Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ ULUSAL VERİ TABANLARI Uzman Didem AYDAN Uzman Sibel TABANLIOĞLU V. TÜBİTAK EKUAL Yıllık Toplantısı 20-22 Mayıs 2009, Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ ULUSAL VERİ TABANLARI Uzman Didem AYDAN Uzman Sibel TABANLIOĞLU V. TÜBİTAK EKUAL Yıllık Toplantısı 20-22 Mayıs 2009, Antalya."— Sunum transkripti:

1 CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ ULUSAL VERİ TABANLARI Uzman Didem AYDAN Uzman Sibel TABANLIOĞLU V. TÜBİTAK EKUAL Yıllık Toplantısı 20-22 Mayıs 2009, Antalya

2 ULUSAL VERİ TABANLARI Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından; ülkemizde yayınlanan bilimsel dergi ve makalelere erişimi etkinleştirmek amacıyla Türkçe veri tabanları oluşturarak Web’den ücretsiz olarak erişime sunulmaktadır.  TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-]  Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992-]  Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]  Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]  Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]

3 ULUSAL VERİ TABANLARI TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-] TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projeleri TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporları ~ 8100 projenin sonuç raporları ~ 3650 tam metin

4 ULUSAL VERİ TABANLARI Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992-] Tarım Ormancılık Veterinerlik Hayvancılık Biyoloji Su Ürünleri Gıda ve Gıda Teknolojisi 93 başlık dergi ~ 16700 makale ~ 2300 tam metin

5 ULUSAL VERİ TABANLARI Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] Tıp Diş Hekimliği Eczacılık Hemşirelik 224 başlık dergi ~ 43000 makale ~ 7000 tam metin

6 ULUSAL VERİ TABANLARI 120 başlık dergi ~ 14500 makale ~ 1350 tam metin Astronomi Bilgisayar Çevre Deniz Bilimleri Elektrik-Elektronik Endüstri Fizik Haritacılık Havacılık İnşaat Kimya Maden Makine Matematik Metalurji Mimarlık Nükleer Petrol Tekstil Yerbilimleri Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-] Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

7 ULUSAL VERİ TABANLARI Sosyal Bilimler Veri Tabanı [ 2002- ] Antropoloji Arkeoloji Coğrafya Dil Bilim Edebiyat Araştırmaları Eğitim Bilimleri Felsefe İletişim Ekonomi ve İşletme Kamu Yönetimi Kütüphanecilik ve Bilişim Mimarlık Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Şehir Bölge Planlama Tarih Siyasal Bilgiler Hukuk (yeni) İlahiyat (yeni) 132 başlık dergi ~ 14700 makale ~ 5000 tam metin

8 ULUSAL VERİ TABANLARI Dergiler; ULAKBİM veri tabanlarında yer almak için başvuruda bulunur. İlgili alandaki akademik Komiteler danışmalığında, uluslararası standartlara uygun kriterler aracılığı ile değerlendirilir.

9 ULUSAL VERİ TABANLARI Dergi Değerlendirme Kriterleri Düzenli aralıklarla ve zamanında yayımlanmalı, Bilimsel araştırma yazısı ağırlıklı olmalı, Danışman/hakem değerlendirme sistemi bulunmalı, Kültür Bakanlığı'ndan ISSN alınmalı, Makalelerde Türkçe ve İngilizce olmak üzere başlık, öz ve anahtar kelimeler yer almalı, Dergilerin yazım kuralları içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir.

10 ULUSAL VERİ TABANLARI Elektronik Dergi Değerlendirme Kriterleri Basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin ara yüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide arama ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır. E-posta aracılığı ile TÜBİTAK - ULAKBİM’e yayınlandı bilgisini iletmesi gerekmektedir.

11 ULUSAL VERİ TABANLARI Kaydı yapılan her bir makaleye ait Bibliyografik bilgi Türkçe ve yabancı öz Kaynakça Türkçe ve İngilizce anahtar terimler RED Dergi editörlüğüne gerekçe ile geri bildirim KABUL “Katılım İzni Sözleşmesi” yapılır ve veri tabanına kayıt süreci başlar

12 VERİ TABANLARINA BAŞVURU İÇİN Son bir yıla ait dergi sayılarına ait basılı ve elektronik kopyalarının ULAKBİM’e iletimi İlgili veri tabanı Komitesi’ne hitaben yazılmış başvuru yazısı Daha sonra yayınlanacak dergi sayılarının da zamanında ve düzenli gönderilmeye devam etmesi ULUSAL VERİ TABANLARI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KULLANIM İSTATİSTİKLERİ : Yıllara göre ULUSAL VERİ TABANLARI

24 ULAKBİM ile Veri tabanları Komiteleri tarafından düzenlenen toplantılar: –Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu 2003 – –Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 2006 – –Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık Editörler Çalıştayı 2007 – –Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Sempozyumu 2008 – ULUSAL VERİ TABANLARI

25 ULAKBİM, ISI Türkçe Dergiler Danışmanı Türkçe bilimsel dergilerin uluslararası WoS atıf indeksinde yer almasını yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Mayıs ayı itibariyle dizinlenen dergi sayısı 68’e yükselmiştir. Veri Tabanlarında yer alan dergiler, Komiteler tarafından ISI kriterleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve dergi sayıları öneri formları ile birlikte Thomson Reuters’a iletilmektedir.

26 YENİLİKLER Dergi Elektronik Takip Sistemi –Web tabanlı E-Dergi ve Sayı İletimi –Web tabanlı dergi değerlendirme sistemi –Web tabanlı k omite toplantı ve dergi yazışma, doküman takip sistemi Veri tabanlarında yer alan dergilere ait tam metin elektronik arşivleme ve erişimin yaygınlaştırılması Türkçe veri tabanlarına erişimin yaygınlaştırılması için GoogleScholar üzerinden taranabilirliğinin sağlanması Türkçe bilimsel içeriğe daha etkin erişim için mevcut sistem ve veri tabanı arayüzünün portal formatta yeniden yapılandırılmasi

27 YENİLİKLER Ulusal yayın performansının ölçülmesine yönelik Ulusal Atıf Veri Tabanı Projesi Ulusal Bilimsel Toplantılar ve Bildiriler Veri Tabanı TÜBİVES (Türkiye Taksonomik Tür Veritabanı) Türkçe veri tabanlarına erişimin yaygınlaştırılması amacıyla platform sağlayıcı firmalarla işbirliği Dergi Bilgileri’nin yer aldığı Web sayfası düzenleme (Örn. Scielo) Kapsamını Türk Cumhuriyetleri Dergilerinin oluşturacağı yeni bir veri tabanı geliştirilmesi

28 TEŞEKKÜRLER… Didem AYDAN Sibel TABANLIOĞLU


"CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ ULUSAL VERİ TABANLARI Uzman Didem AYDAN Uzman Sibel TABANLIOĞLU V. TÜBİTAK EKUAL Yıllık Toplantısı 20-22 Mayıs 2009, Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları