Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Kasım 2009 Ankara SBVT: SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Kasım 2009 Ankara SBVT: SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI."— Sunum transkripti:

1 A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Kasım 2009 Ankara SBVT: SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI

2 ULAKBİM-Misyon Üniversite ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağ alt yapısını oluşturmak, işletmek ve geliştirmek; bu ağın yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, Ülkemizdeki bilimsel bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde ulusal ölçekte akademik bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak, Ülkemizin ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde uluslararası standartlarda bilgi ürünleri geliştirmek.

3 ULAKBİM-Vizyon Ulusal akademik ağı ulusal ve uluslararası bağlamda etkileşimli, yüksek hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak, Bilgi hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta yaygınlaştırmak, Türkçe bilimsel bilgi ürünlerini içeren bilgi sistemleri geliştirmek ve bilimsel e-bilgi kaynaklarına uzun dönem erişime yönelik çalışmalar yapmaktır.

4 TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türiye adresli akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir. 1990’ların başından bu yana “Türk Tıp Veri Tabanı”, “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı”, “Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı”, “Yaşam Bilimleri Veri Tabanı” (Eski Adı:Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı) çalışmalarını sürdürmekte ve bu veri tabanlarını Web üzerinden araştırmacıların erişimine açmaktadır.

5 Sosyal Bilimler Veri Tabanı Sosyal Bilimler konusunda yayınlanan dergileri bibliyografik olarak derleyen bazı çalışmalar mevcuttu. Ancak elektronik ortamda, taranabilir, özlü ve indekslenmiş bir veri tabanının eksikliği duyulduğundan, TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü, Mayıs 2002 tarihinde Sosyal Bilimler Veri Tabanı oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren konularda, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kurul danışmanlığında yürütülmektir.

6 SBVT Tarihçe 2002’de başladı. 2003 veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı. 2004 tam metinlere erişim sağlandı. 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı. 2008 dergilerin elektronik ortamda editörler tarafından iletilmesine olanak sağlayacak web tabanlı program çalışmaları tamamlandı 2009 yılında; - Web tabanlı dergi izleme sistemi devreye girdi, -Atıf İndeksi yazılımı ihalesi gerçekleştirildi, -Google Scholar’da taranmaya başladı. -Ankara Üniversitesi Senatosu, ULAKBİM Veri Tabanlarını atama ve yükseltmelerde kullanmaya karar verdi ve bu kararını YÖK’e onaylattı. Devam ediyoruz..

7 SBVT Konu Kapsamı Antropoloji Arkeoloji Coğrafya Dilbilim Edebiyat AraştırmalarıEğitim Bilimleri Felsefe İletişim Ekonomi ve İşletme Kamu Yönetimi Kütüphanecilik ve Bilişim Mimarlık Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Şehir Bölge Planlama Tarih Siyaset Bilimi

8 SBVT Dergi Seçim Kriterleri ‏ Dergi, Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır. Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalıdır. Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır. Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır. Dergi sayıları, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde 2 basılı ve ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uygun 1 elektronik kopya halinde ULAKBİM'e gönderilmelidir.

9 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir. Hakem ve/veya Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.

10 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve öz (abstract)" içermelidir. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler“bulunmalıdır. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.

11 SBVT Dergi Seçim Kriterleri‏ Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir. Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.

12 Elektronik Dergileri Değerlendirme Kriterleri Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır.

13 Rakamlarla SBVT Dergi sayısı: 139 Toplam makale sayısı: 16420 İndekslenen makale sayısı: 13867 Öz girilen makale sayısı: 13595 Referansları girilen makale sayısı: 12680

14 Rakamlarla SBVT Tam metine onay veren dergi sayısı: 119 Tam metinleri olan dergi sayısı: 99 Tam metinleri olan makale sayısı: 9824 (Ekim 2009 sonu itibariyle) İndirilmiş tam metin makale sayısı: 189748

15 Konulara Göre Makale Sayıları Antropoloji 104 Arkeoloji 181 Beden Eğitimi ve Spor 165 Bilgi Yönetimi 51 Coğrafya 154 Çevre 54 Dilbilim 385 Dini Araştırmalar 29 Edebiyat 610 Eğitim Bilimleri2998 Ekonomi ve İşletme2126 Felsefe 421 Genel 38

16 Konulara Göre Makale Sayıları Halkla İlişkiler 42 Hukuk 150 İletişim 295 İstatistik 21 Kamu Yönetimi 349 Kütüphanecilik ve Bilişim 217 Mimarlık ve Yapı 126 Polis Bilimleri 16 Psikiyatri 105 Psikoloji484 Sanat 92 Sanat Tarihi 180 Siyaset Bilimi 258

17 Konulara Göre Makale Sayıları Sosyoloji 633 Şehir Bölge Planlama 118 Tarım 58 Tarih 1020 Temel Bilimler 41 Tıp Bilimleri63 Turizm144 Ulaşım ve Trafik 11 Uluslararası İlişkiler 275 Yönetim52

18

19

20

21 Makale Tam Metinlerinin En Çok İndirildiği Dergi Alanları Eğitim Bilimleri Ekonomi, İşletme, Maliye, Muhasebe Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji Kütüphanecilik Karma Dergiler ve Diğerleri TOPLAM 189748 (Ekim 2009 sonu itibariyle)

22 En Çok Kullanılan 10 Dergi Muhasebe ve Finansman Dergisi7219 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi5297 Selçuk İletişim4512 Milli Eğitim3966 Bilgi Dünyası3556 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi2970 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2965 Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi2876 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi2839 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi2813

23 Kullanım İstatistikleri YıllarKullanılma Sayısı 200414571 200590522 2006152689 2007139011 2008171584 Ocak-Ekim 2009325168 TOPLAM893545

24 Hedefler Dergi / Makale Sayısının Artırılması WOS kapsamına daha çok Türkiye adresli dergi alınması Atıf İndeksinin Erişime Açılması

25 Teşekkürler Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Ekim 2009 Ankara


"A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 13 Kasım 2009 Ankara SBVT: SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları