Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Raporlama Dr.Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Tıp Bilişimi XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.08 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Raporlama Dr.Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Tıp Bilişimi XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.08 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Raporlama Dr.Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Tıp Bilişimi XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.08 Ankara

2 İçerik Tanım Tanım Kısa Tarihçe Kısa Tarihçe Dünyadaki uygulamalar Dünyadaki uygulamalar Türkiye’de Teleradyoloji Türkiye’de Teleradyoloji Sorunlar Sorunlar Öneriler Öneriler

3 Görüntü Transferi Kurum içi Kurum içi Kurum-Ev arası Kurum-Ev arası Kurumlararası Kurumlararası Şehirlerarası Şehirlerarası Ülkeler arası Ülkeler arası Kıtalar arası Kıtalar arası Dünya-Uzay Dünya-Uzay

4 Teleradyoloji - Gereksinim 70’li yıllar sonrası görüntüleme teknolojilerinde patlama 70’li yıllar sonrası görüntüleme teknolojilerinde patlama Aynı artışın radyolog sayısında olmaması Aynı artışın radyolog sayısında olmaması 7/24 saat görüntüleme hizmeti gereksinimi 7/24 saat görüntüleme hizmeti gereksinimi Tanısal bilgiye hızla ulaşma isteği Tanısal bilgiye hızla ulaşma isteği Konsültasyon gereksinimi Konsültasyon gereksinimi İş gücünden daha ( verimli – ucuz) yararlanma (!) isteği İş gücünden daha ( verimli – ucuz) yararlanma (!) isteği

5 İşler İş arayanlar

6 Teleradyoloji - Gelişim 1960 1980 1990 2010 2000 2020 Kapalı devre sistemler Uzaya resim gönderme Teleradyoloji piyasada İnternet PACS uygulamaları BTMRÇDBTDR

7

8

9 Kullanım Yaygınlığı - ABD Birden çok radyolog olan merkezlerin %75’inde + Birden çok radyolog olan merkezlerin %75’inde + Konsültasyon amaçlı kullanımı % 5 Konsültasyon amaçlı kullanımı % 5 Tek radyolog olan merkezlerin %30’unda + Tek radyolog olan merkezlerin %30’unda + Konsültasyon amaçlı kullanımı %14 Konsültasyon amaçlı kullanımı %14 Yöntemlere göre kullanımı Yöntemlere göre kullanımı % 95BT % 95BT % 84US % 84US % 69Sintigrafi % 69Sintigrafi % 47MR % 47MR % 43DG % 43DG Kullanılan alanlar Kullanılan alanlar % 92Evden ön raporlama % 92Evden ön raporlama % 20Diğer radyologlarla konsültasyon % 20Diğer radyologlarla konsültasyon % 18Birincil raporlama % 18Birincil raporlama

10 Gönderilme Yerine Göre Dağılım (2008 ABD)  İşlem yüzdesi  Radyolog yüzdesi Kurumdan eve Kurum İçi Aynı kurumun Rad.birimleri arası Kurum dışı

11 Gece raporlaması %90 ön raporlama tercihi var %90 ön raporlama tercihi var %75’inde tüm filmlerin %5 ve azı raporlamaya gönderiliyor %75’inde tüm filmlerin %5 ve azı raporlamaya gönderiliyor %66’ında ödeme aynı ya da daha çok %66’ında ödeme aynı ya da daha çok %33 hastanelerden finansal destek alıyor %33 hastanelerden finansal destek alıyor %40’ı denizaşarı ancak board sertifikalı ya da ABD’de eğitim almış radyologlar tarafından yapılıyor %40’ı denizaşarı ancak board sertifikalı ya da ABD’de eğitim almış radyologlar tarafından yapılıyor

12 ABD’de gece raporlaması yapan radyologların yüzdesi

13

14 Teleradyoloji – Raporlama Niteliği 124,870 radyolojik inceleme 124,870 radyolojik inceleme 10 teleradiolog 10 teleradiolog İncelemelerin % 74’ü BT İncelemelerin % 74’ü BT % 35’i beyin, %27 Abdomen Ortalama dönüş zamanı 12.2.dakika İncelemelerin %30’u 30 dk., %99’u 1 saat içinde raporlanmış Toplam uyumsuzluk oranı % 1.09 En uyumsuz raporlar Abdomen BT%2.1

15 Düzenlemeler - ABD Hem gönderen hem alan servislerin lisanslanması zorunlu Hem gönderen hem alan servislerin lisanslanması zorunlu Eyaletlere göre bazı sınırlılıklar var (aciller hariç) Eyaletlere göre bazı sınırlılıklar var (aciller hariç) Görüntü alınan eyaletlerden lisans almak ve ACR standartlarına uymak zorunlu Görüntü alınan eyaletlerden lisans almak ve ACR standartlarına uymak zorunlu Ülkelerarası uygulamalara geri ödeme yapılmıyor Ülkelerarası uygulamalara geri ödeme yapılmıyor

16

17 ESR (European Society of Radiology) UEMS(European Union of Medical Specialties) MART 2007 Teleradiology in the European Union

18 ESR’ye göre teleradyoloji; kontrolu yapılmamaktadır kontrolu yapılmamaktadır uluslar arası standartları mevcut değildir uluslar arası standartları mevcut değildir Ülkeler pan Avrupa sağlık provizyonuna uygun standartlarını geliştirmeli Ülkeler pan Avrupa sağlık provizyonuna uygun standartlarını geliştirmeli

19 ESR’ye göre teleradyoloji; Esas olarak hasta sağlığını iyileştiren bir yöntem olmalı Esas olarak hasta sağlığını iyileştiren bir yöntem olmalı Radyolog sayısını azaltacak veya masrafları kısacak yöntem değildir Radyolog sayısını azaltacak veya masrafları kısacak yöntem değildir Klinik teleradyoloji bir entegre tıbbi hizmettir ve sadece taşeron bir faaliyet olarak görülmemelidir. Klinik teleradyoloji bir entegre tıbbi hizmettir ve sadece taşeron bir faaliyet olarak görülmemelidir.

20 ESR’e göre teleradyoloji Kalifiye radyolog tarafından yapılmalı Kalifiye radyolog tarafından yapılmalı Akredite ve kayıtlı kurumlarda yapılmalı Akredite ve kayıtlı kurumlarda yapılmalı Otoriteler tarafından izlenmeli Otoriteler tarafından izlenmeli EUROTOM direktifine uygun olmalı EUROTOM direktifine uygun olmalı Raporlar kesin ve imzalı olmalı Raporlar kesin ve imzalı olmalı

21

22 Kullanım Yaygınlığı - Türkiye İlk bağlantı: MGH-İstanbul1997 İlk bağlantı: MGH-İstanbul1997 PACS Uygulamaları2000 PACS Uygulamaları2000 Teleradyoloji özel sektör Teleradyoloji özel sektör uygulamaları2007 Sağlık Bakanlığı Projesi 2008 Sağlık Bakanlığı Projesi 2008 İstanbul İl Teleradyoloji Prj2009 İstanbul İl Teleradyoloji Prj2009 Askeri Teleradyoloji Projesi2010 Askeri Teleradyoloji Projesi2010

23 12 Gönderici 7 Alıcı Sağlık Bakanlığı Teleradyoloji Projesi

24 ....

25

26 Sorunlar Teknik Teknik Entegrasyon, bilgi kaybı, yetersiz donanım, hız vb Entegrasyon, bilgi kaybı, yetersiz donanım, hız vb Tıbbi Tıbbi Yetersiz klinik bilgi transferi Yetersiz klinik bilgi transferi Kopuk Klinisyen-Radyolog iletişimi Kopuk Klinisyen-Radyolog iletişimi Hatalı ve “muğlak” raporlamalar Hatalı ve “muğlak” raporlamalar Yasal Yasal Yetersiz yasal düzenlemeler Yetersiz yasal düzenlemeler Ruhsatsız uygulamalar Ruhsatsız uygulamalar Geri ödeme belirsizlikleri Geri ödeme belirsizlikleri Malpraktis sorunları Malpraktis sorunları Etik Etik Kişisel bilgilerin korunamama riski Kişisel bilgilerin korunamama riski

27 Sorumlu Radyolog Çalışma ruhsatı Sertifikasyon Donanım Standardı Kalite Kontrol DICOM Sorumlu IT elemanı Donanım Standardı Veri güvenliği HL7 IHE HIPAA Sorumlu IT elemanı Donanım Standardı Veri güvenliği HL7 IHE HIPAA Sorumlu Radyolog Çalışma Ruhsatı Donanım Standardı Veri güvenliği Klinik geribildirim-Kontrol

28 Görüntüleme - Standartlar DICOM DICOM HL7 HL7 IHE IHE HIPAA HIPAA NEMA NEMA EURATOM EURATOM JCI JCI

29 Görüntü eldesi İncelemenin planlanması Radyografik Kalite Kontrol Tetkik kararı Tetkik seçimi Hasta ve bilgileri ile değerlendirme Yazılı rapor Raporun klinisyenlerle tartışılması Girişimsel işlemler Eski tetkiklerle karşılaştırma Uygun Arşivleme Doz Kontrol Koruma

30 Başağrısı MR ricasıyla… Glioma Metastaz Abse MS

31 Teleradyoloji Raporlama-Sorunlar Tetkik sırasında vertebral arterde diseksiyon kuşkusu nedeni ile eklenen boyun yağ baskılı T1 kesitler ile diseksiyon doğrulanmıştır. Olguda vertebral arter diseksiyon kuşkusu mevcut olup Doppler, DSA, BTA veya boyun MRG (yağ baskılı T1) incelemeleri önerilir

32 Teleradyoloji Raporlama-Sorunlar Leptomeningeal kuşkulu lezyonlar ulaşılan lab bulguları ve eski filmleri ile değerlendirilmiş ve normal olarak kabul edilmiştir Kuşkulu leptomeningeal enhansman

33 Hastaya ait kişisel bilgilerin düzenlenmesi TC Anayasası Madde 20 TC Anayasası Madde 20 TCK 5237 Madde 135 TCK 5237 Madde 135 Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesi 1981 Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesi 1981 Kişisel veriler ancak devletler tarafından gerekli iç hukuk düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri alınmış ise toplanabilir Kişisel veriler ancak devletler tarafından gerekli iç hukuk düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri alınmış ise toplanabilir Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Madde 8) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Madde 8) “Herkes kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunması hakkına sahiptir” “Herkes kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunması hakkına sahiptir” Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 1981 Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 1981 BİYOTIP sözleşmesi 2003 BİYOTIP sözleşmesi 2003 Dünya Tabipler Birliği Amsderdam Birdirgesi 1994 Dünya Tabipler Birliği Amsderdam Birdirgesi 1994 Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 23 Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 23 Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları Madde 5 ve 9 Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları Madde 5 ve 9 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 4 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 4

34 Öneriler Uygulama Uygulama Ruhsata tabi olmalı, İkincil görüş almaya dayalı olmalı, sonuç ve imza zorunluluğu bulunmalı, radyolog bulunmayan yerde görüntü elde edilmemeli Ruhsata tabi olmalı, İkincil görüş almaya dayalı olmalı, sonuç ve imza zorunluluğu bulunmalı, radyolog bulunmayan yerde görüntü elde edilmemeli Yasal düzenlemeler Yasal düzenlemeler Donanım standartları, Veri güvenliği, Lisanslama, Geri ödemeler alanında düzenlemeler yapılmalı Donanım standartları, Veri güvenliği, Lisanslama, Geri ödemeler alanında düzenlemeler yapılmalı Denetim Denetim Eğitim Eğitim Uzmanlık eğitim programlarına konu ile ilgili öğrenme hedeflerinin konulması Uzmanlık eğitim programlarına konu ile ilgili öğrenme hedeflerinin konulması HL7, IHE eğitimleri HL7, IHE eğitimleri Alana hizmet edecek ara eleman yetiştirilmesi Alana hizmet edecek ara eleman yetiştirilmesi Etik Etik Elektronik verilerin transferi, saklanması, paylaşılması ile ilgili bilinçlendirme Elektronik verilerin transferi, saklanması, paylaşılması ile ilgili bilinçlendirme

35 Görüntüleme Bilişimi Çalışma Grubu PACS-Teleradyoloji

36 ÖZET Uzaktan raporlama hızlı gelişen ve kaçınılmaz bir olgudur Uzaktan raporlama hızlı gelişen ve kaçınılmaz bir olgudur Çeşitli avantaj ve dezavantajları birlikte içermektedir Çeşitli avantaj ve dezavantajları birlikte içermektedir Uygun kullanılması halinde katkı potansiyeli büyüktür Uygun kullanılması halinde katkı potansiyeli büyüktür Alanla ilgili teknik, tıbbi, yasal ve etik düzenlemelere, standart çalışmalarına gereksinim vardır Alanla ilgili teknik, tıbbi, yasal ve etik düzenlemelere, standart çalışmalarına gereksinim vardır

37 ÖZET Yöntemin tıbbi danışma, eğitim ve acil tanı alanındaki katkıları radyologları devre dışı bırakacak, emeği ucuzlatacak yöndeki kullanımlarla yok edilmemelidir Teşekkürler


"Uzaktan Raporlama Dr.Oğuz Dicle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Tıp Bilişimi XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.08 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları