, konuya yönelik belli sayıda slaytlardan oluşur. Bu nedenle sunuda kullanılacak sunu biçimi slayt hazırlanırken oluşturulması gerekir. Powerpoint programında sunu hazırlamak için öncelikle program içerisindeki sunu hazırlama yöntemlerinden biri seçilmelidir.

4 Akıllı İçerik Sihirbazı: Sunuyu oluşturan slaytların biçim ve içerik olarak konulara göre hazır olarak yer aldığı ve kullanıcıların aynen veya değiştirerek kullanabilecekleri slaytlar hazırlar. Daha profesyonel sunular hazırlamak için kullanılır. Bu seçenek size hazırlanacak sunu hakkında soru sorarak yardımcı olmaya çalışır. Tasarım Şablonu: PowerPoint Sunusu için yalnızca bir “görünüm” sağlayan, ancak gerçek içerik önerisinde bulunmayan şablonlar tasarım şablonları (tasarım şablonu: Bir sunudaki stilleri, madde imleri ve yazı tiplerinin türü ve boyutunu; yer tutucuların boyut ve konumlarını; arka plan tasarım ve dolgusunu renk düzenlerini ve bir ana slaytla isteğe bağlı ana başlığı da kapsayarak içeren dosya.) olarak bilinir. Tasarım şablonları Slayt Tasarımı görev bölmesinde (Biçim menüsü, Slayt Tasarımı komutu) küçük resimler olarak görüntülenir. Sununuza hızlı bir şekilde görünüm uygulamak istediğinizde bu şablonları kullanın. (Tasarım şablonu küçük resimleri metin görüntülese de, yalnızca metin stillerini gösterir, örnek içeriği göstermez).

5 Menü ve Kısa Yol Tuşları:
Boş Sunu: Oluşturulacak olan slaytlar, içerik ve biçim bakımından tamamıyla kullanıcıya bırakılmış bir sunu hazırlama yöntemidir. Boş sunu açmak için Standart araç çubuğunda Yeni tuşu tıklandığında veya menüden Ekle>Yeni Slayt tıklandığında Slayt Düzeni Uygula adlı sağ tarafta bir eylem penceresi açılır ki burada 27 çeşit slayt türü seçenek olarak karşımıza gelir. Var olan Sunuyu Aç: Önceden tasarlanmış sunu veya sunuların üzerinde işlem yapmak üzere kayıtlı ortamdan açılması işlemidir. Menü ve Kısa Yol Tuşları: PowerPoint sunu programında, diğer editörlerde olduğu gibi amaca yönelik menüler vardır. Bu menülerin içeriği, kullanılan editör programına özgü işlemler yanında menülerin içeriği diğer editör programlarıyla aynı işlevleri içerir. Örneğin pek çok editör programının menü çubuğu aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi ilk 6 seçenek içeriklerde az bir fark olsa da neredeyse aynıdır.

6 Dosya Menüsü : Yeni: Boş bir slayt açılmak için kullanılır.
Aç: Var olan bir slaytı açmak için kullanılır. Kapat: Tasarım sayfasının kapatılması. Kaydet: Tasarımın kayıt edilmesi. Farklı Kaydet: Tasarımın son kayıt yerinden farklı bir konuma kayıt edilmesi. Web Sayfası Olarak Kaydet: Tasarımın web sayfası görünümünde kaydı. Dosya Ara: Tasarımda kullanılması düşünülen dosyanın bulunup tasarıma eklenmesi. İzin: Üzerinde çalışılan tasarımın ikinci kullanıcılara açılıp açılmamsını sağlar. CD için paketle: Tasarımın, Powerpoint bulunmadığı ortamlarda sununun kullanılabilmesi için bir sunu CD si olarak Bir Cd ye kaydını sağlar. Web sayfası Önizlemesi: Tasarım web sayfası olarak kayıt edilmeden, web görüntüsünün bir ön izlemesinin alınması.

7 Sayfa Yapısı: Tasarımın görünen sayfa ayarlarının yapılmasını sağlar.
Baskı Önizleme: Tasarımın baskısı yapılmadan(yazıcıdan çıktı alma) önce son kontrol. Gönder: Tasarımın bir posta alıcısına gönderilmesini sağlar. Özellikler: Tasarımın, Genel, Özet, İstatistik ve İçindekiler gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.

8 Düzen Menüsü: Düzen menüsü, üzerinde çalışılan tasarımın düzenlenmesinde kullanılan, kes, kopyala, yapıştır, geri al gibi bazı yardımcı komutlar içerir. Geri Al Yeni Slayt: bir uygulamanın yeniden işleme sokulması veya bir slayt uygulamasının geri alınması. Yenile Yeni slayt: açılan yeni bir slayt ardından yeni bir slaytın açılmasını sağlar. Eğer açılmış slayt içinde bir işlem yapılmış ise yapılan işlemin geri alınmasını sağlar. Kes: Seçili nesnenin veya nesnelerin tasarımdan kesilip çıkartılması. Kopyala: Seçili nesnenin veya nesnelerin bir kopyasının çıkarılmasını sağlar. Office Panosu: Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerinin bir bütün olarak görüntülendiği hızlı işlem panosu.

9 Temizle: seçili alanın silinerek temizlenmesini sağlar.
Yapıştır: Kesilen veya kopyası çıkarılan nesnenin istenilen yere tekrar eklenmesini sağlar. Özel Yapıştır: kesilen veya kopyası çıkarılan nesnenin özel formatta yapıştırılmasını sağlar(Ör: PDF formatında). Köprü Olarak Yapıştır: Kopyalanan nesnenin, yapıştırılacak yerden bulunduğu yere köprü (Link) oluşturmak maksadıyla (sayfa içi, dosyalar arası veya web’e köprü) uygulanır. Köprü Olarak Yapıştır komutunu kullanarak, hızla başka bir Word belgesinin, Excel çalışma sayfasının, PowerPoint slaytının veya Access veritabanının içindeki bir konuma bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu komut, hedef programdaki belirli bir konuma (örneğin Excel çalışma sayfasındaki bir hücreye) bağlanmak üzere kaynak programa (örneğin Word belgesi) bir bağlantı eklemenize olanak sağlar. Alternatif olarak, Outlook'ta e-posta iletisinin içindeki bir Word belgesine de bağlantı ekleyebilirsiniz. Kaynak belgede bağlantıyı tıklattığınızda, ilgili programda hedef belgenin söz konusu konumu açılır. Temizle: seçili alanın silinerek temizlenmesini sağlar.

10 Tümünü Seç: Tasarımın çalışılan sayfasındaki tüm nesnelerin seçilmesini (işaretlenmesini) sağlar.
Çoğalt: Tasarımın çalışılan sayfasındaki metin kutusunun içerikleri ile birlikte bir kopyasının aynı çalışma sayfası(slayt) üzerine çıkarılmasını sağlar. Slayt Sil: Tasarım içerisinden çıkarılması istenilen slaytın seçilerek tasarımdan çıkarılmasını sağlar. Bul: Tasarımdaki slaytlar arasında dolaşarak istenen nesnenin bulunmasını sağlar. Değiştir: Bul komutuyla bulunan nesnenin veya nesnelerin hızlı bir şekilde değiştirilecek olan nesneyle değiştirilmesini sağlar. Bağlantılar: Bir kaynak dosyada oluşturulmuş ve iki dosya arasındaki bağlantı korunarak bir hedef dosyaya nesne ekleme. Kaynak dosyası güncelleştirildiğinde hedef dosyadaki bağlantılı nesne güncelleştirilebilir.

11 Görünüm Menüsü: Tasarımın görüntülenmesinde uygulanacak yöntemlerin tasarlandığı menü.
Normal: PowerPoint Programı açıldığında karşımıza çıkan ekran görüntüsü biçimi. Slayt Sıralayıcı: hazırlanan veya hazırlanmakta olan tasarımın slayt düzeninde sıralanış görüntüsünü veriri. Slayt Gösterisi: Tasarımın slayt olarak ardışık görüntülenmesini sağlar(tasarımın nasıl çalıştığını denetlemek için de kullanılır). Not Sayfası: Slaytların alt kısmında bulunan ve özel notların düşütlüğü kısımla beraber görüntülenmesini sağlar. Asıl: Bir çeşit otomatik metin düzenleyicidir. Yandaki resimde görüldüğü gibi bir yapıya sahiptir.

12 Renkli/Gri Tonlama: Eğer slaytımız bir fon rengine sahipse gri tonlama kullanarak çalışma süresince sayfa fon rengi gizlenir. Fakat slayt gösterisinde fon rengi aktif olur. Veya gri tonlamadan çıkılarak yeniden fon renkli yapıya dönülür. Slayt içerisinde resim kullanılmış ise o resimde gri tonda görünür. Görev bölmesi: slayt sayfasının sağ yanında bulunan ve farklı slayt tasarım uygulamalarını seçmemize yarayan kısımdır. Araç Çubukları: Çalışma sayfasında, hızlı erişimi sağlayan, standart, Biçimlendirme, Anahtar, Çizim, Görev Bölmesi gibi hızlı erişim tuşları barındıran çubukların aktif veya pasif olmasının sağlanmasına yardımcı olan menü. Cetvel: slayt sayfasının sol ve üst kısmında konumlanan ve sayfanın sınırlarını belirlemeye veya görselleştirmeye yarayan araç.

13 Kılavuz Çizgileri: çalışma sayfasında istenilen boyutlarda, dikey ve yatay çizgilerden oluşan ve ekranı dilimleyen çizgiler olup, slayt üzerinde yapılacak olan konumlandırma çalışmasında yardımcı olması bakımından kullanılan çizgilerdir.

14 Ekle Menüsü: Yeni Slayt: Slayt oluşturmada yeni bir slayt eklemede kullanılır. Slayt Çoğalt: Seçili slaydın bir kopyasının çıkartılıp eklenmesini sağlar. Slayt Numarası: Ardışık slaytların numaralandırılması için kullanılır. Tarih ve saat: Eğer slaytlara tarih ve saat eklenecekse bu uygulama tıklanır. Simge: Slayt içerisinde özel bir simge kullanılmak istendiğinde uygulamaya konulur. Açıklama: Eklenen bir nesne için bir açıklama yapmak gerekiyorsa kullanılır. Dosyadan Slayt Al: önceden tasarlanmış bir slayt gösterisinden, slaydın tamamı veya bir kısmı yeni tasarıma eklenmek istendiğinde kullanılır.

15 Anahattan Slayt Al: Tasarımların kayıt edildiği klasörden slayt veya diğer çalışma dosyalarının alınması. Resim: slayt çalışmasına küçük resim veya dosyadan (kayıtlı resimler dosyasından) resim eklenmesini sağlar. Diyagram: Slayt çalışmasında eğer bir diyagram kullanılacaksa ki hiyerarşik ilişkileri göstermek amacıyla kullanılır. Metin Kutusu: çalışma sayfasına ilave olarak bir metin yazılacaksa, bu seçenek kullanılır. Metin kutusu, küçük resmiyle aynı zamanda çizim çubuğunda da mevcuttur. Film ve Sesler: Slaydımıza ek olarak bir film veya ses efekti ekleyeceksek kullanılır. Grafik: Slaytta kullanmak istediğimiz ve önceden hazırlanmış bir grafik söz konusu ise bu komutu kullanarak ekleme yapabiliriz. Tablo: Önceden hazırlanmış bir tablomuz varsa ve slaytta kullanmak istiyorsak bu komutla bunu sağlayabiliriz.

16 Nesne: Herhangi bir editör programına ait nesnenin eklenmesini sağlar
Nesne: Herhangi bir editör programına ait nesnenin eklenmesini sağlar. Örnek olarak slayt gösterisinde bir takvim uygulaması istenirse resimde bunun uygulaması görülmektedir. Köprü: Slayt sayfaları, dosyalar ve mevcut bir web sayfasıyla köprü (Link) kurulmasına yardımcı olur.

17 Araçlar Menüsü: Araçlar menüsü diğer Office programlarının içeriğine benzer yapıda olup, yapılacak çalışmadaki kullanım ve görsellik düzenlerinin ayarlanmasıyla ilgili kısımdır.

18 Slayt Gösterisi Menüsü:
Hazırlanmış olan slayt tasarımının animasyon kısmının ayarlanmasıyla ilgili menü olup, slayt tasarımında en çok kullanılan menüdür. Gösteriyi Görüntüle: Tamamlanmış olan veya tamamlanmaya çalışılan slaydın gösterime sokulması sağlar.

19 Gösteri Ayarla: Gösteri ayarla penceresi resminde de görüleceği üzere slaydın “Gösteri Türü”, “Slaytları göster”, “Seçenekleri Göster”, Slaytları İlerlet” gibi ayarlamaların yapılmasını sağlar.

20 Zamanlama Provası: Eğer sunucu slayt gösterisini el ile ilerletmeyi seçmezde slaytlar arası geçişi zamanlama ayarı yaparak sunmak isterse, bu durumda her slayt için önceden ekranda bekleme süresi ayarı yapmalıdır (slayt üzerinde bazı anlatımlar ve tartışmalar yapma durumunda). Konuşma Kaydet: Sunucu, sunu ile ilgili konuşma veya anlatıyı sunu esnasında değil de sunuyu hazırlama aşamasında yapacaksa, bu seçenek kullanılır. Eylem düğmeleri: Sununun yönlendirilmesiyle ilgili komut düğmeleridir. Sunucu bu düğmeleri kullanarak tasarı içerisinde ileri, geri, sona veya başa git komutlarını oluşturur. Eylem Ayarları: eylem düğmeleriyle ilgili ayarların yapılmasını sağlar (eğer eylem düğmesi kullanılmamışsa, bu komut aktif değildir).

21 Animasyon Düzeni: Sunucunun hazırlamış olduğu sunumun nesnelerinin özel efektlerle donatılmasını sağlar(bu işlem her slayda farklı efekt olmak üzere ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, tüm slaytlara aynı efekt uygulanabilir.

22 Özel Animasyon: Sununun isteğe bağlı sunu ayarlarının, programın hazır efektleri ve animasyon hız ayarları kullanılarak ve ayrıca yönlendirme kontrolünün (otomatik veya fareyle) yapılmasını sağlar. Slayt Geçişi: Slaytların Ardışık geçişlerinde kullanılacak efektlerin belirlenmesinde kullanılır.

23 Hazırlanmış olan bu slayt, iki şekilde kayıt edilebilir,
Tasarlana slayt gösterisinde yukarıda belirtilen uygulamalar uygun şekilde ve düzende kullanıldığında istenilen düzey ve görsellikte bir slayt hazırlanmış olur. Hazırlanmış olan bu slayt, iki şekilde kayıt edilebilir, Uzantısı *.ppt olarak Uzantısı *.pps olarak *.ppt olarak yapılan kayıt Power Point Tasarım kaydıdır. *.pps olarak yapılan ise Power Point Sunu kaydıdır. Eğer sunu üzerinde başka bir düzenleme yapılmayacaksa ve dosya üzerine çift tıklandığında hemen sununun başlamasını istiyorsak *.pps olarak kayıtlanır. Fakat sonradan eklemeler yapılacak ise ve üzerine çift tıklandığında editör programı ile beraber açılması isteniyorsa *.ppt olarak kayıtta yarar vardır.


"FIZ172 POWERPOINT Sunu Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları