Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ"— Sunum transkripti:

1 AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ
Doç.Dr. Aşkın KESER-Doç.Dr.Gözde YILMAZ-Dr.Hilal YILDIRIR Uludağ Üniversitesi – Marmara Üniversitesi – Uludağ Üniversitesi

2 AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ-ASOS INDEX
(www.asosindex.com)

3 Veritabanı – İndeks Kavramları
Veri tabanı, birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir. İndeks;her türlü yayın ve/veya kayıt üzerindeki kavramların, konuların, kelimelerin yerini gösteren sistematik bir rehberdir. Veritabanı üst başlık, indeks ise alt başlıktır.

4 Sosyal Bilimlerde İndekslemenin Önem Kazanması
Akademisyenlerin indekslere ve indeksler tarafından taranan dergilere önem vermesi, 2001 yılından sonra akademik yükseltilmelerde uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde makale yayınlama zorunluluğu getirilmesiyle başlamıştır.

5 Sosyal Bilimlerde İndekslemenin Önem Kazanması
Değerlendiricilere göre; Uluslararası dergiler, ulusal düzeyde yayınlanan dergilerden, Hakemli dergiler, hakemsizlerden üstün

6 Ulusal Hakemli Dergiler İçin Yazılan Makalelerin Önem Kazanması
1. Birçok hakemli olmayan derginin hızlıca hakem sürecine girmesine neden oldu. 2. Yeni hakemli dergilerin oluşmasına yol açtı. 3. Üniversite dergilerinin sayıları hızlı bir şekilde arttı.

7 Doçentlik Başvurularında Ulusal Makale Tanımı
Son düzenleme ile Doçentlik başvurularında Ulusal Hakemli Dergi tanımı şu şekilde yapılmıştır: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.

8 Doçentlik Başvurularında Ulusal Makale Tanımı
Dolayısıyla ulusal düzeyde de bir veritabanında yer alan dergide makale yayınlama önem kazanmaktadır.

9 Sosyal bilimler alanında ulusal anlamdaki sorunumuz…

10 Türkiye’de Sosyal Bilimler Alanına İlişkin Veritabanı Oluşturulması Gerekliliği
Son yıllarda “Uluslararası alan indeksleri”nin popülerlik kazanmasına rağmen, sosyal bilimler alanında yaygın ”ulusal menşeili”, bize özgün indeksler bulunmamaktadır.

11 Türkiye’de Sosyal Bilimler Alanına İlişkin Veritabanı Oluşturulması Gerekliliği
Türkiye'de TÜBİTAK – ULAKBİM Veritabanları dışında, Sosyal Bilimler Alanında faaliyet gösteren bilimsel ve evrensel kriterlere uygun “özgün” bir indeksler konusunda eksiklik söz konusudur.

12 ASOS INDEX’İN TARİHÇESİ
Eylül 2008 ‘de “sosyal bilimler alanında ulusal bir indeks” kurma düşüncesini tartışmaya başladık.

13 ASOS INDEX’İN TARİHÇESİ
İlk dergiyi Mart 2010 tarihinde indeksledik.

14 BUGÜN ASOS INDEX ASOS Index; Sosyal bilimler alanında hızlı bir şekilde büyümekte, önemli düzeyde indeksleme faaliyeti gerçekleştirmekte... 2012 2011 2010

15 BUGÜN ASOS INDEX ASOS Index’in başarısı; indeksin özgün olmasına ve alanda kabul görmesine dayanmaktadır.

16 Mayıs 2012 itibariyle; istatistiklerimiz
BUGÜN ASOS INDEX Mayıs 2012 itibariyle; istatistiklerimiz

17 Indekslenen Dergi Sayısı
SAYILARLA ASOS İNDEX tarihinden itibaren; Indekslenen Dergi Sayısı 234

18 Kayıtlı kullanıcı sayısı
SAYILARLA ASOS İNDEX Ziyaretçi Sayısı Kayıtlı kullanıcı sayısı 24.750

19 SAYILARLA ASOS İNDEX 19.076 13.654 5422 Indekslenen Makale Sayısı
Tam Metin Makale Sayısı 13.654 Özet Makale Sayısı 5422

20 SAYILARLA ASOS İNDEX Makale Gösterimi

21 WEB İSTATİSTİKLERİ ALEXA DEĞERLERİ Dünyada: Türkiye’de:17.000

22 Web Sitemizin Google Analytics İstatistikleri
WEB İSTATİSTİKLERİ Web Sitemizin Google Analytics İstatistikleri Aylık Ziyaret: 48.000 Farklı Ziyaretçiler:36.500

23 WEB İSTATİSTİKLERİ 4.28 Web Sitemizin Google Analytics İstatistikleri
Aylık Sayfa Gösterimi: Sayfa/Ziyaret: 4.28

24 Web Sitemizin Google Analytics İstatistikleri
WEB İSTATİSTİKLERİ Web Sitemizin Google Analytics İstatistikleri Yeni Ziyaretçi Oranı: %67 Günlük Ziyaret:

25 ASOS INDEKS’in Oluşturulmasındaki Amaç
1) Sosyal Bilimler Alanında eksikliği hissedilen bilimsel ve evrensel kriterlere uygun “özgün” bir indeks ihtiyacını karşılamak.

26 2) Ulusal dergilere elektronik ulaşımı kolaylaştırmak

27 ASOS INDEKS’İN TEMEL AMAÇLARI
3) Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerde Kısıtlı Okuyucuya Ulaşan Çalışmaların Daha Geniş Kitlelere Ulaşımının Sağlanması

28 ASOS INDEKS: İhtiyaç duyulana ulaştıran araç
Türkiye'de sosyal bilimler alanındaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının; -bilimsel yayına dönüştürülmesi, -performanslarının takip edilmesi ve -ölçümlenmesi

29 ASOS INDEKS’in Türkiye’de Yayınlanan Sosyal Bilimler Dergilerine Katkısı
Çeşitli nedenlerden dolayı (finansal, yönetsel, işgücü eksikliği) problem yaşayan , sosyal bilimler alanındaki süreli yayınların “ortak bir platform”da buluşturarak devamlılıklarını sağlamak.

30 Dergi Başvurusu Kabul Aşamaları

31 Kabul Aşamaları Dergi Başvurusu ASOS INDEKS Bilimsel Danışma
Kurulu İncelemesi Kabul Aşamaları

32 Dergi Başvurusu ASOS INDEKS Bilimsel Danışma Kurulu İncelemesi Kabul Aşamaları Değerlendirme* * Maksimum 30 gün içinde değerlendirme sonucu dergiye bildirilir.

33 Kabul Aşamaları İndekse Kabul Dergi Başvurusu ASOS INDEKS
Bilimsel Danışma Kurulu İncelemesi Kabul Aşamaları Değerlendirme İndekse Kabul

34 ASOS INDEX INDEKSLEME KRİTERLERİ
Indeksleme kriterleri, “ULAKBİM VERİTABANLARI”nın kriterleri temel alınmıştır.

35 ASOS INDEX INDEKSLEME KRİTERLERİ
1)Derginin ulusal hakemli dergi olması: Her bir makalenin alanında uzman en az 2 kişi tarafından değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. ASOS Index hakem değerlendirmelerini dergiden talep etme hakkına sahiptir. Hakem değerlendirme formlarında zaman aşımı 5 yıldır. 2) Yayın alanının sosyal bilimler olması 3) Düzenli olarak yayınlanıyor olması: Yılda en az 2 kez düzenli şekilde yayınlanıyor olmalıdır. 4) Derginin ISSNnumarası olmalıdır, derginin elektronik yayın türünde olması halinde mutlaka elektronik issn numarasının bulunması ISSN numarası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden alınmaktadır.

36 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
YAYIN TÜRÜ

37 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
YAYINCI KİMLİĞİ

38 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
YAYINCI KİMLİĞİ

39 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
ÜNİVERSİTE TÜRÜ

40 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
ÜNİVERSİTE TÜRÜ

41 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
EN FAZLA DERGİNİN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER

42 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ

43 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
FAKÜLTE DAĞILIMLARI

44 ASOS İNDEKSTE YER ALAN DERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
ENSTİTÜ BİRİMLERİ

45

46

47

48

49

50

51 AYRINTILI ARAMA

52 AYRINTILI ARAMA

53

54 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Doç.Dr.Aşkın KESER


"AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları