Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SBVT: Tarihi, Gelişimi, Amaçları Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 21 Kasım 2008 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SBVT: Tarihi, Gelişimi, Amaçları Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 21 Kasım 2008 Ankara."— Sunum transkripti:

1 SBVT: Tarihi, Gelişimi, Amaçları Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 21 Kasım 2008 Ankara

2 ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türkçe akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir. 1990’ların başından bu yana “Türk Tıp Veri Tabanı”, “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı”, “Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı”, “Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı” çalışmalarını sürdürmekte ve bu veri tabanlarını Web üzerinden araştırmacıların erişimine açmaktadır. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir.

3 Sosyal Bilimler konusunda yayınlanan dergileri bibliyografik olarak derleyen bazı çalışmalar mevcuttu. Ancak elektronik ortamda, taranabilir, özlü ve indekslenmiş bir veri tabanının eksikliği duyulduğundan, TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü, Mayıs 2002 tarihinde Ulusal Sosyal Bilimler Veri Tabanı oluşturma alışmalarını başlatmıştır. ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren konularda, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kurul danışmanlığında yürütülmektir.

4 2002’de başladı. 2003 veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı. 2004 tam metinlere erişim sağlandı. 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı. 2008 dergilerin elektronik ortamda editörler tarafından iletilmesine olanak sağlayacak web tabanlı program çalışmaları tamamlanmak üzere Devam ediyoruz SBVT Tarihçe

5 Antropoloji Arkeoloji Coğrafya Dil Bilim Eğitim Bilimleri Felsefe İletişim Ekonomi ve İşletme Kamu Yönetimi Kütüphanecilik ve Bilişim Mimarlık Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Şehir Bölge Planlama Tarih Siyasal BilgilerGenel SBVT Konu Kapsamı

6 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergi, Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır. Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalıdır. Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır. Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır. Dergi sayıları, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde 2 basılı ve ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uygun 1 elektronik kopya halinde ULAKBİM'e gönderilmelidir.

7 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir. Hakem ve/veya Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.

8 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve öz (abstract)" içermelidir. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler“bulunmalıdır. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.

9 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir. Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.

10 Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır. Elektronik Dergilerin Değerlendirme Kriterleri

11 Dergi sayısı: 108 Toplam makale sayısı: 15865 İndekslenen makale sayısı: 13867 Öz girilen makale sayısı: 12931 Referansları girilen makale sayısı: 7334 Rakamlarla SBVT

12 Tam metine onay veren dergi sayısı: 78 Tam metinleri olan dergi sayısı: 59 Tam metinleri olan makale sayısı: 3981 Kasım 2007 itibariyle indirilmiş tam metin makale sayısı: 30336 Rakamlarla SBVT

13 Antropoloji 90 Arkeoloji 132 Beden Eğitimi ve Spor 164 Bilgi Yönetimi 41 Coğrafya 143 Çevre 44 Dil Bilim 350 Dini Araştırmalar 21 Edebiyat 490 Eğitim Bilimleri2187 Ekonomi ve İşletme1823 Felsefe 384 Genel 36 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

14 Halkla İlişkiler 28 Hukuk 106 İletişim 215 İstatistik 18 Kamu Yönetimi 315 Kütüphanecilik ve Bilişim 141 Mimarlık ve Yapı 109 Polis Bilimleri 16 Psikiyatri 78 Psikoloji371 Sanat 63 Sanat Tarihi 141 Siyaset Bilimi 201 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

15 Sosyoloji 524 Şehir Bölge Planlama 100 Tarım 47 Tarih 884 Temel Bilimler 28 Tıp Bilimleri43 Turizm77 Ulaşım ve Trafik 10 Uluslararası İlişkiler 231 Yönetim35 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

16

17

18

19 Eğitim Bilimleri8870 Ekonomi, İşletme, Maliye, Muhasebe 5631 Felsefe, Sosyoloji, Tarih,Psikoloji5445 Kütüphanecilik3653 Karma Dergiler ve Diğerleri6737 TOPLAM 30336 Makale Tam Metinlerinin En Çok İndirildiği Dergi Alanları

20 Kullanım İstatistikleri YILLARTOPLAM 200414571 200590522 2006152689 2007139011 2008 (Ocak-Ekim)120302 GENEL TOPLAM 517095

21 Hedefler Dergi / Makale Sayısının Artırılması Tam Metin Makale İletiminin Otomatikleştirilmesi Tam Metin Makale Sayısının Artırılması Atıf İndeksinin Erişime Açılması

22 Web Tabanlı Programa Kayıt İçin; http://uvtdi.ulakbim.gov.tr

23 Sosyal Bilimler Veri Tabanı http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt

24 Teşekkürler http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt SBVT: Tarihi, Gelişimi, Amaçları A. Nuray DEMİRKOL nuray@ulakbim.gov.tr 21.11.2008


"SBVT: Tarihi, Gelişimi, Amaçları Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 21 Kasım 2008 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları