Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TÜRKİYE’de SAĞLIK SÜRELİ YAYINCILIĞI ve TÜRK TIP DİZİNİ Dr. Orhan YILMAZ Türk Tıp Dizini Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TÜRKİYE’de SAĞLIK SÜRELİ YAYINCILIĞI ve TÜRK TIP DİZİNİ Dr. Orhan YILMAZ Türk Tıp Dizini Kurulu."— Sunum transkripti:

1 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TÜRKİYE’de SAĞLIK SÜRELİ YAYINCILIĞI ve TÜRK TIP DİZİNİ Dr. Orhan YILMAZ Türk Tıp Dizini Kurulu

2 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Ülkemizde Sağlık alanındaki İlk süreli yayın “VEK-AYI TIBBİYE” 1849

3 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK  1987 yılında 63 dergi yayınlanıyor.(1)  1991 yılına kadar 116 dergi yayınlanıyor. (2)  Son 65 yılda 443 dergi yayınlanmış. 1994’te ise 187’si yayın yaşamında. (3)  1996’ ya kadar 276 dergi yayınlanmış.(4)  1997’ye kadar 643 akademik dergi yayınlanıyor ancak 373 dergiye ait bilgi var.Eylül 2002 de 183 /582 dergiye ulaşılmış. (5) 1-Kartoğlu.1990 2-Özsoylu. 1991 3-Kayar.1994 4-Küyük. 1996 5-Kozak. 2003

4 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK  1993 Türk Tıp Dizini çalışmasının önsözünde 150 kadar sağlık dergisinin olduğu belirtilmiş ve sadece İngilizce özet ve anahtar sözcük koşuluna karşın 40 kadar dergi dizinde yer alabilmişti.

5 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK En uzun süre yayınlanan dergiler.  Dirim (1925)  Türk Oftalmoloji Cemiyeti Gazetesi.(1929)  İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. (1937)  Ankara Ün.Tıp Fakültesi Mecmuası.(1957)  Turkish Journal Hematology. (1951)  Gülhane Tıp Dergisi.(1957)  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.(1958)  Turkish Journal of Pediatrics.(1959)  Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. (1966)

6 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

7  2005 yılında 16.000 yayınla 19.

8 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

9 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Mart 2008 itibarıyla 204 ( 200-450 ) Dergi

10 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Mart 2008 itibarıyla yaklaşık 100 Dergi dizinleniyor..

11 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

12

13 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD *İlk Türk Tıp Dizini çalışmaları 1994 yılında SBAG bünyesinde başlamıştır. *30 Mart 2001 yılında, Tıp Dizini çalışmaları ULAKBİM’e devredilmiştir. Bu tarihten itibaren tüm Türk Tıp Dizini çalışmaları ULAKBİM tarafından yürütülmektedir. *1993-1997 yılları basılı olarak yayımlanmış olup, 1996 yılından itibaren elektronik ortamda erişilebilmektedir.

14 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD Kurulun amacı, sağlık bilimleri alanında Türkiye'de yayımlanan dergilerin belirlenen kriterler çerçevesinde standart bir hale gelmesini, yayın kalitesini yükseltmeyi ve uluslararası düzeyde kabul görmelerini sağlamaktır.

15 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD Dizinlenen dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda, "Türk Tıp Dizini Kurulu" tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.Dergi Değerlendirme KriterleriTürk Tıp Dizini Kurulu

16 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD “Türk Tıp Dizini” Sağlık Bilimleri alanında Türkiye’de yayımlanan dergilerdeki Türkçe, İngilizce ve genellikle üniversite ve araştırma hastanelerinde yapılan özgün çalışmaları kapsamaktadır

17 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD  Tıp (Tüm dallar)  Diş Hekimliği  Eczacılık  Adli Tıp

18 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

19 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TTD koşulları *Dergiler yıl içinde düzenli aralıklarla yayımlanmalı, derginin her sayısı, yayımlanması gereken tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde ulaştırılmalıdır. *Postadaki gecikmeler dergi/yayınevi sorumluluğundadır. Dergilerin Ulaşma Durumu ile ilgili bilgiler ULAKBİM web sayfasında yeralmaktadır. yeralmaktadır

20 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Dergi içeriğinin gönderiminde ULAKBİM teknik gereklilik kurallarına uyulmalıdır. Bu teknik zorunluluğu yerine getirmeyen dergiler değerlendirmeye alınmayacaktır.ULAKBİM teknik gereklilik kuralları *Dergilerin tam adı, kısaltılmış adı, dergi açık adresi, editörün ve kurumsal olarak derginin e-posta dahil güncel adresleri, her bir sayının yayımlanacağı tarih ve yayın aralığı net olarak belirtilmelidir.

21 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Dergiler bir yılda en az 3 sayı basılmalı, birleşik sayı basılmamalıdır. Özel sayı veya ek sayı niteliğindeki dergi sayıları değerlendirilmeyecektir. *Bir yıl içindeki toplam araştırma makalesi sayısı 15'den az olmamalı ve toplam makale sayısının (araştırma makalesi, olgu sunumu,derleme) en az %50'sini oluşturmalıdır.

22 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Dergilerde danışman (hakem) değerlendirme sistemi bulunmalıdır. Danışman sayısı her makale için en az iki olmalıdır. Danışman değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Kurulu'nun incelemesine olanak verebilecek şekilde beş yıl süreyle saklanmalı ve istenildiğinde Türk Tıp Dizini Kurulu'na ulaştırılmalıdır

23 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ve öz (yapılandırılmış özet) ve yeterli sayıda anahtar sözcük bulunmalıdır. *Dergiler her yayın yılı sonunda yıllık konu ve yazar dizinlerini yayımlamalıdır. Sadece elektronik olarak yayınlanan dergilerde bu koşul aranmaz, ancak bu dergilerde arama motoru bulunmalıdır.

24 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Kültür Bakanlığı'ndan ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) alınmalıdır. ISSN derginin dış kapak sağ üst köşesinde ve künye sayfasında yer almalıdır. Elektronik ortamda da yayımlanıyor ise e-ISSN yer almalıdır. *Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır. Dergilerin yazım kuralları içerisinde araştırma ve yayın etiğine uyum gerekliliği açık olarak belirtilmelidir

25 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Öneriler Dergilerin elektronik ortamda da tam metin olarak bulunmaları önerilmektedir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler "Index Medicus: Medical Subject Headings" standartlarına uygun olmalıdır. Ulusal yayıncılığın gelişimi açısından, editörler ulusal dergilerimizin kaynak gösterilmesini özendirmelidir.

26 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK *Dergiler, makalelerin bütünlüğünü bozmamak açısından, reklamlar makale içinde yer almamalı ve reklamlara sayfa numarası verilmemelidir. Dergide yayımlanan makaleler, içindekiler sayfasında ve makale başlık sayfalarında türlerine göre (araştırma, olgu sunusu, derleme vb) sınıflandırılarak basılmalıdır. Dergi basımında asitsiz kağıt kullanılmalıdır.

27 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK YILDergi SayısıToplam Makale Sayısı Öz Girilen Makale. Referansı olan Makale. Tam Metinleri olan Makale. 19952446933900 19964480562800 19974115711337300 199873287324622746 1999672896254210933 20008432112918681159 20019036483308857175 200292337631502373345 2003100379837051769602 200497371736542274850 200598440943503956964 2006*93400833632779804 2007*75211614461218415

28 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Mart 2008 itibarıyla yaklaşık 100 Dergi dizinleniyor..

29 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

30 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Türkiye’ de Dergiler Dergilerin % 27 ‘ sinde kısaltılmış ad yok. ( 204 Dergiye gönderilen anket sonuçlarına göre 118 yanıt içinde 2006 anketi. )

31 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK  Dergilerin % 29 ‘ unun adı değişti.

32 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Web sayfasında tam temin % 42 özet % 58

33 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK  Dergilerin basıma başlamaları 1970’ ler sonrası ancak 1980 sonrası net artış gözleniyor.

34 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergilerin büyük çoğunluğu yılda 4 kez basılıyor.

35 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergilerin % 95’ i zamanında basıldığını belirtiyor. !!!

36 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergilerin % 38 ‘ i genel tıp dergisi % 62 ‘ si Dal dergisi

37 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergilerin % 42.2 Dernek Vakıf % 26.6 Fakülte, AD % 17.7 Basımevi % 6.6 Devlet Hastanesi % 2.2 Tabip odası % 2.2 şirket % 2.2 kişisel

38 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergiler 500- 1000 kadar basılıyor Dergilerin % 84’ ü tek Editörlü Danışman sayısı 1-3 çoğu 2 Danışman değerlendirme süresi 30-45 gün !!! En kısa süre 10 gün. En uzun 365 gün..!!

39 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Dergilerin % 52 sinde istatistik uzmanı yok. Yazı red oranı % 5-41 ( % 21.3 ) İçindekiler sayfasında yazı tipi guruplama % 94 ünde var. Dergilerin % 36’ sında Sekreterya yok. % 36’ sında Ulusal dergiler öneriliyor. % 12 si reklam almıyor..!! % 32 si uygunsuz yerde reklam koyuyor. ( yazı içi )

40 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 118 yıldır kurumsal

41 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK  Süreli yayıncılık kurumsal bir yapıya kavuşmalıdır.  Süreli yayın enflasyonu önlenmelidir.  Ulusal Atıf Dizini oluşturulmalıdır.  Daha fazla süreli yayınımız Uluslar arası dizinlere alınmalıdır.  Süreli yayınlarımız akademik yükseltme ölçütleri arasında yer bulmalıdır.

42 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

43 2003

44 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 2004

45 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 2005

46 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 2006

47 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 2007

48 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK 2008 ULUSAL AKADEMİK YAYINCILIK Kasım 2008

49 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK Saygılarımla… Doç.Dr.Orhan YILMAZ orhan@kbb-bbc.org orhan@kbb-bbc.org

50 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

51 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK

52 22 NİSAN 2008 TÜBİTAK


"22 NİSAN 2008 TÜBİTAK TÜRKİYE’de SAĞLIK SÜRELİ YAYINCILIĞI ve TÜRK TIP DİZİNİ Dr. Orhan YILMAZ Türk Tıp Dizini Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları